Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

 • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
 • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
 • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Τριδιάστατος εκτυπωτής: Από το copyshop στο μινι-εργοστάσιο!

 
Bild Οι 3-διαστάσεων εκτυπωτές είναι έτοιμοι να κατακτήσουν την μαζική αγορά. Έχουν τη δυνατότητα να αναδιοργανώσουν εντελώς την παραγωγή των προϊόντων.

Οι 3-D εκτυπωτές κάνουν τη δουλειά τους διακριτικά. Ένα ήσυχο κουδούνισμα στην αρχή και στη συνέχεια που και που ένα ηχητικό σήμα μαζί με μπλε φως που λούζει την κεφαλή εκτύπωσης, η οποία κεντά το πλαστικό νήμα από στρώμα σε στρώμα και δημιουργεί ένα γλυπτό όπως ο κόσμος της τέχνης. Το μπλε φως συμβάλλει απλά στην ωραία εικόνα...
περισσότερα

Οι πολλαπλές χρήσεις της πατάτας

 
Bild
Τι πραγματικά γνωρίζουμε για πατάτες! Εκτός από το γεγονός ότι είναι βασικό είδος διατροφής σχεδόν σε κάθε χώρα του κόσμου και περιέχουν μια σειρά από βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, οι πατάτες χρησιμοποιούνται για χιλιάδες χρόνια και σε άλλες… δραστηριότητες εκτός από το φαγητό. Αν και οι περισσότερες από αυτές τις χρήσεις μπορεί να ακούγονται ασυνήθιστες, είναι στην πράξη εξαιρετικά αποτελεσματικές.
Μερικές γνωστές χρήσεις της παρακάτω:
 
1. Πηγή ισχύος

Οι πατάτες έχουν χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας για αρκετά εφευρέσεις. Ίσως το πιο γνωστό είναι ότι μαθητές έχουν χρησιμοποιήσει τις πατάτες για να ανάψουν μια λάμπα ή ένα ψηφιακό ρολόι. Η πατάτα ενεργεί σχεδόν σαν μια μπαταρία, στην πραγματικότητα τροφοδοτεί τη συσκευή για κάποιο χρονικό διάστημα...

Πεθαίνουν τα εργατικά συνδικάτα;

Bild
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προβλήματα που έχουν σημαδέψει την πορεία του ελληνικού εργατικού συνδικαλισμού την τελευταία εικοσαετία είναι η σταδιακή μείωση της συνδικαλιστικής πυκνότητας, δηλ. του ποσοστού των εργαζομένων που είναι μέλη κάποιου εργατικού σωματείου. Τα αίτια για την εξέλιξη αυτή θα πρέπει  να αναζητηθούν στις διεθνείς και εθνικές τάσεις που αναφέρονται στη μείωση της ελκυστικότητας και των μελών των εργατικών συνδικάτων.

Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν σε αυτή την εξέλιξη, όπως καταγράφονται στη σχετική βιβλιογραφία, είναι –μεταξύ άλλων- οι παρακάτω:

 • Η απορρυθμιστική επίδραση της παγκοσμιοποίησης και η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
 • Οι δομικές αλλαγές που συντελούνται στην οικονομία και κυρίως η μετατόπιση του μεγαλύτερου μέρους του εργατικού δυναμικού από τη μεταποίηση προς στις υπηρεσίες (τριτογενοποίηση) καθώς και η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών.
 • Η αύξηση των ποσοστών ανεργίας κι, επομένως, η μείωση της διαπραγματευτικής ισχύος της εργατικής πλευράς στις μισθολογικές διενέξεις.
 • Οι αλλαγές στις κοινωνικές αξίες, η βαθμιαία εγκατάλειψη των εκφράσεων της συλλογικότητας και η συνακόλουθη επίταση του ατομικισμού
 • Η αλλαγή στη στάση των εργαζομένων έναντι των συνδικάτων, απαξίωση των εργατικών οργανώσεων ενώπιον της κοινής γνώμης και το μειωμένο ενδιαφέρον των μισθωτών για συλλογική έκφραση.
 • Οι μεταβολές στη ποιοτική σύνθεση του εργατικού δυναμικού (Το εργατικό δυναμικό απαρτίζεται πλέον από λιγότερους blue-collar και περισσότερους  white-collar εργαζόμενους, ενώ έχει αυξηθεί δραστικά το ποσοστό μισθωτών με υψηλό βαθμό ευελιξίας της εργασίας)
 • Η αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η προώθηση της αποδιάρθρωσης των παραδοσιακών κλάδων με υψηλό βαθμό συνδικαλιστικής πυκνότητας
 • Η αδυναμία των εργατικών συνδικάτων να προσελκύσουν μέλη από τη νέα οικονομία και τα νέα κοιτάσματα απασχόλησης (μετανάστες, περιστασιακώς απασχολούμενοι, νέοι)
 • Η μείωση της αποτελεσματικότητας της συνδικαλιστικής δράσης σε τομείς όπως η αποτροπή της πτώχευσης επιχειρήσεων και οργανισμών και των συνακόλουθων απολύσεων, η ματαίωση της περικοπής μισθών κ.α.
περισσότερα

Ριζικός ανασχηματισμός των Συστημάτων Αγροτικής Παραγωγής και Διανομής

Μετά από θητεία 6 ετών, στις τελικές προτάσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για θέματα διατροφής κ.Olivier de Schutter, επισημαίνεται η άμεση ανάγκη ριζικού ανασχεδιασμού των διατροφικών συστημάτων (του σημερινού μοντέλου αγροτικής παραγωγής και διανομής)...
 

Εκδήλωση στην Άρτα για την αποανάπτυξη-τοπικοποίηση-άμεση δημοκρατία
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Η πρώτη συνάντηση τροφής "Χωρίς Μεσάζοντες"

Bild
Η πρώτη συνάντηση τροφής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 29-30 Μαρτίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε αυτήν θα συμμετέχουν ομάδες παραγωγής, συλλογικοί αγροί, κοινωνικές κουζίνες και παντοπωλείο, συνεταιρισμοί καταναλωτών, αγορές χωρίς μεσάζοντες. Συνολικά 82 συλλογικότητες και πρωτοβουλίες συναντιούνται για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συντονίσουν τα βήματά τους.

Το κάλεσμα
...

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Άσκηση Φυσικής

  Από τη γη ερχόμαστε και στη γη καταλήγουμε. Γεννιόμαστε ως πλάσματα φυσικά και μας διέπουν απόλυτα οι νόμοι και οι ρυθμοί του Οικοσυστήματος. Η ύπαρξή μας, κάθε μας κίνηση, δράση ή επέμβασή μας είναι συνιστώσα του Χάους του δημιουργικού και εξισορροπητικού της Φύσης.

Το διάστημα ανάμεσα στον ερχομό και την κατάληξή μας είναι ένα δώρο πολύτιμο, μοναδικό και λέγεται Ζωή, έχει δε ως Λόγο ύπαρξης έναν, μοναδικό και απόλυτο: Να βλέπουμε, να αγγίζουμε, να ακούμε, να οσφραινόμαστε, να γευόμαστε, να ψυχανεμιζόμαστε, να λογιζόμαστε κάθε στιγμή το προαιώνιο και συνεχές ετούτο Θαύμα της Δημιουργίας, τον Κόσμο, αναπόσπαστο μέρος του οποίου είμαστε κι εμείς οι ίδιοι, κόσμημα και η ύπαρξή μας για τα άλλα όντα ολόγυρα. Για κανέναν απολύτως άλλο Λόγο δεν έχουμε γεννηθεί παρά μονάχα για Αυτόν, για να μετέχουμε και να συμμετέχουμε του Θαύματος...
Η συνέχεια στο: http://yiannismakridakis.gr/?p=4176

Κυριακή 30 Μαρτίου, το Δίκτυο Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης Πιερίας στον Καπνικό ΣταθμόΕσείς που είσαστε κομμάτι του Εμείς ελάτε την Κυριακή 30 Μαρτίου στον Καπνικό Σταθμό για να δούμε πως η ζωή μας δεν χρειάζεται ευρώ για να υπάρξει αλλά χρειάζεται δημιουργικότητα, αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη.
Το Δίκτυο Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης Πιερίας σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Πιερίας διοργανώνουν εκδήλωση γνωριμίας με το σύστημα αχρήματων συναλλαγών που λειτουργεί στην Πιερία από το 2011. Πρόκειται για μία προσπάθεια γνωριμίας με την αλληλέγγυα ανταλλακτική οικονομία, έναν πατροπαράδοτο τρόπο επιβίωσης χωρίς ευρώ αλλά με ανταλλαγή αγαθών.

Ο τρόπος αυτός εναλλακτικής οικονομίας εφαρμόζεται σε πολλά μέρη του κόσμου με επιτυχία. Στο Δίκτυο Ανταλλαγών που υπάρχει στην Πιερία συμμετέχουν ήδη πολλές οικογένειες. Είναι μία θετική δράση που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης και δίνει αξία στα τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Μία γεύση θα πάρετε από το βίντεο που ακολουθεί.

                                               Εδώ μπορείτε να δείτε το βίντεο

 Η εκδήλωση αρχίζει στις 6:30 με παρουσίαση και ενημέρωση της λειτουργίας του Δικτύου Ανταλλαγών. Θα ακολουθήσει ομιλία του Χρήστου Παπαιωάννου από το Δίκτυο Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης - ΤΕΜ Μαγνησίας. Τα μέλη του Δικτύου θα πραγματοποιήσουν αχρήματες συναλλαγές ανταλλάσοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η βραδιά θα συνεχιστεί με μουσική και εδέσματα.

Σας καλούμε να μοιραστούμε τις κοινές μας ανησυχίες  για την αξιοπρεπή απασχόληση και επιβίωση και να στηρίξουμε όλοι μαζί την προσπάθεια να εδραιώσουμε το Δίκτυο Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης στην κοινωνία της Πιερίας ως εναλλακτικό τρόπο οικονομίας, προσφέροντας ελπίδα στο σήμερα και στο αύριο των παιδιών μας.

Επιστροφή στους γονείς!

Σύμφωνα με έρευνα του Eurofound(Ευρωπαϊκό Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Ζωής και Εργασίας) το 2011: το 48% των νέων στην Ευρώπη ηλικίας 18-29 ετών, λόγω της κρίσης, μένει με τους γονείς του. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε από 37% το 2007 σε 46% το 2011.
Μεταξύ 25-29 ετών μένουν με τους γονείς τους: άνδρες 30%, γυναίκες 25%.
Σήμερα πιθανόν να είναι ακόμα υψηλότερο, καθώς το 2011 είχαν αρχίσει να εφαρμόζονται οι πολιτικές των μνημονίων...

Η άνοδος του αντικαπιταλισμού

Αρχίζουμε να είμαστε μάρτυρες ενός παραδόξου στην καρδιά του καπιταλισμού, που τον οδήγησε σε επιτυχία αλλά τώρα απειλεί το μέλλον του: Η ισχύς των ανταγωνιστικών αγορών μειώνει τα κόστη τόσο πολύ, που πλέον πολλά αγαθά και υπηρεσίες προσφέρονται σχεδόν δωρεάν, χωρίς περιορισμό και χωρίς να υπόκεινται στις δυνάμεις της αγοράς. Μπορεί οι οικονομολόγοι να τάσσονταν πάντα υπέρ της μείωσης του οριακού κόστους, αλλά ποτέ δεν περίμεναν ότι μια τεχνολογική επανάσταση μπορεί να οδηγήσει τα κόστη αυτά κοντά στο μηδέν...

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Μεγαλύτερη από του Τσερνομπίλ η διαρροή ραδιενέργειας στη Φουκοσίμα, σύμφωνα με έρευνα!

 
Bild Το πυρηνικό δυστύχημα στο σταθμό Φουκουσίμα απελευθέρωσε πολύ περισσότερη ραδιενέργεια από ό,τι δείχνουν τα ιαπωνικά στοιχεία – περισσότερη από ό,τι το Τσερνόμπιλ – και οι ιαπωνικές αρχές θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει ένα μέρος της διαρροής, καταλήγει νορβηγική μελέτη που υποβάλλεται σε έλεγχο από την επιστημονική κοινότητα...

περισσότερα

Κριμαία: η αρχή του τέλους της Νέας τάξης

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία (23 Μαρτίου 2014)

ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Το δημοψήφισμα της Κριμαίας, όπου αποφασίστηκε η επανένωση με τη Ρωσία, καταδικάστηκε από ολόκληρη την «δημοκρατική» «διεθνή κοινότητα». Δηλαδή, την Υπερεθνική Ελίτ (Υ/Ε) που εκπροσωπεί τις υπερεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχουν την παγκόσμια παραγωγή και διανομή εμπορευμάτων. Η «κοινότητα» αυτή εκφράζεται πολιτικά από τα εγκληματικά κράτη της «Ομάδας των 7» που αιματοκυλούν τον ένα μετά τον άλλο τους λαούς τα τελευταία 25 περίπου χρόνια για να τους ενσωματώσουν στη Νέα Διεθνή Τάξη (ΝΔΤ) της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης...

Εκδόσεις των Συναδέλφων: Εκδήλωση για το βιβλίο «Ελληνική ασφυξία»


Εκδήλωση για το βιβλίο Ελληνική ασφυξία
του Ηλία Νίσαρη_

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 στις 7 το βράδυ_
Στο βιβλιοπωλείο «Μωβ Σκίουρος» 
(Πλατεία Καρύτση, Αθήνα)_

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Άννα Καρακατσούλη
(επίκ. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών),
Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (μπλόγκερ)
και ο συγγραφέας_

Θα διαβαστούν αποσπάσματα από το βιβλίο_

Θα γίνει κι ένα μικρό πάρτυ...

Απίθανες ταπεινώσεις και εξευτελισμοί για μια θέση εργασίας

Το ορατό πρόσωπο των μεθόδων που χρησιμοποιούν εταιρείες για να προσλάβουν ανέργους

Η Κλέο Αλμάνσα κηρύχθηκε το πρόσωπο του ισπανικού facebook της περασμένης εβδομάδας, όταν τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν με μηνύματα συμπαράστασης, έπειτα από συνέντευξή της στην «El Mundo», όπου αποκάλυψε πως η αγωνία της να εξασφαλίσει μια θέση εργασίας τής στοίχισε την υγεία και την αξιοπρέπειά της...
περισσότερα

12 Χρόνια Φυλακή

Συγγραφέας: Νέλλη Ψαρρού
Τίτλος: 12 Χρόνια Φυλακή
Έκδοση: 1η, Μάρτιος 2014
Εκδότης: Νέλλη Ψαρρού [αυτοέκδοση]
Κεντρική Διάθεση/Διανομή: εκδόσεις Παρασκήνιο (Σπύρος Μαρίνης, Σόλωνος 76, Αθήνα, τηλ: 210 3648170), & Εκδόσεις των Συναδέλφων (Ερεσσού 35, Αθήνα, τηλ. 210 3818840)
Ανώτατη Τιμή Λιανικής Πώλησης: 10 ευρώ
ISBN: 978-960-93-5811-8

Mέγεθος: 14x21, 160 σελίδες
Θέματα: Ένα βιβλίο για τη δωδεκάχρονη (υποχρεωτική) εκπαίδευση, την κοινωνική υποταγή, και μια σύντομη ιστορική αναδρομή του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ
[…] Κι αν όλα αυτά σας φαίνονται ήδη κάπως άσχημα ή τραγικά, το χειρότερο δεν σας το έχω πει ακόμη. Όλη αυτή η παγίδα, όλο αυτό το έργο που στήθηκε εις βάρος μου, τα ψέματα που μου είπαν και με υποχρέωσαν να τα μάθω, η προσπάθεια απαξίωσης μου όταν τα έμαθα(!), οι απειλές και η καταστολή όταν απαίτησα όσα μου μάθαν να είναι αλήθεια, όλο αυτό το μάθημα που έμελλε να μου γίνει πάθημα προκειμένου να το μάθω καλά, να γαλουχηθώ μέσα σ’ αυτό που λένε..., για να το μάθω με έβαλαν φυλακή! Ναι, αλήθεια σας λέω. Χωρίς να έχω κάνει τίποτα, τίποτα πέρα απ’ το να είμαι ελεύθερη και διψασμένη για γνώση. Με φυλάκισαν. Στην πιο τρυφερή μου ηλικία. Και μη φανταστείτε για λίγο. Όχι! Για χρόνια και χρόνια. Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά δώδεκα. Δώδεκα ολόκληρα χρόνια. Δώδεκα χρόνια φυλακή.
 Ένα βιβλίο για τη δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση – και όχι μόνο...

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Βελβεντό: Αποχή από τις εκλογές έδειξε το δημοψήφισμαΣυντριπτικό «όχι» για τη συμμετοχή τους στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης Μαΐου αποφάσισαν με δημοψήφισμα οι κάτοικοι του Βελβεντού Κοζάνης. Στις 19 Μαΐου θα συγκληθεί νέα λαϊκή συνέλευση, για να αποφασίσει συμμετοχή ή αποχή από τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών.
Το δημοψήφισμα στο Βελβεντό για τη συμμετοχή ή όχι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου κράτησε δύο μέρες (από τις 10 το πρωί της Δευτέρας ώς τις 8 το βράδυ της Τρίτης) και συνολικά ψήφισαν 1.450 δημότες, εκ των οποίων οι 1.026 τάχθηκαν κατά της ψήφου, οι 371 υπέρ και υπόλοιποι έριξαν άκυρο ή λευκό στην κάλπη.
Μετά το χθεσινό αποτέλεσμα θα συγκληθεί στις 19 Μαΐου νέα λαϊκή συνέλευση, για να αποφασίσει συμμετοχή ή αποχή από τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών.
Το θέμα προέκυψε λόγω «Καλλικράτη», και οι κάτοικοι του Βελβεντού απείχαν από την κάλπη και στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Εξακολουθούν να αρνούνται να δεχτούν την κατάργηση του Δήμου Βελβεντού και την ενσωμάτωσή του στον Δήμο Σερβίων-Βελβεντού.

Νέος κανονισμός σήμανσης για τα βιολογικά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή και την σήμανση των βιολογικών προϊόντων. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, την τελευταία 10ετία, το μέγεθος της αγοράς βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ έχει τετραπλασιαστεί και, ως εκ τούτου, οι σχετικοί κανόνες πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε ο κλάδος να μπορέσει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να αντιμετωπίσει μελλοντικές προκλήσεις.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόταση εστιάζει σε τρεις κύριους στόχους: στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των παραγωγών και στη διευκόλυνση των αγροτών να στραφούν προς τη βιολογική παραγωγή. Σκοπός είναι να παραμείνει η βιολογική παραγωγή πιστή στις αρχές και στους στόχους της, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κοινού, σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία και την ποιότητα...
περισσότερα

Εθελοντική εργασία σε φάρμες

 
Bild
Νέα παγκόσμια αντίληψη στον αγροτουρισμό

Μια νέα τάση µε µακραίωνη παράδοση τείνει να εξαπλωθεί σε παγκόσµιο επίπεδο και δεν είναι άλλη από τον οικογενειακό αγροτουρισµό σε συνδυασµό µε εθελοντική εργασία στη φάρµα. Οικογένειες ετοιµάζουν τις βαλίτσες τους µε τα απολύτως απαραίτητα και γυρίζουν τον κόσµο για να δουλέψουν εθελοντικά σε φάρµες και να ζήσουν κοντά στη φύση.

Ο εθελοντικός αγροτουρισµός στηρίζεται από  το Wwoof (Ευκαιρίες σε βιολογικές φάρµες σε όλο τον κόσµο- http://www.wwoof.net/ ), ένα διεθνές δίκτυο που απλώνεται σε περισσότερες από 50 χώρες και φέρνει σε επαφή εθελοντές και αγρότες....

Απειλούνται τα αποθέματα νερού στον πλανήτη!


Bild Η «δίψα» του πλανήτη για ενέργεια απειλεί τα αποθέματα νερού, προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

«Η ζήτηση για πόσιμο νερό και ενέργεια θα συνεχίσει να αυξάνεται μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Η αύξηση αυτή θα φέρει μεγάλες προκλήσεις και θα ασκήσει πίεση στους φυσικούς πόρους, σχεδόν σε όλες τις περιοχές», αναφέρει στην έκθεσή του ο οργανισμός, με αφορμή την παγκόσμια μέρα για το νερό στις 22 Μαρτίου. Το νερό και ενέργεια αποτελούν «αλληλένδετους και αλληλοεξαρτώμενους» πόρους. «Η απόκτηση νερού απαιτεί ενέργεια και η παραγωγή ενέργειας απαιτεί νερό», τονίζεται στην έκθεση...
περισσότερα

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Η κομμούνα της Άνδρου

Με αφορμή την επαίτιο της 25ης Μαρτίου 1821, διαβάστε μια παλιά ανάρτησή μας για την κομμούνα της Άνδρου:  http://www.topikopoiisi.com/1/post/2013/03/321.html

NASA: Θα πρέπει να αποικίσουμε τρεις πλανήτες για να σωθούμε!

 
Bild
  Η κλιματική αλλαγή και η αύξηση του πληθυσμού κατευθύνουν τον πολιτισμό μας σε μετοίκηση σε άλλους πλανήτες, προειδοποιούν οι επιστήμονες της NASA.

Τουλάχιστον τρεις πλανήτες θα χρειαστεί ο ανθρώπινος πληθυσμός για να επιβιώσει, δήλωσε  ο Dennis Bushnell, επικεφαλής επιστήμονας του Langley Research Center της NASA...
 

Οι μέρες της "ανάπτυξης" που μας υπόσχονται δεν έρχονται. Πέρασαν ανεπιστρεπτί!

  Προς το παρόν μπορούν και «αναπτύσσουν» την χρηματική οικονομία τους!

  Σήμερα η πραγματική οικονομία δε μπορεί να αναπτύσσεται πλέον με 2-3% ετησίως-όπως συνέβαινε πριν την παρούσα κρίση. Αιτία για αυτό είναι: ο κορεσμός[1] στην παραγωγή-κατανάλωση, η μειούμενη αγοραστική δύναμη λόγω «κινεζοποίησης» των μισθών, αλλά κυρίως τα πλανητικά όρια σε πόρους, υλικά και ενέργεια, καθώς και τα όρια στην ενσωμάτωση των τεράστιων απόβλητων των οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως επίσης οι κλιματικές αλλαγές και οι συνακόλουθες καταστροφές[2].

Το χρηματοπιστωτικό όμως σύστημα δίνει πάλι την εικόνα ότι αναπτύσσεται. Υπάρχει πάλι μια ψευδαίσθηση μεγέθυνσης. Οι μεγάλες επιχειρήσεις και εταιρείες, αντιμέτωπες με την πτώση των τιμών των προϊόντων τους, επιδιώκουν να βγάλουν κέρδος, όχι επενδύοντας και επεκτείνοντας την παραγωγή τους (όπως θα έκαναν αν βρισκόταν σε εξέλιξη η ανάκαμψη), αλλά μέσω βάναυσων μειώσεων του κόστους της εργασίας σε συνδυασμό με οικονομική κερδοσκοπία στα χρηματιστήρια
...
περισσότερα

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

«Το μέλλον δεν είναι καθορισμένο, το δημιουργούμε καθημερινά»ΙΜΑΝΟΥΕΛ ΒΑΛΕΡΣΤΑΪΝ, καθηγητής Κοινωνιολογίας
 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον Τάσο Τσακίρογλου
Ο Βαλερστάιν κάνει την πρόβλεψη ότι η δομική κρίση του παγκόσμιου συστήματος θα διαρκέσει για τουλάχιστον ακόμα είκοσι με σαράντα χρόνια, περίοδο κατά την οποία θα βιώσουμε «χαοτικές αβεβαιότητες». Υπογραμμίζει ωστόσο ότι σ’ ένα τέτοιο αβέβαιο περιβάλλον η δράση των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων είναι καθοριστική, γιατί «τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο». Λίγο μετά τη συνέντευξη αυτή ο Αμερικανός κοινωνιολόγος έγραψε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και σύντομο άρθρο για την Ουκρανία, «Η γεωπολιτική του ουκρανικού σχίσματος», το οποίο οι αναγνώστες μπορούν να διαβάσουν (στα αγγλικά) στον σύνδεσμο http://www.iwallerstein.com/geopolitics-ukraines-schism/

«Εισερχόμαστε σ’ έναν κόσμο πολλαπλών νομισμάτων, χωρίς κανένα αποθεματικό νόμισμα. Αυτό είναι καταστροφικό για τους καπιταλιστές...