Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Νέα έρευνα καταδεικνύει εμβόλια που προκαλούν εγκεφαλικές αλλαγές τύπου αυτισμού


Όλο και περισσότερες ανεξάρτητες επιστημονικές έρευνες καταδεικνύουν την επικινδυνότητα των εμβολιασμών, ιδιαίτερα σε παιδιά. Πολλές ελεύθερες επιστημονικές φωνές υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα οι εμβολασμοί καταστρέφουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και καθιστούν τον οργανισμό μας ανίκανο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ασθένεια.
Στην ουσία μας καθιστούν από την παιδική ηλικία, υποχείρια των φαρμακο-ουσιών και πειραματόζωα της σύγχρονης φαρμακο-ιατρικής η οποία έχει ως πρακτική να αποκαθιστά ένα πρόβλημα υγείας παρέχοντας φάρμακα που προκαλούν άλλα προβλήματα, τα οποία επίσης αντιμετωπίζονται με φάρμακα κλπ., κλπ.. Πρόσφατη έρευνα απέδειξε το συσχετισμό ουσίας εμβολίων με την διαταραχή του ΑΥΤΙΣΜΟΥ. H μη φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του αυτισμού, της αναπτυξιακής διαταραχής η οποία παρουσιάζεται σε όλο και περισσότερα παιδιά ανά τον κόσμο. Στις ΗΠΑ σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία 1 στα 60 αγόρια εμφανίζουν τη συγκεκριμένη διαταραχή σε ήπια ή οξύτερη μορφή.
Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ και απο το Εθνικό Κέντρο Ερευνών για τον Αυτισμό των ΗΠΑ, βρήκαν αξιοσημείωτες εγκεφαλικές αλλοιώσεις, πανομοιότυπες με αυτές του αυτισμού, σε μωρά-πιθήκους που είχαν εμβολιαστεί με εμβόλιο που κατασκευάστηκε και κυκλοφορεί από το 1990 και περιέχει την φαρμακευτική ουσία thimerosal, η οποία έχει σαν βάση τον υδράργυρο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο εγκυρότατο επιστημονικό journal, Acta Neurobiologiae Experimentalis. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνικές scanning με τις οποίες κατόρθωσαν να αξιολογήσουν με απόλυτη ακρίβεια τόσο την ανάπτυξη όσο και τη λειτουργία των εγκεφάλων των πειραματόζωων πριν λάβουν την συνήθη δόση του εμβολίου και μετά και κατά το προκαθόρισμένο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα έκαναν τις απαραίτητες αντίστοιχες απεικονίσεις και συγκρίσεις ανάμεσα στους εγκεφάλους των πιθήκων που έκαναν το εμβόλιο και σε αυτούς που δεν το έλαβαν. Στα αρχικά στάδια της έρευνας οι πρόσφατα εμβολιασμένοι πίθηκοι εμφάνισαν μια αύξηση του όγκου του εγκεφάλου σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους, η οποία είναι πανομοιότυπη με την αύξηση όγκου που παρουσίαζει ο εγκέφαλος των παιδιών με αυτισμό. Επιπλέον, οι αναλύσεις της λειτουργίας του εγκεφάλου υπέδειξαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους πιθήκους. Οι εμβολιασμένοι πίθηκοι εμφάνισαν αύξηση κάποιων συγκεκριμένων υποδοχέων (morphine-like receptors) οι οποίοι παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην παράδοξη εγκεφαλική δραστηριότητα των παιδιών με αυτισμό και συνδέονται άμεσα με το κέντρο του συναισθήματος. Οι πίθηκοι που δεν έλαβαν το εμβόλιο δεν παρουσίασαν καμία αύξηση στους συγκεκριμένους υποδοχείς. Τα αποτελέσματα των ερευνών δείχουν ξεκάθαρα ότι οι εμβολιασμοί των πιθήκων είχαν ως αποτέλεσμα εμφανείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τη λειτουργία του εγκεφάλου όμοια με αυτή που έχει καταγραφεί από τις έρευνες σε παιδιά με αυτισμό. Οι επιπτώσεις αυτές είναι άμεσες και παρουσιάζονται σε διάστημα 3-4 μηνών.
Στη σχετική δημοσίευση, ο επικεφαλής της έρευνας Dr. Kris Tuslejski, υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά διότι υποδεικνύουν ξεκάθαρο συσχετισμό της εμφάνισης της διαταραχής του αυτισμού με τον συγκεκριμένο εμβολιασμό. Η ίδια ερευνητική ομάδα έχει ήδη ολοκληρώσει και μία επιπλέον έρευνα, με παρόμοιες διαδικασίες, στις οποίες εξετάζονται οι επιπτώσεις από το εμβόλιο της ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β το οποίο περιέχει την ίδια φαρμακευτική ουσία thimerosal. Η πρώτη σειρά των πειραμάτων έδειξε ότι τα πειραματόζωα που έλαβαν το εμβόλιο την πρώτη μέρα της ζωής τους παρουσίασαν αξιοσημείωτη βραδύτητα σε αντιδράσεις τύπου reflex (δηλαδή αντιδράσεις του περιφερειακού νευρικού συστήματος οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιβιώση). Αναμένεται η ολοκλήρωση της δευτερης σειράς προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι πλήρως επιβεβαιωμένα.
Πηγή ellhnis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου