Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Η τελευταία συνέχεια του οικολογικού μπαξέ ενός παιδιού(12)

 
Επιτέλους ήρθε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Ήταν το διήμερο της περίφημης γιορτής με τα οικολογικά προϊόντα. Σ αυτή τη γιορτή που γίνεται εδώ και χρόνια, παίρνουν μέρος βιοκαλλιεργητές και χειροτέχνες απ όλη την Ελλάδα. Γίνεται μια φορά το χρόνο και φέτος θα συμμετείχαν και τα κορίτσια εκθέτοντας τα προϊόντα του μπαξέ τους, τους ντόπιους σπόρους και χειροτεχνήματα. Γι αυτό το λόγο δουλεύουν ασταμάτητα σαν μελισσάκια. Αγόρασαν οικολογικά βαμβακερά νήματα, βαμμένα με φυσικές βαφές και έφτιαξαν μακραμέ (τους το μάθε ο κύριος Ηρακλής). Έπλεξαν μ αυτά πιαστράκια για τα ζεστά σκεύη της κουζίνας, σχοινάκια και δίχτυα για κρεμαστές γλάστρες. Ακόμη μάζεψαν όμορφες λείες πέτρες από την θάλασσα και τις ζωγράφισαν με φυσικά χρώματα.

Την ιδέα για τη γιορτή την έδωσε ο κύριος Ηρακλής που συμμετείχε όλα αυτά τα χρόνια σαν χειροτέχνης με έπιπλα και άλλα ξύλινα αντικείμενα για το νοικοκυριό που δημιουργούσε. Η Αιμιλία και η Μυρτώ είχαν πάρει πολλές φορές μέρος αλλά σαν επισκέπτριες ή βοηθοί στον πάγκο του πατέρα τους. Φέτος θα έπαιρναν μέρος σαν ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ με δικό τους πάγκο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ...

Ο οικολογικός μπαξές ενός παιδιού(11)

Bild "Θέλω να μάθω..."
- "Καλώς τις κουκλίτσες μου!!! πως πήγε σήμερα το σχολείο;" - "Καλά πατέρα, μια χαρά" είπε η Αιμιλία. - "Εγώ προτιμώ τις διακοπές" απάντησε η Μυρτώ - "Εσύ Μαργαρίτα;" - "Εγώ τελικά θέλω ένα αλλιώτικο σχολείο όπου θα μαθαίνω χρήσιμα πράγματα αλλά παίζοντας..." - "Εξαιρετική ιδέα, μπορεί να την προτείνεις στο δάσκαλό σου. Όμως δεν μας λες και μας τι χρήσιμο θα θελες να μάθεις;" Τη ρώτησε ο κύριος Ηρακλής. - "Θέλω να μάθω να αρμέγω τις κατσίκες, να φτιάχνω μόνη μου ένα δεντρόσπιτο μαζί με τα έπιπλα. Θέλω να ξέρω πώς να καθαρίζω ψάρια. Πώς να μου δίνουν οι μελισσούλες το μέλι που τους περισσεύει. Θέλω να μπορώ να γνωρίζω τις φωλιές των πουλιών και των ζώων μέσα στο δάσος και τι τα βλάπτει για να τα προστατεύω θέλω...." - "Λουλούδι μου είσαι μια αποκάλυψη!" Την αγκάλιασε ο κύριος Ηρακλής. Όσο για την ιδέα με το δεντρόσπιτο και το δάσος άρεσε εξαιρετικά στη Μυρτώ και στην Αιμιλία που αγαπούσαν τη Μαργαρίτα σαν αδελφούλα τους...
περισσότερα

Διάφορες εφαρμογές του ζεόλιθου

  Για το ρόλο του ζεόλιθου γενικά έχουμε αναφερθεί στην ανάρτησή μας:
http://www.topikopoiisi.com/3/post/2013/06/94.html

Παρακάτω εφαρμογές που προτείνονται από τον ιστότοπο της εταιρείας που εμπορεύεται τον ζεόλιθο Zeoprofit: http://www.zeoprofit.gr/zeolithos_georgia.php
Ο Ζεόλιθος στη Γεωργία περισσότερα

Ανοίγματα του σαμαρά σε Ανατολή και δύση με το ίδιο εφήμερο σκεπτικό

 
Bild
Μετά τις απόπειρες εξεύρεσης επενδυτών σε Κίνα, Ρωσία και Ανατολή, ο Πρωθυπουργός στράφηκε για βοήθεια στη Δύση, ελπίζοντας ότι το «όραμά» του για προσέλκυση ξένων κεφαλαίων δεν θα αποδειχτεί ουτοπικό.
Τελικά όμως, το αποκλειστικό μέλημά του είναι ένα εφήμερο «μπάλωμα» μιας μη διαχειρίσιμης κατάστασης. Μ' αυτό το σκεπτικό, μοιάζει περισσότερο με μεσάζοντα φιλέτων, παρά με διαπραγματευτή.
Έτσι, αυτοπαγιδεύεται και σε "ειδικά ενδιαφέροντα" τόσο της αμερικανικής διπλωματίας, όσο και μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων....

Είναι σημαντικό να φανταζόμαστε το μετά τον καπιταλισμό. Του Ντ. Χάρβεϊ

Από τα ζητήματα της στέγασης μέχρι τους μισθούς, ο Ντέιβιντ Χάρβεϊ υποστηρίζει ότι η εξέταση των αντιφάσεων του καπιταλισμού μπορεί να δείξει τον δρόμο προς έναν εναλλακτικό κόσμο. 


- Ετοιμάζετε το νέο βιβλίο σας «Οι δεκαεπτά αντιφάσεις του καπιταλισμού». Γιατί  επικεντρώνεστε σε αυτές;

-Η ανάλυση του καπιταλισμού δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές και θεμελιώδεις αντιφάσεις. Σε τακτά χρονικά διαστήματα οι αντιφάσεις αυτές ξεφεύγουν από τον έλεγχο και δημιουργούν κρίσεις. Σήμερα βρισκόμαστε μέσα σε μια κρίση, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ρωτήσουμε «ποιες ήταν οι αντιφάσεις που μας οδήγησαν σε αυτήν;». «Πώς μπορούμε να αναλύσουμε την κρίση από την άποψη των αντιφάσεων;» Μια από τις μεγάλες ρήσεις του Μαρξ ήταν ότι «μια κρίση είναι πάντα το αποτέλεσμα υπόγειων αντιφάσεων». Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτές, παρά με τα αποτελέσματά τους. ...
περισσότερα

Έξοδος από την οικονομία: η πολιτική της αποανάπτυξης

Valérie Fournier,  University of Leicester School of Management, Leicester, UK

Παρόλο που υπάρχει μια αυξανόμενη αποδοχή της υποβάθμισης του περι­βάλλοντος, οι πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης ή οικολογικού εκσυγχρονισμού που προτείνονται από εθνικές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς δεν φαίνεται να κάνουν τίποτε περισσότερο από το «να διατηρούν το μη βιώσι­μο». Στοχεύοντας να συμφιλιώσουν την οικονομική ανάπτυξη με το περι­βάλλον, αποτυγχάνουν να αμφισβητήσουν την οικονομική αρχή της αέναης ανάπτυξης που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για την καταστροφή του περι­βάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, εναλλακτικές προτάσεις που βασίζονται στην κριτική της οικονομικής ανάπτυξης προσφέρουν μια πιο υποσχόμενη αφε­τηρία. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει πώς το κίνημα της αποανάπτυξης που αναδύθηκε στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της προη­γούμενης δεκαετίας συνάδει και μπορεί να συμβάλει στις λεγόμενες πράσι­νες πολιτικές. Μετά την τοποθέτηση του κινήματος στο γενικότερο πλαίσιο των περιβαλλοντικών πολιτικών και αφού επιχειρηθεί μια σύντομη ανα­σκόπηση της εξέλιξής του, το άρθρο επικεντρώνεται στο κεντρικό θέμα του...
περισσότερα

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Η ποινικοποίηση της αντιφασιστικής δράσης δεν θα περάσει!Η προκλητική δίωξη του γραμματέα του ΕΕΚ Σάββα Μιχαήλ, μετά από μήνυση ναζιστών της Χρυσής Αυγής, για μια πολιτική αντιφασιστική προκήρυξη της οργάνωσής του, αποτελεί καινοφανή απόπειρα ποινικοποίησης του αντιφασιστικού λόγου και “προληπτικής καταστολής” της αντιφασιστικής δράσης.
Μετά τις καταλήψεις, τις διαδηλώσεις, τις απεργίες, η “δημοκρατία” βάζει τώρα στο στόχαστρο και την ίδια τη διατύπωση και διακίνηση των ιδεών, επιχειρώντας να λογοκρίνει ακόμη και πολιτικές ανακοινώσεις και να θέσει εκτός νόμου τον αντιφασιστικό λόγο.

Η “δικαιοσύνη” προσφέρει ανοιχτά υπηρεσίες προστασίας προς τη φασιστική ιδεολογία και τις φασιστικές συμμορίες. Ό,τι δεν έχουν καταφέρει οι φασίστες στους δρόμους, λόγω της μαζικής αντιφασιστικής αντίδρασης που συναντούν, επιχειρείται με τη βοήθεια του κράτους και όλων των μηχανισμών του να επιβληθεί από τα πάνω με διώξεις και καταστολή.

Ας γίνει αυτή η δίωξη μπούμερανγκ για τους ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς της ρατσιστικής και ολοκληρωτικής βαρβαρότητας που θέλουν να επιβάλλουν.

Ας γίνει, με τη στήριξη, την αλληλεγγύη και την κινηματική δράση όλων μας, άλλη μια ευκαιρία για να δείξουμε στην πράξη ότι “δεν θα περάσουν!”.

Η αντιφασιστική και αντικαθεστωτική δράση όχι μόνο δεν θα τρομοκρατηθεί αλλά θα κλιμακωθεί!

Όλοι/ες στα δικαστήρια της Ευελπίδων, Τρίτη 3 Σεπτέμβρη, στις 9 π.μ.


Συλλογικότητα της εργατικής εφημερίδας Δράση

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ


 
Η κίνηση πολιτών Κ 136, που αγωνίζεται εδώ και 2 χρόνια ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ και για να περάσει το νερό της Θεσσαλονίκης στα χέρια των πολιτών, και
Η «Ένωση Πολιτών για το Νερό», των μη κερδοσκοπικών Συνεταιρισμών Νερού των Δήμων της περιοχής Θεσσαλονίκης, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της «Κίνησης 136» και υπέβαλλε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 51% της ΕΥΑΘ Α.Ε.,


σας προσκαλούν
σε Συνέντευξη Τύπου

την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013
ώρα 12.00 μμ
στην αίθουσα της ΕΣΗΕΜΘ   
Στρατηγού Καλλάρη 5


Στη Συνέντευξη Τύπου θα παρουσιασθούν τα βασικά σημεία των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται από την ΕΠΝ και την Κ 136 και αφορούν :

1.      Τις νομικές ενέργειες της Ένωσης Πολιτών για το Νερό, μετά τον “αποκλεισμό” της από τη 2η φάση του διαγωνισμού.
2.      Την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ενέργειες του ΤΑΙΠΕΔ στο θέμα της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης και την απάντηση σε κάθε παραπλανητική επιχειρηματολογία των υπευθύνων του ΤΑΙΠΕΔ, που αποσκοπεί στον καθησυχασμό της κοινής γνώμης.
3.      Τις παραπέρα πρωτοβουλίες της Κ 136 σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, για να μην πέσει η διαχείριση του νερού της πόλης και της χώρας μας στα νύχια των πολυεθνικών, αλλά να περάσει στα χέρια των πολιτών όπου ανήκει.ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΣΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ κας ΛΕΝΑΣ ΔΙΒΑΝΗΑγαπητοί φίλοι, με χαρά σας ανακοινώνουμε, ότι, το Σάββατο 31 Αυγούστου και ώρα από  9.00π.μ. έως και 14.00μ.μ. καθώς και την Κυριακή μεταξύ 11.30π.μ.- 13.00μ.μ., η φίλη και συμπολίτισα μας Λένα Διβάνη, θα παραβρίσκεται και θα ομιλήσει, σε τριήμερο επιστημονικό συνέδριο στο Βόλο με θέμα «Χρήσεις και καταχρήσεις της Ιστορίας», που διοργανώνει -μεταξύ και άλλων φορέων- ο Δήμος Βόλου, στο Δημαρχείο Βόλου από Παρασκευή 30/8/13 έως και Κυριακή 1/9/2013.

Καλούνται, όλοι οι φίλοι και θαυμαστές της όπως, προσέλθουν για να εκφράσουν τον απέραντο θαυμασμό τους και, να την συγχαρούν για το λογοτεχνικό της έργο, καθώς και για τις εξαιρετικές δηλώσεις της σχετικά με κάποιους «τζαμπατζήδες».

Να μην λείψει κανείς!


Υ.Γ.
Για να βοηθήσουμε λίγο ο εκλεκτός φίλος και δημοσιογράφος Γιώργος Δελαστίκ
έγραψε ένα σχετικό άρθρο στο «ΕΘΝΟΣ» της Κυριακής.


Δυο Ελλάδες, δυο κόσμοι

Του Γιώργου Δελαστίκ

Δευτέρα, 12 Αυγούστου. «Γκλαμουριά». Μιάμιση μόλις ώρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας πώλησης του 33% του ΟΠΑΠ σε εταιρεία της οποίας μεγαλομέτοχος είναι ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης, το ιδιωτικό αεροσκάφος του νέου ιδιοκτήτη του ΟΠΑΠαναχωρεί με έναν ξεχωριστό επισκέπτη: τον Στέλιο Σταυρίδη. Είναι αυτός που ως πρόεδρος του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων πούλησε εκ μέρους του κράτους τον ΟΠΑΠ στον Μελισσανίδη! Αυτός υπέγραψε τη συμφωνία. Ο Σταυρίδης στέλνει μάλιστα με το κινητό του τηλέφωνο σε τοπική εφημερίδα της Κεφαλονιάς και... φωτογραφίες (!) από την πτήση του με το αεροπλάνο του Μελισσανίδη, ώστε να μάθουν όλοι ότι πέταξε με αυτό.
Τρίτη, 13 Αυγούστου. Μιζέρια. Αντί για αεροπλάνο, τρόλεϊ. Και μάλιστα τρόλεϊ που πάει στο Περιστέρι. Ενας 19χρονος άνεργος που δεν έχει εισιτήριο έρχεται στα χέρια με έναν ελεγκτή. Κάποιος ανοίγει την πόρτα του τρόλεϊ. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο νέος πέφτει στον δρόμο. 
Τραυματίζεται βαρύταταΞεψυχάει το πρωί της Τετάρτης, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου. Η πόρτα του τρόλεϊ έγινε πύλη του Αδη.
«Ιπτάμενος Στυλιανός!» είναι ο πηχυαίος κεντρικός πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας «Ημερήσιος»της Κεφαλονιάς. Αναφέρεται στον πωλήσαντα τον ΟΠΑΠ, φυσικά, τον Στέλιο Σταυρίδη. Διθυραμβικός ο υπότιτλος: «Πήγε αυθημερόν Αθήνα, πούλησε το 33% του ΟΠΑΠ και γύρισε με το τζετ του Μελισσανίδη». Ο ίδιος ο Σταυρίδης παίρνει σβάρνα τα τηλεοπτικά κανάλια και κάνει δηλώσεις: «Ηταν επιλογή μου, όχι ελαφρότητα, να δεχθώ τη μεταφορά με το αεροπλάνο του Μελισσανίδη» διακηρύσσει απερίφραστα. «Προσφέρθηκε ο άνθρωπος να εξυπηρετήσει μετά τις υπογραφές» προσθέτει ανενδοίαστα. «Εχω εγκάρδιες σχέσεις με όλους αυτούς τους επιχειρηματίες» πληροφορεί το πανελλήνιο.

Το ανάθεμα των καθωσπρέπει συνοδεύει στην ύστατη κατοικία του τη σορό του νεαρού από το ΠεριστέριΝεκρός-ξενεκρός, τον έβαλε στη θέση του η χαριτόβρυτος συγγραφέας Λένα Διβάνη. «Οι ελεγκτές δεν πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους γιατί κάποιος τζαμπατζής μπορεί να πηδήξει έξω από το όχημα» έγραψε σαρκαστικά. Σωστά τα λέει. Το ότι ο «τζαμπατζής» πέθανε είναι προφανώςς μια ασήμαντη λεπτομέρεια μπροστά στον «θεσμικό ρόλο» του ελεγκτή, που πρέπει να διαφυλαχθεί πάση θυσία.
Ιανός η κυβέρνηση. Με δύο πρόσωπα. Από τη μια απέραντη θλίψη για τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ. «Ο υπουργός Οικονομικών με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: ''Με λύπη μου πρέπει να σου ζητήσω την παραίτησή σου'' γνωστοποίησε σε όλους τους υπηκόους αυτής της χώρας ο ίδιος ο Στ. Σταυρίδης, σε μία από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του.
Ατσάλι το κράτος από την άλλη στην υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος που απειλείται από την ακρίδα των τζαμπατζήδων των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. «Ο οδηγός και ο ελεγκτής έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν» δηλώνει αταλάντευτος ο υφυπουργός Μεταφορών μετά τον θάνατο του 19χρονου.
Ο ένοχος τιμωρήθηκε. Το κράτος έδειξε την πυγμή του απέναντι στον νεαρό άνεργο που αποπειράθηκε να το ζημιώσει κατά ένα ευρώ και είκοσι λεπτά. Προφανώς δεν εγείρεται θέμα για το αν η ποινή του θανάτου που κατέληξε τελικά να του επιβληθεί είναι αναντίστοιχη προς το ποσό του 1,20 ευρώ που έχασε το κράτος. Είναι και αυτό μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Δεν απαιτεί καν την έκφραση λύπηςέστω και υποκριτικά.

Δημοσιεύθηκε στο "Έθνος" την Κυριακή 25 Αυγούστου 2013.

Ταξικό ξεκαθάρισμα για 650.000 μαθητές Γυμνασίων και ΛυκείωνΑνακοίνωση του Εκπαιδευτικού Ομίλου - Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

  • ΤΑ ΝΕΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΦΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
  • Λύκειο για λίγους - Κατάρτιση και μαθητεία για τους πολλούς

Οβιδιακές αλλαγές στο χώρο της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Γενικό Λύκειο – ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ) επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας με κύριο στόχο την οργανωτική αναδιάρθρωση της μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης, την ανακατανομή του μαθητικού πληθυσμού και την στροφή από την εκπαίδευση στην κατάρτιση. Όλα τα στοιχεία, αλλά και οι ίδιες οι διακηρύξεις του φανερώνουν ότι επιλέγεται ένα εξεταστικοκεντρικό Λύκειο για λίγους, ένα Τεχνικό Λύκειο με καθολική εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας και μεταγυμνασιακές σχολές κατάρτισης (ΙΕΚ) που θα στοχεύουν προοπτικά να απορροφήσουν ένα μέρος του μαθητικού πληθυσμού μετά το τέλος της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Το νήμα που διαπερνά τις νέες ρυθμίσεις στη μεταγυμνασιακή εκπαίδευση είναι η έμφαση στις εξεταστικές δοκιμασίες στο Γενικό Λύκειο και το στένεμα των διόδων, η μαθητεία στο Τεχνικό Λύκειο, η απλήρωτη εργασία μέσα από μορφές «πρακτικής άσκησης» και η εναλλαγή από την απασχόληση στην ανεργία μέσα από τα λεγόμενα προγράμματα «απασχόλησης ορισμένου χρόνου», τα οποία ουσιαστικά και τυπικά προσφέρουν δωρεάν εργατικό δυναμικό στους εργοδότες.
 Γενικό Λύκειο για λιγότερους
Το Υπουργείο Παιδείας επιλέγει ένα Γενικό Λύκειο με περισσότερες και καθοριστικότερες εξετάσεις. Αυτές φαίνεται να αποτελούν το «παιδαγωγικό ευαγγέλιο» και πριμοδοτεί την παλινόρθωση» μιας ολοκληρωτικά εξεταστικοκεντρικής οργάνωσης του Λυκείου. Οι λόγοι και οι αιτίες ενός τέτοιου προσανατολισμού δεν κρύβονται. Είναι το κλείσιμο των «διόδων» για το πιο αδύναμο κοινωνικά και οικονομικά τμήμα του μαθητικού πληθυσμού, η ρύθμιση των ροών και η προώθηση στην κατάρτιση ή και στην έξοδο από τις σπουδές. Η νέα «εκπαιδευτική ηθική»; Ή έχει κανείς «τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες» να σπουδάσει με στόχο ένα επιστημονικό επάγγελμα ή δεν τις έχει οπότε δε χρειάζεται «να προχωρήσει στα γράμματα». Έτσι, η μέχρι σήμερα υποεκπαίδευση θα μεταμορφωθεί, όχι πολύ αργά, σε μεθοδευμένη στροφή ενός τμήματος του μαθητικού πληθυσμού στην κατάρτιση ή σε επίσημη και μαζική εγκατάλειψη του σχολείου.
Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού των Γενικών Λυκείων συνδέεται με την προοπτική δραστικής μείωσης των εισακτέων στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Το Υπουργείο Παιδείας «υφαίνει» μεθοδικά με τρεις μεθοδεύσεις για να πετύχει το σκοπό του. Η πρώτη μεθόδευση αφορά στην παραπέρα συρρίκνωση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη συγχώνευση ή και το κλείσιμο και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Η δεύτερη αφορά στη μείωση του αριθμού των εισακτέων. Η τρίτη αφορά στην επαναφορά μιας μορφής της βάσης του 10, η οποία, με τους «κατάλληλους» ελιγμούς στο βαθμό δυσκολίας των θεμάτων μπορεί να κόψει την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χιλιάδων υποψηφίων.
Μιλάμε για ταξικό ξεκαθάρισμα! Και αυτό γιατί επιλέγεται ένα εξεταστικοκεντρικό Λύκειο για λίγους, ένα Τεχνικό Λύκειο με καθολική εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας και μεταγυμνασιακές σχολές κατάρτισης (ΙΕΚ) που θα στοχεύουν προοπτικά να απορροφήσουν ένα μέρος του μαθητικού πληθυσμού μετά το τέλος της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η «Πρόταση» επιμένει σε μια μονοκαλλιέργεια: Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Λυκείου οι μαθητές θα διαγωνίζονται σε εξετάσεις τύπου πανελλαδικών και όποιος καταφέρει και «επιζήσει σχολικά», μετά το τέλος του Λυκείου, θα δίνει εξετάσεις πανελλαδικού χαρακτήρα για την εισαγωγή του στην ανώτατη εκπαίδευση. Με τις πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η αυταπάτη ότι το σύνολο της διαδικασίας θα είναι απόλυτα αντικειμενικό και αξιοκρατικό, αποκρύπτοντας έντεχνα το γεγονός ότι όσο «αντικειμενικό» κι αν είναι το διαδικαστικό μέρος της διαδικασίας, τα υπόλοιπα στοιχεία που «συναρμολογούν» τη λογική του, και διαμορφώνουν την κρίση για την επιλογή / πρόκριση - απόρριψη του μαθητικού πληθυσμού δεν μπορούν να «απογαλακτιστούν» από τις ανισωτικές λειτουργίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η κρυφή ενσωμάτωση του συστήματος επιλογής στην καρδιά της Λυκειακής Βαθμίδα με τις πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις από την Α΄ τάξη, που όλοι γνωρίζουν πόσο εύκολα μπορεί να απλώσουν τη «σκιά τους» στην ημερήσια διάταξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μεταμφιέζεται σε «απελευθέρωση του λυκείου ως αυτόνομης μορφωτικής βαθμίδας», «απαλλαγή των μαθητών και των οικείων τους από το άγχος της αποτυχίας και της ανασφάλειας», «λύκειο που θα δίνει διέξοδο στις δεξιότητες του μαθητή», «μείωση του διδακτικού χρόνου», «περικοπές στη διδακτέα ύλη και τις εξετάσεις»... Ωστόσο δεν υπάρχει καλύτερο έδαφος για να βαθύνει ακόμη περισσότερο τις ρίζες της η εκπαίδευση της ακριβοπληρωμένης αμάθειας, δεν υπάρχει καλύτερη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για να τρέξουν ακόμη πιο γρήγορα οι εργολάβοι των εξετάσεων, τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα! Χέρι – χέρι, ο πάλαι ποτέ «Μέγας Εξισωτής», όχι μόνο δεν θα ελαφρώνει, αλλά θα επικυρώνει και θα νομιμοποιεί με τον πιο «αντικειμενικό» τρόπο το στένεμα των διόδων!

Αλλαγές σε Επαγγελματικά Λύκεια, Επαγγελματικές Σχολές και ΙΕΚ :
Κατάρτιση και μαθητεία για τους πολλούς
Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας φέρνει στη Βουλή το σχέδιο για το νέο Τεχνικό Λύκειο. Στο non paper που έδωσε στη δημοσιότητα, μετά την απόφασή του να θέσει σε διαθεσιμότητα- απόλυση σε μια νύκτα 2.000 καθηγητές με τη μέθοδο της κατάργησης των αντίστοιχων ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ αναφέρει : «Σχεδιάζουμε μια Τεχνική Εκπαίδευση που στοχεύει στο να προσφέρει Ειδικότητες Επαγγελμάτων, που καλύπτουν τις επιλογές των μαθητών και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και όχι τους κλάδους και τις ειδικότητες μονίμων καθηγητών, οι οποίοι διαμέσου ενός στρεβλού και νοθευμένου πλαισίου, «βρέθηκαν» να στελεχώνουν τα Επαγγελματικά Λύκεια και τις Επαγγελματικές Σχολές». Ξαφνικά, λοιπόν, μαθαίνουμε ότι τους νόμους για την εκπαίδευση και τις ειδικότητες ή τα μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές τα αποφάσιζαν εδώ και χρόνια κατά σχολείο οι εκπαιδευτικοί κι όχι οι εκάστοτε υπουργοί! Μόνο τα τελευταία 13 χρόνια, θυμίζουμε, ότι έχουν ψηφιστεί 2 νόμοι για την τεχνική εκπαίδευση και ετοιμάζεται τρίτος χωρίς κανείς απ' τις κυβερνήσεις να μπορεί να απαντήσει στο γιατί απέτυχαν οι προηγούμενοι. Ο νόμος 2640/98που ίδρυσε τα ΤΕΕ και ο νόμος 3475/2066 που ίδρυσε τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Όλες οι εισηγητικές εκθέσεις αλλά και οι νόμοι 2640/98 και 3475/2006 όριζαν ότι οι ειδικότητες καθορίζονται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας του κάθε νομού. Με ποια στοιχεία θα οριστούν οι νέες ειδικότητες; Και ποια είναι η αγορά εργασίας σε μια χώρα που ο παραγωγικός ιστός διαλύεται μέρα με τη μέρα εξ' αιτίας της κρίσης, αλλά και του εξαρτημένου από τον ιμπεριαλιισμό χαρακτήρα της καπιταλιστικής της οικονομίας; Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν τις ανάγκες αυτές;
Ωστόσο όσα πέπλα συσκότισης και να επιχειρούνται το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να κρύψει τα πραγματικά του σχέδια, «ένα νέο Τεχνικό Λύκειο που θα παρέχει, θα μεταδίδει, θα εφοδιάζει τους σπουδαστές του με τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, με καθολική εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας» ανακοίνωσε ο Αρβανιτόπουλος (17/7) στη συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο. Την ίδια μέρα ο Υφυπουργός Παιδείας Κεδίκογλου τόνισε ότι «Το Υπουργείο Παιδείας έχει προαναγγείλει ότι το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα γενικό λύκειο και ένα τύπο τεχνικού λυκείου, στο οποίο εφαρμόζεται καθολικά για όλους τους μαθητές ο θεσμός της μαθητείας, δηλαδή της πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση».
Είναι φανερό λοιπόν ότι κέντρο βάρους στο νέο Τεχνικό Λύκειο αποτελεί η μαθητεία, δηλαδή με βάση το λεγόμενο «δυαδικό σύστημα» η εκπαίδευση δεν γίνεται μόνο στο σχολείο αλλά και στο χώρο εργασίας, δηλαδή στις επιχειρήσεις. Έτσι ο σκοπός της επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν είναι η ολόπλευρη γνώση μιας τέχνης, αλλά η εκπαίδευση πάνω σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Οι νέοι που εργάζονται αμείβονται στα πλαίσια της μαθητείας με μισθούς – φιλοδωρήματα [και αν], ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η φθηνή εργασία και καταρτίζεται το αυριανό εργατικό δυναμικό – λάστιχο, που θα εναλλάσσεται απ' την απασχόληση στην ανεργία μέσα απ' τα προγράμματα «απασχόλησης» που παραχωρούν δωρεάν εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα στους εργοδότες κάτω από τον τίτλο της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης.
Την ίδια ώρα πριμοδοτείται το υπάρχον σύστημα κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ κλπ) με τη στρατολόγηση χιλιάδων μαθητών αποφοίτων Γυμνασίου. Για πρώτη φορά από τη Συνταγματική κατοχύρωση της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης πριν 30 περίπου χρόνια, ωθούνται 15χρονοι μαθητές να εγκαταλείψουν τις σπουδές στο Γενικό ή Τεχνικό Λύκειο και να ενταχθούν στον αστερισμό της πρόωρης κατάρτισης, που εκτός των άλλων έχει και δίδακτρα, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά ΙΕΚ. Και όσο κι αν ο Υπουργός Παιδείας εξαγγέλλει επιδότηση των διδάκτρων για όλους τους σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ, από το Σεπτέμβρη του 2013 και έως το 2020, μέσω των Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα της επιδότησης έχει ημερομηνία λήξης το 2015.
Κάτι τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό. Στο νόμο για τη δια βίου εκπαίδευση αντιστοιχίζεται η τυπική με την μη τυπική και την άτυπη εκπαίδευση. Ανοίγει έτσι ο δρόμος να αποκτήσει κάποιος τα διάφορα πτυχία επιπέδου 2 και 3 κατ' αρχήν και μέσα από άλλα μονοπάτια πέρα από τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Με λίγα λόγια ωθούνται χιλιάδες νέοι στο κυνήγι σεμιναρίων ή πρακτικής εργασίας άνευ πληρωμής, προκειμένου να μαζέψουν πιστωτικές μονάδες, αντί να σπουδάσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

«Μάθε το πόστο σου!»
Οι νέες ρυθμίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης που στοχεύουν στην έξοδο των φτωχών από τα σχολεία, στην αναδιάρθρωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στην ιδιωτικοποίηση του δημοσίου, σχετίζεται σαφώς με την πολιτική της φτώχειας, της ανεργίας και της υποτέλειας που έχει οδηγήσει σε περιθωριοποίηση μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού.
Σ' όλες τις περιπτώσεις επιστρατεύεται, βέβαια, η γλώσσα της «κρίσης» του σχολείου, η «πτώση του επιπέδου σπουδών», η «αναντιστοιχία πτυχίου και αγοράς εργασίας», η «σχολική αποτυχία», η «αδιαφορία των μαθητών» κ.λπ., έτσι ώστε μέσα από υπεραπλουστεύσεις να «λιπανθούν» στο «έδαφος» της κοινής γνώμης, ως αναγκαίες και επείγουσες οι επιλογές εκείνες που η υλοποίησή τους δεν αποτελεί παρά μεθόδευση αυτών που διακαώς επιθυμούν να ξεφύγουν από τον κατάλογο των υπευθύνων της κρίσης.
Η έννοια «αγορά» αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του νέου σχεδιασμού που επιχειρείται από το Υπουργείο Παιδείας και είναι από αυτή την άποψη το «κλειδί» για να κατανοήσουμε το είδος της εκπαίδευσης, την ποιότητα των σχέσεών της με την κοινωνία και το νέο περιεχόμενό της. Η αγοραία παιδεία αφαιρεί από το λεξιλόγιό της ακόμη και την τυπική ισότητα των προηγούμενων χρόνων στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Τώρα φέρνει πιο κοντά την ατομική βούληση στον κοινωνικό προσδιορισμό, με στόχο η κοινωνική κατανομή μέσω του σχολείου να ανταποκρίνεται στις διαγραφόμενες προοπτικές μιας κοινωνίας με κατεστραμμένη παραγωγική βάση, διογκωμένη ανεργία, υποαπασχόληση, μαύρη εργασία για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Προφανώς πάνω από όλα ισχύουν τα λόγια που ακούστηκαν κάμποσα χρόνια πριν στην αγγλική Βουλή από το στόμα συντηρητικού βουλευτή και «συμπύκνωναν» τις οδηγίες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ : «Εάν έχουμε έναν ανώτερο και εκπαιδευμένο αλλά άνεργο πληθυσμό ίσως αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερες κοινωνικές συγκρούσεις. Υπάρχει ανάγκη να αντιστοιχήσουμε ξανά την κοινωνική θέση και το εκπαιδευτικό επίπεδο. Επιτέλους οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τη θέση τους στην κοινωνία»!

ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Την ίδια ώρα οι οβιδιακές αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης που αφυδατώνουν και ξεγυμνώνουν το σχολείο από απαραίτητες γνώσεις, την ίδια ακριβώς ώρα, έντεχνα, ρίχνουν χιλιάδες εκπαιδευτικούς στη δεξαμενή των πλεοναζόντων που έχει κατασκευάσει το Υπουργείο Παιδείας. Ολόκληροι κλάδοι μαθημάτων, μειώνονται ή εξαφανίζονται ως δια μαγείας με ένα τρόπο που φανερώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας χρησιμοποιεί το ωρολόγιο πρόγραμμα σαν εργαλείο για την κατάργηση οργανικών θέσεων και την παραγωγή «υπεράριθμων» εκπαιδευτικών, που στη συνέχεια θα τεθούν σε διαθεσιμότητα καθώς είναι ηλίου φαεινότερο ότι όλες οι αλλαγές του Υπουργείου Παιδείας υπηρετούν ένα διπλό στόχο: Πρώτον την ώθηση του μεγαλύτερου μέρους του μαθητικού πληθυσμού στη πρώιμη φθηνή κατάρτιση και δεύτερον στη δημιουργία των όρων για έξωση μαζί με τους χιλιάδες μαθητές και χιλιάδων εκπαιδευτικών από τη σχολική εκπαίδευση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μήνα πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους το Υπουργείο Παιδείας εντελώς αιφνιδιαστικά προωθεί νέα ωρολόγια προγράμματα στο Γυμνάσιο, στα οποία εξαφανίζεται το μάθημα της Τεχνολογίας και μαζί με αυτό οδηγεί 1318 εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων στην απώλεια της οργανικής τους θέσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εργασιακό τους μέλλον. Παράλληλα εκμηδενίζει σχεδόν τα Καλλιτεχνικά μαθήματα και τη Μουσική, ενώ περιορίζει τις ώρες της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας και της Οικιακής Οικονομίας. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε τους Καθηγητές της Πληροφορικής, τους Γυμναστές, τους ξενόγλωσσους, αλλά και όλους εκείνους, ανεξάρτητα από ειδικότητα, που με βάση τα κριτήρια διαθεσιμότητας συγκεντρώνουν λιγότερα μόρια (καθηγητές με πολλά χρόνια, διορισμένοι με επετηρίδα), μπορούμε να καταλάβουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας ετοιμάζεται για το δεύτερο γύρο διαθεσιμοτήτων-απολύσεων, που η ένταση και η έκτασή του θα κάνει τον πρώτο να μοιάζει με ανώδυνη δοκιμή...
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013