Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

H “Αγορά της Αθήνας”

Η  Αγορά αποτελεί μια προσπάθειας δικτύωσης και σύνδεσης συνελεύσεων, συλλογικοτήτων και ατόμων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδέα γεννήθηκε με την «Αγορά των Βρυξελλών»,  μία βδομάδα εκδηλώσεων στη Βελγική πρωτεύουσα που κατέληξε στην  μαζική, διεθνή ημέρα διαδήλωσης της 15 Οκτωβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 9 Νοεμβρίου μια ομάδα ανθρώπων διαφόρων εθνικοτήτων, ξεκίνησε  να περπατάει προς την Αθήνα από τη Νίκαια της Γαλλίας, οργανώνοντας στη διαδρομή λαϊκές συνελεύσεις επαναπροσδιορίζοντας έτσι την  έννοια  της “δημοκρατίας”. Παράλληλα, στις 2 Μαΐου, μια δεύτερη πορεία από ευρωπαίους ακτιβιστές, ξεκινάει από την Πάτρα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό, και καταλήγει στην Αθήνα στις 11 Μαΐου.
Με αφορμή την άφιξη των πορειών στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί η “Αγορά της Αθήνας”, από 5 έως 15 Μαίου. Θα είναι μια συνάντηση ατόμων, συλλογικοτήτων και εγχειρημάτων με βασικές αρχές  την ενότητα και την συνδιαμόρφωση, το σεβασμό και τη μη-βία. Θα αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο, ακομμάτιστο, με οριζόντια δομή και ανοιχτό στον καθένα, με απόψεις και θέσεις που θα προκύπτουν από την ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων  περιλαμβάνει συζητήσεις, διαβουλεύσεις, εργαστήρια, δράσεις, συναυλίες, και κορυφώνεται στο διαστημα 12-15 Μαΐου, τριήμερο παγκόσμιων κινητοποιήσεων, με κεντρικο σημείο τη διαδήλωση στις 12 Μαΐου και  τη συναυλία στις 15 Μαΐου στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

Αγορά της Αθήνας 5-15 Μαίου
Σάββατο 5 Μαΐου:
- Άφιξη της Πορείας! Συνάντηση για να περπατήσουμε μαζί τα τελευταία χιλιόμετρα ως το Σύνταγμα μαζί με την πορεία, όπου θα γίνει και η πρώτη υποδοχή.
-18:00 ( Σύνταγμα ) Συνάντηση γνωριμίας. “Η εμπειρία της πορείας και η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα. Κοινοί στόχοι.”
-Στη συνέχεια η Πορεία θα κατευθυνθεί στο μέρος όπου θα κατασκηνώσει.
Κυριακή 6 Μαΐου:
-
11:00 Παρουσίαση του project  “Διεθνής Πορεία στην Ιερουσαλήμ” από το Mach to Athens. http://www.scoop.it/t/international-march-to-jerusalem.-18:00 “Αντιεκλογικό Πάρτυ στο Σύνταγμα!”
Δευτέρα 7 Μαΐου:
-
18:00 Συζήτηση “Μετανάστευση και ρατσισμός” στο Σύνταγμα.
α)Μεταναστευση στην Ελλάδα και τη Mεσόγειο:
βαθύτερες αιτίες, θεσμικό πλαίσιο, μεταναστευτική πολιτική, θέσεις  των μεταναστών.
β)ρατσισμός: κοινωνικός-φυλετικός ρατσισμός, αιτίες-συνέπειες, τρόποι αντιμετώπισης, μαρτυρίες  μεταναστών.
Τρίτη 8 Μαΐου:
-
16:00 Ενημέρωση για τα νομικά δικαιώματα του διαδηλωτή. Μέτρα Προφύλαξης και αντιμετώπισης της καταστολής και της χρήσης χημικών.
-
18:00 
Ημερίδα “Χρέος και Κρίση. Το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας” στην Πλατεία Συντάγματος. Εισηγητής Λεωνίδας Βατικιώτης. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.
-
21:00 
Προβολή του ντοκιμαντέρ “Catastroika”. 
Τετάρτη 9 Μαΐου:
-
18:00 Συζήτηση “Άμεση Δημοκρατία, Αυτοοργάνωση και αυτονομία, κινήματα από τα κάτω” στην Πνύκα. 
Πέμπτη 10 Μαΐου:
-
18:00 Συζήτηση “Ελεύθερη Παιδεία και Αυτομόρφωση” στο Σύνταγμα. 
Παρασκευή 11 Μαΐου:
-Άφιξη της πορείας από Ευρωπαίους ακτιβιστές, Πάτρα-Αθήνα.
-Συμμετέχουμε στο ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ – ATHENS LEGALIZE PROTESTIVAL στον χώρο πρώην αεροδρομίου Ελληνικού (είσοδος από Λεωφόρο Ποσειδώνος, στάση τραμ 2η Αγίου Κοσμά) http://www.facebook.com/events/137297713066996/
-
17:00 “March to Athens”: σύντομη παρουσίαση του εγχειρήματος.
Συζήτηση “Φυσική καλλιέργια, οικοκοινότητες .” Θα ακολουθήσουν διάφορα workshops πάνω σε αυτά τα θέματα.

Σάββατο 12 Μαΐου:
-
11:30  Ολοκληρώνεται η συζήτηση της προηγούμενης ημέρας, στο Ελληνικό.
-18:00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ στα πλαίσια της παγκόσμιας κινητοποίησης “Global Spring”.
-Προσπάθεια ζωντανής σύνδεσης με άλλες ευρωπαικές πλατείες.

Κυριακή 13 Μαΐου:
Συζήτηση “Ανταλλακτικές μορφές οικονομίας: ανταλλακτικά παζάρια, εναλλακτικά νομίσματα, τράπεζες χρόνου….” Κάλεσμα σε συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στον χώρο να συμμετάσχουν και να παρουσιάσουν τα εγχειρήματά τους. (Το ακριβές μέρος και ώρα  θα προσδιοριστούν σύντομα)

14 και 15 Μαΐου:
Το περιεχομενο αυτών των ημερών θα καθοριστεί από το σύνολο των παρευρισκόμενων κατά τις προηγούμενες μέρες της Αγοράς.
15 Μαΐου:
20:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Ειδικά την Παρασκευή 11 Μαίου (17:00-19:00) και το Σάββατο 12 Μαίου το πρωί (12:00) οργανώνουμε στα πλαίσια του  ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ – ATHENS LEGALIZE  PROTESTIVAL ,, θεματική συζήτηση με θέμα “Φυσική καλλιέργια, διατήρηση σπόρων, οικοκοινότητες ...”. Θα αποτελεί μέρος του δεκαήμερου εκδηλώσεων της Αγοράς:  μιας συνάντηση ατόμων, συλλογικοτήτων και εγχειρημάτων με βασικές αρχές  την ενότητα και την συνδιαμόρφωση, το σεβασμό και τη μη-βία. http://www.agoraathens.net/el/agenda-2/
 
Στα πλαίσια της ημερίδας αυτής  σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με σχετική εισήγηση σε κάποιο από τα θέματα και να παρουσιάσετε το εγχείρημα και τη δουλειά σας. Θα βοηθούσε επίσης να συμμετάσχετε με κάποιο workshop πάνω σε παρεμφερές θέμα. Το όλο πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε δικές σας ιδέες!
 

Μη δυστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας! Ελπίζουμε να σας δούμε από κοντά!

athens.agora@gmail.com
tel: 6970127255
twitter: @agoraathens
url του προγράμματος: http://www.agoraathens.net/?p=176
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου