Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Δημοψήφισμα για το νερό της Θεσσαλονίκης! Θα συμμετέχεις?


Κείμενο του Άρη ΧατζηνικολάουΑγαπητοί μου φίλοι,
Απευθύνομαι σε όλους: ακτιβιστές του νερού, ενημερωμένους, ανενημέρωτους, ή απλά όσους θέλουν να έχουν μια εικόνα των πραγμάτων που συμβαίνουν στην πόλη.
Την Κυριακή 18 Μαϊου, μαζί με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα γίνει, σε όλους τους δήμους της Θεσσαλονίκης, δημοψήφισμα με ερώτημα «Συμφωνείτε με την την ιδιωτικοποίηση της Εταιρίας 'Υδρευσης-Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης; ΝΑΙ ή ΟΧΙ;». Τα παρακάτω μου φαίνονται σημαντικά:
1) Είναι η πρώτη φορά που γίνεται δημοψήφισμα σε τόσο μεγάλη κλίμακα (όλη η Θεσ/νίκη). Αυτό είναι επίτευγμα των πολιτών και φορέων για περισσότερη δημοκρατία και δικαίωμα των πολιτών σε ένα αγαθό που όπως πιστεύουμε, δεν είναι εμπόρευμα.
2) Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, και παρά την αντίθεση της κυβέρνησης, κατάφερε και δημιουργήθηκε μια τόσο μεγάλη συμμαχία σε όλα τα επίπεδα: Περιφερειακή Ένωση Δήμων, Δήμοι, Φορείς (Κ136, Σωματείο ΕΥΑΘ, SOSte το νερό, οργανώσεις πολιτών, η Εκκλησία - Άνθιμος, κλπ) με ένα κοινό πρόταγμα: Το νερό δεν είναι εμπόρευμα, είναι ανθρώπινο δικαίωμα και δεν πωλείται! Δημοψήφισμα τώρα!
3) Η υλοποίηση του δημοψηφίσματος γίνεται κατά κύριο λόγο από τους πολίτες, οι οποίοι θα είναι εθελοντές στις κάλπες του νερού, την Κυριακή 18 Μαΐου, έξω από κάθε εκλογικό κέντρο της πόλης. Οι Δήμοι μας παρέχουν τον εξοπλισμό (κάλπες, τραπέζια, εκλογικούς καταλόγους), αλλά την δουλειά θα την κάνουμε εμείς.

Δεδομένου ότι:
α) Τόσο καιρό μιλάμε θεωρητικά για περισσότερη δημοκρατία, αντί των αυταρχικών  κυβερνήσεων,
β) Παντού στον κόσμο, όπου υπήρξε ιδιωτικοποίηση του νερού, αυξήθηκε κατακόρυφα η τιμή του και μειώθηκε η ποιότητα.
γ) 86 πόλεις παγκοσμίως επαναδημοτικοποίησαν το νερό τους τα τελευταία 15 χρόνια  για να αποφύγουν τα παραπάνω 

Σας παροτρύνω:
-Να ενημερωθείτε για το ζήτημα. Θα βρείτε πολλές πληροφορίες για το θέμα του νερού και ειδικότερα για το δημοψήφισμα, στο 
site της Κ136 εδώ  ή διαβάστε ένα σύντομο άρθρο για το πως θα γίνει το δημοψήφισμα εδώ
-Να εξαπλώσετε το μήνυμα όπου μπορείτε. Μέσω εμαιλ, κουβέντας, στους χώρους που δουλεύετε και κοινωνικοποιείστε. Πρέπει όλοι οι Θεσσαλονικείς να μάθουν ότι γίνεται δημοψήφισμα, ανεξαρτήτως του τι σκοπεύουν να ψηφίσουν σε αυτό.
Να γίνετε εθελοντές στις κάλπες του νερού την Κυριακή 18 Μαΐου. Για να γίνει πράξη το δημοψήφισμα θα χρειαστούν εθελοντές έξω από κάθε εκλογικό κέντρο (δηλαδή σχολείο). Υπάρχει μεγάλη ανάγκη αυτή την στιγμή και αν δεν το κάνουμε εμείς δεν θα το κάνει κανείς! Οι εθελοντές θα είναι σε μια ή παραπάνω από τις 3 τετράωρες βάρδιες: πρωί (8:00 - 12:00), μεσημέρι (12:00 - 16:00) και βράδυ (16:00 - 20:00). 
Για να δηλώστε εθελοντής μπορείτε:
α) να συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εθελοντών στο κάτω μέρος της σελίδας στο προηγούμενο άρθρο ή
β) Να στείλετε σε εμένα τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, περιοχή κατοικίας, τηλέφωνο, εμαιλ, εάν είστε ετεροδημότης και επιθυμητή βάρδια) και θα σας απαντήσω εγώ 1-2 μέρες πριν τις εκλογές για το που θα τοποθετηθείτε ή
γ) να επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το τηλέφωνο του Δήμου σας (πληροφορίες στην αφίσα που επισυνάπτω) και να δώσετε εκεί στα στοιχεία σας. Κεντρικά, στην ΠΕΔ έχει εγκατασταθεί τηλ. σύνδεση με αριθμό 8001100826, στον οποίο μπορεί να πάρει κανείς τηλ και να δώσει τα στοιχεία του ως εθελοντής ή 
δ) να συμπληρώσετε την φόρμα εθελοντών κάποιου άλλου φορέα (SOSte το νερό, Δήμοι, κλπ). Ούτως ή άλλως όλοι οι εθελοντές θα μαζευτούν σε μια κοινή λίστα στο τέλος. 

Στις επόμενες μέρες η Θεσσαλονίκη και οι πολίτες της γράφουν ιστορία!
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΘ!

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία - διευκρίνιση είμαι στην διάθεσή σας.

Με αγάπη,

Άρης Χατζηνικολάου 
6945588266 

ΥΓ: Σήμερα αποφασίστηκε πως οι ετεροδημότες θα ψηφήσουν όλοι μαζί στο Δημαρχείο. Θα υπάρξει ενημέρωση επί τούτου τις επόμενες μέρες. Εννοείται πως μπορούν να συμβάλλουν στο δημοψήφισμα ως εθελοντές στις κάλπες.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου