Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Raoul Vaneigem: Επιστροφή στη βάση

 
Bild
του Ραούλ Βανεγκέμ

Τι χρειαζόμαστε περισσότερο; Ευαίσθητη νόηση του κόσμου και ατομική δημιουργικότητα. Πρέπει ο καλλιτέχνης που υπνώττει μέσα στον καθένα να αφυπνιστεί, προκειμένου να ανακαλύψει ότι αυτό που νοηματοδοτεί το έργο του πέρα και έξω από το ίδιο –με την πολυμορφία που εκφράζεται, στη ζωγραφική, τη μουσική, τη λογοτεχνία, την αρχιτεκτονική, την ανθοκομική διακόσμηση, τη μαγειρική προετοιμασία, την ένδυση, την κηπουρική...– είναι η τέχνη της ζωής της οποίας αποτελεί το προσχέδιο...

ΠΡΟΣ ΦΙΦΑ: Έξω η δουλεία από το παγκόσμιο κύπελο του 2022!!!

 Ειδικοί εκτιμούν ότι πάνω από 1 εκατομμύριο μεταναστών εργαζομένων θα μπορούσε να βρεθούν σε κατάσταση σύγχρονης δουλείας στο Κατάρ, από τώρα μέχρι και το 2022 που θα λάβει χώρα το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Κάτω από 50 οC, χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα ή νερό, χωρίς να πληρώνονται, με κρατημένα τα διαβατήρια ώστε να μη μπορούν να φύγουν.Μέχρι και δώδεκα θανάτους εργαζομένων ανά Εβδομάδα θα μπορεί να υπάρχουν, εάν δεν ληφθούν μέτρα σε αυτό το κρίσιμο στάδιο των εργασιών κατασκευής.
Τέτοιες εικόνες υπάρχουν ήδη με εργαζομένους από το Νεπάλ: 
Στο ένα άκρο του διεθνούς αεροδρομίου του Κατμαντού, περήφανα αποχαιρετούν οι γονείς τους γιους τους, που αφήνουν το Νεπάλ σε αναζήτηση καλύτερων θέσεων εργασίας. Αλλά η σκηνή είναι πολύ διαφορετική στις αφίξεις του αεροδρομίου, όπου θρηνούν γονείς παραλαμβάνοντας τα πτώματα  μελών της οικογένειάς τους, που πέθαναν στο Κατάρ.

Πόλεμος χαμηλής έντασης στις κοινωνικές αλληλέγγυες δομές

Το πρωί της Πέμπτης, 24/10/13, κλιμάκιο της Δίωξης Ναρκωτικών και υπάλληλοι του Εθνικού Οργανισμού Υγείας (ΕΟΦ), παρουσία εισαγγελέα, έκαναν έφοδο στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού και στη ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου, κατόπιν καταγγελιών «για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών». Στην περίπτωση των Γιατρών του Κόσμου, δεν ήταν η πρώτη φορά που στοχοποιούνταν ως εν δυνάμει επικίνδυνο καρτέλ. Περίπου ένα μήνα πριν είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος από επόπτες υγείας της Περιφέρειας με αφορμή αντίστοιχες καταγγελίες. Παρά το γεγονός ότι κατά την πρώτη έφοδο διαπιστώθηκε πως η λειτουργία του φαρμακείου ήταν νόμιμη, η έφοδος της Πέμπτης στηρίχθηκε σε νέα υποτιθέμενη επώνυμη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία η οργάνωση διακινεί ανεξέλεγκτα πέριξ της Ομόνοιας δίγραμμα φάρμακα. Πρόκειται για τα σκευάσματα που λαμβάνουν ψυχικά πάσχοντες και χορηγούνται αυστηρά και μόνο με ιατρική συνταγή, καθώς περιέχουν στη σύστασή τους ναρκωτικές ουσίες....

Συγκέντρωση ΤηγανέλαιουΑγαπητοί συμπολίτες
Σχετικά με τη διανομή απορρυπαντικών "Χωρίς Μεσάζοντες" από την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας "Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ" η οποία θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013, πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω:
  • Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της Εμποροπανήγυρης από τις 8:30 έως τις 11:30.
  • Το σύστημα παραγγελιών θα κλείσει την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου στις 12:00.
  • Για να ελέγξετε τις παραγγελίες σας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ομάδας ή κάντε κλικ εδώ
  • Κατά τη διάρκεια της διανομής θα λειτουργήσει σταθμός συγκέντρωσης μεταχειρισμένων μαγειρικών ελαιολάδων (τηγανέλαιο)
  • Θα συγκεντρωθούν φάρμακα για το «Κοινωνικό Ιατρείο». Δεκτά γίνονται ακόμη και αρχινημένα φάρμακα, όχι όμως ληγμένα.
  • Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να χαρίσουν κάποιο από τα προϊόντα που αγόρασαν ή και τρόφιμα μακράς διαρκείας (όσπρια, ζυμαρικά, ρύζι, αλεύρι, γάλα, λάδι) στον πάγκο του «Κοινωνικού Παντοπωλείου».
  • Η συγκέντρωση Τηγανέλαιου, Φαρμάκων, Τροφίμων, Ρούχων και Σχολικών Ειδών θα γίνεται σε κάθε διανομή τροφίμων.

Βλαστος Κοινωνικός Συνεταιρισμός Ελληνικού – ΑργυρούποληςΕισαγωγή στις αρχές της μελισσοκομίας
 «Αν εξαφανιστούν οι μέλισσες η ανθρωπότητα θα έχει ακόμα 4 χρόνια ζωής»
 Αϊνστάιν 

Ακόμα και αν η η συγκεκριμμένη απόφανση δεν εκλειφθεί κατά κυριολεξία, εντούτοις δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι οι μέλισσες και η λειτουργία τους στο κύκλο της ζωής της φύσης, συνιστούν ένα εξαιρετικό παράγοντα περιβαντολογικής ισσοροπίας.
Αυτά και άλλα, θα συζητησούμε το σάββατο 2 Νοέμβρη στις 5.30 μ.μ στο Βλαστό, με τη φίλη μας μελισσοκόμο  Αγγελική Φωτεινου.

Για τη μέλισσα και τη θέση της στον κύκλο της ζωής, για τα προιόντα της, το  μέλι, τη γύρη, τον βασιλικό πολτό, την κηρήθρα, την πρόπολη, το κερί.
Για την διατροφική τους σημασία, για την θωράκιση που προσφέρουν απέναντι στις αρρώστιες κλπ κλπ  
περισσότερα

ΕΤ3: Εκπομπή για την "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Βιντεοσκοπημένη εκπομπή "Θεματική Συζήτηση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία" στην ανοικτή δημόσια ΕΤ3, που πραγματοποιήθηκε στις 9.10.2013.
Συμμετείχαν: Μάκης Αναγνώστου (ΒΙΟΜΕ), Ελένη Χουζούρη (ΚΟΙΝΣΕΠ Άλλος Τρόπος), Κώστας Νικολάου (Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας), Ελένη Παπαθεοδοσίου (Δίκτυο ανταλλαγών ΚΟΙΝΟ), Γιώργος Οικονόμου (Δρ Φιλοσοφίας) και Σταύρος Πανούσης (δημοσιογράφος, συντονιστής).
Δείτε τη στο:
http://www.youtube.com/watch?v=fhN7cP3VW-c

15η Διάλεξη Λαϊκού Πανεπ. Κ.ΑΛ.Ο. 4.11.201Η επόμενη (15η) διάλεξη - συζήτηση του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 στις 7.00 μμ., στην Αίθουσα του 1ου ορόφου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 32 και Ολύμπου με θέμα:

"Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων και η λογική της αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων - Η συνεργατική εναλλακτική της διαχείρισης των απορριμμάτων"

Εισηγητές θα είναι ο Τάσος Κεφαλάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος της Πρωτοβουλίας Συνεννόησης για τη διαχείριση των Απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ, Αθήνα) και ο Κώστας Νικολάου, Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος, μέλος της Πρωτοβουλίας για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων (Θεσσαλονίκη).

Αργεντινή: τα φυτοφάρμακα της Monsanto σκοτώνουν αγρότες και οικονομία

 
Bild
Η Αμερικάνικη βιοτεχνολογία έχει μετατρέψει την Αργεντινή στην τρίτη μεγαλύτερη παραγωγό σόγιας στον κόσμο, αλλά οι χημικές ουσίες δεν περιορίζονται στη σόγια και το βαμβάκι και το καλαμπόκι. Το Associated Press τεκμηριώνει δεκάδες περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δηλητήρια αυτά χρησιμοποιούνται με τρόπους που απαγορεύεται ρητώς από την ισχύουσα νομοθεσία.
 

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Μετά την Αρκτική και η Ανταρκτική πεδίο σύγκρουσης συμφερόντων!

Bild Η Συνθήκη της Ανταρκτικής, σύμφωνα με τους ειδικούς, προβλέπει ότι ο Νότιος Πόλος είναι και θα παραμείνει τόπος έρευνας, παρά τις εδαφικές αξιώσεις που έχουν χώρες για εξόρυξη πετρελαίου και ορυκτού πλούτου. Ο «πόλεμος των πάγων» στην Αρκτική έχει ήδη ξεκινήσει. Τι θα συμβεί στην Ανταρκτική;

  «Η τεράστια αυτή ήπειρος των 14 εκ. τετραγωνικών χλμ βρίσκεται εκτός εθνικής δικαιοδοσίας», αναφέρει ο Μάνφρεντ Ράινκε στη Deutsche Welle.
...
περισσότερα 

Άλλοι τρων, άλλοι πίνουν, άλλοι πάνε και δίνουν...

του Γιάννη Σχίζα

Νιώθω μια τύψη όταν πετώ κάτι που περισσεύει
έστω και λίγα ψίχουλα μετά το φαγητό
λες κι ένας κίνδυνος κρυφός στην πράξη μου ελλοχεύει,
μήπως αυτό που πέταξα αύριο το στερηθώ.
  Kάρολος Τσίζεκ, «Στίχοι έρωτα και αγάπης»


Το 2009 η διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση AVAAZ κατήγγελλε τους Μπερλουσκόνι - Σαρκοζί, διότι, ενώ αρχικά είχαν υποσχεθεί να διαθέσουν το 0,3% του εθνικού εισοδήματος των χωρών τους για την αντιμετώπιση της διεθνούς πείνας, στη συνέχεια υπαναχώρησαν κρίνοντας ότι το 99,7% δεν τους αρκεί...

Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και μαύρο χρήμα κοστίζουν στην κοινωνία!

Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο με τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες;

Το οργανωμένο έγκλημα προσλαμβάνει όλο και περισσότερο χαρακτήρα παγκόσμιου οικονομικού παράγοντα με έντονα επιχειρηματικό προσανατολισμό, που του επιτρέπει να παρέχει ταυτόχρονα διαφορετικά είδη παράνομων αγαθών και υπηρεσιών με όλο και ισχυρότερο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας σημαντικά τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και της Ένωσης και προκαλώντας στις «κανονικές» επιχειρήσεις και στην κοινωνία απώλειες που εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 670 δις ευρώ ετησίως. Δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούν ακριβή οικονομικά στοιχεία, αλλά εκτιμάται ότι η συνολική ζημιά από την διαφθορά, τη φοροαπάτη, τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ευρώπη ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, ποσό  ίσο περίπου με το κόστος της τρέχουσας κρίσης και λίγο μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την 7ετία 2014-2020....

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Spiegel: Η Μέρκελ έπαιξε θέατρο για τις παρακολουθήσεις

Το γερμανικό περιοδικό Spiegel μετά την αποκάλυψη ότι η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα ήταν το κέντρο των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, δημοσίευσε ρεπορτάζ στο οποίο «αδειάζει» την Γερμανίδα καγκελάριο, Άγκελα Μέρκελ, για την στάση της στο ζήτημα των παρακολουθήσεων. Την κατηγορεί, συγκεκριμένα, ότι ενώ έδειξε τρομερά ενοχλημένη από την είδηση ότι το κινητό της παρακολουθούνταν, όταν κλήθηκε να υποστηρίξει νομοσχέδιο για την ενίσχυση της προστασίας προσωπικών δεδομένων «η μαχητικότητά της χάθηκε»...
περισσότερα 

Σχόλιο: Οι ΗΠΑ κυνηγούν τον Σνόουτον για τις αποκαλύψεις των παρακολουθήσεων που κάνουν οι Αμερικανοί παντού, γιατί προκάλεσε ζημιά στα "εθνικά τους συμφέροντα". Η Ελλάδα δε θα κυνηγήσει τον "αρχικατάσκοπό" της Πάγκαλο(πολύ του ταιριάζει ο τίτλος, χα, χα, χα), που αποκάλυψε ότι η ελληνική μυστική υπηρεσία παρακολουθούσε τους Αμερικανούς;
 Ή με την αποκάλυψη θεωρείται ότι στήριξε τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, αφού ισχυρίζεται ότι o ελληνικός κοριός ήταν τόσο δυνατός και μάγκας, που άκουγε ο ίδιος τους πρέσβεις να τον αποκαλούν motherfucker. Καιρός να τον πουλήσουμε εξάγοντάς τον στην Μέρκελ, για να πληρώσουμε και τα σπασμένα από το "φαγοπότι"που κάναμε όλοι μαζί του. Μάλλον ο Πάγκαλος, σε αυτή την περίπτωση, στήριξε τα ελληνικά συμφέροντα και πρέπει να ανταμειφθεί!!!