Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Για τα εκλογικά αποτελέσματα και τις μετεκλογικές εξελίξεις: αποσύνθεση του μεταπολιτευτικού πολιτικού συστήματος


Τα εκλογικά αποτελέσματα, η μεγάλη φυγή από τα κόμματα εξουσίας, το υψηλό ποσοστό αποχής, όπως και ότι ως πρώτο κόμμα αναδείχθηκε το "εκτός βουλής"(~ 19%), δείχνουν την αποσύνθεση του μεταπολιτευτικού πολιτικού συστήματος. Ένα σύστημα που ήταν έτσι κι αλλιώς απογυμνωμένο εδώ και χρόνια, αλλά που κατέρρευσε οριστικά με τα "μνημόνια", αφού και οι τελευταίες αυταπάτες περί  διαχείρισης της κρίσης κάτω από το "δόγμα του σοκ"και του «καθεστώτος εξαίρεσης» εξανεμίσθηκαν. Η πολιτική επένδυση στο φόβο, το μόνο που απέδωσε ήταν ότι 7% των φηφοφόρων αποδείχθηκαν "οροθετικοί" στη Χρυσή Αυγή.

Σήμερα, το "άντρο" της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, η Βουλή, είναι πλέον φανερό ότι μπορεί και επιβιώνει, γιατί έχει ένα τελευταίο άλλοθι, αυτού της Αριστεράς. Οι διάφοροι κυβερνητικοί συνδυασμοί που βρίσκονται στο τραπέζι, και που θα επιδιωχθεί να συγκροτηθούν ίσως μέσω των επόμενων εκλογών με συμμετοχή της Αριστεράς, δεν έχουν σα στόχο την πραγματική αλλαγή της κατάστασης και τη ριζική βελτίωση της θέσης των "από κάτω" και του περιβάλλοντος. Έχουν περισσότερο σα στόχο την καλλιέργεια της ψευδαίσθησης ότι αν "επαναδιαπαγματευθεί" η δανειακή σύμβαση, θα "βελτιωθεί" η κατάσταση όλων των Ελλήνων ψηφοφόρων(όχι των πολιτών) και της νεολαίας.
Όμως η μελλοντική πραγματικότητα θα είναι αυτή της ανεργίας-αν δεν μειωθεί ο χρόνος εργασίας, δε σταματήσει η εκμετάλλευσή της στις επιχειρήσεις, δε γίνει δίκαιη κατανομή της και δε πάρει τη μορφή της συλλογικά αυτοδιαχειριζόμενης- της μείωσης της αγοραστικής δύναμης και της ατομικής κατανάλωσης-αν δεν σταματήσει η ικανοποίηση των βιοτικών και κοινωνικών αναγκών μέσα από τις κάθε είδους "αγορές" και δε προχωρήσουμε σε παραγωγές που βελτιώνουν την αυτάρκεια-της καταστροφής του περιβάλλοντος, της αλλαγής του κλιματος και των υγιεινών συνθηκών ζωής-αν δεν προχωρήσουμε σε οικονομικές δραστηριότητες και τρόπους ζωής που θα έχουν το μικρότερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα-της μη ανοχής του διαφορετικού και της επιβολής των πιο "δυνατών"-αν δεν καλλιεργηθούν οι αξίες της αλληλεγγύης, της συμμετοχής, της συλλογικότητας-κοινότητας, του αυτοκαθορισμού και της αυτοπραγμάτωσης.
Στον αντίποδα λοιπόν των εκλογικών εξελίξεων στην κεντρική σκηνή, θα χρειασθεί να διεκδικηθεί η άσκηση της πολιτικής από την ίδια την κοινωνία, με μορφές αυτοκυβέρνησης και αμεσοδημοκρατικών θεσμών. Η αυτοθέσμισή τους, με άμεση δημοκρατία, αλληλεγγύη, ισότητα, συνεργατικότητα, σε κάθε χώρο παραγωγής και εργασίας, στον τόπο κατοικίας, στον τομέα της παιδείας, της υγείας, και του πολιτισμού, είναι ο μόνος δρόμος για να ξεκόψουμε οριστικά από το φαύλο κύκλο της καταστροφικής καθεστωτικής πολιτικής.  Τα όποια κόμματα-εκτός εξουσίας- αν θέλουν να βοηθήσουν για το ξεπέρασμα της σημερινής κατάστασης, θα χρειασθεί να ρίξουν το βάρος της δράσης τους όχι στο πως να βελτιώσουν το κάθε φορά εκλογικό τους αποτέλεσμα, αλλά στο πως θα συνδράμουν στην αυτοοργάνωση των πολιτών, σε όλα τα επίπεδα.
Το "μνημόνιο" δεν καταργείται με εναπόθεση των ελπίδων στην αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών. Χρειάζεται τα μεσοστρώματα της ελληνικής κοινωνίας να το πάρουν απόφαση ότι ο ελληνικός τουλάχιστον καπιταλισμός δε μπορεί να τα διατηρήσει στη προηγούμενη κατάσταση, να απορρίψουν τον πρώην καταναλωτικό τρόπο ζωής τους, να επιδιώξουν την ποιοτική ευζωία μαζί με τους "από κάτω", στηριζόμενοι στην αφθονία των συλλογικών κοινωνικών αγαθών. Αυτό μπορεί να γίνει από τη στιγμή που θα ενταχθούν στο κίνημα της μετάβασης στην αμεσοδημοκρατική, τοπικοποιημένη, αταξική κοινωνία της ισοκατανομής πόρων και εξουσίας με το μικρότερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου