Στην  ιστοσελίδα   

http://lofos.info/laloslal/agri-data-2013.html


μπορείτε  να  βρείτε  τα  αποτελέσματα   των   πειραματικών  καλλιεργειών   2012-2013  .

  Σιτάρι   Ζέα   και    spelt   .  Συγκαλλιέργεια   με  κουκιά .  Πόσο σπόρο  θα χρειαστούμε .

 Δεδομένα  χρήσιμα   σε  όσους  σχεδιάζουν  να  "δραπετεύσουν"    απο  την  τσιμεντούπολη  προς  την  ύπαιθρο . 
Επίσης  στην   


θα  βρείτε  τα  αποτελέσματα των  πειραματικών  καλλιεργειών  προηγουμένων  ετών .