Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

 • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
 • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
 • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

17 Ιουνίου 2012

Έχει πλάκα η προσπάθεια του μέχρι χτες δικομματισμού να μετατρέψει τις νέες εκλογές στο ίδιο  δημοψήφισμα που πρότεινε τον Οκτώβριο του 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου. Τότε έπεσαν κυριολεκτικά όλοι πάνω του. Τώρα μάλλον η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ βάλθηκαν να διασώσουν έμμεσα την υστεροφημία του Γιωργάκη. Μετέτρεψαν το δημοψήφισμά του σε κύριο σύνθημα αυτών των εκλογών, ενώ τότε «βγήκανε από τα ρούχα» τους.
Τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια την κατέστρεψαν και την κατέστησαν τελείως ανίσχυρη, παραδίδοντάς την στην Διεθνή των Τοκογλύφων, θα έπρεπε πραγματικά να μπουν οριστικά στο «χρονοντούλαπο της ιστορίας».
Μόνο που θα πρέπει να γίνει σε όλους μας κατανοητό πως η καταστροφή δεν ήρθε ούτε με το μνημόνιο, ούτε με το ΔΝΤ μόνο. Αυτά μας ήρθαν, αφού πρώτα είχαν ξετιναχθεί τα «Ταμεία» των ηθικών και κοινωνικών αξιών της χώρας.
Εδώ και πολύ καιρό η χώρα, είναι πτωχευμένη σε ουσία, όραμα και αξίες. Εδώ και πολύ καιρό, οι περισσότεροι- βλέπε μεσαία τάξη -θέλανε να γίνουν «νοικοκυραίοι έστω με κάρτες και με χρέη»!
Αν αποφασίσουμε να απαλλαγούμε από την μέχρι τώρα κυρίαρχη στην ελληνική κοινωνία αξία του κυνηγιού του χρήματος και της κατανάλωσης, τότε ούτε θα πτωχεύσουμε σα λαός, ούτε θα πεινάσουμε! Υπάρχουν ακόμα οι φυσικοί και ανθρώπινοι εκείνοι πόροι στη χώρα, που αν κάνουμε σωστή τους χρήση, και αν τους διανέμουμε δίκαια, θα αποφύγουμε τη καταστροφή στην οποία μας οδηγούν, περιμένοντας τη «δόση» του χρήματος από την Εσπερία. Είτε σε ευρώ είτε σε δραχμή!
Αν περιμένουμε σαν τους «τζάνκυ» τη δόση του «σκληρού ναρκωτικού», που σε αυτή τη περίπτωση είναι το χρήμα από το οποίο μας έχουν εξαρτήσει, και οι αλλεπάλληλες εκλογές  για να εκλέξουμε τα κόμματα που θα παίξουν το ρόλο του «ντελήβερι», τότε τίποτα δε μας σώζει!.

3 σχόλια:

 1. Η "νέα σοσιαλδημοκρατία"-σε όλες τις κομματικές μορφές που πάει να αναδειχθεί από την "παλιά σοσιαλφιλελεύθερη"- προτείνει πάλι την "ανάπτυξη" και την αύξηση της κατανάλωσης μέσω κρατικών επενδύσεων.Σε αυτό διαφέρει από την παλιά και και τον νεοφιλελευθερισμό, που προτείνει "ανάπτυξη" μέσω ιδιωτικών επενδύσεων και λιτότητας των κρατικών δαπανών. Όμως επιστροφή στο κράτος επιχειρηματία και πρόνοιας σαν φορέα "ανάπτυξης", δεν μπορεί να γίνει, γιατί στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης των πάντων και της ευρωζώνης. Δεν το δέχονται οι "ανυπόμονες και βουλιμικές αγορές", που "απελευθερώθηκαν και θέριεψαν" τις προηγούμενες δεκαετίες. Εξάλλου το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει η "νέα σοσιαλδημοκρατία" θα μας οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα, που μας οδηγεί και αυτό του νεοφιλελευθερισμού: στη "πτώχευση της Α.Ε Γη", στη μελλοντική καταστροφή του πλανήτη.
  Από την άλλη η οικονομία του κεντρικού πλάνου με "λαϊκή εξουσία", που θα εκφράζεται σαν "δικτατορία του κόμματος", αποδείχθηκε ότι δε μπορεί να λύσει τα σύγρονα προβλήματα της ανθρωπότητας, από τη στιγμή που δεν αμφισβήτησε το ίδιο μοντέλο ανάπτυξής της.
  Το μοντέλο της "πράσινης ανάπτυξης" που προωθούν τα περιβαλλοντικά κόμματα θα δώσουν μια "παράταση" του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και οργάνωσης, αλλά δεν είναι η τελική λύση(βλέπε τις ανάρτησεις μας για το βιοκεφάλαιο:http://topikopoiisi.blogspot.de/2010/01/blog-post_8329.html και http://topikopoiisi.blogspot.de/2010/01/blog-post_19.html). Ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε την οικονομική και οικολογική κατάρρευση είναι να αποφασίσουν οι απανταχού «από κάτω» να ξεπεράσουν αυτό το σύστημα των «ανυπόμονων αγορών» του καπιταλισμού. Να διαλυθεί και το ευρώ και το δολάριο, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Κάτι που θα μας βγάλει από την πορεία στο γκρεμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τι θα κάνεις στις 17 Ιουνίου, Γιώργο, ή δεν σε ενδιαφέρουν οι εκλογές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό που χρειάζεται στο επόμενο μεγάλο χρονικό διάστημα-γιατί η κρίση αυτή του καπιταλισμού είναι δομική και ήρθε για να μείνει πολύ καιρό-είναι ο καθένας μας να αποφασίσει να γίνει "πολίτης"(να ασχολείται με τα "κοινά")με την ουσιαστική σημασία του όρου. Να σταματήσει να είναι-όπως μέχρι τώρα οι μεγάλη πλειοψηφία-μόνο φηφοφόρος και καταναλωτής προγραμμάτων διακυβέρνησης των υπαρχόντων και νεοδημιουργημένων κομματικών μηχανισμών. Να αμφισβητήσει την κοινοβουλευτική δημοκρατία σαν τον καλύτερο τρόπο διακυβέρνησης και να απαιτήσει την ουσιαστική δημοκρατία με το επίθετο "άμεση".
  Αν υπήρχε ένα κόμμα αυτή τη στιγμή, που θα προωθούσε ένα νέο "κοινωνικό συμβόλαιο" για την κοινωνία με την κοινωνία στο προσκήνιο και με την άμεση δημοκρατία σαν τρόπο αυτοκυβέρνησης-βοηθούσε στη δημιουργία δομών αυτοδιαχειριζόμενων μορφών παραγωγής, διανομής και πολιτικής αυτοδιακυβέρνησης, τότε θα ήταν μια νέας μορφής οργάνωση, που θα εμπεριείχε και στο εσωτερικό της όλα αυτά τα στοιχεία. Τότε θα το ψήφιζα με όλη μου την καρδιά, γιατί ο στόχος του δε θα ήταν να πάρει την εξουσία σε αυτό το υπάρχον κράτος, αλλά να δημιουργήσει άλλης μορφής κοινωνική οργάνωση, που προσδοκώ και εγώ.
  Αν θέλω να έχω ακόμα και την ιδιότητα του φηφοφόρου-και αυτό το δικαίωμα δεν θέλω να το απεμπολήσω κάτω και από αυτές τις συνθήκες-θα έπρεπε να επιλέξω, έστω με μισή καρδιά, ένα από τα ήδη υπάρχοντα. Μέχρι τις 17 /6 θα μπορέσω να εκτιμήσω ποιό κόμμα από τα "αντιμνημονιακά", "αποαναπτυξιακά" θα είναι πιό κοντά προς τις απόψεις της Τοπικοποίησης που εκφράζονται σε αυτό το μπλοκ. Αλλά αυτή η εκτίμηση δε μπορεί να πάρει τη μορφή "ντιρεκτίβας" προς "ομοιδεάτες"! Ο κάθε πολίτης και ιδίως αυτός που είναι υπέρ της άμεσης δημοκρατίας, θάπρεπε να κάνει τη δική του εκτίμηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή