Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΧΥΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΤ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ!

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αντιμετωπίζοντας το λαό ως ταξικό αντίπαλό της, στέκεται εχθρικά απέναντί του, ενεργεί χωρίς καμιά συναίνεσή του και καταφεύγει σε κάθε μέσο για να πατάξει την αντίστασή του. Αφού νομιμοποίησε και εξουσιοδότησε άνευ όρων τους τοκογλύφους του ΔΝΤ, θέσπισε το μνημόνιο, περιέκοψε μισθούς και συντάξεις, έκανε διάφορα δώρα στους βιομηχάνους, χρηματοδότησε τις τράπεζες, έβγαλε ελαφρά τη καρδία εργαζομένους στην ανεργία και καταδίκασε τελείως τους εν δυνάμει νέους εργαζομένους περνώντας κατεπείγουσες διατάξεις εν κρυπτώ, κατέφυγε και στο έσχατο μέσο «δημοκρατικής» πρακτικής: τη βίαιη καταστολή. Με πρωτοφανείς απαγορεύσεις κυκλοφορίας οχημάτων και διαδηλωτών προσπαθεί να πείσει πως όλα γίνονται για το καλό μας και πως με πόνο ψυχής αναγκάζεται να λάβει τα μέτρα εκείνα που θα μας επαναφέρουν στην ευδαιμονία, σώζοντάς μας από τη χρεοκοπία, στην οποία εμείς οι ίδιοι (!) οδηγήσαμε τη χώρα με τις αλόγιστες σπατάλες μας!
Τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση, παρόλη τη γενική κατακραυγή για την οικονομική και όχι μόνο πολιτική της, βιάστηκε να υλοποιήσει μια επίσης Κυβερνητική απόφαση του 2004, η οποία και τότε είχε προκαλέσει όχι μόνο την αντίδραση των πολιτών της περιοχής, αλλά και τη διαφωνία του πολιτικού κόσμου, να δημιουργήσει ΧΥΤΑ στην Κερατέα. Ένα έργο που εκτός του ότι είναι πρόσκαιρο και αναποτελεσματικό (αφού το 2013 θα πρέπει να αντικατασταθεί με εγκαταστάσεις ΧΥΤΥ, καθώς αλλάζει ο κανονισμός διαχείρισης των σκουπιδιών), είναι και καταστροφικό για το περιβάλλον. Βρίσκεται σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον που καταστρέφεται ολοσχερώς όχι μόνο αισθητικά αλλά και πολιτιστικά, καθόσον είναι χαρακτηρισμένο ως αρχαιολογικός χώρος. Προς τι λοιπόν η βιασύνη για την υλοποίηση αυτού του έργου που, κι αν ακόμη προλάβει να ολοκληρωθεί, θα είναι εκ του περισσού, αφού θα βρίσκεται εκτός προδιαγραφών και εκ των πραγμάτων θα ακυρωθεί και θα χρειαστεί εκ νέου αντικατάσταση; Τι σκοπό εξυπηρετεί αν όχι μόνο τα συμφέροντα του εργολάβου;
Και επειδή βεβαίως οι κάτοικοι της περιοχής δεν μπορούν να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του έργου και δεν δίνουν τη συναίνεσή τους, η κυβέρνηση προσπαθεί με ακραίους τρόπους (προσφιλή της εξάλλου αυτά τα μέσα κατά το τελευταίο διάστημα) να κάμψει την αντίστασή τους. Η συνεχής παρουσία των ΜΑΤ συνοδευόμενη βεβαίως και από πλήρη απουσία των αρμόδιων υπουργών έχει διαμορφώσει τεταμένη και επικίνδυνη κατάσταση. Οι θηριωδίες των σωμάτων ασφαλείας απέναντι στους πολίτες έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και έχουν προκαλέσει έκρυθμη κατάσταση. Στο νόμιμο δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτυρηθούν, η απάντηση είναι ο άγριος ξυλοδαρμός, οι συλλήψεις και οι βιαιότητες. Ο δήμαρχος προχώρησε σε ασφαλιστικά μέτρα και παρόλο που βγήκε η απόφαση αναστολής, η διαδικασία συνεχίζεται. Οι πολίτες όμως είναι αποφασισμένοι και συνεχίζουν να αντιστέκονται.
Τασσόμαστε στο πλευρό τους και θεωρούμε πως αυτή η αντίσταση είναι το μόνο όπλο μας απέναντι στην αυθαιρεσία, στην εκμετάλλευση και στη βίαιη επιβολή των επιλογών της κυβέρνησης που θεωρεί πως δεν είναι απαραίτητη η συναίνεση των πολιτών για θέματα που αφορούν την εργασία, την ασφάλεια, την υγεία και τελικά την ίδια τους τη ζωή. Ως πολίτες αυτής της χώρας συνειδητοποιούμε πως ο μόνος τρόπος να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα είναι η αντίσταση και ο οργανωμένος αγώνας σε κάθε συλλογικό χώρο. Συμπαραστεκόμαστε στους κατοίκους της Κερατέας και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό τους, όπως και στο πλευρό κάθε πολίτη που με διάφορες μορφές διεκδικήσεων, διαμαρτυρίες, πορείες, απεργίες, διαδηλώσεις προσπαθεί να διατηρήσει το δικαίωμά του στο αυτονόητο: να συμμετέχει σε αποφάσεις που αφορούν τον ίδιο!

ΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΚΙ ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ!

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου