Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Ο δημοσιογραφικός βούρκος στην… κύκνεια μπόχα του!
Δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» ανέφερε πως η κυβέρνηση Παπανδρέου, λίγο πριν παραιτηθεί, απέτρεψε πραξικόπημα. Κάποτε ήταν «Τα Νέα» που μιλούσαν για μια άλλη αποτροπή.

Τότε ήταν ο «Στρατός που απεσόβησεν αιματοκύλισμα» καθώς «ομάδες κρούσης της Κεντροαριστερας και Αριστεράς θα επιχειρούσαν καταλύσιν του Κράτους»…


Το παρακάτω κείμενο το έλαβα με μαίηλ:
 
Το σημερινό φανταστικό και ανυπόστατο δημοσίευμα του κυριακάτικου ΒΗΜΑτος, περί σχεδιαζόμενου πραξικοπήματος, μαρτυρά το ολοκληρωτικό αδιέξοδο της διαπλοκής και την προσπάθειά της να τρομοκρατήσει τον ελληνικό λαό!
Ο άλλοτε πανίσχυρος δημοσιογραφικός οργανισμός, δίχως καμία αξιοπιστία πλέον, καταφεύγει στο τελευταίο οχυρό εκείνων που δεν μπορούν να πείσουν για να χειραγωγήσουν: να φοβίσουν!
Τι μας λέει σήμερα ο κύριος Ψυχάρης από την εφημερίδα του; Ότι στρατιωτικοί και λαϊκοί ετοίμαζαν πραξικόπημα να ανατρέψουν τον λαοφίλητο ηγέτη Γιώργο Παπανδρέου και αυτό φάνηκε στις κινητοποιήσεις της 28ης Οκτωβρίου! Στο σενάριο της εφημερίδας δεν συμπεριελήφθησαν οι προφητείες του Παΐσιου, μιας και αυτές αποτελούν αποκλειστικότητα της «Ελεύθερης Ώρας».
Ωστόσο, επειδή δεν έχουμε όλοι μνήμη χρυσόψαρου στον τόπο, θυμόμαστε καλά ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είχε κατηγορήσει ευθέως τα συμφέροντα για την ανατροπή του και λίγο καιρό μετά είχε επιτεθεί προσωπικά στον εκδότη του ΒΗΜΑτος.
Η αλήθεια είναι ότι πέρα από τα πολιτικά παρασκηνιακά παιχνίδια της εγχώριας διαπλοκής και τα συμφέροντα της παγκόσμιας διαπλοκής, ούτε ο Ψυχάρης, ούτε το υποτιθέμενο στα σκαριά πραξικόπημα έριξαν την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου! Τον Παπανδρέου έριξε ο ελληνικός λαός, με τον μεγαλειώδη ξεσηκωμό του στις 28 Οκτωβρίου του 2011.
Ένας ξεσηκωμός παλλαϊκός, συνέχεια του κινήματος των πλατειών, που έδιωξε με κλωτσιές και κατάρες από τις εξέδρες των επισήμων τους δωσίλογους πολιτικούς του Μνημονίου!
Το σύστημα τότε, τρομοκρατημένο, έκρινε ότι ο Παπανδρέου δεν μπορούσε άλλο να παραμείνει στην εξουσία. Είχε εξοργίσει το λαό και η συνέχειά του στη διακυβέρνηση της χώρας θα προκαλούσε σύντομα Επανάσταση που θα τους έπαιρνε και θα τους σήκωνε όλους μαζί, πολιτικούς, εκδότες, παρασιτική ολιγαρχία!
Για να διασωθούν, λοιπόν, αποφάσισαν να τον πιέσουν να παραιτηθεί, έργο που ανέλαβε η ομάδα των βουλευτών του Βενιζέλου. Ο Παπανδρέου, στην κοσμάρα του ως συνήθως αλλά και βέβαιος ότι οι διεθνείς γνωριμίες του θα τον στήριζαν, προσπάθησε να κρατηθεί στο… θρόνο με διάφορα πολιτικά τερτίπια, όπως να αναγγείλει δημοψήφισμα. Όχι γιατί ξαφνικά «θυμήθηκε» το σοσιαλισμό και την Άμεση Δημοκρατία που έτασσε προεκλογικά, αλλά για να εκβιάσει τους αντιπάλους του.
Δυστυχώς για τον Γιώργο Παπανδρέου, οι χειρισμοί του συσπείρωσαν απέναντί του ντόπια και ξένη διαπλοκή και έτσι τον «έφαγαν», για να τον έχουν τώρα περιφερόμενο θίασο στην αλλοδαπή!
Στη συνέχεια έφτιαξαν την κυβέρνηση – οπερέτα Παπαδήμου, υποσχέθηκαν εκλογές και κέρδισαν χρόνο εκτονώνοντας στην μακρά προεκλογική περίοδο την απόφαση του λαού να τους ανατρέψει! Παράλληλα, ενισχύθηκε το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, ως αντίπαλον δέος στο δημοκρατικό κίνημα των πλατειών και ως τελευταία εφεδρεία της παλαιοκομματικής, παλαιοπολιτικής και ολιγαρχικής σαπίλας!
Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα.
Ο μνημονιακός κυβερνητικός συνασπισμός και ο εκδοτικός βούρκος που τον στηρίζει βρίσκονται μπροστά σε νέα αδιέξοδα! Τα μέτρα δεν βγαίνουν και ο λαός, είναι βέβαιο – το ξέρουν, θα αντιδράσει ξανά. Ειδικά μόλις σφίξουν τα κρύα και αρχίσει να πεθαίνει κόσμος στους δρόμους ή και μέσα στα σπίτια του, γιατί κάποια καθάρματα πήγαν το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,40 ευρώ το λίτρο ή και παραπάνω! Επειδή οι μισθοί και οι συντάξεις περικόπτονται αλλά η ακρίβεια καλπάζει! Επειδή η ανεργία θα ξεπεράσει σύντομα και εκείνη της Ισπανίας! Επειδή όσοι σπατάλησαν και καταχράστηκαν το δημόσιο χρήμα κυκλοφορούν ελεύθεροι! Επειδή μας οδηγούν σε βέβαιο θάνατο και εάν είναι να πεθάνουμε, θα σκεφθούν πολλοί, καλύτερα να το κάνουμε αγωνιζόμενοι για τις ζωές μας, παρά υποδουλωμένοι και μίζεροι!
Γνωρίζουν επίσης και το γνωρίζουν πολύ καλά, ότι και η παντοδυναμία τους στα ΜΜΕ τελειώνει!
Νέα Μέσα πλέον ενημερώνουν το λαό, το διαδίκτυο καθημερινά γίνεται όλο και πιο ισχυρό και δίνει βήμα σε όλες τις φωνές να ακουστούν! Βλέπουν το τέλος τους ως σύστημα να πλησιάζει με γρήγορα βήματα, θα είναι φέτος, θα είναι το 2013, 2014, ξέρουν ότι το 2015 δεν θα υπάρχουν! Το πολιτικό σύστημα του παρελθόντος και το εκδοτικό του κατεστημένο πεθαίνουν! Όποιος δεν το βλέπει είναι τουλάχιστον ανόητος.
Ο νέος κόσμος, η νέα κοινωνία που θα προκύψει, μια κοινωνία πραγματικής δημοκρατίας και λογικής διαχείρισης παντού, γεννιέται σήμερα μέσα στις πιο μεγάλες οδύνες από τη μήτρα ενός αρχαίου έθνους που είναι αποφασισμένο όχι μόνο να ζήσει, αλλά να προκόψει και να σταθεί στην κορωνίδα του ανθρώπινου πολιτισμού!
Επειδή το βλέπουν να τους έρχεται, αναμενόμενο να προσπαθήσουν να το αναχαιτίσουν. Έτσι συμβαίνει πάντα στην ιστορία.
Γαντζωμένοι στο χτες επιστρατεύουν το φόβο και την τρομοκρατία, τα τελευταία τους όπλα. Και ποια αποτελεσματικότερη «τρομοκρατία» από την αναφορά και μόνο ενός έστω και φανταστικού πραξικοπήματος; Γνωρίζουν καλά πώς ηχεί αυτό στις ψυχές και στα μυαλά των Ελλήνων!
Με τέτοια σενάρια, εκτός από το φόβο, πετυχαίνουν τη σύγχυση, την αγωνία, τη θολούρα, αποπροσανατολίζουν τη συζήτηση από τα μέτρα που προσπαθεί να επιβάλλει στο λαό η μνημονιακή συγκυβέρνηση. Ανοίγουν θέμα στα τηλεπαράθυρα, σαπουνόπερα για όλη την εβδομάδα μετά τα «τούρκικα», να συζητάμε για τανκς και στρατηγούς, να λέμε παραμύθια να παραμυθιαζόμαστε όλοι μαζί, γιατί το έχει πει ο Πλάτων «όσο μεγαλύτερο ψέμα πεις στο λαό, τόσο πιο πιστευτό γίνεται».
Αυτό όμως που δεν ξέρουν είναι, τι λέει ο λαός για αυτούς. Όπως ο περιπτεράς μου, το πρωί, που κοιτώντας το πρωτοσέλιδο του ΒΗΜΑτος μου είπε χαμογελώντας: «Άνοιξε ο βούρκος του ΔΟΛ και ξεχείλισε η… κύκνεια μπόχα του!»…
Στέφανος Μυτιληναίος

Μικροσωματίδια και όζον απειλούν τους κατοίκους των ευρωπαϊκών πόλεωνΠερίπου το ένα τρίτο των κατοίκων των ευρωπαϊκών πόλεων είναι εκτεθειμένοι σε υψηλότατες συγκεντρώσεις μικροσωματιδίωνστην ατμόσφαιρα, έναν από τους πιο επιβαρυντικούς για την ανθρώπινη υγεία ρυπαντές που διεισδύει σε ευαίσθητους ιστούς του αναπνευστικού συστήματος.
Μια νέα έκθεση που δημοσιεύει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) δείχνει πως πολλές περιοχές της Ευρώπης αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα μικροσωματιδίων στον αέρα, ενώ καταγράφουν υψηλά επίπεδα όζοντος.
Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Γιαν Ποτότσνικ, “το 2013 θα είναι το Έτος Αέρα” κατά το οποίο η Κομισιόν θα εστιάσει στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας που διέπει την ποιότητα του αέρα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση.
Όπως σημείωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ΕΕΑ, Ζακλίν ΜακΓκλέηντ “η ατμοσφαιρική ρύπανση μειώνει το προσδόκιμο ζωής κατά δύο χρόνια στις πλέον μολυσμένες πόλεις και περιοχές”.
Τα στοιχεία της έρευνας Air quality in Europe — 2012 report που διενήργησε ο ΕΕΑ είναι αποκαλυπτικά:
  • Το 2010, 21% του αστικού πληθυσμού στην Ευρώπη εκτέθηκε καθημερινά σε ποσότητες μικροσωματιδίων (PM10) πολύ μεγαλύτερες από τα επίπεδα ασφαλείας, ενώ το 30% εκτεθηκε σε μικροσωματίδια PM2,5.
  • Η έκθεση στο όζον ανήλθε σε 97% στις ευρωπαϊκές πόλεις το 2010, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα όπου συχνά καταγράφονται υπερβάσεις των κατώτατων επιπέδων ασφαλείας. Αλλά και το 22% της καλλιεργήσιμης γης εκτέθηκε σε καταστροφικές συγκεντρώσεις όζοντος το 2009 με συνέπεια να χαθεί μέρος της παραγωγής.
  • Το διοξείδιο του αζώτου που προκαλεί οξίνιση και “υπερτροφία” στην υδάτινη χλωρίδα ξεπέρασε τα επιτρεπτά επίπεδα στο 7% των ευρωπαϊκών πόλεων.
Όσον αφορά σε άλλους καρκινογόνους ρυπαντές:
  • το βενζοπυρένιο, που εκπέμπεται κατά την καύση των ξύλων μεταξύ άλλων (έκθεση 20-29% του αστικού πληθυσμού μεταξύ 2008 και 2010),
  • ο διοξείδιο του θείου : τα επίπεδα διατηρήθηκαν στα επιτρεπτά όρια)
  • ονοξείδιο του ανθρακα, βενζόλιο και βαρέα μέταλλα (αρσενικό, κάδμιο, νικέλιο, μόλυβδος) κυμάνθηκαν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για καρδιοπάθειες, αναπνευστικά προβλήματα, καρκίνο του πνεύμονα, δύσπνοιες και άλλες ασθένειες. Ορισμένοι ρυπαντές βλάπτουν τη γεωργική παραγωγή και την ανάπτυξη των δασών, ενώ συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.
Η Κομισιόν σκοπεύει να αναθεωρήσει τις σχετικές πολιτικές και νομοθετικό πλαίσιο από το 2013.
Πηγή: econews.gr

Προϊόντα χωρίς μεσάζοντες στη ΘέρμηΔιάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες διοργανώνει η «Πρωτοβουλία Κατοίκων Θέρμης» στις 13 Οκτωβρίου, στο χώρο πλησίον της διασταύρωσης Θέρμης – Πανοράματος, απέναντι από το εξωκλήσι του Αγ. Τρύφωνα.

Σημειώνεται πως την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο, παράλληλα με τη διάθεση προϊόντων, θα συγκεντρώσουμε φάρμακα και υγειονομικό υλικό για το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης. Τα φάρμακα, με περιθώριο λήξης τουλάχιστον 2 μήνες, θα μεταφερθούν αυθημερόν στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης.

Τα προϊόντα, κατευθείαν από τους παραγωγούς, που θα διατεθούν είναι : Πατάτες, φακές, αλεύρι, μέλι και κηπευτικά. Ειδικότερα:

ΠΑΤΑΤΕΣ ανώτερης ποικιλίας Agria 0,40 € το κιλό (από παραγωγό της περιοχής Δράμας) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 κιλών. Πώληση κατόπιν παραγγελιών.
ΦΑΚΕΣ 1,60 € το κιλό (από παραγωγό της περιοχής Λάρισας) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 κιλών. Πώληση κατόπιν παραγγελιών.
ΑΛΕΥΡΙ 0,65 € το κιλό (από την περιοχή Κατερίνης) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 κιλών. Πώληση κατόπιν παραγγελιών.
ΜΕΛΙ 6 € το κιλό (από το Συναιτερισμό Παραγωγών Νικήτης) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 κιλών. Πώληση κατόπιν παραγγελιών. Παραγγελίες για ΠΕΥΚΟΜΕΛΟ ή ΑΝΘΟΜΕΛΟ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ σε τιμές λαχαναγοράς (από το Συνεταιρισμό Παραγωγών των Βασιλικών). Η πώληση θα γίνει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα επί τόπου, χωρίς παραγγελίες. Θα διατεθούν αγγούρια, κολοκύθια, μελιτζάνες, σαλάτες, μαρούλια.
Παραγγελίες από 1/10 μέχρι 6/10 στο Πολιτιστικό Θέρμης 10:00-13:00