Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Ιστορίες για το καλοκαίρι«Όποια και αν είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι ο άνθρωπος» Αντρέ Μπρετόν 

Δύο χρόνια τώρα ταξιδεύουμε την ελλάδα με ένα αυτοκινούμενο αναζητώντας και καταγράφωντας ιστορίες, ανθρώπους καθημερινούς που συνεχίζουν να αντιστέκονται δημιουργικά και να ονειρεύονται, διάγωντας αθόρυβα τη δική τους προσωπική επανάσταση. Στην συνέχεια επικοινωνούμε τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων σε πόλεις, πλατείες και χωριά, πανεπιστήμια, σχολεία, φυλακές και αλλού εγκαινιάζοντας  ένα δημιουργικό διάλογο με το κοινό, άρωντας τους διαχώρισμους και φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά, γύρω από το  νόημα και τη δυναμική αυτών των ιστοριών. Σε μια εποχή που βαλλόμαστε από παντού, η μετάδωση προσωπικών ιστοριών είναι μια επαναστατική πρακτική που ενισχύει τους αρμούς μεταξύ μας και πραγματώνει τη βαθειά μας ανάγκη για σύνδεση και συμμετοχή.  Σταθήκατε δίπλα μας σε αυτό το ταξίδι και μας δείχνατε κάθε φορά το δρόμο, ευχόμαστε οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν το ίδιο για εσάς. Καλό καλοκαίρι
ΥΓ. Το caravan project δεν είναι μια συγκεκριμένη δράση με ημερομηνία λήξης, αλλά ένα διαρκές πείραμα που συμβαίνει κάθε ώρα, μεταμορφώνεται κάθε στιγμή λόγω της όσμωσης του με τους ανθρώπους, τις καταστάσεις και τους τόπους. Έχουμε ανάγκη για άλλη μια φορά τις προτάσεις σας, τις συμβουλές σας, τη συμμετοχή σας για το ταξίδι που συνεχίζεται. 

stratis vogiatzis
the caravan project

Γκέτο και αντι-γκέτο: Μια ανατομία της νέας αστικής φτώχειας

Bild Ο Loic Wacquant μιλά για το νέο του βιβλίο, Urban Outcasts, μία ανάλυση των μεταμορφώσεων των αμερικανικών γκέτο και των ευρωπαϊκών αστικά υποβαθμισμένων περιοχών που παρουσιάζουν συγκέντρωση μεταναστών. Υποστηρίζει ότι τα banlieues της Κόκκινης Ζώνης στη Γαλλία συγκροτούν, αυτό που ονομάζει, αντι-γκέτο: χώρους εθνικά ανομοιογενείς, με πορώδη σύνορα, φθίνοντες θεσμούς, και χωρίς μια κοινή πολιτιστική ταυτότητα.
...
http://efimeridadrasi.blogspot.gr/2013/07/blog-post_30.html

Οι δόσεις πηγαίνουν στα δάνεια. Μόλις το 2% μένει στην Ελλάδα

Bild
Μόλις το 1,6% των χρημάτων που λαμβάνει η χώρα από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, με τη συμμετοχή του ΔΝΤ, καταλήγει στον κρατικό προϋπολογισμό και κατ’ επέκταση στην πραγματική οικονομία. Όπως έχει τονίσει μελέτη του δικτύου Attac, τα συγκεκριμένα δάνεια προορίζονται για τη διάσωση των τραπεζών και όχι των απλών πολιτών. «Αυτή ήταν εξαρχής η λογική του προγράμματος», επισημαίνει  ο καθηγητής Οικονομικών στο ΑΠΘ Δημήτρης Μάρδας...

Αμέλεια για Ελληνες, πρόθεση για αλλοδαπούς. Της Άντας ΨαρράΜετά τις αγωνιώδεις προσπάθειες πλειοδοσίας σε εθνικισμό και μισαλλοδοξία, οι ναζιστές της Χ.Α. και όχι μόνο προσγειώθηκαν απότομα μόλις η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 40χρονου Ελληνα υπαξιωματικού του στρατού που είναι υπεύθυνος για τη μεγαλύτερη φετινή πυρκαγιά στην Ελλάδα, που σημειώθηκε πρόσφατα στη Ρόδο. Ο υπαξιωματικός έκανε μπάρμπεκιου με τους φίλους του στην ύπαιθρο, αλλά λίγο το κρασί, λίγο η παρέα, η φωτιά έκαψε τελικά πάνω από 40.000 στρέμματα δάσους. 
Λίγες ημέρες πριν, κατηγορήθηκαν για εμπρησμό από πρόθεση δύο Σύροι πρόσφυγες πολέμου που άναψαν φωτιά για να ζεσταθούν όταν έφτασαν όπως είπαν κολυμπώντας στο νησί. Η φωτιά στη Σάμο ήταν ευτυχώς μικρότερης έκτασης, αλλά οι εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν ότι το μπάρμπεκιου ενός υπαξιωματικού είναι αμέλεια, ενώ η φωτιά για να ζεσταθεί κάποιος έντρομος και μουσκεμένος πρόσφυγας είναι κακούργημα από πρόθεση. 
Το να αποδίδεται σε κάποιον σκοπιμότητα (εκτός κι αν έχει οικιστικά ή τουριστικά συμφέροντα ή έστω είναι πυρομανής) στην καταστροφή ενός δάσους είναι πολύ αυθαίρετο, εκτός αν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία γι' αυτό. Το να προφυλακίζονται όμως μόνο οι μετανάστες με κακούργημα όπως έγινε κι ένα μήνα πριν στην περιοχή της Αττικής και να αφήνονται ελεύθεροι με πλημμέλημα μόνο οι Ελληνες, δεν πείθει για την άτεγκτη Δικαιοσύνη. Το αποτσίγαρο του Ελληνα οδηγού ή το κάψιμο σκουπιδιών του δημάρχου ή το κάψιμο κλαδιών του αγρότη έχουν κάψει από αμέλεια πάνω από το 1/3 της Ελλάδας. 
Οσο για τους πράκτορες που καίνε την Ελλάδα, αλλά όπως φαίνεται και τη Μαγιόρκα τις τελευταίες μέρες, είναι απλή καθημερινή τροφή για τα μυαλά των χρυσαυγιτών. Δυστυχώς, παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα συνεχίζει να καίγεται, ενώ η πρόληψη και τα μέσα πυρόσβεσης συνεχώς εξανεμίζονται στη δίνη των περικοπών, αφήνοντας μόνο στις ακούραστες προσπάθειες των πυροσβεστών και των εθελοντών την προστασία της χώρας. 

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Βιντεοπροβολή, Πέμπτη 1-8-13ΤΟ ΕΠΑΜ ΑΓΡΙΑΣ μαζί με την Κίνηση Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το Νερό
διοργανώνουν Βιντεοπροβολή με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών στο μεγάλο ζήτημα της ιδιωτικοποίησης των νερών του Πηλίου που βρίσκεται προ των πυλών του τόπου μας.
ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ!

Τα τρία ρεύματα μέσα στην Χρυσή Αυγή. Του Γιώργου ΠλειούΟ Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Γιώργος Πλειός, μας μιλάει για το φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ελλάδα, για τα διάφορα στάδια εξέλιξης του, για το ρόλο που παίζει ο εθνικισμός, για τη Χρυσή Αυγή και για τον τρόπο που αυτή προβάλλεται από τα ελληνικά ΜΜΕ. Συνέντευξη στη Δωροθέα Αποστολοπούλου
...

"Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν" (από το Ντιτρόιτ μέχρι...τα Τρίκαλα)

 
Bild
Δίπλα βλέπουμε μια απεικόνιση του Ντιτρόιτ "από τα παλιά", με τους επιβλητικούς ουρανοξύστες δίπλα-δίπλα με τα φουγάρα των εργοστασίων.

Στο Ντιτρόιτ του παρελθόντος τα πράγματα ήταν καλύτερα σε σχέση με τώρα για τον εργάτη, διότι σήμερα ο καπιταλισμός "σκοτώνει τ' άλογα όταν γεράσουν":

Η παραγωγή έχει μεταφερθεί αλλού από τους καπιταλιστές που την ελέγχουν, με #1 προορισμό την Κίνα, όπου τα μεροκάματα είναι ελάχιστα...
περισσότερα 

Στην υποβάθμιση της αξιολόγησης του Ντιτρόιτ σε «C» από «CC» προχώρησε σήμερα(19 Ιουλίου 2013) η Standard & Poor’s, μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης από την αμερικανική πόλη. Το Ντιτρόιτ, σύμβολο κάποτε της αμερικανικής οικονομικής ισχύος - η πόλη της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας - έγινε σήμερα ο μεγαλύτερος δήμος στην ιστορία των ΗΠΑ που κηρύσσει πτώχευση υπό το βάρος του τεράστιου χρέους του στα ταμεία του. 

Ο κρόκος Κοζάνης

 
Bild
Με τους κατοίκους της περιοχής της Κοζάνης να φυτεύουν τον κρόκο κάθε καλοκαίρι και να παίρνουν τα πολύτιμα στίγματα του λουλουδιού κάθε φθινόπωρο κάνοντας χειρωνακτική δουλειά, η ελληνική ζαφορά έχει φτάσει πλέον να ανήκει στην καλύτερη ποιότητα του εν λόγω μπαχαρικού στον κόσμο.

Μικρή ποσότητα του κρόκου χαρίζει τόσο χρώμα, όσο και τη λεπτή, πικάντικη γεύση του στα φαγητά, ειδικά σε ζυμαρικά, σούπες, ρύζι, κρέας, ψάρια, σάλτσες, σαλάτες, γλυκά, ροφήματα κ.ο.κ., η νοστιμιά του, όμως, δεν είναι το μόνο πλεονέκτημά του. Οι πολλαπλές του ιδιότητες ευεργετούν τον οργανισμό και την υγεία μας έσω κι έξω, γι’ αυτό άλλωστε δεν είναι τυχαίο που έχει τέτοια κατανάλωση παγκοσμίως και προστίθεται με κάθε ευκαιρία στη μαγειρική κάθε νοικοκυράς ανά τον κόσμο...

Για μια άλλη πορεία στην αγροτική παραγωγή

 
Bild
Από το oallosdromos.gr
...
Για να υπάρξει άλλη πορεία της αγροτικής παραγωγής πρέπει να υπάρξει αλλαγή του σκοπού της

Βασικός σκοπός της άλλης πορείας της αγροτικής παραγωγής, η οποία θα βασίζεται σε μη εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής,  θα είναι η εξασφάλιση φτηνής και ποιοτικής διατροφής και ένδυσης του λαού και όχι η ανάπτυξη των κερδών και ο εξαγωγικός προσανατολισμός της....

Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΥΜΑΤΕΡ ΣΤΗΝ ΕΡΑ ΒΟΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/7/13«ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΣΟΚ»
Το ντοκυματέρ που βασίζεται στο βιβλίο της Καναδής δημοσιογράφου Ναόμι Κλάϊν
θα προβληθεί τη Δευτέρα 29/7/13 στις 9.00μ.μ. στο προαύλιο της ΕΡΑ ΒΟΛΟΥ στον Αγ.Κωνσταντίνο. Θα γίνει σύντομη εισήγηση και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.

Τη βραδυά διοργανώνει το ΕΠΑΜ ΒΟΛΟΥ