Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

 • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
 • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
 • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Έργα και ημέρες της Monsanto

Bild
Εν όψει της εισβολής μεταλλαγμένων ειδών στην Ευρώπη, ύστερα από ομόφωνη συμφωνία των κρατών μελών της ΕΕ, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ρίξουμε περισσότερο φως στους λόγους για τους οποίους τέτοιες αποφάσεις αποτελούν κάτι παραπάνω από σοβαρότατο κίνδυνο όχι μόνο για την υγεία των πληθυσμών αλλά και για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.
Επιμέλεια: Μικαέλα Κόλλια


Παρ’όλο που τα τελευταία χρόνια έχει εγκριθεί στην Ευρώπη η καλλιέργεια τεσσάρων μεταλλαγμένων σπόρων, μόνο το καλαμπόκι MON810 της Monsanto καλλιεργείται σήμερα, καθώς η καλλιέργεια των υπόλοιπων δύο ειδών καλαμποκιού (ΒΤ176 και Τ25) και της πατάτας Amflora, εγκαταλείφθηκε.
....

"Αυτάρκεια”: συλλογική και όχι ατομική υπόθεση


Αγαπητοί φίλοι,

Για την “Αυτάρκεια” η συμμετοχή σε ομάδες και η συνεργασία με ανθρώπους με κοινά ή παρόμοια οράματα είναι αυτονόητη. Βασική μας αρχή είναι ότι η αυτάρκεια δεν είναι ατομική, αλλά καθαρά συλλογική και κοινωνική υπόθεση. Η επάρκεια των αγαθών και η άνθιση των ιδεών είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα  δημιουργικής και ομότιμης συνεργασίας.

 • Σ’ αυτό το πλαίσιο από το ξεκίνημά μας επικοινωνήσαμε με τη διεθνή οργάνωση  ηλιακών φούρνων, τους SCI - Solar Cookers International. Ο Cook’n’go που εμείς εξάλλου κατασκευάζουμε είναι βασισμένος στο ανοιχτό πρότυπο του Cookit των SCI κι έτσι θεωρήσαμε σκόπιμο να τους ενημερώσουμε για το δικό μας μοντέλο.
  Η ανταπόκρισή των SCI προς την ομάδα μας ήταν ιδιαιτέρως θερμή και υποστηρικτική και μας πρότειναν  να ενταχθούμε στο διεθνές δίκτυο κατασκευαστών ηλιακών φούρνων, μας προσκάλεσαν στη διεθνή συνάντησή που θα γίνει  στις 17 Ιουλίου 2014 στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια να παρουσιάσουμε τον cook’n’ go, αλλά και δημιούργησαν  μια σελίδα στο SCInet Wiki για την "Αυτάρκεια"
 • Μια άλλη συνεργασία για την οποία είμαστε χαρούμενοι είναι με το Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας. Τον Οκτώβρη του 2013 συμμετείχαμε στο 2ο Φεστιβάλ στο Ελληνικό και φέτος θα συμμετάσχουμε στο Τριήμερο Αλληλεγγύης, Δημιουργίας και Συνεργατικότητας με 2 εργαστήρια στο αυτοδιαχειριζόμενο camping της Βούλας από τις 30 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου.
Για την “Αυτάρκεια” η κατασκευή ηλιακών φούρνων και η διάδοση του ηλιακού μαγειρέματος είναι ένας τρόπος για να εκτονώσουμε δημιουργικά και οικολογικά την ενέργειά μας, αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συμμετοχής μας σε δρώμενα, εκδηλώσεις και ομάδες με παρόμοιους μ' εμάς προσανατολισμούς.

Πώς μπορείτε να μας στηρίξετε;

 • Ενημερώστε μας για εκδηλώσεις, φεστιβάλ κλπ που θα θέλατε να υπάρχουν προϊόντα ηλιακής τεχνολογίας και εργαστήρια εφαρμογής  της, στέλνοντας mail στο info@aftarkeia.org

 • Διαδώστε τις δράσεις της ομάδας σε φίλους σας που πιστεύετε ότι θα τους ενδιέφερε, προωθώντας αυτό το μήνυμα ή παρακολουθώντας τη σελίδα μας στο Facebook για τα νέα μας.
  .
Δείτε όλο το πρόγραμμα του τριημέρου Αλληλεγγύης, Δημιουργίας & Συνεργατικότητας και διαδώστε το.

Για οποιαδήποτε ερώτηση είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 210 7255367 9:00-17:00 ή στο info@aftarkeia.org 

Περισσότερα για τον "Cook n' go", μπορείτε να δείτε εδώ


Οικονομική ανάπτυξη και Συγκριτικά πλεονεκτήματα

[...] η θεοποίηση του χρήματος και η γιγάντωση της οικονομικής εξουσίας, μέσω των συγκεντρώσεων, των συγχωνεύσεων, των εξαγορών και της καρτελοποίησης των μεγάλων επιχειρήσεων, με παράλληλη ενίσχυση της πρακτικής της πολιτικής του «Μεγάλου Αδελφού», της αλλοτρίωσης της ανθρώπινης προσωπικότητας, της φαλκίδευσης της Δημοκρατίας, της κατάργησης του κράτους κοινωνικής πρόνοιας, της υποβάθμισης της δημόσιας υγείας και της υποβάθμισης του μακροχρόνιου ανθρώπινου ονείρου, δεν αποτελούν ανάπτυξη, ούτε ανάταση, ούτε ευδαιμονία. [...]

Γιώργος Χατζηκωνσταντίνο, Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας 
[περισσότερα]

Στις 1 Ιουνίου η 2η Οικογιορτή Νέας Αγαθούπολης

Πέρσι το Μάιο διοργανώσαμε την "Γιορτή της Άνοιξης" και με τη συμμετοχή παραγωγών και χειροτεχνών από την περιοχή της Πιερίας περάσαμε ένα πολύ όμορφο πρωινό στο Παρατηρητήριο της Νέας Αγαθούπολης. Φέτος, η γιορτή μας μετονομάζεται σε "Οικογιορτή Νέας Αγαθούπολης" και εμπλουτίζεται με νέες δραστηριότητες, όπως έκθεση φωτογραφίας από φωτογράφους της Κατερίνης, αλλά και ομιλία με θέμα "Η πολυεπίπεδη προσφορά των ζώων" από την ομοιοπαθητικό κτηνίατρο Παπαδημητρίου Κυριακή. Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει συγκέντρωση τροφίμων για τα αδέσποτα ζώα της Κατερίνης τα οποία θα δοθούν σε φιλοζωικές ομάδες.

Η 2η Οικογιορτή Νέας Αγαθούπολης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Ιουνίου. Και πάλι φέτος θα είναι μαζί μας συνεταιρισμοί τοπικών προϊόντων, παραγωγοί βιολογικών προϊόντων και χειροτεχνίας από την περιοχή της Πιερίας αλλά και από άλλες περιοχές της Μακεδονίας.Οι επισκέπτες θα μπορέσουν να ξεναγηθούν στον υγρότοπο, να κάνουν παρατήρηση πουλιών με κιάλια και τηλεσκόπια από το παρατηρητήριο, αλλά και να δανειστούν τα ποδήλατα του Φορέα Διαχείρισης για μία βόλτα στον ποδηλατόδρομο, ενώ τα παιδιά θα παίξουν περιβαλλοντικά παιχνίδια.
Στις 11 θα γίνει ομιλία από την ομοιοπαθητικό κτηνίατρο Παπαδημητρίου Κυριακή, με θέμα " Η πολυεπίπεδη προσφορά των ζώων στον άνθρωπο", ενώ θα ακολουθήσει βιωματικό εργαστήρι με τίτλο "Η Ασπρούλα και ο ταύρος - η ζωή μου αν ήμουν ζώο".
Τα μέλη της Εφορίας  Φωτογραφίας της Εστίας Πιερίδων Μουσών θα παρουσιάσουν εικόνες από τη δουλειά τους για τους υγροτόπους της Πιερία.
Η εκδήλωση, η οποία θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τις 2:30 το μεσημέρι, διοργανώνεται από το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα και την οικολογική ομάδα της Πιερίας Μητέρα Γη.

Το διακύβευμα της πολιτικής: Επιχειρηματικότητα ή δημοκρατική αναγέννηση;

Διερευνώντας τις νέες μορφές διοίκησης των δήμων

Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι σε μια «εργατούπολη» όπως είναι ο Πειραιάς και μια «αριστερή πόλη» όπως είναι ο Βόλος το εκλογικό αποτέλεσμα για τις δημοτικές αρχές ανάδειξε στο αξίωμα του δήμου δυο προέδρους ποδοσφαιρικών ομάδων με επίγειες και υπόγειες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η αντανακλαστική αντίδραση σαφώς και θεωρεί τα αποτελέσματα αυτά ως ένα φαινόμενο «υποχώρησης» της πολιτικής, συναφές του ίδιου φαινομένου που αποτυπώθηκε από τα υψηλά ποσοστά του κόμματος του «Ποταμιού». Η εμφάνιση επιχειρηματιών στην πολιτική όπως είναι ο Μαρινάκης, μαριονέτων τους όπως είναι η περίπτωση Μώραλη ή προσώπων υψηλής αναγνωρισιμότητας όπως ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο Ηλίας Ψινάκης δεν είναι τελικά κάτι τόσο καινούριο όσο φαίνεται...
περισσότερα

Το πρόταγμα της Αποανάπτυξης ενάντια στο φαντασιακό της ανάπτυξης και της προόδου


Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Επικούρεια Φιλοσοφία και απομεγέθυνση - τοπικοποίηση.Apoanapti3iSmall-300514

Οι φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας «Κήπος Θεσσαλονίκης» σας προσκαλούν την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 και ώρα 19.30 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Ισαύρων 2, στη Διαγώνιο Παύλου Μελά και Τσιμισκή) στην εισήγηση - συζήτηση με θέμα:

Η επικούρεια θεώρηση συναντά το κοινωνικό κίνημα της απομεγέθυνσης - τοπικοποίησης.

Εισηγητές οι συγγραφείς του βιβλίου Γιάννης Μπίλλας και Γιώργος Κολέμπας και από πλευράς του Κήπου ο Δημήτρης Λιαρμακόπουλος. Ακολουθεί συζήτηση με το κοινό την οποία θα συντονίσει ο φίλος δικηγόρος Αντώνης Μπιλίσης.

Κώστας Γ. Καρδερίνης

Τα πραγματικά συμπεράσματα για τις ευρωεκλογέςΣυμπέρασμα:
1. Αυτές οι ευρωεκλογές δεν είχαν καμία σχέση με την Ευρώπη.
Ήταν περισσότερο μια επίσημη δημοσκόπηση για τις εθνικές. Κανείς από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές, τα κόμματα,τα ΜΜΕ και το φιλοθεάμον εκλογικό σώμα δεν νοιαζόταν τι σημαίνει ευρωβουλή, τι συμβαίνει εκεί πραγματικά και για ποιο πράγμα να κάνουν στις Βρυξέλες ψήφισε αυτούς που ψήφισε ( εκτός από τα 18.000 ευρώ το μήνα μισθό που θα λαμβάνουν αυτοί που εκλεχτήκαν και τον παραδοσιακό κομματικό πυρετό της Κυριακής που εγώ και η παρέα μου συνοδέψαμε με μπύρα, πίτσα και τα συναφή ).

2. Οι νικητές δεν ήταν αυτοί που νίκησαν.
Ο Σύριζα έπεσε μισή μονάδα σε σχέση με τις εθνικές του 2012 και οι ενδεχόμενοι συνδυασμοί που θα μπορούσε να κάνει μαζί τους κυβέρνηση συνεργασίας ( Ανεξάρτητοι Έλληνες & Δημαρ ) πάτωσαν κυριολεκτικά. Τα νούμερα που ο εκλογοχάρτης έχει αυτή τη στιγμή  σηματοδοτούν  και το οριστικό γκουντμπάι του Σύριζα στην εξουσία ( εκτός και αν συνκυβερνήσει με ΝΔ & Πασοκοελιά, όλα να τα περιμένουμε ). Ο Σύριζα εκτός από το να σημειώσει ιστορική πρωτιά για αριστερή νίκη σε εκλογές, σημείωσε και μια άλλη να είναι η πρώτη αντιπολίτευση που σε ευρωεκλογές είδε να μειώνονται τα ποσοστά της σε σχέση με τις εθνικές. Άρχισε η φθορά πριν κάνει γίνει επικίνδυνος; Για να δούμε.

3. Οι πραγματικοί νικητές είναι οι αφανείς δήμαρχοι του ΚΚΕ στην Πάτρα ( για να δούμε τι θα κάνει από εδώ και πέρα το Σοβιετ βορείου Πελοποννήσου ), ο Ολυμπιακός Ελλάδας και Ολυμπιακός Βόλου, η Χρυσή Αυγή και το Ποτάμι.

4. Πολλοί βιάζονται να χαρακτηρίσουν το γεγονός ανάδειξης προέδρων ποδοσφαιρικών ομάδων στην δημαρχεία Βόλου και Πειραιά ως κατάντια της πολιτικής. Κάνουν τεράστιο λάθος. Η παρουσία του Μπέου και του Μαρινάκη στα δημοτικά πράγματα σημαίνει την επιστροφή της πολιτικής με το πραγματικό της πρόσωπο. Τέρμα πια στο νιά νιά της διαμεσολάβησης των "επαγγελματιών" πολιτικών που στεκόντουσαν ανάμεσα στον λαό που νόμιζε ότι των εκπροσωπούσαν και στους επιχειρηματίες που εκπροσωπούσαν πραγματικά. Από εδώ και πέρα οι ίδιοι οι κεφαλαιοκράτες θα ασκούν απευθείας την πολιτική τους βούληση. Πολιτική χωρίς μεσάζοντες δηλαδή, και η έκφραση της ολιγαρχίας vs της δημοκρατίας θα  διεξάγεται με τα αρχέγονα μέσα, ψωμί και παντεσπάνι, αρένες και πρωταθλήματα εναντίον δημοβούλια και λαϊκές εξεγέρσεις. Για να ξέρουμε ποιός είναι ποιός επιτέλους: "είτε με τους προέδρους είτε με τους φιλάθλους".

5. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι το καθεστώς χαϊδεύει πια την Χρυσή Αυγή. Τους κόψανε από τα media, τους κόψανε την επιχορήγηση, βάλανε μια ντουζίνα από δαύτους στη φυλακή και όμως αυτοί ανεβάζουν τα ποσοστά τους. Αυτό απο το οποίο κινδυνεύουμε πραγματικά δεν είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, αυτό αν γίνει θα το αντιμετωπίσουμε με ότι όπλα διαθέτουμε, αυτό που είναι απερίφραστα τρομαχτικό είναι να γράψει η ιστορία ότι το μοναδικό αντισυστημικό κόμμα στην ΔΝΤική κατοχή που διώχτηκε και φυλακίστηκε ήταν η χρυσή αυγή. Από αυτό το ρεζίλη που θα μαθαίνουν οι επόμενες γενιές για την εποχή μας δεν μας ξεπλένει κανένα ποτάμι.

6. Το Ποτάμι είναι αναμφισβήτητα ο νικητής των αριθμών. Αλλά τι νίκησε; Η αυθόρμητη απάντηση λέει ότι ούτε οι ίδιοι ξέρουν, καθώς ούτε πρόγραμμα έχουν, ούτε πολιτικό χώρο εκπροσωπούν. Λάθος! Το Ποτάμι είναι το πιο δογματικό ιδεολογικό κόμμα από όσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πιο ιδεολόγοι και από την Παπαρήγα. Το Ποτάμι είναι η πολιτικοποίηση του «α- πολιτικού». Είναι η αποθέωση του Αυνραντσιμού ( Αυν Ραντ η «θεωρητικός» της ηθικής του καπιταλισμού ), οι πλέον μουσίτσες φιλελεύθεροι.
Το μεταμοντέρνο νιά νιά, ο πολυπολιτισμικός αχταρμάς, ο πολιτικός γκλαμουρισμός, η καριερίστική κενοδοξία, ο εγωιστικός κοινωνισμός και ο μεταδημοκρατικός τεχνοκρατισμός βρήκαν και στην Ελλάδα την πολιτική τους στέγη.  

Αν τα παραπάνω είναι η πολιτική σκηνή της Ελλάδος τότε....

Ποτέ άλλοτε η ζωή σε αυτή την χώρα δεν ήταν τόσο επισφαλής
και το ενδιαφέρον μας για αυτή τόσο νερόβραστο.


Non fui, fui, non sum, non curo.

Οι τίγρεις που έγιναν γουρουνάκια και το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα

Bild
Του Γιώργου Καλλή

Η κυβέρνηση παρουσίασε το νέο της αναπτυξιακό πρόγραμμα «Ελλάδα 2021». Η ανάπτυξη υποτίθεται ότι θα μας βγάλει από την κρίση, και θα μας επιτρέψει να ξεπληρώσουμε το χρέος. Με τον στόχο της ανάπτυξης συμφωνούν όλες οι πολιτικές παρατάξεις, ακόμα κια αυτές που διαφωνούν με τις πολιτικές του  προγράμματος. Τι γίνεται όμως αν η κρίση είναι προϊόν της ίδιας της ανάπτυξης και όχι το αποτέλεσμα της έλλειψης της;
...

Η τυραννία και η ελευθερία των πλαισίων

Bild
Καθώς η κοινωνία εξελίσσεται, τα πλαίσια έρχονται και παρέρχονται. Αναλογιστείτε τα εργασιακά πλαίσια. Θεωρούμε δεδομένη την εργάσιμη μέρα με τη σημερινή της μορφή: το οκτάωρο στο γραφείο ή στο εργοστάσιο είναι μια καθιερωμένη σύμβαση. Υπάρχουν κάποιες ελάσσονες παραλλαγές - ας πούμε το ελαστικό ωράριο, η εβδομάδα των τεσσάρων ημερών, η δουλειά που γίνεται στο σπίτι μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή - αλλά όλα αυτά δεν αποτελούν παρά παρεκκλίσεις από ένα απαράβατο, καθιερωμένο πρότυπο. Αυτό το πρότυπο είναι από μόνο του ένα κοινωνικό χάλκευμα, ένα υποπροϊόν της Βιομηχανικής Επανάστασης....

Εγκρίθηκε η καλλιέργεια μεταλλαγμένων στην Ευρώπη!

Bild
Στην καλλιέργεια των μεταλλαγμένων ειδών συμφώνησαν ομόφωνα τα κράτη μέλη της ΕΕ στη σύνοδο των μόνιμων αντιπροσώπων των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Στη συμφωνία προβλέπεται πως κάθε χώρα που διαφωνεί θα μπορεί να απαγορεύει την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στα δικά της εδάφη.

Πολλοί επισημαίνουν πως το δικαίωμα απαγόρευσης στο εσωτερικό των χωρών αποτελεί το «καρότο» στην «εκστρατεία εισβολής» των μεταλλαγμένων στην Ευρώπη. Όπως είχε σημειώσει ο ευρωβουλευτής Κρίτωνας Αρσένης σε προηγούμενο ρεπορτάζ του Tvxs.gr για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, η απαγόρευση στο εσωτερικό των χωρών είναι «σαθρή» καθώς δεν βασίζεται σε λόγους υγείας ή περιβάλλοντος...

Αγρόκτημα ΑντωνόπουλουΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
       ΦΕΤΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΤΙΤΑΝΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΡΑΧΜΟΚΥΝΗΓΟΥΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΒΑΠΤΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΖΕΑ.
     
       ΠΟΛΛΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΠΟΥΛΑΝΕ ΧΥΜΑ ΑΛΕΥΡΑ ΠΟΥ ΒΑΠΤΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΖΕΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΟΥΛΑΝΕ ΨΩΜΙ ΖΕΑΣ, ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΓΝΗΣΙΟ ΑΛΕΥΡΙ ΖΕΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ.
     
       ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΔΩΣΑΜΕ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟ ΑΛΕΥΡΙ ΖΕΑΣ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ .

       ΤΑ ΔΕ ΑΛΕΥΡΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΛΕΥΡΑ ΖΕΑΣ-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

       Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΩΣ ΖΕΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ.

                                                                                                                                                              ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Το Αγρόκτημα Αντωνόπουλου βρίσκεται στο Δίλοφο κοντά στο Ναρθάκιο Όρος, σημείο, μεγάλης φυσικής ομορφιάς .Αποτελείται από έκταση εκατοντάδων στρεμμάτων σε λοφώδη περιοχή, υψομέτρου περίπου 380 έως 630 μέτρων. Στο Αγρόκτημα καλλιεργούνται σιτηρά, όσπρια, αμπέλια , ντομάτες κ.α.,  διαθέτει ιδιόκτητη εγκατάσταση επεξεργασίας, συσκευασίας και αποθήκευσης τροφίμων και εφαρμόζει πρότυπο σύστημα διαχείρισης πρώτων υλών.


 Από το 1985, επιμένοντας στη χρήση μόνο γηγενών, παραδοσιακών και αρχαίων ποικιλιών που έχει καταφέρει να διατηρήσει από γενιά σε γενιά, καθώς και με  μεθόδους/τεχνικές βιοκαλλιέργειας που έχει αναπτύξει/εξελίξει ώστε να παράγει προϊόντα με υψηλά κριτήρια ποιότητας και διαδικασίες παραγωγής που να εναρμονίζονται με τη βιωσιμότητα, το Αγρόκτημα έχει επαναφέρει στην αγορά/κατανάλωση παλαιά είδη ντόπιων σιτηρών (που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση ή εξαφάνιση),τροφών με υψηλή διατροφική αξία και βέλτιστη συμβατότητα με τον οργανισμό.

Για τη Ζέα και για τις αρχαίες ποικιλίες

  ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΝ 29-9-2013   ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2013 επισκέφθηκα την ετήσια πανελλήνια οικολογική γιορτή στην Χαλκίδα  σαν αντιπρόσωπος της Ευβιοτικής Μ.ΕΠΕ. Παραβρέθηκα και  στη γενική συνέλευση   και παίρνω την πρωτοβουλία να παραθέσω ένα κομμάτι από όσα ειπώθηκαν  εκεί για τη ‘ΖΕΑ’, καθώς τα βρήκα ενδιαφέροντα.
Μία πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα στην   γιορτή  , έκανε κριτική  στον Γεώργιο Αντωνόπουλο για το θέμα της "Ζέας" και ζήτησε ακόμα και ψήφισμα για την αποπομπή του από την Οικολογική Γιορτή....

Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

Η χαρά ως προοίμιον συνύπαρξης

Ηταν κάποτε μέτρον των ανθρώπων και του πνεύματος. Η εντιμότητα, ο κόπος, η εργασία, η ανάγνωση, ο σεβασμός στη Ζωή. Τώρα δεν υπάρχουν πια, μάλλον έχουν υποκατασταθεί από άλλες «αξίες». Για να γίνεις αυτό που είσαι (Πίνδαρος) απαιτούσε θέληση, υπομονή, ευρύνοια, μεγαλοψυχία και κυρίως να μην είσαι ματαιόδοξος και καιροσκόπος.

Σήμερα όλα είναι διαφορετικά, επειδή απλώς η αγορά έχει, ανέλεγκτα πλέον, διαπλατυνθεί. Δεν αρκεί ο λόγος από μόνος του για να πεις ποιος είσαι, τι πρεσβεύεις, τι προσδοκάς από την πολιτική συνύπαρξη. Πρέπει να κραυγάσεις για να ακουστείς, για να επικαλύψεις τις κραυγές των άλλων (διότι όλοι κραυγάζουν, δεν ομιλούν, δεν συνομιλούν), πρέπει να ξελαρυγγιαστείς. Ο λόγος πάει για βρούβες και κυρίως η χαρά, διότι αυτή δεν μεταδίδεται (τι κρίμα για το ανθρώπινο είδος), εν αντιθέσει με την κατήφεια και το μίσος, που έτσι και εκδηλωθούν, έστω από έναν, επηρεάζουν τους πάντες, επικρατούν στο επικοινωνιακό παιχνίδι, σμπαραλιάζουν την ατμόσφαιρα και την κοινότητα, μιαίνουν το πνεύμα και τη γλώσσα. Κι έτσι δεν μπορούμε να χαρούμε, μαζί με άλλους, τίποτα. Γράφει στη «Χαρούμενη Επιστήμη» ο συγγραφέας στον οποίο ανατρέχω συχνά (Νίτσε): «Ενας και μόνο άνθρωπος δίχως χαρά αρκεί για να δημιουργήσει μόνιμη ακεφιά και συννεφιασμένο ουρανό σ' ένα σπιτικό»...

Μπάλα, μαγκιά και… δήμαρχος του ΒόλουΜε τον ισοπεδωτικό, δήθεν αντισυστημικό, λόγο του ο γνωστός -όχι για καλό- ποδοσφαιρικός παράγοντας Αχ. Μπέος διεκδικεί με αξιώσεις τη δημαρχία σε φόντο γαλάζιο και -φευ- μαύρο.
Οι κάλπες που θα στηθούν την Κυριακή για τον Δήμο Βόλου δεν είναι μια συνήθης εκλογική αναμέτρηση κομματικής καταγραφής.
Ισως για πρώτη φορά στην ιστορία της η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απειλή που μάλλον υποεκτιμήθηκε, κρυμμένη σε μανδύα «αντισυστημισμού» και με κραυγές χωρίς ειρμό, πανομοιότυπες με εκείνες της Χρυσής Αυγής, περί κάθαρσης και απαλλαγής από τους «υπηρέτες του βρόμικου και ανήθικου καθεστώτος», τους «πολιτικούς απατεώνες», τα «λαμόγια», τα «κοπρόσκυλα» και άλλες εκφράσεις αντίστοιχου επιπέδου…
Εκφραστής αυτής της ισοπεδωτικής και επικίνδυνης επιχείρησης άλωσης ενός εκ των μεγαλυτέρων δήμων της Ελλάδας είναι ο Αχιλλέας Μπέος, γνωστός στο πανελλήνιο για την προσωπικότητα και την ευρύτερη δράση του.
Με το 38,29% και τις 25.559 ψήφους που έλαβε στον α' γύρο, φιλοδοξεί να εκλεγεί δήμαρχος μιας πόλης για την οποία είχε υποστηρίξει ότι «ντρέπεται που αποτελεί γενέτειρά του». Δεν έζησε φυσικά στον Βόλο σχεδόν ποτέ, παρά μόνο περιστασιακά από το 2008.
Για την ιδέα του δήμου εκμεταλλεύθηκε το γενικότερο κλίμα απαξίωσης για το πολιτικό σύστημα, αλλά και το οπαδικό αίσθημα μιας μερίδας Βολιωτών – εξαιτίας της σχέσης με τον Ολυμπιακό Βόλου.
Καταλυτικό ρόλο για το αποτέλεσμα της περασμένης εβδομάδας, σε μια δαπανηρή προεκλογική εκστρατεία, έπαιξε η γαλαντομία σε εξυπηρετήσεις, κεράσματα και υποσχέσεις π.χ. για εξεύρεση δουλειάς σε ανέργους ή οι μεγαλοστομίες του τύπου «θα κάνουμε τον Βόλο Μονακό», ενώ η πλειοψηφία των ΜΜΕ της Μαγνησίας -πλην εξαιρέσεων- στάθηκε στον Μπέο είτε ήπια είτε επιτήδεια ουδέτερα.
Εξίσου σημαντικός παράγοντας των ασύμμετρα διογκωμένων ποσοστών της προβαλλόμενης από τον ίδιο «ανεξάρτητης» υποψηφιότητάς του, είναι αναμφισβήτητα το έντονα γαλάζιο χρώμα του ψηφοδελτίου του, με επίλεκτα κομματικά στελέχη της τοπικής Ν.Δ., όπως ο γιατρός και επί χρόνια δημοτικός σύμβουλος, Γιώργος Μουλάς, ο πρόεδρος της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, Τάσος Μπατζιάκας κ.ά. Πληροφορίες έφεραν την υφυπουργό Υγείας Ζέττα Μακρή να στηρίζει σιωπηρά τον κ. Μπέο, όμως η ίδια τις διαψεύδει κατηγορηματικά. Θέση ενάντια στον Αχιλλέα Μπέο πήρε ο πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Σούρλας.
Στις εκλογές η Ν.Δ. στήριξε με αστερίσκους, καθώς πρώτα έδωσε το χρίσμα και μετά το πήρε πίσω, τον δικηγόρο Μιχάλη Μιτζικό, πρόσωπο λιγοστά αναγνωρίσιμο στην τοπική κοινωνία, ο οποίος όμως έλαβε 13,25% και 8.845 ψήφους. Το ποσοστό του θεωρείται καταλύτης για τον β' γύρο, καθώς η διαφορά του πρώτου Μπέου με τον δεύτερο, Μαργαρίτη Πατσιαντά (24,82% με 16.569 ψήφους), υποψήφιο με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι 8.990 ψήφοι. Πάντως, η απόφαση της ολομέλειας του συνδυασμού Μιτζικού «Δύναμη Βόλου» για ψήφο κατά συνείδηση κάνει τον Μπέο να χαμογελά.
Υπέρ της υποψηφιότητας Πατσιαντά στο πλαίσιο ενός «δημοκρατικού μετώπου» έχει ταχθεί ο απερχόμενος δήμαρχος Πάνος Σκοτινιώτης που ήρθε τρίτος (15,27%-10.195 ψήφοι), ενώ σε δηλώσεις συστράτευσης για να μη γίνει ο Βόλος «συνώνυμο της παρακμής» προέβησαν ο τέως δήμαρχος Μιχάλης Κουντούρης, ο πρώην βουλευτής Κώστας Καρτάλης, μαζικοί φορείς και σωματεία. Παρέμβαση του πρωθυπουργού ζήτησε ο Φώτης Κουβέλης και τέλος παράταξη του ΚΚΕ υπό τον Απόστολο Νάνο (8,37%-5.589 ψήφοι) έδωσε γραμμή για αποχή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χρυσή Αυγή δεν κατέβασε αυτόνομο ψηφοδέλτιο στον Δήμο Βόλου, δίνοντας τροφή στα σενάρια περί υπόγειας συμφωνίας με τον Μπέο, ώστε να εκλεγούν στο δημοτικό συμβούλιο μέλη της, που ήταν υποψήφιοι με τον συνδυασμό του. Εξάλλου μόνο τυχαίο δεν ήταν το 8,79% που έλαβε στη Μαγνησία ο προφυλακισμένος υποψήφιος της Χ.Α. για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ποσοστό που ήταν το υψηλότερο στους τέσσερις θεσσαλικούς νομούς.
Ο Αχιλλέας Μπέος αναμένει τους επόμενους μήνες την απόφαση για την παραπομπή του ή μη σε δίκη για την υπόθεση των στημένων και εφόσον παραπεμφθεί για κακούργημα, στην περίπτωση που εκλεγεί μεθαύριο, θα εκπέσει από το αξίωμα του δημάρχου.
του Δημήτρη Κουκλουμπέρη

efsyn.gr