Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Mπύρα αλληλεγγύης kommunara pilsnerAύριο Πέμπτη θα τη βρείτε στην ολοήμερη αυτόνομη λαϊκή (πλ. Ματσάγγου, Βόλος) μετά τις 10. Για τυχόν παραγγελίες, στείλτε mail στο kommunara@hushmail.comΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ
«Η εξέγερση αποτελεί φυσική τάση της ζωής. Ακόμα και το σκουλήκι στρέφεται ενάντια στο πόδι που το λειώνει»   Μιχαήλ Μπακούνιν

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ζούμε ιστορικές στιγμές. Η ολομέτωπη επίθεση κεφαλαίου, κράτους και φασιστικού παρακράτους βρίσκεται πλέον στην κορύφωσή της. Αυτή η ολομέτωπη επίθεση γίνεται τόσο ενάντια γενικά στο εισόδημα και στις συνθήκες επιβίωσης των εργαζομένων, των ανέργων, των μικροσυνταξιούχων, της νεολαίας, των μεταναστών κλπ., όσο και ειδικότερα εναντίον των αντιστεκόμενων αγωνιστικά και μαχητικά, των μη πολιτικά «ενσωματόσημων» στο ξεφτισμένο κοινοβουλευτικό - καθεστωτικό κουκλοθέατρό τους. Είναι ολοκληρωτική επίθεση, εναντίον όλων όσων αντιστέκονται, είτε μάχονται σε μικρό είτε σε μεγαλύτερο βαθμό, είτε ατομικά, είτε συλλογικά-κοινωνικά, ενάντια στα σχέδιά τους.

Έχει γίνει πλέον σαφές από το τοπικό-«εθνικό» πολιτικό καθεστώς της παγκοσμιοποιημένης αστικής κυριαρχίας, ότι κάθε αντίσταση που ορθώνεται απέναντι στα ολοκληρωτικά τους σχέδια, θα χτυπιέται αλύπητα, θα ματώνεται στην κυριολεξία... Κι όταν λένε αλύπητα το εννοούνε, δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε πολιτικός ακροβατισμός. Μέχρι αναπηρίας κάποιες φορές ή ακόμα και θανάτου. Ενδεικτικά, τα τελευταία 5 χρόνια είχαμε και συχνές δολοφονίες από κρατικούς και παρακρατικούς μπράβους (βλ. δολοφονία Αλέξη Γρηγορόπουλου από αστυνομικό, δολοφονία-μαχαίρωμα Παύλου Φύσσα από φασίστα χρυσαυγίτη παρουσία αστυνομικών), και πολύ συχνούς σοβαρούς τραυματισμούς ακόμα και τυφλώσεις διαδηλωτών από κροτίδες και βολίδες χημικών σε διαδηλώσεις και αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Τραυματισμοί, τυφλώσεις και αναπηρίες που εκτελέστηκαν «αγόγγυστα» από τις ένστολες (και μη.) ορδές των σύγχρονων ταγματασφαλιτών του καθεστώτος.

Η φτωχοποίηση - κινεζοποίηση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη ύπαρξης, προκειμένου να συνεχίζουν να «μακροημερεύουν», οι κρατικά επιδοτούμενοι (από τους φόρους μας !) τραπεζίτες, εφοπλιστές, εκδότες, βιομήχανοι και μικρομεσαίοι «επιχειρηματίες» της λαμογιάς και της συναλλαγής. Και τους είναι επιτακτική ανάγκη γιατί ένα μόνο πράγμα δεν αντέχουν...Να μην αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς τα ετήσια κέρδη τους!!! Αυτοί που στίβουν ψυχές και σώματα στην καθημερινή μας πάλη για το μεροκάματο και την επιβίωση, αυτοί που στραγγίζουν τον ιδρώτα και το μυαλό του κάθε εργαζόμενου, για να βγάζουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια σε Ελβετία και σε τροπικούς φορολογικούς παραδείσους, δεν αντέχουν να μην αυξάνονται τα κέρδη τους. Ας κλείνουν νοσοκομεία και σχολεία, ας αυξάνονται οι αυτοκτονίες σε δυσθεώρητα ύψη, ας φυτοζωούνε άνθρωποι δίπλα μας χωρίς ηλεκτρικό ή και χωρίς τρεχούμενο νερό, τα κέρδη τους είναι η υπέρτατη αξία του καθεστώτος τους, βρίσκεται πάνω από τους ανθρώπινη ύπαρξη, πάνω από την ίδια μας την ζωή.

Κι όπου η σφαίρα και το γκλόμπ του μπάτσου και το μαχαίρι του φασίστα δεν φτάνουν για να δολοφονήσουν όσους αντιστέκονται μαχητικά, όσους αγωνίζονται ενάντια στα «κερδοφόρα» συμφέροντά τους, τότε είναι η ώρα να ανατείλει ο ήλιος της «δικαιοσύνης» τους. Της δεύτερης αυτής «χρυσής» τους εφεδρείας (πρώτη τους «χρυσή» εφεδρεία είναι οι φασίστες), της εφεδρείας που ονομάζουν «δικαιοσύνη». Οι πιστοί νομοτρίφτες υπηρέτες του καθεστώτος, οι χορτάτοι εισαγγελείς και δικαστές, αγκαζέ με ασφαλίτες και με φασίστες ψευδομάρτυρες και «καταγγέλλοντες», στήνουν δικογραφίες εκατοντάδων σελίδων, δικογραφίες που έχουν έναν και μόνο σκοπό. Να φυλακίσουν και να τρομοκρατήσουν όσους αντιστέκονται μαχητικά και αγωνίζονται για το αυτονόητο δικαίωμα στο ψωμί, στην υγεία, στην παιδεία, στην ελευθερία έκφρασης, στην ισότητα ΟΛΩΝ ανεξαρτήτου χρώματος και πολιτισμικής «ταυτότητας». Να φυλακίσουν και να τρομοκρατήσουν με δίκες, όσους πιστεύουν ότι το κέρδος και η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ΔΕΝ πρέπει να αποτελούν τις βασικές αξίες μιας σύγχρονης κοινωνίας του 21ου αιώνα. Δίκες κακοστημένες, που ακόμα κι οι ίδιοι οι εμπνευστές τους, από τα πολλά ψέματα και το άτσαλο μαγείρεμα, δυσκολεύονται στις περισσότερες περιπτώσεις, να διεκπεραιώσουν με «επιτυχία», με καταδίκη δηλαδή των αγωνιστών.

Μέσα σ' αυτό το γενικότερο κλίμα εντεινόμενης σκληρής καταστολής και βιομηχανίας στημένων δικών, σε μια απέλπιδα προσπάθεια τρομοκράτησης όσων αντιστέκονται περήφανα, όσων δεν σκύβουν υποτακτικά το κεφάλι στο καθεστώς, όσων επιμένουν να σηκώνουν ψηλά την γροθιά τους, οραματιζόμενοι έναν κόσμο όπου θα κυριαρχούν οι βασικές πανανθρώπινες αξίες : "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ", ο Βόλος σαν μια μεγάλη πόλη, δεν θα μπορούσε να μείνει «απέξω».  Ήδη μια σειρά από δίκες αγωνιστών, δίκες με σαφή πολιτικά και κοινωνικά, αντικαθεστωτικά χαρακτηριστικά, βρίσκονται σε εξέλιξη :
* 5/2/2014 : Στο Κακουργιοδικείο Λάρισας "αθωώθηκαν" και οι 4 στοχοποιημένοι από την ασφάλεια Βόλου για τη συμμετοχή τους στις πορείες το Δεκέμβρη 2008. 
* 28/2/2014 (αναβολή της δίκης για 17/12/2014) : Στο Πλημμελειοδικείο Βόλου η υπόθεση του αντιφασίστα, κατηγορούμενου από την συμπαιγνία του γνωστού «συνεταιρισμού» αστυνομίας και φασιστών, ότι βιαιοπράγησε πάνω στα σώματα «αγέρωχων ελληνόψυχων» τοπικού τάγματος εφόδου των νεοναζί!!!
* 2/4/2014 : Στο Πλημμελειοδικείο Βόλου δικάζονται μετά από μήνυση του Δήμου, τέσσερις αγωνιστές, τους οποίους οι ένστολοι μπράβοι του καθεστώτος συνέλαβαν σε μεταγενέστερο χρόνο, σε γειτονικό πάρκο(!), μετά από συλλογική απόπειρα για άνοιγμα, καθαρισμό και ενεργοποίηση ως ανοιχτού κοινωνικού κέντρου, του επί δεκαετίες εγκαταλελειμμένου «Cine Νίκη».

Τα πολύμορφα κινήματα κοινωνικής αντίστασης, που εκφράζονται με αυτοδιαχειριζόμενες καταλήψεις, αυθόρμητες κοινωνικές εξεγέρσεις, δράσεις μαχητικού αντιφασισμού κλπ., έχουν την ανάγκη της στήριξής μας. Μιας στήριξης σε ηθική, πολιτική και υλική βάση. Από την πλευρά μας, ως συλλογικό τοπικό εγχείρημα παραγωγής μπύρας, πιστεύουμε ότι η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ αποτελεί πρωταρχική - βασική αξία και στάση ζωής. Γι' αυτό αποφασίσαμε να στηρίξουμε οικονομικά την τρέχουσα πολιτική και οικονομική εξόρμηση, για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων των διωκόμενων αγωνιστών του Βόλου.  Έχει παραχθεί από τη συλλογικότητά μας και διατίθεται μέσω στοχευμένων δράσεων και εκδηλώσεων, η εμφιαλωμένη μπύρα "KommunarΑ Pilsner". Το σύνολο των εσόδων που θα συγκεντρωθούν από την πώλησή της, θα διατεθεί στο «Ταμείο Αλληλεγγύης των διωκόμενων αγωνιστών Βόλου».

Η αλληλεγγύη είναι η τρυφερότητα της επαναστατικής ανατροπής.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ


Συλλογικό εγχείρημα "kommunara"
Mail επικοινωνίας kommunara@hushmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου