Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΤΩΡΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ!!! ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ;

Το κείμενο το πήρα με μαίηλ, αλλά κάνω επιλογή λόγω του μεγάλου μεγέθους:

Σε 30-35 μερες απο σημερα κρινεται το μελλον της Πατριδας μας και των Παιδιων μας
Αν υπογραφει η Δανειακη Συμβαση Υποθηκευεται και ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ, ΟΛΟΚΛΗΡΗ η Δημοσια και η ΙΔΙΩΤΙΚΗ περιουσια των Ελληνων.
Δειτε εδω τι ψηφισαν οι Ελληνες Βουλευτες ॥να φριξετε...!! Ειναι ο Εφαρμοστικος Νομος που αφορα την Ξεπουλητικη εταιρεια οπου εκει μεσα, ηδη την Δευτερη μερα που ανελαβε ο Παπαδημος μεταβιβαστηκαν ΟΛΕΣ σχεδον οι ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (λιμανια, αεροδρομια , Δικτυα, Νερα , Εθνικες ΟΔΟΙ)
Με βαση αυτον τον Νομο Εγιναν αυτες οι μεταβιβασεις....!!! (την 2η μερα που ανελαβε ο Παπαδημος).
Τα ιδια ατομα -βουλευτες- θα κληθουν να ψηφισουν για ΤΗΝ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ που ΞΕΠΟΥΛΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ...!!!

Δειτε εδω τι θα συμβει αν ψηφιστει ..!!!
PSI και ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ... ΜΑΘΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
Αγαπητέ συμπολίτη σου παρουσιάζουν σαν δώρο ότι θα σου χαρίσουν 80-100-120δις δεν ξέρω και εγώ πόσα. Αλλά σου λένε ότι θα πρέπει να κυρώσεις την περίφημη «ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ» με πλειοψηφία των 2/3 της Βουλής.

Γιατί τα 2/3 όμως; Γιατί δεν αρκεί η υπογραφή του υπουργού οικονομικών όπως την 1ηφορά;
Γιατί αγαπητέ συμπολίτη νομικά η 1η σύμβαση και τα μνημόνια που την ακολούθησαν είναι στον αέρα. Για αυτό θέλουν να περάσει η νέα δανειακή σύμβαση μαζί με την παλιά με 180+ βουλευτές και διεθνές δίκαιο ώστε να είναι απόλυτα διασφαλισμένοι οι δανειστές.

Τι σημαίνει για την ζωή σου; Θα πρέπει να κάνεις δυσβάσταχτες θυσίες;
Αγαπητέ συμπολίτη στο σημείο που φτάσαμε και μετά από δεκαετίες κλεψιάς και φαυλότητας με πρώτους υπεύθυνους τους πολιτικάντηδες όλων των αποχρώσεων οι θυσίες είναι το μόνο σίγουρο. Δεν υπάρχουν οι μαγικές λύσεις που ακούς από δεξιά και αριστερά παπαγαλάκια.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ! ΑΛΛΟ ΘΥΣΙΕΣ ΜΕ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΘΥΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΗΣΜΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ.

Τι περιέχει η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ που θα με οδηγησει στην εξαθλίωση;
Αγαπητέ συμπολίτη η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ θα περιέχει εκ νέου για κύρωση τον ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ο οποίος πέρα από τις ήδη γνωστές φορολογίες και χαράτσια εμπεριέχει και το κεφάλαιο-Α με το οποίο (ενδεικτικά):
• Εκχωρείται στους δανειστές όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του δημοσίου και των ΟΤΑ (μετρητά, παραλίες, δημαρχεία, δημόσιες επιχειρήσεις, εκτάσεις, έσοδα από μνημεία κ.α.)
• Το Ελληνικό δημόσιο παραιτείται από κάθε είδους δικαίωμα και έσοδα από τα παραπάνω ενώ θα καλύπτει όλα τα έξοδα λειτουργίας τους.
• Απαλλάσονται από την υποχρέωση οι δανειστές να πληρώνουν φόρους, εισφορές, τέλη και γενικά ευρώ τσακιστό για την χρήση τους
• Ανατρέπονται οι χρήσεις γης (δάση, παραλίες) υπέρ των δανειστών και το Ελληνικό δημόσιο υποχρεούται με δικά του έξοδα να κατασκευάσει συνοδευτικές υποδομές (δρόμους, ηλεκτρικό δίκτυο κλπ)

Με την Δανειακη Συμβαση μπαινουν Υποθηκη ΟΧΙ ΜΟΝΟ η Δημοσια Περιουσια αλλα και η ΙΔΙΩΤΙΚΗ. - Θα μας παρουν τα σπιτια. Και δεν ειναι σχημα λογου.
Οταν ο μισος πλήθυσμος της χωρας θαναι ανεργος η με πενιχρα εισοδηματα ενω θα ρχονται τα χαρατσια...αυτα δεν θα μπορουν να αποπληρωθουν, θα βεβαιωνονται στην εφορια. θα τοκιζονται με 1% τον μηνα και σε λιγα χρονια θα χρωστατε στην Εφορια (αρα στους ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ) το μισο σας σπιτι.
Ηδη μας ειπανε οτι η εφορια θα δεχεται και σπιτια...για εξοφληση. Επισης γι αυτο ΘΕΛΟΥΝ ΙΔΙΩΤΕΣ στον πειθαναγκασμο και εισπραξη...(...των σπιτιων..).

ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου