Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

«ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

ΕΛΑΣΣΟΝΑ, 27/12/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ανάπτυξη της περιοχής είναι η απάντηση στον Λιγνίτη

«ΟΛΥΜΠΟΣ :Αθλήματα Βουνού -Εναλλακτικός Τουρισμός και Ανάπτυξη »
Μια μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία του Δικτύου «Περραιβία»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση Εργασίας που οργάνωσε το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στην Ελασσόνα, την Τετάρτη 22/12/10 ,στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ελασσόνας με θέμα:

«ΟΛΥΜΠΟΣ: Αθλήματα βουνού -Εναλλακτικός Τουρισμός και Ανάπτυξη ».

Στη συνάντηση αυτή είχαν κληθεί οι εκπρόσωποι όχι μόνο των ορειβατών και των αθλητών βουνού ,αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς , όπως είναι ο Δήμος, το Δασαρχείο,ο εμπορικός Σύλλογος ,το Επιμελητήριο , η Εκκλησία,η ΑΕΝΟΛ Α.Ε.,οι Κτηνοτρόφοι, η ΕΑΣ,οι Βιοκαλλιεργητές κ.ά.
Ο εκπρόσωπος του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» κ. Κ. Σκριάπας τόνισε ότι : «Εδώ και πολύ καιρό το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» προσπαθεί να μετατρέψει την επαρχία Ελασσόνας ,σε έναν αγαπημένο τόπο προορισμού για τους λάτρεις του φυσικού περιβάλλοντος και των αθλημάτων βουνού ,αφού η περιοχή του Θεσσαλικού Ολύμπου ,μπορεί να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό αναρριχητή ή ορειβάτη. Η προέλκυση τέτοιου ειδικού τουρισμού θα δημιουργήσει και νέα αναπτυξιακή δυναμική στην περιοχή.
Αυτή είναι η απάντηση του Δικτύου ,αλλά και όλων των φορέων που ασχολούνται με το περιβάλλον και τη φύση, στην αναχρονιστική εμμονή κάποιων να αξιοποιήσουν τα κοιτάσματα του λιγνίτη στο Δομένικο Ελασσόνας , ενώ αγνοούν τις τεράστιες δυνατότητες και την παραγωγική δυναμική της περιοχής ,που διακρίνεται όχι μόνο για τα εξαιρετικά της γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα (ΠΟΠ) ,αλλά ακόμα για τις τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης δράσεων εναλλακτικού τουρισμού ,που προσθέτει στην περιοχή το παγκόσμιο μνημείο της Φύσης ,ο Όλυμπος».
Η συνάντηση αυτή ήταν συνέχεια της πολύ επιτυχημένης Ημερίδας ,που διοργανώθηκε από το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στο Δημαρχείο Ελασσόνας στις 3 Αυγούστου 2010 και συμμετείχαν όλοι οι ορειβατικοί και αθλητικοί σύλλογοι της περιοχής, εκπρόσωποι των συλλόγων – μελών του Δικτύου (70), άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά για τον εναλλακτικό τουρισμό και τα αθλήματα βουνού, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, οι οποίοι ,πέρα από το έντονο ενδιαφέρον για τη θεματολογία της Συνάντησης, κατέθεσαν και τη δική τους προσέγγιση για την περιοχή του Ολύμπου, ως αγαπημένου προορισμού αθλητών και ορειβατών από όλο τον κόσμο.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Στη συνάντηση εργασίας της περασμένης εβδομάδας εξετάστηκαν με κάθε λεπτομέρεια τα εξής θέματα : 1) Αθλήματα βουνού στην Ελλάδα και τον κόσμο, 2) Ορειβατικός και αναρριχητικός τουρισμός στον Όλυμπο, 3) Αεροπτερισμός και ποδήλατο βουνού στον Όλυμπο , 4) Προοπτικές εναλλακτικών μορφών τουρισμού στον Όλυμπο και 5) Υποδομές επαρχίας Ελασσόνας και θα προγραμματιστούν συγκεκριμένες δράσεις για τον επόμενο χρόνο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος του Δήμου Ελασσόνας κ. Ι .Ράπτης ,τόνισε την ιδιαίτερη ευαισθησία ,αλλά και την αμέριστη στήριξη του Δήμου Ελασσόνας στις πρωτοβουλίες του Δικτύου ,όπως επίσης και την ύπαρξη στον Δήμο, στρατηγικού σχεδιασμού για την αναπτυξιακή δυναμική όλης της περιοχής ,μέσα από την ανάδειξη του φυσικού κεφαλαίου που λέγεται Όλυμπος και την ανάπτυξη ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»
Σημειώνεται ,δε, ότι όλοι οι παρακάτω ,υψηλής τεχνικής κατάρτισης και ποιότητας , εισηγητές , παραμένουν στο πλευρό του Δικτύου ¨ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ¨ ως Τεχνικοί Σύμβουλοι, προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες ,αλλά και να υλοποιηθούν δράσεις προς την κατεύθυνση του εναλλακτικού τουρισμού και των αθλημάτων βουνού ,σε σχέση με τον Όλυμπο. Αυτοί είναι:
1. Νίκος Μαγγίτσης, ο παγκοσμίου φήμης αθλητής βουνού και ορειβάτης μεγάλου υψομέτρου, ο οποίος έχει κατακτήσει και τις 7 ψηλότερες κορυφές του πλανήτη
2. Νίκ. Ντάγκας –Υπεύθυνος της TREKKING HELLAS Ανατ. Θεσσαλίας
3. Νικ. Καρύδης-Καθηγητής Φυσικής Αγωγής-Εκπαιδευτής-πρώην Αρχηγός Εθνικής Ομάδας Αλεξίπτωτου Πλαγιάς

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μετά το τέλος της διαδικασίας και της κατάθεσης προτάσεων ,αποφασίστηκε η σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής , η οποία πολύ σύντομα θα καθορίσει τις δράσεις και θα υποβάλει προτάσεις σχετικά με τα αθλήματα βουνού και τον εναλλακτικό τουρισμό στον Όλυμπο .
Μέλη της Επιτροπής:
Εκτός από τους τεχνικούς συμβούλους του Δικτύου ,που αναφέρθηκαν παραπάνω (Μαγγίτσης,Ντάγκας,Καρύδης) ,στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν οι παρακάτω:
Εκπρόσωπος του Δήμου Ελασσόνας,Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», ΑΕΝΟΛ Α.Ε.,Δασαρχείο Ελασσόνας,,Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας,ΧΟΣ επαρχίας Ελασσόνας (κ. Πιτένης Αθ.), Ορειβάτες(κ. ΜεζίληςΝ.),Ποδηλάτες βουνού (κ. Γκατζιούρας Στεφ.).
Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων υποστήριξης βιώσιμων δραστηριοτήτων στις παρολύμπιες περιοχές πρέπει να υποστηριχθούν από αναπτυξιακούς και κοινωνικούς φορείς της επαρχίας Ελασσόνας
ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Επίσης ,το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» πιστεύει ότι η προσπάθεια για την ανάπτυξη των αθλημάτων βουνού, πρέπει, απαραίτητα να συνδυαστεί με την ίδρυση :1. Σχολών ορειβασίας ,αναρρίχησης ,ελεξίπτωτου πλαγιάς κ.ά. από τους ΧΟΣ και ιδιώτες ,2. Δημιουργία αγροτουριστικής υποδομής ήπιας μορφής στην παρολύμπια περιοχή για τη διαμονή των επισκεπτών 3. Δημιουργία τουλάχιστον τριών καταφυγίων με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές σε σημεία που ειδικοί θα υποδείξουν,4. Δημιουργία οδικού Δικτύου πρόσβασης στην επαρχία Ελασσόνας,4. Βελτίωση του «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ» , ,έτσι ώστε να αποτελεί πόλο έλξης ορειβατών και επισκεπτών από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. 5. Αξιοποίηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αλλά και των Αναπτυξιακών Νόμων 6. Αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής (πίστες Καλλιθέας ,διάδρομοι προσγείωσης ,κατασκηνώσεις Κοκκινοπηλού, καταφύγια ανάγκης ,μονοπάτια κ..ά.) .

Σημειώνεται ότι η επαρχία Ελασσόνας ,που βρίσκεται στις πλαγιές του μυθικού βουνού ,του Ολύμπου, ήδη διαθέτει αξιόλογη υποδομή για ανεμόπτερα, ελαφρού τύπου αεροπλάνα, αεροπτερισμό, moto-cross (πίστα Καλλιθέας Ολύμπου), ποδήλατο βουνού κ.ά., υποδομή που μπορεί να εκσυγχρονιστεί, ώστε να καλύπτει τις απαιτητικές προδιαγραφές εθνικών και διεθνών αγώνων.
Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Σκριάπας Κων/νος Οικονομολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου