Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Σανδάλια από Παλαιστίνη

Ο ιταλικός συνεταιρισμός δίκαιου εμπορίου Nazca επικοινώνησε με τον Σπόρο
ζητώντας του να συμβάλλει στο πρόγραμμα "Peace Prints" που έχουν ξεκινήσει
εδώ και δυο χρόνια στην Παλαιστίνη από κοινού με την ιταλική ΜΚΟ Vento di
Terra (που δουλεύει στην Παλαιστίνη από το 2004).

Στόχοι του προγράμματος είναι το δυνάμωμα της μικρής οικοτεχνικής
παραγωγής στην Παλαιστίνη, που εξασφαλίζει μια πηγή εισοδήματος για τον
πληθυσμό των προσφυγικών καταυλισμών και ταυτόχρονα ενισχύει
ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά που
ζουν στους προσφυγικούς καταυλισμούς Shu'fat (Ιερουσαλήμ) και Kalandia
(Ραμάλα).

Από το 2009 που λειτουργεί ο μικρός μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός
παραγωγής χειροποίητων σανδαλιών "Peace Steps Handcrafts" στη Kalandia,
επανεπενδύει τα κέρδη του στα προγράμματα για τα παιδιά των δύο
καταυλισμών. Η ποσότητα παραγωγής είναι περιορισμένη, λόγω του εμπάργκο
που επιβάλλει το Ισραήλ στην παλαιστινιακή αγορά αλλά και της
δυναμικότητας του συνεταιρισμού (πέντε εργάτες).

Το επίσημο ποσοστό της ανεργίας στις περιοχές όπου βρίσκονται οι
καταυλισμοί φτάνει το 70%. Οι συνθήκες συνεχούς έντασης και η κατοχή των
παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ προκαλούν σοβαρά ψυχικά τραύματα στον
πληθυσμό και ιδιαίτερα στα παιδιά που συχνά εκδηλώνουν προβλήματα
συμπεριφοράς και διαταραχές προσωπικότητας. Το 1/3 των παιδιών
υποσιτίζονται και εμφανίζουν παθήσεις που οφείλονται στην κακή ποιότητα
του νερού και στην έλλειψη υγιεινής. Τα παιδιά στερούνται το δικαίωμα στο
παιχνίδι, την υγιή ανάπτυξη, την ειρήνη.

Τα σανδάλια στην Ευρώπη
Η Nazca διαθέτει τα σανδάλια του συνεταιρισμού σε 130 μαγαζιά δίκαιου
εμπορίου στην Ιταλία, ενημερώνοντας παράλληλα για την παλαιστινιακή
πραγματικότητα. Το 2010 πουλήθηκαν περίπου 10.000 ζευγάρια, ωστόσο δεν
είναι αρκετά για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Πρέπει να επεκταθεί η
διακίνηση σε όλη την Ευρώπη, από όσες ομάδες θέλουν να στηρίξουν το
εγχείρημα.

Η κατάσταση στη Παλαιστίνη είναι γνωστή (τελευταίες ειδήσεις μπορείτε να
διαβάζετε στο www.shiptogaza.gr και στο www.intifada.gr) και η αλληλεγγύη
μας δεδομένη. Σκεφτόμαστε ότι η στήριξη αυτού του συνεταιρισμού, έστω και
συμβολικά για φέτος, είναι μια καλή ευκαιρία να συμμετέχουμε στις
προσπάθειες αλληλεγγύης με τον παλαιστινιακό λαό μέσα από κάτι
συγκεκριμένο και χειροπιαστό. Ξεκινάμε δηλαδή μια σχέση και αν τα πράγματα
εξελιχθούν καλά, θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε πιο οργανωμένα από του
χρόνου.

Απευθυνόμαστε λοιπόν σε συλλογικότητες και άτομα που γνωρίζουμε για να
ανιχνεύσουμε αν υπάρχει ενδιαφέρον. Μαζεύουμε προπαραγγελίες στο μέιλ
info@sporos.org έως τις 17 Ιουνίου, και αν μαζευτεί μια αξιοπρεπής
ποσότητα, τα παραγγέλνουμε από την Ιταλία, έρχονται σε μία εβδομάδα, σας
ενημερώνουμε και τα παραλαμβάνετε. Ελπίζουμε του χρόνου η παραγγελία να
γίνει απευθείας στην Παλαιστίνη!

Διάφορα πρακτικά:
- έχουμε κάποια δείγματα στο Σπόρο (νούμερα 37, 39, 43), μπορείτε να
περάσετε να τα δείτε, να τα δοκιμάσετε.
- πρέπει να παραγγείλετε ένα νούμερο παραπάνω από το νούμερό σας. Μας
γράφετε το όνομά σας, σχέδιο (δείτε τον κατάλογο που επισυνάπτεται) και
νούμερο που θέλετε.
- η τιμή τους θα βγει γύρω στα 20-22 ευρώ το πολύ. Όταν έχουμε το ακριβές
νούμερο των παραγγελιών και υπολογιστούν τα μεταφορικά, θα σας
ενημερώσουμε.
- ποιοτικά χαρακτηριστικά: το δέρμα είναι υψηλής ποιότητας και μαλακό, το
χρώμα μη τοξικό.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στα σάιτ των
συνεταιρισμών/οργανώσεων (Nazca, Vento di Terra, όπου έχει και βιντεάκια)
και του προγράμματος Peace Prints, το οποίο είναι σε άψογα ιταλικά αλλά
έχει βιντεάκια από τους καταυλισμούς και τον συνεταιρισμό εν δράσει, φωτό
και πληροφοριακό υλικό.

Περιμένουμε τις παραγγελίες σας!

Ο Σπόρος

_________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου