Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ


Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε μία ιστορική εποχή και για τη χώρα μας, που όλα υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης επαναπροσδιορίζονται, αρχίζει να ακούγονται όλο και πιο «λογικά» αυτά που το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣσταθερά υποστηρίζει επί χρόνια:

Τώρα, που η οικονομική κρίση στενεύει τα περιθώρια κατασπατάλησης κονδυλίων για «δημόσιες σχέσεις» (που πολλές φορές στοχεύουν στη δημιουργία συσχετισμών για οικολογικές μπίζνες), τώρα είναι η ώρα για να ξεκαθαρισθεί πλήρως το νόημα και το περιεχόμενο της οικολογικής δράσης.

Το επίκαιρο ερώτημα είναι: Θα επιτρέψουμε στο όνομα «in» οικολογικών απόψεων να απομυζήσουν κάποιοι το φυσικό πλούτο της χώρας; Να ακυρώσουν το βασικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας και κάθε ελπίδα ουσιαστικής ανάπτυξης;
Ας δούμε την κατάσταση…κατά πρόσωπο: Μέχρι σήμερα τα περιβαλλοντικά ζητήματα στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν κυρίαρχα με τα μοντέλα που σχεδίασαν τα «golden boys» της οικολογίας.
Ορισμένοι από αυτήν την «παρέα» - σε αγαστή συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα - συνέβαλαν στο να οδηγηθούμε στη σημερινή οικονομική, αλλά και οικολογική καταστροφή. Διαχειρίστηκαν εν λευκώ, όλα αυτά τα χρόνια, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους για περιβαλλοντικά προγράμματα και αμέτρητες ανεφάρμοστες μελέτες ….
Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, κοινή διαπίστωση είναι πως σίγουρα ωφελήθηκαν κάποιοι… πολύ, αλλά το περιβάλλον και οι τοπικές κοινωνίες ελάχιστα..

«Επαγγελματίες» της οικολογίας τη δεκαετία του ‘90 οικοδόμησαν ένα περιβαλλοντικό αθηνοκεντρικό λόμπυ. Κάπως έτσι οργανώθηκε και η προώθηση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, που συχνά φορούσαν τον μανδύα του χορηγού. Φυσικά όλα έγιναν για την… πράσινη ανάπτυξη και τη… σωτηρία του πλανήτη.

Οι πρόσφατες νουθεσίες μάλιστα της Τράπεζας της Ελλάδας (με άγνωστη μετοχική σύνθεση και κρατικό ποσοστό στο μετοχικό της κεφάλαιο μικρότερο του 10%) για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω ευρείας ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εύλογα προκαλούν ανατριχίλα.
Είναι φανερό ότι προλειαίνεται το έδαφος για μεγάλες συμφωνίες και «φαραωνικά» έργα.
Η ιστορία της χώρας μας - και σε αυτόν τον τομέα - μας επιτρέπει να είμαστε πολύ καχύποπτοι ή σχεδόν σίγουροι, πως τα συμφέροντα των τραπεζικών ομίλων και των πολυεθνικών σπάνια συνάδουν με τις πραγματικές ανάγκες του περιβάλλοντος.
Το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ξεκάθαρα τάσσεται ενάντια σε όποια σχέδια τελικά (και ανεξαρτήτως δηλώσεων και προθέσεων) οδηγούν σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος και ακυρώνουν το βασικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας για πραγματική ανάπτυξη.
Συνεχίζουμε σταθερά, καθημερινά την ανεξάρτητη πορεία μας, δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και τα δίκτυα πολιτών με ουσιαστική, καθημερινή δράση για την επιστημονική καταγραφή, προστασία και ανάδειξη των σπάνιων οικοσυστημάτων της χώρας μας.

Να σταματήσουμε τώρα την αιμορραγία του φυσικού μας πλούτου.

Να προστατεύσουμε τώρα τα θεμέλια, πάνω στα οποία οικοδομήθηκε η πολιτιστική μας κληρονομιά.
Να διεκδικήσουμε τώρα τη σωτηρία του περιβάλλοντος. Με σεβασμό. Με δράση και επιστημονική γνώση και όχι με όρους συγκαλυμμένης ή απροκάλυπτης οικονομικής εκμετάλλευσης, τύπου…fast track.

Η ερευνητική & επιστημονική ομάδα του Αρχιπελάγους

Για το ίδιο θέμα δελτίο τύπου από το Σωματείο "ΔΡΥΑΣ":ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : Μήνυμα του Σωματείου «ΔΡΥΑΣ» για την παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.


Σήμερα, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο. Τα παγκόσμια φαινόμενα, από τη μόλυνση και την καταστροφή του, είναι ήδη ορατά σ’ όλους μας.
Δυστυχώς διαπιστώσαμε αργά ότι το χωρίς ευαισθησίες μοντέλο ανάπτυξης που επιλέχθηκε, δεν έφερε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, την ευημερία και την ποιότητα στη ζωή μας.
Παρά τους όποιους αγώνες των όλο και περισσότερο εμφανιζόμενων δυνάμεων αντίστασης (περιβαλλοντικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμοί, συνειδητοποιημένοι πολίτες), δεν ήλθε το ποθούμενο αποτέλεσμα: η ισόρροπη και αειφορική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.
Ξέρουμε πως απαιτείται πολλή δουλειά.
πως κάποια πράγματα έχουν χαθεί οριστικά και αμετάκλητα.
πως η καταστροφή που συντελέστηκε είναι ανεπανόρθωτη.
πως η οικολογική ισορροπία έχει ανατραπεί και η επιστροφή είναι δύσκολη, πιθανόν ακατόρθωτη.
Παρόλα αυτά, πιστεύουμε πως μπορούν να περισωθούν πολλά, αν συνειδητοποιήσουμε πως μόνο η προστασία του περιβάλλοντος θα βοηθήσει τη γη να συνεχίσει να δίνει καρπούς, τα ποτάμια και τις θάλασσες να είναι δυνάμεις ζωής.
Η «Δρυάς» νιώθει την ευθύνη.
Συνεργάζεται με όλους τους φορείς για την ανάδυση των πολιτισμικών και περιβαλλοντικών αξιών.
Πιστεύει στην ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών στα θέματα της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς με απώτερο σκοπό την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη.
Πιστεύουμε πως το μέλλον και η βιωσιμότητα της χώρας μας εξαρτώνται από την προστασία και την σωστή ανάδειξη του φυσικού και του πολιτισμικού της πλούτου.
Είναι η μόνη λύση να βγει η χώρα από το οικονομικό αδιέξοδο όπου την οδήγησαν πρακτικές καταστροφικές για το περιβάλλον.
.Καλούμε όλους τους φορείς, τις οργανώσεις, τους συλλόγους και κυρίως τους πολίτες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να δημιουργήσουμε μια ασπίδα προστασίας, που θα εμποδίζει κάθε ενέργεια εις βάρος του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της ίδιας μας της ζωής.


«ΔΡΥΑΣ» Σωματείο για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου