Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

 • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
 • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
 • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Ενημέρωση από την "Αυτάρκεια"

Μου την έστειλαν με μαίηλ:

Αγαπητοί φίλοι,

Όταν τα μέλη της "Αυτάρκειας" αποφασίσαμε να κάνουμε το βήμα έναρξης μιας συνεργατικής επιχείρησης είχαμε ήδη επικοινωνήσει με το διεθνή οργανισμό Solar Cookers International (SCI) ζητώντας τη γνώμη τους για την πιθανότητα ένα τέτοιο εγχείρημα να είναι βιώσιμο. Η ανταπόκρισή τους ήταν άμεση και μας καθοδήγησαν με προτάσεις, εφαρμόσιμες ιδέες και project που έχουν λειτουργήσει ή αποτύχει σε άλλες χώρες. Η ιδιαιτερότητα της "Αυτάρκειας" να είναι συνεργατική επιχείρηση καθώς και οι ιδέες της ομότιμης εργασίας που για μας ήταν βασικές αρχές αγκαλιάστηκαν από ανθρώπους με άλλες νοοτροπίες και εμπειρίες. Ο ενθουσιασμός με τον οποίο υποδέχτηκαν τόσο τις ιδέες μας όσο και τον ηλιακό μας φούρνο cook'n'go ήταν από τους σημαντικότερους παράγοντες για να προχωρήσουμε στη σύσταση της "Αυτάρκειας". Πριν από 3 περίπου μήνες, οι SCI μας κάλεσαν να συμμετάσχουμε στο διεθνές συνέδριο κατασκευαστών ηλιακών φούρνων για να παρουσιάσουμε τόσο τον cook'n'go όσο και την εργασιακή μας δομή ως υπόδειγμα εργασιακού μοντέλου. Το προσχέδιο της παρουσίασής μας κατάφερε να κερδίσει την "ταξιδιωτική" υποτροφία, άκρως απαραίτητη για να μπορέσουμε να φτάσουμε ως το Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Ο Γιάννης Φαλελάκης επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την ομάδα και τώρα που το συνέδριο τελείωσε θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τις ανταποκρίσεις του, που μας έστελνε κατά τη διάρκειά του. Ο ίδιος έχει πάρει πια το δρόμο της επιστροφής, τα νέα και οι φωτογραφίες του όμως ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός. Όπως μπορείτε να δείτε στα γραφόμενά του, οι τεχνολογίες για μαγείρεμα με τον ήλιο βρίσκονται σε συνεχή ανάπτυξη και το μέλλον προδιαγράφεται συναρπαστικό και ελπιδοφόρο. 

Τελευταίες αναρτήσεις:

H "Αυτάρκεια" στην Καλιφόρνια!

17 - 19 Ιουλίου: Διεθνές συνέδριο για το ηλιακό μαγείρεμα
Από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου 2014, στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, πραγματοποιείται διεθνές συνέδριο για την τεχνολογία ηλιακού μαγειρέματος, υπό την αιγίδα των SCI. Κύριος στόχος των Solar Cookers International (SCI) είναι η διάδοση της ηλιοθερμικής τεχνολογίας στο μαγείρεμα προς όφελος των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις

Μειώνουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα, απολαμβάνουμε οικονομικό, εύκολο, νόστιμο και υγειινό φαγητό.
Βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, κάποιοι έχουν ήδη φύγει για διακοπές. Οι περισσότεροι από εμάς όμως βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας της αναχώρησής μας. Η πρόταση της "Αυτάρκειας" για τις φετινές διακοπές είναι "ας μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα". Εφοδιαστείτε μ' έναν ηλιακό φούρνο και αφήστε τον να μαγειρέψει για σας, ενώ απολαμβάνετε το μπάνιο σας στην παραλία. Βάλτε τον cook'n'go ready to go στην αυλή του εξοχικού σας, και μην ανησυχείτε για τον επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ. Εκμεταλλευτείτε δημιουργικά τον ελεύθερό σας χρόνο και κατασκευάστε μόνοι σας τον ηλιακό σας φούρνο. Αν τα αγγλικά σας το επιτρέπουν διαβάστε το Green Toolbox και βρείτε και άλλους τρόπους να μειώνετε το οικολογικό σας αποτύπωμα με κάθε καθημερινή σας επιλογή. Και φυσικά χρησιμοποιώντας φρέσκα και τοπικά υλικά της περιοχής που θα επισκεφθείτε...

Δοκιμάστε τις συνταγές της "Αυτάρκειας"

Η δική σας συμβολή

Διαδώστε τη χρήση της ηλιακής τεχνολογίας προς όφελος των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.
Παρότι οι ηλιακοί φούρνοι χρησιμοποιούνται ευρέως σε ολόκληρο τον κόσμο (μέχρι και στη Φινλανδία μαγειρεύουν 6 μήνες το χρόνο), η δυνατότητα μαγειρέματος με τον ήλιο παραμένει ακόμα άγνωστη στην Ελλάδα. Παρά τα πολλαπλά οφέλη από τη χρήση ηλιακών φούρνων (οικονομία, περιβάλλον, ευκολία, νόστιμο και υγειινό φαγητό), η κυρίαρχη λογική παραμένει προσκολλημένη στις παλιές αντιλήψεις για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων ενεργειακών μας αναγκών (όπως μεγάλες, κοστοβόρες και ρυπογόνες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες / περισσότερες ενεργοβόρες συσκευές), που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν και έχουν οδηγήσει σε οικονομικά αδιέξοδα και περιβαλλοντικές καταστροφές. Είναι στο χέρι όλων μας να αλλάξουμε αυτή την αρνητική κατάσταση, μέσα από το δικό μας έμπρακτο παράδειγμα και διαδίδοντας τα όσα θετικά συμβαίνουν με κάθε τρόπο.

Μοιραστείτε τα νέα με τους φίλους σας

Κάνετε Like τη σελίδα μας στο Facebook

Προμηθευτείτε και χρησιμοποιήστε έναν ηλιακό φούρνο.
Αγοράζοντας έναν ηλιακό φούρνο:


 • μπορείτε και εσείς να απολαύσετε άμεσα, τα οφέλη του ηλιακού μαγειρέματος
 • συμβάλετε στη βιωσιμότητα του πλανήτη
 • διαδίδετε στην πράξη το ότι μια "άλλη" προοπτική για το μέλλον είναι εφικτή
 • μας δίνετε την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουμε την προσπάθεια για έρευνα και διάθεση περισσότερων συσκευών που λειτουργούν με απλές τεχνολογίες, προς όφελος των ανθρώπων και του περιβάλλοντος

Παραγγείλετε το δικό σας ηλιακό φούρνο Cook'n'go"

Επιπλέον

Από την "Αυτάρκεια", εκτός από κάποια έκδοση του ηλιακού φούρνου Cook'n'go, μπορείτε να προμηθευτείτε ακόμα:


 • γάστρες
 • σακούλες ψησίματος
 • ηλιακούς αναπτήρες
Επίσης, τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμα και από:


 • τον Συνεταιρισμό Αλληλέγγυας Οικονομίας "Συν Άλλοις", στο Θησείο
 • το οριζόντιο δίκτυο διάθεσης προίόντων "Αλλότροπον", στην Κόρινθο
 • το παντωπολείο - καφέ Lacandona, στο Σύνταγμα
Εάν ενδιαφέρεστε να εντάξετε τα προϊόντα μας στο κατάστημά σας, αλλά και για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας:


Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σ'αυτή την προσπάθεια. Όπως είπε και ο Ryad από την Παλαιστίνη, καθηγητής βιωσιμότητας στο κολλέγιο του Σακραμέντο: "Δυστυχώς αν δεν αλλάξουμε τις μικρές και μεγάλες συνήθειες μας δεν θα μπορεί ο μικρός μας πλανήτης να μας κουβαλάει για πολύ στην πλάτη του".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου