Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Διήμερο φεστιβάλ με τίτλο: “Καθημερινές ιστορίες αυτοδιαχείρισης” στις 29-30/09Αυτό το σαββατοκύριακο, η Νέα Γουινέα θα  γιορτάσει τα τρίτα της γενέθλια
και θα  εγκαινιάσει την νέα εκπαιδευτική περίοδο με ένα διήμερο φεστιβάλ
για την Οικιακή Οικονομία της Αυτάρκειας, το οποίο θα  περιλαμβάνει
εργαστήρια, εκθέσεις και εκδηλώσεις και θα έχει ως βασικούς  στόχους:

- να προωθήσει την ιδέα της αυτοδιαχείρισης των βασικών αναγκών για ένα
υψηλότερο επίπεδο αυτάρκειας και αυτονομίας στην καθημερινή μας ζωή.

- να αναδείξει τις πρακτικές εφαρμογές που μπορεί να έχει η γνώση που
αναπτύσσεται στα εργαστήρια της Νέας Γουινέας όταν γειώνεται σε πραγματικό
τόπο και χρόνο με σκοπό να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες.

- να ενισχύσει τη δικτύωση και την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ανθρώπους που
εμπλέκονται πλέον ενεργά στη διαδικασία της παραγωγής και πειραματίζονται
με την αυτοδιαχείριση των βασικών αναγκών, διερευνώντας παράλληλα δομές
αλληλέγγυας οικονομίας.

Οι  δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διημέρου
είναι οι παρακάτω:

1. Παρουσιάσεις μαθημάτων και πρακτικά εργαστήρια που θα οργανωθούν από τη
“Νέα Γουινέα” πάνω στις διαφορετικές θεματικές με στόχο να δώσουν στους
ανθρώπους που ενδιαφέρονται μια εικόνα για το αντικείμενο του εργαστηρίου
και τον τρόπο με τον οποίο αυτό προσεγγίζεται στα πλαίσια του μαθήματος ή
του σεμιναρίου.

2. Εκθέσεις φωτογραφίας, μέσα από τις οποίες θα παρουσιάζονται μικρές
προσπάθειες διαφόρων ανθρώπων να αυτοδιαχειριστούν την καθημερινότητα
τους.

- Αστική  Καλλιέργεια: Παρουσίαση των προσπαθειών διαφόρων ανθρώπων να
καλλιεργήσουν μέσα στην πόλη.
- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:  Στιγμιότυπα από κατασκευές και εγκαταστάσεις.
- Φυσική δόμηση: Παρουσίαση κατασκευών από φυσικά υλικά (cob, αχυρόμπαλες
κ.α.), στο χωράφι της Νέας Γουινέας στη Νέα Μάκρη.

3. Έκθεση προϊόντων και ανταλλακτικό παζάρι: Η έκθεση θα περιλαμβάνει
κάποιες θεματικές όπως η παρασκευή σαπουνιού, η μεταποίηση τροφής, η
βοτανοθεραπεία, η ραπτική κ.α., όπου αυτοί που συμμετέχουν θα μπορούν να
επικοινωνήσουν την προσπάθεια τους εκθέτοντας προϊόντα και αντικείμενα που
έχουν φτιάξει. Επίσης θα έχουν την δυνατότητα να ανταλλάξουν προϊόντα και
αντικείμενα με άλλους που εκθέτουν.

4. Ανοιχτά εργαστήρια που θα  οργανωθούν συλλογικά από τους ανθρώπους που
θα συμμετέχουν και θα τους δώσουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις γνώσεις
τους και να συνεργαστούν για να παράξουν προϊόντα ή να κατασκευάσουν
αντικείμενα χρησιμοποιώντας υλικά που θα έχουν φέρει για να μοιραστούν με
τους υπόλοιπους.

Για το Φεστιβάλ θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος της Νέας Γουινέας και η πλατεία
Πλυτά, που βρίσκεται 50μ πιο κάτω. Μπορείτε να βρείτε το χάρτη εδώ:
http://goo.gl/maps/QSQ0k

Το πρόγραμμα του διημέρου θα είναι το εξής:

Σάββατο 29/09

Στο χώρο της Νέας Γουινέας:
15:00 Παρουσίαση κατασκευής ηλιακού φούρνου.
16:00 Παρουσίαση του εργαστηρίου βοτανοθεραπείας: Η βοτανοθεραπεία στα
πλαίσια της αυτοδιαχείρισης της υγείας.
17:00 Παρουσίαση  φυσικής δόμησης.
18:00 Παρουσίαση της κατασκευής ανεμογεννήτριας.
21:00 Μουσική (μπάντα σορπρέσα) + Μίνι Πάρτυ!

Στην πλατεία Πλυτά:
17:00  Ανοιχτό εργαστήριο παρασκευής σπιτικών γιατρικών από βότανα (φέρτε
υλικά!).
18:00  Ανοιχτό εργαστήριο σαπουνιού (φέρτε υλικά!).
19:00  Συζήτηση για την αυτοδιαχείριση της ενέργειας - Παρουσιάσεις των
διαφορετικών προσπαθειών για κατασκευές και εγκαταστάσεις.

Κυριακή 30/09

Στο χώρο της Νέας Γουινέας:
15:00 Παρουσίαση του εργαστηρίου ραπτικής : Κατασκευή καπνοθήκης.
16:00 Παρουσίαση του εργαστηρίου πλεξίματος: Βασικές τεχνικές και πλέξεις.
17:00 Παρουσίαση κατασκευής και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πλαισίων στο
δώμα της Νέας Γουινέας.
20:00 Συλλογική κουζίνα (φέρτε φαγητά για να φάμε όλοι μαζί!) + Μίνι Πάρτυ!

Στην πλατεία Πλυτά:
16:00 Ανοιχτό εργαστήρι ραπτικής (φέρτε υλικά!).
17:00 Ανοιχτό εργαστήρι βιολογικής καλλιέργειας: Δημιουργία σπορείου για
φθινοπωρινό λαχανόκηπο (φέρτε σπόρους!).
18:00 Συζήτηση για την αστική καλλιέργεια στα πλαίσια της αυτοδιαχείρισης
της τροφής- Παρουσίαση διαφορετικών προσπαθειών για καλλιέργεια μέσα στην
πόλη.

Και τις 2 μέρες (29 και 30/09):

- Οι εκθέσεις φωτογραφίας θα βρίσκονται στην πλατεία Πλυτά από τις 16:00
και μετά.

- Η έκθεση προϊόντων και το ανταλλακτικό παζάρι θα λειτουργεί στο χώρο της
Νέας Γουινέας από τις 16:00 και μετά.

- Στο χώρο της Νέας Γουινέας θα λειτουργεί μπαρ με τα 'βασικά' (καφέ, τσάι
και διάφορα ροφήματα, μπύρες, κρασί και ρακί) για την οικονομική ενίσχυση
του εγχειρήματος.


Νέα Γουινέα - Για την αυτοδιαχείριση της καθημερινής μας ζωής

Σελίδα: http://www.neaguinea.org
Φόρουμ: http://www.neaguinea.net
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Nea-Guinea/304122449642277

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου