Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Ένας αγώνας, δύο δίκες, μια δίωξη, και το θράσος της Vodafone
Έχει αποδειχτεί πως οι κερδοσκόποι των εταιριών κινητής τηλεφωνίας
προβαίνουν σε εγκαταστάσεις κεραιών μέσα στις πόλεις αγνοώντας επιδεικτικά
τα επιστημονικά πορίσματα που επιβεβαιώνουν τις βλαβερές επιπτώσεις που
επιφέρει η ΗΜΑ (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία) στον ανθρώπινο οργανισμό και
τις συστάσεις να απομακρυνθούν άμεσα σταθμοί παρ
Έχει αποδειχτεί πως οι κερδοσκόποι των εταιριών κινητής τηλεφωνίας
προβαίνουν σε εγκαταστάσεις κεραιών μέσα στις πόλεις αγνοώντας επιδεικτικά
τα επιστημονικά πορίσματα που επιβεβαιώνουν τις βλαβερές επιπτώσεις που
επιφέρει η ΗΜΑ (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία) στον ανθρώπινο οργανισμό και
τις συστάσεις να απομακρυνθούν άμεσα σταθμοί παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από κατοικημένες περιοχές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δολοφονικής αυτής τακτικής (η εκπομπή

συνεχούς και ανεξέλεγκτης ακτινοβολίας ασύρματων δικτύων έχει κριθεί από
πληθώρα επιστημόνων ως αιτία για βλάβες στην υγεία, όπως π.χ. για σταδιακή
καταστροφή του φλοιού του εγκεφάλου, διάσπαση της αλυσίδας του DNA,
δημιουργία καρκινικών παθήσεων και θανάτων, αναπνευστικών προβλημάτων,
διαβήτη, προβλημάτων μνήμης, μείωσης αντιληπτικής ικανότητας κ.ά.)
αποτελεί και η περίπτωση της Vodafone. Εγκατέστησε με την βοήθεια και την
συνηγορία της νομιμοποιημένης παρανομίας που έχουν θεσπίσει οι δήθεν
υπεύθυνοι κρατικοί θεσμοί, κεραίες κινητής τηλεφωνίας δίπλα σε
νηπιαγωγεία, σχολεία, παιδικές χαρές και κέντρα υγείας. Στον βωμό του
κέρδους οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θεωρούν τον αέρα τσιφλίκι τους και
τους πολίτες πειραματόζωα.


Εδώ δεν πρέπει να εξαιρέσουμε εκείνους τους αργυρώνητους κατοίκους που η
ιδιώτευσή τους και η  ιδιοτέλειά τους για το χρήμα τους καθιστά
αδίστακτους απέναντι στους γείτονές τους. Είναι οι σύγχρονοι κερδοσκόποι,
μόνο που τώρα δεν κερδίζουν απ΄ τα μέσα επιβίωσης αλλά απ τα μέσα
εξόντωσης των διπλανών τους, παραχωρώντας τις ταράτσες τους έναντι
σεβαστής αμοιβής στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.


Μετά από τα παραπάνω, οι κάτοικοι της περιοχής Συκεών πήραν την κατάσταση
στα χέρια τους και μπροστά στην ανικανότητα της Δημοτικής αρχής
οργανώθηκαν άμεσα, ενάντια στα δολοφονικά συμφέροντα των εταιρειών.
Δημιούργησαν την ελεύθερη και ανοιχτή συνέλευση των κατοίκων Συκεών και
αποφάσισαν να υπερασπιστούν την υγεία τους και των παιδιών τους και την
αξιοπρέπεια όλων μας, και στις 24-5-2009 αποκάλυψαν και απέσυραν μια
εντελώς παράνομη και καμουφλαρισμένη κεραία, απενεργοποιώντας ταυτόχρονα
την κεραία της VODAFONE που ήταν εγκαταστημένη σε πολυκατοικία της οδού
Ζαΐμη.


Η εταιρία Vodafone θορυβημένη από την παραπάνω κλιμάκωση της αντίδρασης
των κατοίκων και την διάχυση ανάλογων κινήσεων από κατοίκους της
Θεσσαλονίκης, δε δίστασε να προσπαθήσει να συκοφαντήσει τον δίκαιο αγώνα
της ανοιχτής συνέλευσης Συκεών. Στοχοποιώντας την μαζική κινητοποίηση των
κατοίκων, επιδίωξε και ζήτησε η ίδια την ποινική δίωξη του μέλους της
Αντιεξουσιαστικής Κίνησης και μέλους της ανοιχτής συνέλευσης Γρηγόρη
Τσιλιμαντού, ενώ ταυτόχρονα ο ιδιοκτήτης που της παραχώρησε την ταράτσα
για εγκατάσταση άσκησε (με την δικηγορική βοήθεια της vodafone) ποινική
δίωξη σε βάρος του δάσκαλου Ντίνου Παντελίδη (η δίκη του έχει οριστεί για
τον Νοέμβριο του 2013).

Oι δίκες είναι δύο, αλλά η δίωξη είναι μία

Ο Γρηγόρης Τσιλιμαντός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δίκη που στήθηκε
εσκεμμένα σε βάρος του και που θα διεξαχθεί στις 5-6-2013 στα Δικαστήρια
της Θεσσαλονίκης. Σίγουρα όμως, δεν είναι μόνος του, ήμαστε μαζί του. Του
αποδίδονται απ την κεντρική διοίκηση της εταιρίας ο ρόλος του "αρχηγού",
του "υποκινητή" και άλλων παρόμοιων φαιδρών και προσβλητικών χαρακτηρισμών
τόσο για τον ίδιο όσο και για την ανοικτή συνέλευση αλλά και για τους
κατοίκους των περιοχών γύρω απ τις κεραίες.


Πίσω από τη δίωξή και των δύο κρύβεται η φίμωση και η ποινικοποίηση του
αγώνα και η τρομοκράτηση των κατοίκων των Συκεών (και όχι μόνο) που
ξαναβρίσκονται τώρα σε κινητοποίηση και για άλλες κεραίες που συνεχίζουν
να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια όπως αυτές της WIND που βρίσκονται στην οδό
Λαχανά, δίπλα ακριβώς στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο του Φωκά.


Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η εμμονή της Vodafone στο όνομα του Γρηγόρη
Τσιλιμαντού δεν είναι τυχαία, γιατί ο ίδιος βρίσκεται εδώ και χρόνια σε
δικαστική αντιπαράθεση με την εταιρία, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο των
υποκλοπών του 2005. Ήταν ένας απ τους παρακολουθουμένους που με την
βοήθεια και την άμεση συνέργια της VODAFONE, τα στοιχεία του είχαν
παραδοθεί στις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικάνικης κυβέρνησης.


Ας σημειώσουμε πως δεν περιμέναμε τίποτα άλλο από τις εισαγγελικές αρχές,
οι οποίες δεν πρόκειται και δε θέλουν να κατανοήσουν την λειτουργία και
τις αρχές μίας ανοιχτής συνέλευσης που δρα αμεσοδημοκρατικά, αντιεραρχικά,
ισότιμα, χωρίς ηγέτες, εντολές και εξουσία.


Προσπερνώντας τα εγκλήματα της εταιρίας Vodafone και αντί να απολογείται η
ίδια απέναντι στο δίκαιο, διώκει ποινικά ανθρώπους που αγωνίζονται για την
ζωή, την αξιοπρέπεια, και την ελευθερία.

- ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ VODAFONE
- ΕΞΩ ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
- ΑΜΕΣΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
- Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΚΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑΣ
-ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΔΕ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ, ΜΑΣ ΕΞΟΡΓΙΖΟΥΝ
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5-6-2013 ΩΡΑ 9.00π.μ.

Αντιεξουσιαστική Κίνηση
Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Βιομηχανικής Μεταλλευτικής
Πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους εργαζόμενους της ΒΙΟ.ΜΕ.
Ελεύθερος κοινωνικός χώρος Βοτανικός Κήπος
Κοινωνικός χώρος για την ελευθερία Μικρόπολις
Ελεύθερος κοινωνικός χώρος Σχολείο
Clandestina
Yol Underground
Ράδιο Ένταση 100.1
Ελεύθερος κοινωνικός χώρος Nosotros
Ανοιχτή συνέλευση κατοίκων περιοχής Σχ. Τυφλών, Ευζώνων, Φαλήρου

α, Φαλήρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου