Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

 • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
 • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
 • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Έκοψαν το ρεύμα σε Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ

Picture
Του Λάκη Μπέλλου

Εγινε το απίστευτο! Εκοψαν το ρεύμα στα γραφεία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, γιατί χρωστούσαν τεράστια ποσά στη ΔΕΗ!

Η κατακραυγή που προκάλεσε το τραγικό γεγονός στα Χανιά έκανε τη ΔΕΗ να πάρει μπρος, να ξεκουνηθεί και να κάνει επιτέλους αυτό που εξαρχής έπρεπε. Να κόψει το ρεύμα στους δύο μεγαλύτερους μπαταχτσήδες της...

Κασσάνδρες

Του Γιώργου Σταματόπουλου

Σε μια ομιλία του στο Μόναχο, το 1976 ο Ελίας Κανέτι είχε επικαλεστεί τη δήλωση ενός άγνωστου συγγραφέα που είχε γίνει τον Αύγουστο του 1939: «Τελείωσε. Αν ήμουν ένας πραγματικός συγγραφέας, θα είχα τη δυνατότητα να αποτρέψω τον πόλεμο». Τα αναφέρει αυτά ο σπουδαίος Πολωνός καθηγητής Πανεπιστημίου Ζίγκμουντ Μπάουμαν, στο τελευταίο του βιβλίο «Πλούτος και ανισότητα», εκδόσεις «Οκτώ»...

Σαράντα ερωτήματα για την ευρωπαϊκή κρίση

Ο 85χρονος Γερμανός συγγραφέας Χανς Μάγκνους Εντσενσμπέργκερ αναδεικνύει το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ε.Ε.

Από τον Θανάση Γιαλκέτση

 Κυκλοφόρησε πρόσφατα και στη γλώσσα μας το βιβλίο του Χανς Μάγκνους Εντσενσμπέργκερ «Γλυκό τέρας Βρυξέλλες» (Νεφέλη, 2014). Ο, 85χρονος σήμερα, Γερμανός συγγραφέας υψώνει φωνή διαμαρτυρίας εναντίον της αυταρχικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών παρεμβαίνουν με τις ντιρεκτίβες τους για να ρυθμίσουν κάθε λεπτομέρεια της καθημερινής ζωής των πολιτών, στερώντας τους έτσι κάθε ίχνος αυτονομίας. Το περίφημο «κοινοτικό κεκτημένο», που είναι δεσμευτικό για όλους τους εταίρους, αποτυπώνεται σε μια τερατώδη συλλογή κανόνων, οδηγιών και κανονισμών, που σήμερα η έκτασή της υπερβαίνει κατά πολύ τις 150.000 σελίδες...

Υπήκοοι, όχι πολίτες

  Του Λευτέρη Κουγιουμουτζή*

Εδώ και λίγες εβδομάδες βρίσκομαι σε έξαψη. Ενόσω περιμένω απάντηση για το αν θα λάβω το επίδομα ανεργίας, συμπλήρωσα ήδη το έντυπο Α21 για το επίδομα τέκνων. Οχι εγώ αυτοπροσώπως δηλαδή, αλλά ο λογιστής μου· άλλωστε παρήλθαν ανεπιστρεπτί οι εποχές που έκανε ο κοσμάκης μόνος του τη φορολογική του δήλωση. Εκσυγχρονισμός κι επανίδρυση του κράτους ταυτόχρονα, σε γαλαζοπράσινο φόντο. Επιπλέον, αγωνιώ για το αν ο δήμος στον οποίο ανήκω θα συμπεριληφθεί στο πιλοτικό πρόγραμμα του καινούργιου επιδόματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Δεν αργεί και η προκήρυξη για το επίδομα θέρμανσης, αλλά και η επιδότηση για το λάδι, πρέπει να έχω τον νου μου. Οπως επίσης μήπως προκύψει πουθενά καμιά θεσούλα από εκείνα τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την αύξηση της απασχόλησης...

Πίσω από το "success story"του τουρισμού

Οι αθέατες πλευρές και οι παράπλευρες απώλειες της «βαριάς βιομηχανίας» της χώρας, που θα μας οδηγήσει σε... ανάπτυξη.

Του Χρήστου Κάτσικα

Ο τουρισμός στη χώρα μας, όσον αφορά την έκταση και την έντασή του, είναι φαινόμενο ουσιαστικά της μεταπολεμικής περιόδου. Εδώ και πολλά χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, προβάλλεται ως η «βαριά βιομηχανία» της χώρας, το όχημα για ανάκαμψη και ανάπτυξη...

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Ενημέρωση από την "Αυτάρκεια"

Μου την έστειλαν με μαίηλ:

Αγαπητοί φίλοι,

Όταν τα μέλη της "Αυτάρκειας" αποφασίσαμε να κάνουμε το βήμα έναρξης μιας συνεργατικής επιχείρησης είχαμε ήδη επικοινωνήσει με το διεθνή οργανισμό Solar Cookers International (SCI) ζητώντας τη γνώμη τους για την πιθανότητα ένα τέτοιο εγχείρημα να είναι βιώσιμο. Η ανταπόκρισή τους ήταν άμεση και μας καθοδήγησαν με προτάσεις, εφαρμόσιμες ιδέες και project που έχουν λειτουργήσει ή αποτύχει σε άλλες χώρες. Η ιδιαιτερότητα της "Αυτάρκειας" να είναι συνεργατική επιχείρηση καθώς και οι ιδέες της ομότιμης εργασίας που για μας ήταν βασικές αρχές αγκαλιάστηκαν από ανθρώπους με άλλες νοοτροπίες και εμπειρίες. Ο ενθουσιασμός με τον οποίο υποδέχτηκαν τόσο τις ιδέες μας όσο και τον ηλιακό μας φούρνο cook'n'go ήταν από τους σημαντικότερους παράγοντες για να προχωρήσουμε στη σύσταση της "Αυτάρκειας". Πριν από 3 περίπου μήνες, οι SCI μας κάλεσαν να συμμετάσχουμε στο διεθνές συνέδριο κατασκευαστών ηλιακών φούρνων για να παρουσιάσουμε τόσο τον cook'n'go όσο και την εργασιακή μας δομή ως υπόδειγμα εργασιακού μοντέλου. Το προσχέδιο της παρουσίασής μας κατάφερε να κερδίσει την "ταξιδιωτική" υποτροφία, άκρως απαραίτητη για να μπορέσουμε να φτάσουμε ως το Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Ο Γιάννης Φαλελάκης επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την ομάδα και τώρα που το συνέδριο τελείωσε θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τις ανταποκρίσεις του, που μας έστελνε κατά τη διάρκειά του. Ο ίδιος έχει πάρει πια το δρόμο της επιστροφής, τα νέα και οι φωτογραφίες του όμως ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός. Όπως μπορείτε να δείτε στα γραφόμενά του, οι τεχνολογίες για μαγείρεμα με τον ήλιο βρίσκονται σε συνεχή ανάπτυξη και το μέλλον προδιαγράφεται συναρπαστικό και ελπιδοφόρο. 

Τελευταίες αναρτήσεις:

H "Αυτάρκεια" στην Καλιφόρνια!

17 - 19 Ιουλίου: Διεθνές συνέδριο για το ηλιακό μαγείρεμα
Από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου 2014, στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, πραγματοποιείται διεθνές συνέδριο για την τεχνολογία ηλιακού μαγειρέματος, υπό την αιγίδα των SCI. Κύριος στόχος των Solar Cookers International (SCI) είναι η διάδοση της ηλιοθερμικής τεχνολογίας στο μαγείρεμα προς όφελος των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις

Μειώνουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα, απολαμβάνουμε οικονομικό, εύκολο, νόστιμο και υγειινό φαγητό.
Βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, κάποιοι έχουν ήδη φύγει για διακοπές. Οι περισσότεροι από εμάς όμως βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας της αναχώρησής μας. Η πρόταση της "Αυτάρκειας" για τις φετινές διακοπές είναι "ας μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα". Εφοδιαστείτε μ' έναν ηλιακό φούρνο και αφήστε τον να μαγειρέψει για σας, ενώ απολαμβάνετε το μπάνιο σας στην παραλία. Βάλτε τον cook'n'go ready to go στην αυλή του εξοχικού σας, και μην ανησυχείτε για τον επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ. Εκμεταλλευτείτε δημιουργικά τον ελεύθερό σας χρόνο και κατασκευάστε μόνοι σας τον ηλιακό σας φούρνο. Αν τα αγγλικά σας το επιτρέπουν διαβάστε το Green Toolbox και βρείτε και άλλους τρόπους να μειώνετε το οικολογικό σας αποτύπωμα με κάθε καθημερινή σας επιλογή. Και φυσικά χρησιμοποιώντας φρέσκα και τοπικά υλικά της περιοχής που θα επισκεφθείτε...

Δοκιμάστε τις συνταγές της "Αυτάρκειας"

Η δική σας συμβολή

Διαδώστε τη χρήση της ηλιακής τεχνολογίας προς όφελος των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.
Παρότι οι ηλιακοί φούρνοι χρησιμοποιούνται ευρέως σε ολόκληρο τον κόσμο (μέχρι και στη Φινλανδία μαγειρεύουν 6 μήνες το χρόνο), η δυνατότητα μαγειρέματος με τον ήλιο παραμένει ακόμα άγνωστη στην Ελλάδα. Παρά τα πολλαπλά οφέλη από τη χρήση ηλιακών φούρνων (οικονομία, περιβάλλον, ευκολία, νόστιμο και υγειινό φαγητό), η κυρίαρχη λογική παραμένει προσκολλημένη στις παλιές αντιλήψεις για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων ενεργειακών μας αναγκών (όπως μεγάλες, κοστοβόρες και ρυπογόνες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες / περισσότερες ενεργοβόρες συσκευές), που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν και έχουν οδηγήσει σε οικονομικά αδιέξοδα και περιβαλλοντικές καταστροφές. Είναι στο χέρι όλων μας να αλλάξουμε αυτή την αρνητική κατάσταση, μέσα από το δικό μας έμπρακτο παράδειγμα και διαδίδοντας τα όσα θετικά συμβαίνουν με κάθε τρόπο.

Μοιραστείτε τα νέα με τους φίλους σας

Κάνετε Like τη σελίδα μας στο Facebook

Προμηθευτείτε και χρησιμοποιήστε έναν ηλιακό φούρνο.
Αγοράζοντας έναν ηλιακό φούρνο:


 • μπορείτε και εσείς να απολαύσετε άμεσα, τα οφέλη του ηλιακού μαγειρέματος
 • συμβάλετε στη βιωσιμότητα του πλανήτη
 • διαδίδετε στην πράξη το ότι μια "άλλη" προοπτική για το μέλλον είναι εφικτή
 • μας δίνετε την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουμε την προσπάθεια για έρευνα και διάθεση περισσότερων συσκευών που λειτουργούν με απλές τεχνολογίες, προς όφελος των ανθρώπων και του περιβάλλοντος

Παραγγείλετε το δικό σας ηλιακό φούρνο Cook'n'go"

Επιπλέον

Από την "Αυτάρκεια", εκτός από κάποια έκδοση του ηλιακού φούρνου Cook'n'go, μπορείτε να προμηθευτείτε ακόμα:


 • γάστρες
 • σακούλες ψησίματος
 • ηλιακούς αναπτήρες
Επίσης, τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμα και από:


 • τον Συνεταιρισμό Αλληλέγγυας Οικονομίας "Συν Άλλοις", στο Θησείο
 • το οριζόντιο δίκτυο διάθεσης προίόντων "Αλλότροπον", στην Κόρινθο
 • το παντωπολείο - καφέ Lacandona, στο Σύνταγμα
Εάν ενδιαφέρεστε να εντάξετε τα προϊόντα μας στο κατάστημά σας, αλλά και για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας:


Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σ'αυτή την προσπάθεια. Όπως είπε και ο Ryad από την Παλαιστίνη, καθηγητής βιωσιμότητας στο κολλέγιο του Σακραμέντο: "Δυστυχώς αν δεν αλλάξουμε τις μικρές και μεγάλες συνήθειες μας δεν θα μπορεί ο μικρός μας πλανήτης να μας κουβαλάει για πολύ στην πλάτη του".

Μαριναλέντα Guerra social: το χωριό που οι άνθρωποι είναι πάνω από τα κέρδη

Picture Έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στη Μαριναλέντα σε αυτή την ιστοσελίδα. 

Διαβάστε άλλη μια αναφορά στο: http://tvxs.gr/news/kosmos/marinalenta-xorio-poy-oi-anthropoi-einai-pano-apo-ta-kerdi


  Στο νότο της Ισπανίας, ο δρόμος είναι σαν ένα συλλογικό σαλόνι. Οι καφετέριες που είναι διάσπαρτες στο πεζοδρόμιο σφύζουν από ζωή, και οι κάτοικοι συναντιούνται για να μιλήσουν για τα γεγονότα της ημέρας, μέχρι αργά τη νύχτα. To καλοκαίρι, η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι μυρωδιές των φρέσκων θαλασσινών ξεπηδούν από τις κουζίνες και τα εστιατόρια. Αυτή η αρχετυπικά ισπανική σκηνή περιγράφει μια περιοχή της Ανδαλουσίας, τη Μαριναλέντα, όπου η ζωή βασίζεται  περισσότερο στο δημόσιο παρά στο ιδιωτικό συμφέρον. 
Επιμέλεια: Μικαέλα Κόλλια

Η Monsanto ςξαγοράζει μικρές εταιρείες παραδοσιακών σπόρων!

Picture Η στρατηγική των εταιριών που ασχολούνται με την δημιουργία και το εμπόριο μεταλλαγμένων σπόρων όπως η Monsanto φαίνεται πως ακολουθεί αυτή των μεγάλων εταιρειών καλλυντικών που εδώ και μερικά χρόνια άρχισαν να εξαγοράζουν εταιρείες καλλυντικών που είχαν ως προτεραιότητα άλλες αξίες πέρα από την κερδοφορία και την κατάκτηση των αγορων, όπως παράδειγμα η Estée Lauder  που εξαγόρασε την  Body Shop η οποία είχε κερδίσει ένα μεγάλο καταναλωτικό κοινό επειδή δεν έκανε πειράματα σε ζώα, ή διάφορες εταιρίες βιολογικών προϊόντων που εξαγοράστηκαν για τους ίδιους λόγους από κολοσσούς όπως η Kraft .

Με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πελάτες αυτών των εταιριών οι οποίοι ενώ νομίζουν ότι αγοράζουν  καθαρούς αυθεντικούς  σπόρους, στην πραγματικότητα βοηθούν παγκόσμιους κολοσσούς όπως η Monsanto να κερδίζει περισσότερα χρήματα και να ελέγχει το σύνολο της αγοράς των σπόρων.

Σε αυτό το link μπορείτε να δείτε εταιρείες με «παραδοσιακούς σπόρους» οι οποίες εξαγοράστηκαν στην Monsanto για να τις αποφύγετε αλλά και εταιρείες που παράγουν μή μεταλλαγμένους σπόρους για να τις προτιμάτε αν δεν μπορείτε να βρείτε τοπικές ή παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων .

Πηγή: planet.infowars.com/uncategorized/seed-companies-owned-by-monsanto

Ακτές χωρίς αιγιαλό και παραλία!...

  Του Ηλία Μπεριάτου*

Με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για την (κατ’ ευφημισμόν) «προστασία του αιγιαλού» είναι ανάγκη να ξαναδούμε το θέμα των ακτών. Είναι αδιανόητο, σε μια κατ’ εξοχήν παράκτια χώρα όπως η Ελλάδα, με δυσανάλογα μεγάλο μήκος ακτών (16.000 χλμ.) σε σχέση με την έκτασή της (130.000 τ.χλμ.), να μην υπάρχει μια συνεπής πολιτική για τις ακτές.

Ο αιγιαλός καθορίζεται από τη φύση, ενώ η παραλία δημιουργείται από την Πολιτεία ακριβώς για την «απόλαυση» του αγαθού του αιγιαλού. Το οικοσύστημα αυτό βρίσκεται κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή του θαλάσσιου μετώπου -ή μάλλον στο κέντρο του- αν συνυπολογίσουμε και τις θαλάσσιες ζώνες μέχρι το όριο των παράκτιων και χωρικών υδάτων. Η προστασία του, επομένως, αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από μια συνεκτική πολιτική ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης (ΟΔΠΖ), σε συνδυασμό με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την άμεση εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής οδηγίας που υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας....

Τόμας Χομπς. Επιθυμία και κράτος

Του Κώστα Δουζίνα*

Ο προνεωτερικός κόσμος πίστευε ότι ο άνθρωπος κοινωνικοποιείται και τελειοποιείται στην κοινότητα, στην ελληνική πόλη ή τη ρωμαϊκή και μεσαιωνική civitas. Η ενάρετη ζωή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μαζί με άλλους σε μια δίκαιη πόλη, δηλαδή πολιτικά. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του πολίτη και το καλό της πόλης είναι επομένως ταυτόσημα. Ολα αυτά, όμως, άλλαξαν ριζικά στη νεωτερικότητα. Θεμέλιο και αρχή της κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης γίνεται πλέον το άτομο, απαλλαγμένο από την παράδοση, την ιστορία, την ένταξη σε κοινότητες. Η φυσική ιεραρχία του κλασικού κόσμου αντικαταστάθηκε από μια ευμετάβλητη και δυναμική κοινωνική ευταξία, στην οποία, για να χρησιμοποιήσουμε την εύστοχη φράση του Μαρξ, «καθετί σταθερό εξανεμίζεται»....
περισσότερα

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Ο φόνος σαν "πλάκα" και "μαγκιά"

 
Picture
Το γύρο του Διαδικτύου έκανε η φωτογραφία που «ανέβασε» στο Instagram ένας Ισραηλινός στρατιώτης που εμφανίζει στο σταυρό της καραμπίνας του το κεφάλι ενός Παλαιστίνιου αγοριού.
Ο νεαρός στρατιώτης- στην ουσία νεαρό αγόρι σαν το θύμα, 20 μόλις ετών- που ανέβασε τη φωτογραφία, λέγεται Μορ Οστρόβσκι. Ο Ισραηλινός στρατός έσπευσε αμέσως να ανακοινώσει ότι διενεργούνται έρευνες σχετικά με το περιστατικό και ότι οι ενέργειες του νεαρού Ισραηλινού στρατιώτη «δεν συνάδουν με το πνεύμα του IDF», των αποκαλούμενων ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων....

Μετανάστες και σκλάβοι

Του Περικλή Κοροβέση

Η ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Την περασμένη χρονιά είχαμε πάνω από πενήντα εκατομμύρια πρόσφυγες. Είναι η μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανάμεσά τους 25.000 ασυνόδευτα παιδιά, που είχαν χάσει και τους δυο γονείς τους. Εκτός από τα πέντε εκατομμύρια πρόσφυγες από την Παλαιστίνη, που αποτελούν τον μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό, έχουμε Αφγανούς, Σύρους και Σομαλούς. Χώρες που τις θερίζει ο πόλεμος. Μονάχα η Συρία είχε δυόμισι εκατομμύρια πρόσφυγες. Οι πλούσιες χώρες της Δύσης, ο υποτιθέμενος «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός», όχι μόνο δεν έστερξε να βοηθήσει αυτούς τους ικέτες αλλά δημιούργησε ισχυρά μεταλλαγμένα φασιστικά κόμματα, που χτίζουν τη δύναμή τους με το μίσος και τη βία προς τους αδύνατους...

Κατακραυγή για την "επέλαση της φτήνειας" στη Μύκονο!!!

Άλλο το δεκαπεντάωρο σερβίροντας και εξυπηρετώντας φραγκάτους και διάσημους, και άλλο να δουλεύεις για “φτηνούς και λαϊκούς” τύπους που μαγαρίζουν το νησί.

Με κάτι τέτοιους εργαζόμενους έχει να κάνει κανείς στο νησί. Εργαζόμενους, που όπως θα διαβάσετε πιο κάτω, καταγγέλλουν το γεγονός ότι έγιναν  «ορντινάτσες» των πιο χαμηλών στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας που «μαγαρίζουν» το νησί φέτος το καλοκαίρι και τολμούν να πάνε και με τα μικρά παιδιά τους. Ενώ αυτοί προτιμάνε να είναι μόνο υπηρέτες της χλιδάτης οικονομικής ελίτ, έστω και αν αυτή είναι πλέον χρεοκοπημένη και  πουλά τις βίλες της στο νησί… 

Ούτε χαραμάδα ελπίδας

  Για τον παραπαίοντα ελληνικό καπιταλισμό φυσικά, που από το τέλμα του δημόσιου χρέους μπαίνει κατευθείαν στο τέλμα του ιδιωτικού, εξουθενώνοντας παραπέρα αυτούς που ήδη έχουν εξουθενωθεί.[1]

Του Μπάμπη Αγρολάμπου

 Υποτίθεται ότι οι θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός τα τελευταία τέσσερα χρόνια -αιματηρές, όπως λέει και η κυβέρνηση- έσωσαν τη χώρα από μια μεγαλύτερη καταστροφή. Οι μισθοί και οι συντάξεις κόπηκαν στη μέση, η φορολογία των χαμηλότερων εισοδημάτων διπλασιάστηκε και οι άνεργοι -όσοι παίρνουν επίδομα ανεργίας- φέτος πληρώνουν φόρο. Το επίτευγμα όλων αυτών των θυσιών όντως δεν έχει προηγούμενο: η οικονομία εμφανίζει πλεόνασμα και η ύφεση δεν πάει πιο κάτω. Να πανηγυρίσουμε, λοιπόν, αλλά προηγουμένως να δούμε την επόμενη κρίση που έρχεται εξαιτίας αυτής που δεν έχει ακόμη περάσει. Εν τω μεταξύ, έχουν συσσωρευτεί άλλα 160 δισ. ευρώ χρέος (67 σε οφειλές προς το Δημόσιο, 16 προς τα ταμεία και 77 σε «κόκκινα» δάνεια), σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης. Σχεδόν άλλο ένα ΑΕΠ μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος, δίπλα στο δημόσιο που ανέρχεται στο 170% του ΑΕΠ και δεν λέει να υποχωρήσει. Για να αντέξει ώς τώρα ο κόσμος έχει αποσύρει καταθέσεις ύψους 40 δισ. και ο λόγος καταθέσεων και δανείων είναι κάτω από 160 προς 220....

Το ΕΣΡ άναψε το πράσινο φως για αυτοδιαχείριση

Ο «Star FM 97.1» γίνεται ο πρώτος ραδιοσταθμός εκτός Αθηνών που περνάει στα χέρια των εργαζομένων του.

Το ΕΣΡ, στη σημερινή του συνεδρίαση, έκανε αποδεκτή την «αίτηση θεραπείας» των εργαζόμενων απέναντι στην απορριπτική πρώτη απόφαση της ανεξάρτητης αρχής, ως προς την αίτηση αυτοδιαχείρισης που είχαν καταθέσει τον περασμένο Δεκέμβριο (λόγω της εν εξελίξει -τότε- εκκαθάρισης της εταιρίας Ραδιοκύμανση Α.Ε., που είχε στην κατοχή της τη συχνότητα). Και δέχτηκε το Συμβούλιο πως από τους 31 έμειναν μόνο οι 21 εργαζόμενοι για να λειτουργήσουν το σταθμό, καταβάλοντας ο καθένας τους ένα παράβολο 500 ευρώ. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα στο ιστορικό μουσικό ραδιόφωνο της Θες/νίκης, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του πριν δύο χρόνια, να επαναλειτουργήσει...
περισσότερα

Η προστασία του αιγιαλού και η επιχωμάτωση του συντάγματος

Του Αλέξανδρου Μαυρικάκη*

Αν θέλει κάποιος να περιγράψει τη νέα Ελλάδα, όπως την οραματίζονται κάποιοι, αρκεί να διαβάσει το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό με τον ευφάνταστο τίτλο «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας». Αν η λέξη «προστασία» δεν διέφυγε από τον συντάκτη του κειμένου, τότε αποτελεί μια μορφή ασέλγειας στη λογική, προσβάλλει την αισθητική μας και προκαλεί την προσωπική μας σχέση με τον αιγιαλό (τον γιαλό των παιδικών μας χρόνων) και το περιβάλλον.

Ενδεικτικά και σύμφωνα με το αρχικό κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα:
...
περισσότερα

Και οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για την άνοδο του αντισημιτισμού στις χώρες τους


Πίνοντας ποτά, τρώγοντας σνακ και τραβώντας selfie φωτογραφίες με φόντο τους ανηλεείς βομβαρδισμούς, δεκάδες Ισραηλινοί, πολλοί μαζί με τα παιδιά τους (!) συγκεντρώνονται κάθε απόγευμα στις λόφους που βρίσκονται κοντά στη μεθόριο με τη Γάζα και ζητωκραυγάζουν ή σφυρίζουν εύθυμα, καθώς οι βόμβες του ισραηλινού στρατού σπέρνουν τον θάνατο μεταξύ των αμάχων λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα.

Παλιοί καναπέδες, καρέκλες κήπου και καθίσματα παλιών αυτοκινήτων εξασφαλίζουν μια άνετη, χαλαρή παρακολούθηση της εν εξελίξει σφαγής, ενώ ακόμη και αιώρα είχε τοποθετήσει ένας Ισραηλινός, όπως γράφει ο «Guardian».

«Είναι ένα πανέμορφο θέαμα» δήλωσε Ισραηλινός «θεατής» μιλώντας στη Χάριετ Σέργουντ, την ανταποκρίτρια του «Guardian», στην πόλη Σντερότ. «Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέαμα. Ηρθαμε να δούμε για τέταρτη συνεχή ημέρα τους βομβαρδισμούς. Δεν ανησυχώ για τους αμάχους» πρόσθεσε ο 19χρονος Ισραηλινός Σιμρίτ Περέτζ, ο οποίος έφτασε στο λόφο με τη φιλενάδα του εφοδιασμένος με αναψυκτικά και σνακς.

Συνελήφθη και "τρομοκράτης" κρητικός

Picture
Φανταστείτε το σκηνικό. Ορεινό χωριό της Κρήτης πάνω από το Ηράκλειο. Με μία γνωστή ταβέρνα που λειτουργεί χωρίς ρεύμα με κεριά και γκάζι και είναι ονομαστή σ΄όλο το Νομό για τα αυθεντικά κρητικά της πιάτα τα οποία ετοιμάζονται αποκλειστικά με προϊόντα του χωριού.

Όπως ονομαστό είναι και το μουσικό φεστιβάλ του Θεάτρου των Αγρών που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι εδώ και δέκα χρόνια σ΄ ένα θεατράκι, χτισμένο (με προσωπικό κόπο) από πέτρα και ξύλο σ΄ ένα χωράφι και περιστοιχισμένο από ελιές, αμπέλια και χαρουπιές. Εμπνευστής και ιδιοκτήτης και των δύο είναι ένας γοητευτικά ιδιόρρυθμος Κρητικός, ένα ανήσυχο, «αναρχικό» πνεύμα που ψάχνει τρόπους να μεταγγίσει τον πολιτισμό στον τόπο του. Ο Γιάννης Σωμαράκης....

Κατασκευάζοντας ενόχους

Picture Θέλω να σου μιλήσω, να σου πω δυο λόγια για τον Ερκάν, την Χάρικα, την Φαντίκ. Μπορεί τα ονόματά τους να σου φαίνονται «περίεργα», «εξωτικά», οι ζωές τους μακρινές, κι όμως αυτοί οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, παλεύουν δίπλα σου. Ξενιτεμένοι και διωκόμενοι από το καθεστώς στην Τουρκία, ζουν κοντά δυο δεκαετίες στην Ελλάδα. Πολιτικοί πρόσφυγες με όλα τα απαραίτητα χαρτιά, τους νόμους και τις βούλες του ελληνικού κράτους. Πρόκειται για ανθρώπους που δεν ιδιώτευσαν, δεν φρόντισαν να βρουν τη βολή τους στο νέο τόπο υποδοχής, κυρίως δεν ξέχασαν τους συντρόφους τους που έμειναν πίσω, φυλακισμένοι και βασανιζόμενοι μέσα στα «λευκά κελιά»….

http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/kataskeyazontas-enoxoys

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Το Εναλλακτικό Κέντρο για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στο Deister, κοντά στο Ανόβερο της Γερμανίας

Το κέντρο για την ενέργεια και το περιβάλλον από την ίδρυσή του το 1981 λειτουργεί ως κέντρο έρευνας και εφαρμογών, στους τομείς των ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιμων κατασκευών και της ενεργειακά αποδοτικής και ανανεώσιμης ενέργειας. Η κατευθυντήρια αρχή που τηρείται πάντοτε είναι η «βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον χρήση της ενέργειας»...

Οι BRICS και ο μύθος του πολύ-πολικού κόσμου

 ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

​​O μύθος ότι ζούμε σε ένα πολυπολικό κόσμο (ή έστω σε ένα υπό εκκόλαψη παρόμοιο κόσμο) καλλιεργείται έντονα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Το περίεργο όμως είναι ότι ο μύθος αυτός δεν καλλιεργείται μόνο από την Υπερεθνική Ελίτ (δηλαδή, βασικά τις ελίτ που εδράζονται στις χώρες της «Ομάδας των 7»), ―η οποία έχει, βέβαια, κάθε λόγο να συγκαλύψει την τρομακτική συγκέντρωση οικονομικής, πολιτικό-στρατιωτικής, αλλά και πολιτιστικής δύναμης στα χέρια της, στην διαδικασία για την δημιουργία μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης. Αντίθετα, τον καλλιεργούν, για τους δικούς τους βέβαια λόγους, και οι ελίτ των δήθεν εναλλακτικών στη ΝΔΤ της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης πόλων, δηλαδή βασικά οι ελίτ των χωρών της Ομάδας BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική)....

Τετάρτη 23 Ιουλίου: Το κλειδί της Σάρας (Ζιλ Πακέ-Μπρενέ)Οι προβολές του Κινηματογραφικού Ιούλιου συνεχίζονται με την ταινία του Ζιλ Πακέ-Μπρενέ, Το κλειδί της Σάρας (Elle s’appelait Sarah).
Η υπόθεση της ταινίας, που βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Τατιάνα ντε Ρονέ, έχει ως εξής: Η Julia Jarmond είναι μια αμερικανίδα δημοσιογράφος που έχει εγκατασταθεί στη Γαλλία εδώ και είκοσι χρόνια και ζει σήμερα στο Παρίσι. Κάνει μια έρευνα για τα οδυνηρά γεγονότα που έλαβαν χώρα τον Ιούλιο του 1942, τότε που η γαλλική αστυνομία συγκέντρωσε χιλιάδες Εβραίους στο Χειμερινό Ποδηλατοδρόμιο του Παρισιού με σκοπό την απέλασή τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί στην Πολωνία. Καθώς ανατρέχει πίσω στα γεγονότα, στην πορεία της συναντά τη Sarah, που εκείνο το μοιραίο καλοκαίρι ήταν ένα κοριτσάκι δέκα χρονών. Και από εκείνη τη στιγμή, αυτό που για την Julia ξεκίνησε μόνο ως θέμα για το άρθρο που θα ετοίμαζε, γίνεται μια προσωπική πρόκληση που θα αποκαλύψει ένα οικογενειακό μυστικό. Πώς θα μπλεχτούν οι μοίρες δύο ανθρώπων, κοντά εξήντα χρόνια μετά, για να φανερώσουν ένα μυστικό που θα ανατρέψει μια για πάντα τη ζωή της Julia και των οικείων της; Μερικές φορές η αλήθεια που αναδύεται από το παρελθόν έχει το τίμημά της στο παρόν.
Παίζουν οι  Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance, Niels Arestrup, Frédéric Pierrot, Michel Duchaussoy.
Η προβολή γίνεται στην αυλή του Κοινοτικού Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού Σταγιατών, την Τετάρτη 23 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Προλογίζει ο Παναγιώτης Αλεξανδρίδης.
Περισσότερες πληροφορίες και κριτική για την ταινία: τεχνο-δρόμων

Κύμα “καταπίνει” παραλίαΒΙΝΤΕΟ
Ένα περίεργο περιστατικό κατέγραψε κάμερα σε μία παραλία της Οδησσού στην Ουκρανία. Στα πλάνα φαίνεται ένα κύμα να κάνει την εμφάνισή του και να «καταπίνει» την παραλία.
Οι λουόμενοι που βρίσκονταν στην παραλία, σηκώθηκαν έντρομοι από την παραλία και κατευθύνθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Τυφώνας Ραμασούν: νεκροί, αγνοούμενοι και καταστροφές στις Φιλιππίνες και τη Ν. Κίνα

 
Picture
Δεν έχουμε μόνο θύματα από τον πόλεμο στη Γάζα. Έχουμε και θύματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής

Ο αριθμός των νεκρών που άφησε πίσω του ο τυφώνας Ραμασούν, ο πρώτος της εποχής των τυφώνων στις Φιλιππίνες ανέρχεται σε εκατό, ενώ μια νέα καταιγίδα, η Μάτμο, με ανέμους που ξεπερνούν τα 150 χλμ την ώρα και με καταρρακτώδεις βροχές, σαρώνει τις ήδη πληγείσες από τον τυφώνα περιοχές...

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Μια ατέλειωτη κραυγή!

Picture
Επιστολή Νορβηγού γιατρού από τη Γάζα: Σταματήστε τη σφαγή!

Αγαπητοί φίλοι, Η χθεσινή νύχτα ήταν ακραία. Η «χερσαία εισβολή» στη Γάζα είχε αποτέλεσμα δεκάδες θύματα και αυτοκίνητα γεμάτα με ακρωτηριασμένους, σπαρασσόμενους, αιμορραγούντες, με ρίγη, ετοιμοθάνατους – κάθε είδους τραυματισμένους Παλαιστινίους, όλων των ηλικιών, όλοι άμαχοι, όλοι αθώοι.
...

"O Carlo ζει", "Berloskoni assasini"

Σαν σήμερα το 2001, ο Carlo Guiliani,  ο τότε 23χρονος Ιταλός, έχασε τη ζωή του στη Τζένοβα της Ιταλίας, διαμαρτυρόμενος με το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης κατά των ηγετών της G8, που φιλοξενούσε τότε ο Μπερλουσκόνι.
Είχαμε πάει και από το Βόλο τότε δύο πούλμαν, για να συμμετάσχουμε στις διαδηλώσεις και τις εκδηλώσεις του παγκόσμιου αντιπαγκοσμιοτικού κινήματος και ζήσαμε φρικιαστικές στιγμές.
 Ο αστυνομικός Mario Placanica, που πυροβόλησε τον Carlo στο κεφάλι αφήνοντάς τον νεκρό, αθαώθηκε στη δίκη που ακολούθησε, γιατί ο δικαστής απεφάνθη πως η σφαίρα χτύπησε τον Carlo μετά από εξοστρακισμό. Το ίδιο και ο οδηγός του αστυνομικού τζίπ, ο οποίος πέρασε πίσω-μπρος 2 φορές από πάνω του για να τον αποτελειώσει.
Στη διαδήλωση της άλλης μέρας, γεμάτοι αγανάκτηση και θυμό οι διαδηλωτές φωνάζαμε εκτός των άλλων και τα συνθήματα:  "O Carlo ζει" και "Berloskoni assasini".
Μπορεί το κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση σήμερα να έχει πάρει άλλες μορφές, πέρα από τις αντισυγκεντρώσεις-διαδηλώσεις και τα αντισυνέδρια στα μέρη που συνευρίσκονται οι εκπρόσωποι της παγκόσμιας ελίτ των G8 ή G7(όπως έγινε φέτος χωρίς τον Πούτιν σαν τον 8ο), αλλά στη μνήμη και στα τραγούδια μας θα μείνει ανεξίτηλα ο  Carlo.

Κοινοτισμός (συνέχεια): Εγχειρήματα συνεργατικής οικονομίας του εναλλακτικού κινήματος μετά το `68

Μεταξύ της άρνησης της μισθωτής εργασίας και των κινήτρων για εργασία

1.     Εμπειρίες από την καθημερινότητα των συνεργατικών του πρώιμου εναλλακτικού κινήματος

Υπάρχει μια εμπειρία από την καθημερινή πρακτική των πρώτων κολεκτίβων που δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη μετά το 68 και την ανάπτυξη του πρώιμου εναλλακτικού κινήματος. Η κύρια συζήτηση που γινόταν στα πλαίσιά τους αφορούσε στη χειραφέτηση της εργασίας. Οι καθημερινές εργασιακές σχέσεις και η καθημερινή ζωή τους έπρεπε να διαφοροποιηθούν και να συνδεθούν με το όραμα της σοσιαλιστικής κοινωνικής προοπτικής. Και αυτό να εκφρασθεί όχι στα λόγια και στις καθαρά πολιτικές δραστηριότητες μόνο, αλλά και στον αθέατο συνήθως καθημερινό τρόπο συμπεριφοράς των μελών τους...
περισσότερα

ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΣΤΙΧΟΙΗ συγκλονιστική διαταγή της Βούλτεψη στη Βουλή προς τον Τσίπρα να συμμαζέψει τις "ένοπλες συνιστώσες" του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε αμέσως έμπνευση στη δημοτική μούσα (φυσικά σε ιαμβικό 15σύλλαβο στίχο) : 

ΣΥΡΙΖΑ για σιγάλεψε, δεν είναι εδώ το Σούλι
 εδώ είναι η Μικρή Βουλή, το Θερινό το Τμήμα.
ΣΥΡΙΖΑ, ρίξε τ' άρματα, Βούλτεψη  σε προστάζει !..