Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Φεστιβάλ Κατάληψης Βοτανικού Κήπου ΕΚΧΗ κατάληψη του Βοτανικού Κήπου Πετρούπολης σας προσκαλεί στη «Γιορτή Αυτοοργανωμένων Εγχειρημάτων» στο χώρο της κατάληψης.

Λίγα λόγια για το φεστιβάλ

Επειδή διανύουμε μια εποχή καταστολής και βίας από τη μεριά του κράτους και των συνεργατών του η κατάληψη Βοτανικός Κήπος ως χώρος αυτοοργάνωσης και αντίστασης διοργανώνει από τις 27 μέχρι τις 30 Ιουνίου φεστιβάλ για να αναδείξουμε το περιεχόμενο, 
την λειτουργία και την προσφορά των αυτοοργανωμένων χώρων στην κοινωνία.
Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει δράσεις από τις ομάδες που λειτουργούν τα 4 τελευταία χρόνια στο χώρο καθώς και δράσεις από άλλους χώρους και συλλογικότητες. Επίσης, το Σάββατο 29 Ιουνίου προγραμματίζουμε Εκδήλωση-Συζήτηση για Μορφές Εναλλακτικής Κοινωνικής Οικονομίας με τη συμμετοχή συνεργατικών εγχειρημάτων, κολεκτίβων εργασίας, συνεταιρισμών και αλληλέγγυων παραγωγών, για να ανταλλάξουμε πολύτιμες εμπειρίες και πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις.

Ο Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Βοτανικός Κήπος βρίσκεται στην Πετρούπολη στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου λίγα μέτρα μακριά από την κεντρική πλατεία της Πετρούπολης (στρογγυλή) και έρχεστε με τα ακόλουθα λεωφορεία: 700 από σταθμό Αγ. Αντωνίου και Α11, Β11 από σταθμό Αττική (στάση "Παλαιό Τέρμα")https://maps.google.com/maps/ms?msid=204839147190608214781.0004936fa07d7ea211609&msa=0&ll=38.044103%2C23.685708&spn=0.020346%2C0.045447.

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε παρακαλώ επικοινωνήστε με το Βοτανικό Κήπο Πετρούπολης στο votanikoskipos@gmail.com

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής:

Πέμπτη 27/6

19.00-21.00
Εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά 5-9 ετών «Το καλοκαίρι έφτασε»
19.00-21.00
Ανοιχτό εργαστήρι «Ελάτε να φτιάξουμε κοσμήματα με μακραμέ και βελονάκι» από την ομάδα νήματος του ΕΚΧ Βοτανικός Κήπος
19.00-21.00
Εικαστική Αντιφασιστική παρέμβαση στους τοίχους του ΕΚΧ Βοτανικός Κήπος με graffiti.
21.00-22.00
Θέατρο «Το Μάθημα» του Ιονέσκο από την θεατρική ομάδα του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Αλληλεγγύης Ιστός
22.00-
Παραδοσιακή Δημοτική μουσική απ’όλη την Ελλάδα με το Χρήστο Τσιτσιμίγκα.

Παρασκευή 28/6

19.00-20.00
Ανοιχτό μάθημα Γερμανικών για τους μικρούς μας φίλους από την ομάδα των γερμανικών του ΕΚΧ Βοτανικός Κήπος
19.00-21.00 
Ανοιχτό εργαστήρι παραγωγής στερεού σαπουνιού
21.00-22.00
Θέατρο «Μαμά Φρικιό» του Ντάριο Φο από την θεατρική ομάδα «theatre de Votanique» του ΕΚΧ Βοτανικός Κήπος
22.00-
Συναυλία Jazz-Funk με τους Monkey Beat

Σάββατο 29/6

19.00-20.00
«Για να μη μας ψήνουν το ψάρι στα χείλη...» Παρουσίαση Ηλιακού Φούρνου από την ομάδα κοινωνικής οικονομίας-αυτάρκειας Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Αλληλεγγύης Ιστός
19.00-20.00
Ανοιχτό μάθημα Γερμανικών για μεγάλους από την ομάδα των γερμανικών του ΕΚΧ Βοτανικός Κήπος
20.00-22.00
Εκδήλωση-Συζήτηση για τα εγχειρήματα συνεργατικής οικονομίας : εμπειρία και προοπτικές. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν συνεργατικά εγχειρήματα προκειμένου να ανταλλάξουμε πολύτιμες εμπειρίες και θεωρητικές γνώσεις.
22.00-
Σε συνεργασία με την Α(υτόνομη) Β(άση) Α(λληλέγγυης) Β(ίλλας) Α(μαλίας)
Συναυλία Φόρος Τιμής στη Villa Amalias με τους drog_a_tek και biomass

Κυριακή 30/6

19.00-21.00
Ανοιχτό μάθημα θεάτρου από την θεατρική ομάδα «theatre de Votanique» του ΕΚΧ Βοτανικός Κήπος
19.00-21.00
Προβολή ντοκιμαντέρ «ένας άλλος κόσμος» (90', 2013) Παραγωγή, επιμέλεια, συνεντεύξεις, σενάριο Ηλιόσποροι. Σκηνοθεσία, μοντάζ, εικονοληψία Δημήτρης Μελέτης
21.00-22.00
«ΔΥΧΑΤΕΡΕΣ» Η θεατρική ομάδα του Βοτανικού κήπου «theatre de Votanique» στήνει στην αυλή του Βοτανικού, μια παράσταση με 2 - 3 παραμύθια που ξεχάσαμε. 
22.00-00.00
Προβολή ντοκιμαντέρ «Κατερίνα Γώγου - Για την Αποκατάσταση του Μαύρου» από την κινηματογραφική ομάδα και την ομάδα βιβλιοθήκης του ΕΚΧ Βοτανικός Κήπος. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη Αντώνη Μποσκοΐτη.

Κάθε μέρα :
• Ξενάγηση στο Γυάλινο και ενημέρωση για τη διατήρηση ντόπιων και παραδοσιακών ποικιλιών φυτών.
• Έκθεση φωτογραφίας του ΕΚΧ Βοτανικός Κήπος
• Έκθεση των δημιουργιών της ομάδας του νήματος του ΕΚΧ Βοτανικός Κήπος
• Έκθεση βιβλίου
Στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν συλλογικότητες καθώς και αυτοοργανωμένα συνεργατικά εγχειρήματα.

--
Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Βοτανικός Κήπος
πλατεία Αγ.Δημητρίου στην Πετρούπολη (Αθήνα)
email: votanikoskipos[at]gmail.com
www : http://www.votanikoskipos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου