Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Πρόγραμμα συζητήσεων και εργαστηρίων του 2ου Φεστιβάλ για την Αλληλέγγυα-Συνεργατική ΟικονομίαΠρόγραμμα Συζητήσεων
 Παρασκευή 11/10
Την Παρασκευή το φεστιβάλ ξεκινά στις 16.00 το απόγευμα

ΑΙΘΟΥΣΑ Α
17.00-19.00 Παρουσίαση Τράπεζας Χρόνου -‘Ο χρόνος μας έχει αξία’
Οργάνωση: Τράπεζα Χρόνου Πλατείας Συντάγματος

19.00-22.00 Κεντρική Συζήτηση- Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία: Ρήξη με τον Καπιταλισμό ή ενσωμάτωση?
Ομιλητές:
-Κώστας Νικολάου (Λαϊκό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
-Νίκη Ρουμπάνη ( Τράπεζα Χρόνου-Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης)
-Ειρήνη Σωτηροπούλου (Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Παν. Κρήτης)
Συντονισμός: Ουρανία Νικολετοπούλου-Τράπεζα Χρόνου Χολαργού-Παπάγου

ΑΙΘΟΥΣΑ Β
16.30-19.30
NVC-Non Violent Communication

Σάββατο 12/10
Το Σάββατο το φεστιβάλ ξεκινά στις 11.00 το πρωί

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

11.30-13.30 Ευτοπία- Ένας νέος κόσμος γεννιέται, Οικοκοινότητες/οικολογικά χωριά

13.45-14.45  Οργάνωση 2.0,
Τα social media για την επικοινωνία των αυτό-οργανώσεων/πρωτοβουλιών αλληλεγγύης

15.00-16.00  Εργασιακές Οικο-Κοινότητες , Ηλέσιον

16.15-17.30 Οι συνεταιρισμοί, Το παράδειγμα του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης Βίος Coop
-Άσπα Παπαφιλίππου
-Γιώργος Γριτζάς

17.30-19.00 Ανάστροφη πορεία: Από το σύστημα στο οικοσύστημα
Απλεπιστήμιο Βολισσού
-Γιάννης Μακριδάκης
-Καραφυλλίδης Δημήτρης
-Κατσικέας Βασίλης
-Μάμαλη Τάνια

19.00-22.00
Κεντρική Συζήτηση: Συνεργατικά εγχειρήματα, Κολεκτίβες, Οικο-αυτάρκεια
Ομιλητές:
- Μάκης Αναγνώστου (BIOME)
-Γιώργος Κωστής(ΒΙΟΖΩ)
-Ριζάρι
-Συν Άλλοις
Συντονισμός: Εφημερίδα ΔράσηΑΙΘΟΥΣΑ Β
14.00-16.00 Η κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων-ΠΡΩΣΥΝΑΤ

16.15-17.15 Εκπαίδευση στην Κοινωνία Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο
-Κάρολος Καβουλάκος
-Κώστας Νικολάου

17.15-18.15 GROWL-Learning more, growing less -Ηλιόσποροι

18.15-19.15 Παρουσίαση του βιβλίου πέρα από το δίλημμα λιτότητα ή ανάπτυξη: 11 κείμενα για την αποανάπτυξη- Ηλιόσποροι

19.30-21.00 Παρουσίαση ομάδας Solidarity Mission

Κυριακή 13/10
Την Κυριακή το φεστιβάλ ξεκινά στις 11.00 το πρωί

ΑΙΘΟΥΣΑ Α
12.00-14.00 Οικοδίκτυο-οικολογικά χωριά-ελεύθερο πανεπιστήμιο
-Σουρής Παναγιώτης

14.00-15.00 Παρουσίαση του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού & Επίσκεψη στο Ιατρείο, -Χρήστος Σιδέρης

15.00-16.00 Η συνεργατική διαχείριση του νερού. Η Κίνηση 136
-Θόδωρος Καριώτης
-Άρης Χατηνικολάου

16.00-17.00 Παρουσίαση του Common Fest και μιας πλατφόρμας δικτύωσης

17.00-19.00 Βασικό Εισόδημα: Όταν η Ελευθερία συναντά Την Δικαιοσύνη
Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας

19.00-22.00 Κεντρική Συζήτηση: Αγώνες για τα κοινά-Αγώνες για την ζωή και την ελευθερία
Ομιλητές:
-Κάρολος Καβουλάκος
- συμμετοχή από την Χαλκιδική και τους αγώνες ενάντια στα μεταλλεία χρυσού
-Γιώργος Παπανικολάου (p2p foundation)
Συντονισμός: ΒΙΟΖΩ

ΑΙΘΟΥΣΑ Β
13.00-15.00 Βιταληά vs Hamburger
Για Την Ανάδειξη Και Διατήρηση Του Τοπικού Πολιτισμού, Της Τοπικής Διατροφικής Κληρονομιάς μας.
Οργάνωση: ΒΙΟΖΩ

15.00-16.00 ΟικοΑυτάρκεια & Οικιακή Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση αγαθών.
Κατάργηση των χωματερών.
Οργάνωση: ΒΙΟΖΩ


16.15-19.15 Προβολή Ντοκιμαντέρ ‘ Ένας Άλλος Κόσμος’ και συζήτηση για την αξιοποίηση και επέκταση πλατφόρμας ‘Ένας Άλλος Κόσμος- Ηλιόσποροι

19.30-21.00 ΒΙΟμόνοια-Παρουσίαση ΔράσεωνΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 Παρασκευή 11/10

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ
16.00-18.00 Διατροφικές συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσουμε
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ασχοληθεί με τους 5 παράγοντες στους οποίους νοσεί η διατροφή μας σήμερα και να προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φέρουμε το σώμα μας σε ισορροπία.
(Αναστάσης Τζανής)

ΠΡΟΑΥΛΙΟ
16.30-18.00 Παρασκευή σπιτικής οδοντόκρεμας
(Χρυσούλα Καραχριστιανίδου)
Φέρτε τετράδιο για να σημειώσετε την συνταγή!

16:30 - 18:00 Contact improvisation
Φέρτε στρώμα γυμναστικής!

18:00 - 19:30 Σωματική έκφραση
(Παναγιώτης Τσετσόνης)
Φέρτε στρώμα γυμναστικής!

Σάββατο 12/10

ΑΙΘΟΥΣΑ Β
11:30 - 13:00 Σπιτικό Φαρμακείο D.I.Y.
(Μαρία Σκαρλή)
Φέρτε τετράδιο για να σημειώσετε τα μυστικά του φαρμακείου!

ΠΡΟΑΥΛΙΟ
11.00-12.30 Ηλιοθερμία με κάτοπτρα
Παραγωγή αφεψήματος σε ηλιακό μάτι/φούρνο από κάτοπτρα τύπου solarfire.org (μοντέλο batant, 800 w, 1m2) και παρουσίαση της τεχνολογίας (απλά υλικά και εργαλεία)
(Ομάδα Οικο-ποδηλάτες)

13.00-14.30 Tai chi
(Δημήτρης Λαδόπουλος)
Φέρτε στρώμα γυμναστικής!

14.30-16.00 Κατασκευή Βαρελόκηπου & Παρουσίαση ομάδας Σπιθάρι

16.00-18.00 Acro Yoga Montreal
(Αναστάσης Τζανής)
Φέρτε στρώμα γυμναστικής!

18.00-21.00 Thai Massage
(Παναγιώτης Τσετσόνης)
Φέρτε στρώμα γυμναστικής!

Κυριακή 13/10

ΑΙΘΟΥΣΑ Β
11.00-13.00 Ζω έξυπνα, Ξέρω να ράβω
Θα δείξουμε πως μπορούμε να κόψουμε και να ράψουμε  ένα ρούχο για να το φορέσουμε.
Θα εξηγήσουμε πως γίνεται η εφαρμογή του πατρόν στο ύφασμα,  το κόψιμο του υφάσματος, το  τρύπωμα και τέλος το γάζωμα.
(Μάρη Ηλιάδη)

ΠΡΟΑΥΛΙΟ
11.30-13.00 Κατασκευή Rocket Stove ποτηριών από μπουκάλια μπύρας & tetra-pack πορτοφολιών
(Ομάδα Fat Cut)

13.30-16.30 Εργαστήρι γνωριμίας με το Ψυχόδραμα
Το ψυχόδραμα είναι ένα εργαστήρι ζωής, ένα πλαίσιο πειραματισμού και μοιράσματος και, σύμφωνα με τις αρχές της δημιουργικότητας και του αυθορμητισμού που πρεσβεύει, μετουσιώνεται σε ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να εφαρμοστεί σε ποικίλες περιοχές της καθημερινότητας. Απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ανακαλύψει εναλλακτικούς τρόπους να διαχειρίζεται όλες τις πτυχές της ζωής του, και στον καθένα που ενδιαφέρεται να ταξιδέψει προς την εσωτερική του μεταμόρφωση και προσωπική του ολοκλήρωση.
(Μαρίζα Καψάλη)
Φέρτε στρώμα γυμναστικής!

15.00-16.30 Πώς καλλιεργούμε κηπευτικά με φυσικούς τρόπους
(Αποστόλης Σέληνας)

16.30-17.30 Παρασκευή σαπουνιού από Ελαιόλαδο
Φτιάχνουμε φυσικό σαπούνι από ελαιόλαδο και βότανα με την ψυχρή μέθοδο.
(katmeetJulie)
Φέρτε τετράδιο για να σημειώσετε την συνταγή

18.00-19.00 BATALA SHOW
Μουσικό εργαστήρι με αυτοσχεδιασμό
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου