Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Λαίκή Συνελευση του SOSτε το νερό

Η περιφερειακή ένωση δήμων κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε διαξαγωγή τοπικού δημοψηφίσαματος για το νερό.
Δεν λένε πότε αλλά αναφέρουν σειρά από πρωτοβουλίες για την πραγματοποιηση του.
Eπίσης η ΠΕΔΚΜ αποφάσισε και να συμμετέχει και στο sosτετονερο.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4°/13

Αποφασίζει    κατά    πλειοψηφία
1.1.    -         Εκφράζει για μια ακόμη φορά την πάγια θέση της ΠΕΔ και, συνολικά, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενάντια στην πώληση της ΕΥΑΘ και στην μετατροπή της σε ιδιωτικό μονοπώλιο.
1.2.    -         Δηλώνει πως, όπως αντιτίθεται και αγωνίζεται να αποτρέψει την επιχειρούμενη μετατροπή της ΕΥΑΘ σε ιδιωτικό μονοπώλιο, έτσι θα αντισταθεί και θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε, οποθενδήποτε εκπορευόμενη, απόπειρα αλλοτρίωσης του δημοτικού χαρακτήρα των ΔΕΥΑ και θα σταθεί σύσσωμη ενάντια σε τέτοιες αποφάσεις ή πολιτικές, επειδή η ύδρευση και η αποχέτευση είναι δημόσια αγαθά και έτσι πρέπει να διατηρηθούν εσαεί, οι δε Δήμοι όλης της Χώρας δια των Δημοτικών τους Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης, έχουν τεράστια εμπειρία, αλλά και καθολική αποδοχή των τοπικών κοινωνιών για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αυτών των αρμοδιοτήτων στο σύνολο της επικράτειάς τους,
2.     -  Ορίζει, ειδικότερα, για την απόκρουση της επίθεσης που δέχεται η ΕΥΑΘ:
2.1.    -         Να κατατεθεί επίσημο αίτημα της ΠΕΔΚΜ προς τον Υπουργό Εσωτερικών για την έκδοση του σχετικού Π.Δ. (άρθρο 216 § 7 του Ν. 3463/2006) περί διεξαγωγής τοπικών δημοψηφισμάτων, και να πραγματοποιηθεί παράσταση στον Υπουργό για την προώθηση του αιτήματος, και δημοσιοποίησή του.
2.2.     -        Να εισαχθεί το θέμα στο επικείμενο Συνέδριο της ΚΕΔΕ (Ιωάννινα, 30-31 Μαΐου 2013), ώστε να ληφθεί απόφαση και κατά της πώλησης των υπηρεσιών ύδατος και αποχέτευσης (αφορά και την ΕΥΔΑΠ) αλλά και υπέρ της έκδοσης του σχετικού Π.Δ. περί της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων σε Αττική και Θεσσαλονίκη για την πώληση ή μη των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Στην κατεύθυνση αυτή να προταθεί στο Συνέδριο η ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας και δημοσιοποίησης του θέματος του δημόσιου / δημοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης από την ΚΕΔΕ.
2.3.       -       Να πραγματοποιηθεί συνάντηση της ΠΕΔΚΜ και των Δημάρχων της Θεσσαλονίκης με τους Βουλευτές της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, κατά την οποία θα ζητηθεί απ' όλους τους Βουλευτές (ακόμη και από όσους ψήφισαν υπέρ της παραχώρησης της ΕΥΑΘ στο ΤΑΙΠΕΔ) να αναλόβουν πρωτοβουλίες για τη μη πώληση της ΕΥΑΘ.
2.4.     -        Να πραγματοποιηθεί παρέμβαση - παράσταση της ΠΕΔΚΜ και των Δημάρχων της Θεσσαλονίκης στο ΤΑΙΠΕΔ, όπου και θα εκφραστεί η καθολική αντίθεση όλων των φορέων και των πολιτών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης στην σχεδιαζόμενη μετατροπή της ΕΥΑΘ σε ιδιωτικό μονοπώλιο
2.5.       -       Να συμμετάσχουν η ΠΕΔΚΜ και οι Δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ (28 Ιουνίου 2013), όπου με συντονισμένη παρέμβασή τους θα εκδηλώσουν την καθολική αντίθεση όλων των φορέων και των πολιτών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης στην πώληση της Εταιρείας.
2.6.       -       Να κατατεθεί αίτημα ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας, τόσο για το υφιστάμενο θεσμικό κενό, ως προς το πλαίσιο διεξαγωγής τοπικών δημοψηφισμάτων, που συνιστά ουσιώδες δημοκρατικό έλλειμμα, όσο και, ειδικότερα, για το θέμα της πώλησης της ΕΥΑΘ και της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
2.7.       -       Να αναληφθεί η προετοιμασία των οργανωτικών και πολιτικών ζητημάτων του τοπικού δημοψηφίσματος από την ΠΕΔΚΜ, με την ουσιαστική συνδρομή, τόσο όλων των Δήμων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, και των αρμοδίων Δημοτικών Υπηρεσιών τους, όσο και των Φορέων που έχουν συστρατευθεί στην υπόθεση της προάσπισης του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της ύδρευσης και της αποχέτευσης.
2.8.     -         Παράλληλα με την προώθηση των πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της έκδοσης του Π.Δ. του άρθρου 216 § 7 του ΚΔΚ, να διερευνηθεί και το χρονοδιάγραμμα (και κάθε άλλη σχετική πτυχή) για την πιθανή διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος πριν από την έκδοση του ως άνω Π.Δ.
3.     -  Στην κατεύθυνση υλοποίησης των ανωτέρω, να αναπτυχθεί συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, για την προετοιμασία και την τεχνική-οργανωτική υποστήριξη της διεξαγωγής του τοπικού δημοψηφίσματος, καθώς και με τους ακαδημαϊκούς- επιστημονικούς Φορείς (ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ) για την τεκμηρίωση της πρότασης δημόσιας διαχείρισης της ΕΥΑΘ.
                                                                                              
  Αλλά και από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς:


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10/27.05.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 289/2013
...
1.     Τη διενέργεια δημοψηφίσματος με ερώτημα «Συμφωνείτε με την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ», σε συντονισμό με τους υπόλοιπους ΟΤΑ του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
2.     Υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία right2water, την αναρτούμε στην ιστοσελίδα του δήμου και στηρίζουμε τη διαδικασία συλλογής υπογραφών από τους πολίτες.
3.     Προωθούμε την απόφαση του δήμου στα MME.
4.     Ενισχύουμε δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης με παραγωγή/αναπαραγωγή υλικού (αφισέτες flyer).
5.     Ενισχύουμε την δράση μιας ευρείας επιτροπής ενημέρωσης στήριξης και συμμετοχής στο δημοψήφισμα που θα αποτελείται από τοπικούς φορείς εργαζόμενους του δήμου και πολίτες.
6.     Επαναλαμβάνουμε και καθιστούμε σαφή τη διάθεση και απόφασή μας να υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα της ΕΥΑΘ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου