Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Θέμα χρόνου η πτώση του πρώτου πρωθυπουργού της Τρόικας

Ανακοίνωση του Ξεκινήματος την οποία έλαβα με το ταχυδρομείο:

Κάτω από την έκρηξη οργής της ελληνικής κοινωνίας ο πρώτος πρωθυπουργός της Τρόικας, Γιώργος Παπανδρέου, ξεπερνά τα όρια της γελοιότητας. Αφού διαμηνύει με κάθε τρόπο πως φεύγει, για να ανοίξει το δρόμο σε κυβέρνηση «εθνικής ενότητας», μετά δηλώνει πως... μένει και κάνει ανασχηματισμό!
Δεν τον σώζει κανένας ανασχηματισμός: τα κόλπα του απλά μεγεθύνουν την οργή της κοινωνίας. Η πτώση του είναι θέμα χρόνου.
Το ελληνικό κίνημα, των εργαζομένων, των απεργών, των ανέργων, της νεολαίας, όλων των Αγανακτισμένων, δεν θα ανεχτεί το νέο παιγνίδι που ετοιμάζει ο δικομματισμός και η τρόικα στην πλάτη του. Η νέα, «εθνική κυβέρνηση» που συζητούν μεταξύ τους, αν τελικά την φτιάξουν, είτε πριν είτε μετά από εκλογές, δεν θα είναι κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» όπως θέλουν να την αποκαλούν. Θα είναι μια κυβέρνηση που δεν εκφράζει ούτε στο ελάχιστο τον ελληνικό λαό, θα είναι βασικά κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Και αν αναγκαστούν να καταφύγουν σ’ αυτήν είναι γιατί κανένας από τους δύο δεν μπορεί (και δεν τολμά) να κυβερνήσει μόνος του! Ακόμα και τις εκλογές, τις φοβούνται και οι δύο, τις φοβάται και η τρόικα! Γιατί, κανένας από τους δύο δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την οργή του ελληνικού λαού για τις πολιτικές της κοινωνικής διάλυσης και βαρβαρότητας που επιβάλλουν. Όποια κυβέρνηση εκλεγεί θα είναι κυβέρνηση κρίσης.
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν πάνω από 50% να απαντά «κανένα» στο ερώτημα ποιο από τα υπάρχοντα κόμματα θα ψήφιζαν. Κανένα από τα δύο κόμματα εξουσίας, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, δεν παίρνει πάνω από 15% του εκλογικού σώματος. Η πολιτική που θα εφαρμόσει οποιαδήποτε κυβέρνηση στηριγμένη στον ένα ή στον άλλο ή και στους δύο δεν θα διαφέρει καθόλου, επί της ουσίας, από την πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα. Θα συνεχίσει μια βάρβαρη επίθεση ενάντια στα εργατικά και λαϊκά στρώματα, προσπαθώντας να φορτώσει σ’ αυτά τις συνέπειες της κρίσης που προκάλεσαν οι δικές τους πολιτικές και η εσωτερική λογική του καπιταλιστικού συστήματος.
***
Όλο και περισσότερο το αδιέξοδο του κόσμου μετατρέπεται όχι μόνο σε οργή αλλά και σε κατανόηση.
Πρέπει σύντομα να τελειώσει το ψέμα ότι αν δεν πάρουμε δάνεια από τους πιστωτές του ελληνικού κράτους δεν θα υπάρχουν λεφτά για μισθούς και συντάξεις. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: από τον συνολικό δανεισμό της δεκαετίας προτού ξεσπάσει η κρίση (δηλ. 2000-9) μόλις το 7% περίπου των δανείων πήγε στην κάλυψη εσωτερικών αναγκών. Το υπόλοιπο 93% πήγε για να αποπληρώσει τα προηγούμενα δάνεια! Ενώ, την ίδια στιγμή, ο προϋπολογισμός του 2012 προνοεί πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 2%! Αυτό σημαίνει πως τα κρατικά έσοδα θα φτάνουν και θα περισσεύουν για να καλύψουν τις ανάγκες για μισθούς και συντάξεις! Ποιον δουλεύουν λοιπόν;
Η αλήθεια είναι μία, απλή και καθαρή: σχεδόν το 100% του δανεισμού της χώρας γίνεται για να ξοφληθούν τα προηγούμενα χρέη στους τραπεζίτες, Έλληνες και ξένους, ώστε αυτοί να μπορούν να συνεχίσουν να βγάζουν κέρδη την ώρα που ο ελληνικός λαός εξοντώνεται.
***
Τον γελοίο πρωθυπουργό, που άλλα έλεγε, άλλα κάνει, αλλά επιμένει να παριστάνει τον σοφό, έριξε ένα μεγαλειώδες κίνημα, που ξεπέρασε τους φθαρμένους και συντηρητικούς κομματικούς μηχανισμούς της αριστεράς καθώς και τις συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες. Όλα δείχνουν ότι η σημερινή μεγαλειώδης πορεία στο Σύνταγμα ξεπέρασε τις 200.000.
Η κυβέρνηση έκανε το παν, σήμερα, με τους κατασταλτικούς της μηχανισμούς, να κτυπήσει την πορεία, αλλά δεν τα κατάφερε. Με το τέλος της πορείας, πολλές δεκάδες χιλιάδες, που πιθανά να πλησίαζαν τις 100.000, επέμεναν να παραμένουν στο Σύνταγμα και γύρω απ’ αυτό, ακολουθώντας το κάλεσμα της συνέλευσης των Αγανακτισμένων του Συντάγματος. Αυτό προφανώς ήταν κάτι που το κράτος της καταστολής δεν μπορούσε να ανεχτεί.
Η προκλητικότητα της αστυνομίας ξεπέρασε κάθε όριο! Το να περνούν τα ΜΑΤ μέσα από το συγκεντρωμένο πλήθος στο Σύνταγμα (Σταδίου και Καραγ. Σερβίας) είναι κάτι που δεν έχουμε δει ποτέ ξανά! Παρόλα αυτά οι δεκάδες χιλιάδες των συγκεντρωμένων διατήρησαν την ψυχραιμία τους, και με πολιτικά συνθήματα επιχειρούσαν να τους απωθήσουν, ξέροντας πως τα ΜΑΤ έψαχναν αφορμή για να πνίξουν την πορεία στα χημικά.
Την ευκαιρία τους την έδωσαν βέβαια, όπως πάντα, οι υποτιθέμενοι «αντιεξουσιαστές», οι οποίοι αποκαλύφθηκε, για μια ακόμη φορά ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό τους δεν είναι τίποτε άλλο από ασφαλίτες.
Παρ’ όλα αυτά όμως η επιχείρηση «καθάρισμα» της πλατείας απέτυχε! Ο κόσμος γύρισε στο Σύνταγμα, και το ανακατέλαβε.
***
Το Σύνταγμα πρέπει να μείνει στα χέρια των αγανακτισμένων εργαζόμενων, νέων, ανέργων κλπ. Ανάμεσα στους «Αγανακτισμένους» και τα μαχητικά συνδικάτα, όπως η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, άλλες ΔΕΚΟ καθώς και σωματεία του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να χτιστούν στενοί δεσμοί συνεργασίας. Το απεργιακό κίνημα πρέπει να απλωθεί και να κλιμακωθεί. Οι επαναλαμβανόμενες 48ωρες της ΔΕΗ πρέπει να αντιγραφούν κι από τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ. Η χρεοκοπημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ πρέπει να υποχρεωθεί να καλέσει 3μερη γενική απεργία!
Αυτή η κυβέρνηση πνέει τα λοίσθια - θα πέσει! Κάθε επόμενη κυβέρνηση που θα εκπροσωπεί τις ίδιες πολιτικές πρέπει να έχει την ίδια τύχη! Στόχος μας, άμεσος, είναι η άρνηση πληρωμής του χρέους, που δημιούργησαν άλλοι και θέλουν να πληρώσουμε εμείς! Σήμερα, αυτός ο στόχος ήρθε ένα αποφασιστικό βήμα πιο κοντά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου