Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΨΗΦΕΙΣΤΕ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ


Αξιότιμοι αρχηγοί των κομμάτων

Ενόψει των κρίσιμων επαναληπτικών εκλογών της χώρα μας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την απαίτησή μας να τοποθετηθείτε ειλικρινά και ξεκάθαρα χωρίς υπεκφυγές και απαντήσεις που υποτιμούν την νοημοσύνη μας, επάνω στο πολύ σοβαρό θέμα των χημικών αεροψεκασμών, ένα φαινόμενο που απασχολεί και ανησυχεί ιδιαίτερα, εκατοντάδες χιλιάδες υποψήφιους ψηφοφόρους σας.
Η δική σας τοποθέτηση είναι σημαντικότατη για εμάς, γιατί βάσει αυτής θα διαμορφώσουμε σαφή εικόνα ως προς την απόφαση της ψήφου μας, σε μια χρονική στιγμή υψίστης ιστορικής σημασίας για το έθνος μας, την ανεξαρτησία του, την ελευθερία μας !

Εκτός από το θέμα της εφαρμογής του μνημονίου και όλα τα υπόλοιπα επιτακτικά και πιεστικά ζητήματα που μας ταλανίζουν τόσο καιρό εμάς τους Έλληνες ,το θέμα των χημικών αεροψεκασμών ,είναι ένα κορυφαίο ζήτημα που άπτεται όχι μόνο της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας, αλλά και αυτής της ίδιας της ζωής μας ιδιαίτερα της ακριβής ζωής των παιδιών σας αλλά και των δικών μας παιδιών!

Διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τον τελευταίο της εφαρμογής του μνημονίου η χώρα μας να βάλετε καθημερινά από αεροπλάνα που ψεκάζουν χημικές ουσίες, οι οποίες σε λίγα λεπτά καταστρέφουν το χαρακτηριστικό γαλάζιο του ουρανού της πατρίδας μας, μετατρέποντάς το σε θολό άσπρο, επιφέροντας πολλές φορές ραγδαία επιδείνωση του καιρού είτε με υπερβολική άνοδο της θερμοκρασίας είτε με πτώση αυτής, αταίριαστη και αφύσικη με τον καιρό που τόσα χρόνια είχαμε συνηθίσει, συνοδευόμενη με ακραία καιρικά φαινόμενα!!

Πολλοί επιστήμονες παγκόσμια έχουν ασχοληθεί με το θέμα, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις αυτών στην ανθρώπινη υγεία. Οι συνέπειες δηλώνουν σωρευτικές, επέρχονται με τον καιρό, με την σταδιακή αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, αλλά εξίσου καταστροφικές και για ολόκληρο το περιβάλλον. Οι ισχυρισμοί ότι οι αεροψεκασμοί πραγματοποιούνται με πρόσχημα τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου καταρρίπτονται με πολλά επιχειρήματα, μελέτες και υλικό που έχουμε στην κατοχή μας, το οποίο αποδεικνύει το αντίθετο και πως εξυπηρετούν πολιτικές, κοινωνικές γεωπολιτικές και άλλες σκοπιμότητες.

Η απόδειξη ύπαρξης του στρατιωτικού συστήματος H.A.A.R.P. προυπόθεση για την λειτουργία του οποίου αποτελούν οι χημικοί αεροψεκασμοί ,συνιστά σοβαρότατη απειλή για το περιβάλλον, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή,αφού έχει την ικανότητα να παρέμβει στη διαμόρφωση του κλίματος, να επεμβαίνει στο εσωτερικό της γης δημιουργώντας ακομη και σεισμούς βάσει προγράμματος.

Οι έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από την παγκόσμια κοινότητα (στην οποία περιλάμβάνονται και πολλοί επιστήμονες) που αντιτίθεται στους χημικούς αρεοψεκασμούς και σε οπλικά συστήματα όπως το H.A.A.R.P. δείχνουν ότι η απειλή δεν αφορά μόνο στο περιβάλλον και την υγεία μας αλλά και την Εθνική κυριαρχία. Τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να χειραγωγούν τον καιρό κατά βούληση, αλλά να ενεργοποιούν ηφαίστεια, να προκαλούν σεισμούς ακόμη και τσουνάμι. Έχουμε άπειρα στοιχεία και παραδείγματα για όλα αυτά που μπορούν να τεκμηριώσουν τις θέσεις μας. Κρυμμένοι καλά πίσω από την προπαγάνδα/τρομοκρατία της Κλιματικής Αλλαγής, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ακραία φαινόμενα σ' όλον τον κόσμο που αποτελούν όχι μόνο απειλή για λαούς και περιβάλλον αλλά και μέσον εκβιασμού. «'Ελέγχοντας την τροφή, ελέγχεις λαούς» είχε πει τη δεκαετία '70 ο Χ. Κίσσινγκερ ενώ ταυτόχρονα ο Μπρεζίνσκι δήλωνε στο σύγγραμμά του "Between two Ages" «'...όσο ενοχλητικό κι αν είναι για κάποιους η χρησιμοποίηση του περιβάλλοντος για την χειραγώγηση προς εθνικό όφελος, η τεχνολογία που θα μας επιτρέπει μια τέτοια δυνατότητα θα εξελιχθεί στις επόμενες δεκαετίες...'»

Με αγωνία λοιπόν παρατηρούμε ότι αυτή η τεχνολογία όντως έχει εξελιχθεί, και ήδη εφαρμόζεται με εξαιρετικά δυσοίωνες προβλέψεις για το αύριο. Οι δυο τελευταίοι σεισμοί στις γειτονικές μας χώρες Ιταλία και Βουλγαρία μας κάνουν ιδιαίτερα ανήσυχους, καθώς πια κανείς δεν γνωρίζει πότε κάποιο από τα 'ακραία' φαινόμενα είναι δημιούργημα της φύσης ή βίαιης επέμβασης αυτής της τεχνολογίας πάνω σ' αυτήν.

Ως πολίτες της Ελλάδας απαιτούμε να πληροφορηθούμε όλη την αλήθεια.
Δε δεχόμαστε να γίνουμε πειραματόζωα σε ένα πείραμα με αβέβαιες επιπτώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη.

1.Ζητούμε να πάρετε θέση ΟΛΑ τα κόμματα πάνω στο θέμα αυτό προεκλογικά και πως προτίθεστε να το αντιμετωπίσετε.

2 Να δηλώσετε αν συμμετέχοντας στην επερχόμενη κυβέρνηση είστε διατεθειμένοι να συνεχίσετε την εμπλοκή και συμμετοχή της πατρίδας μας σε τέτοιου είδους προγράμματα.

3.Να υπάρξει εκτενή ενημέρωση των πολιτών και να γίνει έρευνα και μελέτες για την αξιολόγηση της ήδη υπάρχουσας ζημιάς που έχει υποστεί τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και η ανθρώπινη υγεία.

4.Να γίνει πλήρης αξιολόγηση και αποτίμηση του συνολικού κόστους όλων αυτών των προγραμμάτων τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και από πλευράς ζημίας σε ανθρώπινο κεφάλαιο και όλου του οικοσυστήματος.

Προειδοποιούμε ότι κάθε προσπάθεια από μέρους σας, αποσιώπησης και διακωμώδησης του ζητήματος αυτού, σας καθιστά αυτόματα στην συνείδησή μας συνυπεύθυνους ΚΑΙ συνένοχους.

Η Κίνηση Ενάντια στους Χημικούς Αεροψεκασμούς που απαρτίζεται από χιλιάδες μέλη σε όλη την Ελλάδα, αποφασίζει ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ να επιλέξει κόμμα προς ψήφιση βάσει των θέσεων, απαντήσεων και δεσμεύσεων που θα δοθούν πάνω σ' αυτό το τεράστιο θέμα.Αποτελεί για όλους εμάς υψίστης σημασίας και προτεραιότητας ζήτημα, αφού άπτεται της υγείας του περιβάλλοντος αλλά και αυτής της Εθνική μας κυριαρχίας.

Σε αναμονή των θέσεων σας,
Μετά τιμής

Πανελλήνια Κίνηση Κατά των Χημικών Αεροψεκασμών

Παραθέτουμε συλλογή υπογραφών με την απαίτησή μας να διεξαχθεί εισαγγελική έρευνα για τους ψεκασμούς αεροσκαφών:

http://www.gopetition.com/petition/43857.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου