Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Πέρασε και δεν σας άγγιξε


(Φωτο: Kωνσταντίνος Μάνος, Το σχολείο του χωριού, Έλυμπος, Κάρπαθος, 1962)

Επειδή, ως γνωστόν, σύνολο λεπτομερειών είναι το όλον κι επειδή η προσωπική μας στάση ζωής και η συμπεριφορά μας εντός του μικρόκοσμου μέσα στον οποίον ζούμε είναι μια συνιστώσα της γενικότερης πολιτικής και κοινωνικής μας πραγματικότητας, σας παρουσιάζω άλλο ένα μικρό παράδειγμα τοπικής αλλά τόσο γενικής ουσιαστικά σημασίας.
Το χωριό στο οποίο κατοικώ είναι σχεδόν παραθαλάσσιο. Δεν πιάνει χιόνι σχεδόν ποτέ. Τους χειμώνες όμως αποκλείεται, συνήθως για μερικές ώρες διότι ο δρόμος που το ενώνει με την πόλη της Χίου διασχίζει όλη την ορεινή ραχοκοκαλιά του νησιού, επί της οποίας χιονίζει κάποιες μέρες κάθε χρόνο.
Το σχολείο του χωριού αποτελείται από νηπιαγωγείο, τριθέσιο δημοτικό, πλήρες γυμνάσιο και λυκειακές τάξεις. Φοιτούν συνολικά σε όλες τις βαθμίδες περί τα 50 παιδιά και διδάσκουν περίπου 30 εκπαιδευτικοί.
Τις περασμένες δύο ημέρες (και μάλλον και τις επόμενες τρεις, δηλ. ολόκληρη την εβδομάδα) το σχολείο δεν λειτούργησε λόγω χιονιού. Στο χωριό βέβαια δεν το στρωσε, οι δρόμοι δεν ήταν παγωμένοι, δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για ατυχήματα, γι αυτό και τα παιδιά πήγαν στο σχολείο κανονικά.
Δεν πήγαν όμως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές τους. Πλην της νηπιαγωγού που ζει στο χωριό και η οποία έκανε κανονικά μάθημα στα νήπια, η συντριπτική πλειονότητα των δασκάλων και καθηγητών δεν κατάφεραν να φτάσουν στους μαθητές τους διότι πολύ απλά έχουν επιλέξει να ζουν στην πόλη και να ανεβοκατεβαίνουν 80χλμ καθημερινά για να κάνουν μάθημα.
Ταυτόχρονα βέβαια, κάτοικοι του χωριού που εργάζονται στην πόλη κατάφεραν και τις δύο αυτές μέρες, όπως θα καταφέρουν και τις επόμενες, να πάνε στην δουλειά τους διότι από τις 9 το πρωί και μετά οι πάγοι λιώνουν στο ορεινό οδικό δίκτυο και οι δρόμοι βέβαια είναι ορθάνοιχτοι. Οι καθηγητές όμως, κάθε ξημέρωμα που ξεκινούν ως οικοδόμοι ή γαλατάδες, δεν μπορούν να προσεγγίσουν το χωριό και το σχολείο κλείνει “λόγω χιονόπτωσης” και στέκει μετά όλη μέρα να λιάζεται άδειο.
Αυτή η στάση ζωής ανθρώπων που έχουν να κάνουν άμεσα με την εκπαίδευση και την διαμόρφωση χαρακτήρων και συνειδήσεων των παιδιών, καθώς και τα αποτελέσματά της θέτουν μια σειρά ερωτημάτων. Από ρηχά και φθηνά όπως αν πρέπει να πληρώνονται αυτές τις μέρες που δεν κάνουν μάθημα με υπαιτιότητά τους οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, έως του πως μπορεί να είναι καλός στη δουλειά του ένας δάσκαλος όταν δεν έχει επισκεφθεί ποτέ ούτε το χωριό στο οποίο μένουν οι μαθητές του (διότι υπάρχουν και μαθητές που μένουν στα τριγύρω χωριά).
Δυστυχώς, αυτή η νεοελληνική νοοτροπία που θέλει τα θέλγητρα της ζωής και διασκέδασης του κάθε λειτουργού να είναι βασικότερο κριτήριο για την επιλογή του τόπου κατοικίας του από αυτό της δουλειάς του, είναι πλατιά διαδεδομένη και βαθιά ριζωμένη. Άνθρωποι που επέλεξαν δυσπρόσιτες περιοχές λόγω αυξημένων μορίων ή άνθρωποι που τους έτυχε να διοριστούν σε τέτοιες, δεν έχουν καμία διάθεση να γνωρίσουν τους τόπους αυτούς, να ζήσουν με τρόπο διαφορετικό βλέποντας σαν ευκαιρία αλλαγής και συλλογής εμπειριών αυτή την περίοδο της ζωής τους, παρά μόνο μεταφέρουν την αστική νοοτροπία τους στην κοντινότερη πόλη και ζουν μιζεριάζοντας επειδή δεν μπορούν να βρίσκονται στην Αθήνα. Κι έτσι, βλαστημώντας και γκρινιάζοντας κάθε πρωί ξεκινούν για να κάνουν ολόκληρο ταξίδι και να πάνε να διδάξουν παιδιά.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους καθηγητές των περιφερειακών πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν λάβει και το προσωνύμιο “ιπτάμενοι” αφού πηγαινοέρχονται αυθημερόν με τα αεροπλάνα, μόνο και μόνο για να βρίσκεται το κορμί τους στον τόπο που πρέπει, τις ώρες που πρέπει, ώστε να μη χάσουν το μηνιάτικο.
Κι έρχεται ύστερα η κάθε Διαμαντοπούλου και κλείνει δυο χιλιάδες σχολειά στην ελληνική περιφέρεια, επειδή, λέει, είναι υποβαθμισμένα και ασύμφορα να λειτουργούν. Μα ποιοι τα υποβάθμισαν τα σχολεία; Οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις μόνο ή και οι ίδιοι οι ταγμένοι να τα υπηρετήσουν;
Αν έρθει την επόμενη σχολική χρονιά ο κάθε Υπουργός Παιδείας και κλείσει το σχολείο του χωριού μου, δεν θα υπάρχει κανένας δάσκαλος εδώ για να διαμαρτυρηθεί, για να υψώσει ανάστημα. Όσοι εκπαιδευτικοί πέρασαν κάποτε από τις αίθουσές του κι έφυγαν, θα το μνημονέψουν για μια στιγμή με δήθεν νοσταλγία και θα πούνε στην παρέα τους: Είχα περάσει κι εγώ από αυτό το σχολείο κάποτε. Λαθεύετε όμως φίλες και φίλοι.
Το σχολείο είχε περάσει από τη ζωή σας, αλλά, δυστυχώς, πέρασε και δεν σας άγγιξε.
Γιάννης Μακριδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου