Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Η... ανασφάλεια των μεταλλαγμένων

Ανίχν ευση πρωτεϊνών γενετικά τροποποιημένων φυτών σε αίμα

Του Γιαννη Ελαφρου

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί μια επιστημονική είδηση που πέρασε στα ψιλά: σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά πρωτεΐνη από γενετικά τροποποιημένο φυτό στο αίμα εγκύων, καθώς και σε αυτό των εμβρύων τους! Η είδηση είναι πολύ σημαντική, καθώς μέχρι τώρα η βιομηχανία των μεταλλαγμένων ισχυριζόταν ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεταφορά πρωτεϊνών γενετικά τροποποιημένων φυτών στο αίμα. «Οι εταιρείες ισχυρίζονταν ότι οι πρωτεΐνες κατατεμαχίζονται στον πεπτικό σωλήνα και δεν περνούν στο αίμα. Τώρα αποδεικνύεται το αντίθετο. Οι πρωτεΐνες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και ειδικά εκείνες που προέρχονται από τον Βάκιλο της Θουριγγίας (Bt) είναι αλλεργιογόνες και μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικά συμπτώματα στον άνθρωπο», λέει στην «Κ» ο καθηγητής Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στο Παν. Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας. Οι αλλεργικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν φαινόμενα από απλή αναφυλαξία μέχρι αναπνευστική δυσχέρεια, που μπορεί να προκαλέσει και απώλεια της ανθρώπινης ζωής.
Νέες έρευνες και μέτρα
Η δημοσίευση που δημιούργησε νέα δεδομένα στη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των μεταλλαγμένων έγινε από τους Αziz Aris και Samuel Leblanc στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Reproductive Toxicology, στο τεύχος του Μαΐου 2011. Σχετική ερώτηση κατέθεσε στο Ευρωκοινοβούλιο ο κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος τονίζοντας ότι «η αρμόδια αρχή της Ε. Ε. για την έγκριση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, η EFSA, μέχρι σήμερα δεν δεχόταν ότι πρωτεΐνες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών μπορούσαν να περάσουν στο αίμα ανθρώπων που τρέφονται με αυτές. Νέες έρευνες πρέπει να διεξαχθούν, προληπτικά μέτρα να παρθούν. Για τα ζητήματα αυτά δεν νοείται οποιαδήποτε ελαστικότητα ερμηνειών!». Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων ζητεί από την Κομισιόν τη διεξαγωγή πανευρωπαϊκής μελέτης μέτρησης των επιπέδων των πρωτεϊνών αυτών στο αίμα, την αναστολή εισαγωγών και καλλιέργειας ποικιλιών Bt και την άμεση ανάκληση της άδειας καλλιέργειας της ποικιλίας καλαμποκιού Mon810 της Μονσάντο.
Η εξέλιξη εγείρει σοβαρότατα ερωτήματα για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο ευαίσθητο θέμα της ασφάλειας των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει την καλλιέργεια των μεταλλαγμένων, προσπαθώντας να λύσει το πρόβλημα της συνύπαρξής τους με τις συμβατικές ή τις βιολογικές καλλιέργειες. «Το πρόβλημα της συνύπαρξης είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, διότι είναι αδύνατη η πλήρης απομόνωση του γενετικά τροποποιημένου υλικού τόσο στο στάδιο της καλλιέργειας (υπάρχει για παράδειγμα η περίπτωση της επιμόλυνσης από Γ. Τ. υλικό άλλων καλλιεργειών μέσω του ανέμου ή των εντόμων) όσο και σε εκείνο της διάθεσης στην αγορά (π. χ., η αποθήκευση, η διανομή κ. λπ.) Αυτό το δεδομένο δημιουργεί, όπως είναι φυσικό, μεγάλες δυσκολίες στους παραγωγούς και στους καταναλωτές που θέλουν να αποφύγουν τους ΓΤΟ», τονίζει ο κ. Κουρέτας. Αυτή η κατάσταση οδήγησε την Ε. Ε. να ορίσει αποδεκτό ποσοστό (0,9%) τυχαίας επιμόλυνσης από ΓΤ οργανισμούς. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να αγοράσει λαχανικά και να είναι επιμολυσμένα με γενετικά τροποποιημένο DNA -σε ποσοστό 0,9%, ίσως και παραπάνω, ποιος θα το ελέγξει ακριβώς; - και να μην υπάρχει πρόβλημα με τη νομοθεσία... Τα νέα ερωτήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. «Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποβαθμισμένοι. Ο καταναλωτής είναι εκτεθειμένος. Είναι σαν να συμμετέχουμε στο μεγαλύτερο διατροφικό πείραμα της ιστορίας, χωρίς τη θέλησή μας. Θα έπρεπε να ακολουθηθεί η αρχή της προφύλαξης, δηλαδή όπου υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα να αποφευχθεί οτιδήποτε μπορεί να είναι επικίνδυνο για υγεία και περιβάλλον», υπογραμμίζει ο κ. Κουρέτας. Αλλά, απ’ ό, τι φαίνεται, υπερισχύει η αρχή της προφύλαξης της κερδοφορίας των βιοτεχνολογικών κολοσσών...
Απροθυμία Ε.Ε. για σήμανση των ΓΤΟ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι είναι υπέρ της ελευθερίας όλων των καλλιεργειών -στον βαθμό που δεν βλάπτουν αποδεδειγμένα την υγεία και το περιβάλλον- και των μεταλλαγμένων. Δεν δίνει όμως το ίδιο δικαίωμα ελεύθερης επιλογής στον καταναλωτή, μέσω μιας αποτελεσματικής και απλής σήμανσης των προϊόντων. «Ελάχιστα προϊόντα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς καταγράφουν το γεγονός αυτό. Δεν υπάρχει μια απλή και πεντακάθαρη σήμανση των μεταλλαγμένων, που να επιτρέπει στον πολίτη να γνωρίζει τι αγοράζει», τονίζει ο κ. Κουρέτας. Μία πρόταση που είχε κατατεθεί στην Κύπρο ήταν να υπάρχει ξεχωριστό ράφι για τα προϊόντα με ΓΤΟ. Είναι φανερό ότι οι εταιρείες βιοτεχνολογίας αντιδρούν σφόδρα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Αλλά και σε εθνικό επίπεδο μπορούν και πρέπει να παρθούν μέτρα. «Οι καθοριστικής σημασίας προβλέψεις του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης σχετικά με την εκτίμηση επικινδυνότητας και τη διαχείριση των κινδύνων στηρίζονται στη δημιουργία εθνικών μηχανισμών ελέγχου. Επ’ αυτού δεν έγινε απολύτως τίποτε από την πλευρά της Ελλάδας. Απαιτείται η δημιουργία ενός εθνικού κέντρου ελέγχου, το οποίο θα στελεχωθεί με διαφάνεια, επιστημονική επάρκεια και πλουραλισμό στις απόψεις των επιστημόνων που θα επιλεγούν», σημειώνει ο κ. Κουρέτας. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρξει οργάνωση της εμπλοκής των πολιτών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου