Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Η Μέρκελ εμμένει στην προώθηση των προγραμμάτων λιτότητας

Αρνούμενη να εισακούσει τις εκκλήσεις Ευρωπαίων ηγετών και διεθνούς κύρους οικονομολόγων που ζητούν την αναθεώρηση της στρατηγικής της για την αντιμετώπιση της κρίσης, η Α. Μέρκελ επέμεινε σήμερα, από το βήμα του Γερμανικού Κοινοβουλίου, στην εφαρμογή των προγραμμάτων λιτότητας στις υπερχρεωμένες χώρες. Η Γερμανίδα καγκελάριος επανέλαβε ότι απορρίπτει την ιδέα μιας οικονομικής ανάπτυξης που θα βασίζεται στη δημιουργία δημόσιου χρέους, εκτιμώντας ότι μια τέτοια πολιτική θα «μας οδηγούσε πίσω στην αρχή της κρίσης». Όπως είπε, «είναι σημαντική και αναγκαία» μια «ανάπτυξη μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Αντίθετα, μια ανάπτυξη μέσω πιστώσεων θα μας έφερνε πίσω στην αρχή της κρίσης. «Γι’ αυτό και δεν επιτρέπεται να το κάνουμε και δεν θα το κάνουμε».


http://www.spiegel.de/politik/deutschland/regierungserklaerung-zu-g8-und-nato-spd-wirft-merkel-untaetigkeit-vor-a-832395.html


Κρατικοποίηση ισπανικής τράπεζας

Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού Τύπου, η ισπανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει στην κρατικοποίηση της Bankia, της τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας με 10 εκατ. πελάτες, η οποία έχει ήδη λάβει βοήθεια ύψους 4,6 δις ευρώ από το ισπανικό ταμείο διάσωσης των τραπεζών.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/bankia-spanien-verstaatlicht-bank-wegen-immobilienkrise-a-832362.html


Ρουμανία, το αγροτικό «Ελντοράντο» της Ευρώπης
Ένας από τους μεγαλύτερους σιτοβολώνες της Ευρώπης, η Ρουμανία, αναδεικνύεται σιγά σιγά σε ένα πραγματικό «Ελντοράντο» για ξένους επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στην αγορά και την καλλιέργεια απέραντων και πάμφθηνων εκτάσεων γης.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde», πολλοί Γάλλοι (αλλά και Δανοί, Ιταλοί, Γερμανοί, Ισπανοί και Βούλγαροι επενδυτές) έχουν αγοράσει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα της βαλκανικής χώρας, μετατρέποντας τα σε επικερδείς αγροτικές επιχειρήσεις.


Πηγή:  ΤΟ ΒΗΜΑ-Κόσμος   tovima.gr

Επίσης:
Ρουμανία: Σε επίπεδα 2010 επανέρχονται οι μισθοί

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ των μισθών στον δημόσιο τομέα στα επίπεδα του Ιουνίου του 2010 ανακοίνωσε χθες ο νέος πρωθυπουργός της Ρουμανίας Βίκτορ Πόντα. Η πρώτη αύξηση σε ποσοστό 8% θα καταβληθεί από την 1η Ιουνίου και το υπόλοιπο 15% τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

Η κυβέρνηση του Σοσιαλδημοκράτη Βίκτορ Πόντα έλαβε προχθές ψήφο εμπιστοσύνης από τη ρουμανική Βουλή με 284 ψήφους υπέρ και 92 κατά.

Ο Βίκτορ Πόντα και τα μέλη της κυβέρνησής του ορκίστηκαν ενώπιον του προέδρου της Ρουμανίας Τράιαν Μπασέσκου, σε ειδική τελετή στο προεδρικό μέγαρο Κοτροτσένι.

Ο Ρουμάνος πρόεδρος δήλωσε ότι η νέα κυβέρνηση αναλαμβάνει μια δύσκολη αποστολή, τονίζοντας ότι αναμένει να συνεχιστεί ό,τι θετικό έχει επιτευχθεί στη μεταρρύθμιση του κράτους και όχι να αρχίσει διαδικασία αποκατάστασης.

Η Ρουμανία εξαρτάται από το πακέτο οικονομικής βοήθειας αξίας 20 δισ. ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Παγκόσμια Τράπεζα. Το δάνειο κατεβλήθη το Μάιο του 2009 με αντάλλαγμα την επιβολή αυστηρών δημοσιονομικών μέτρων για τη μείωση του ελλείμματος. Τον Ιούλιο του 2010 η τότε κεντροδεξιά κυβέρνηση είχε μειώσει κατά 25% τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και είχε προχωρήσει σε αύξηση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 24%, του ΦΠΑ.

Ένα από τα μεγαλύτερα διλήμματα της νέας κυβέρνησης αφορά το ύψος των δαπανών για τις προγραμματιζόμενες έως το τέλος του έτους εκλογές. Οι δημοτικές και οι εθνικές εκλογές θα διοργανωθούν στα μέσα Ιουνίου και στο τέλος Νοεμβρίου, αντίστοιχα.

Πηγή:  express.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου