Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Δημοκρατία Ιδεών


Μια ιδιοφυία θα ευχόταν να ζήσει, πραγματικά, σε δύσκολους καιρούς σαν και αυτούς. Οι σπουδαίοι χαρακτήρες δεν διαμορφώνονται στην ηρεμία της ζωής, ή σε καταστάσεις ασφάλειας. Οι συνήθειες του δυνατού νου, συγκροτούνται καθώς μάχεται δυσκολίες. Οι μεγάλες ανάγκες, απαιτούν μεγάλες αρετές. Όταν το μυαλό του ανθρώπου εξυψώνεται και κινητοποιείται από εικόνες και καταστάσεις που προκαλούν τη γενναιότητα και το μεγαλείο, τότε οι αρετές που θα έμεναν αλλιώς αδρανείς, εμφανίζονται λαμπερές, και δημιουργούν τον χαρακτήρα του ήρωα και του Πολίτη.
-- Abigail Adams, πρώτη κυρία των Η.Π.Α. και υπέρμαχος των δικαιωμάτων της γυναίκας

Συμφωνία Πολιτών:
Η Δημοκρατία Ιδεών, ως οργανισμός ο οποίος δημιουργήθηκε από τους πολίτες και για τους πολίτες, διέπεται εξ' ολοκλήρου από αρχές άμεσης δημοκρατίας. Δυστυχώς, η σύγχρονη μορφή κοινωνίας εξ'ορισμού δημιουργεί εμπόδια για την διάδοση μιας ανθρώπινης, ενεργής και άμεσης δημοκρατίας. Παρόλα αυτά υπάρχουν και μπορούν να υπάρξουν τρόποι για να μπορεί να εκφραστεί άμεσα ο πολίτης και να γίνει η θέλησή του πράξη. Στην Δημοκρατία Ιδεών, η άμεση δημοκρατία που οραματιζόμαστε, δεν εκφράζεται πουθενά καλύτερα απ' ότι στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και υϊοθέτησης θέσεων του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, ένας σημαντικός τρόπος έκφρασης των πρακτικών της άμεσης δημοκρατίας στον οργανισμό, είναι το online Forum το οποίο θα βρίσκεται στο website της Δημοκρατίας Ιδεών. Στο Forum αυτό θα υπάρχουν κατηγορίες για σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά θέματα, όπου ο κάθε χρήστης θα μπορεί να σχολιάσει, ή και ακόμα να ξεκινήσει το δικό του θέμα συζήτησης πάνω στους δικούς του προβληματισμούς. Πάνω σε ένα θέμα, ο κάθε πολίτης θα μπορεί να διαφωνήσει/συμφωνήσει με μία πρόταση, να αντιπροτείνει, να κάνει διάλογο με άλλους πολίτες, να ενημερωθεί για ένα θέμα, να δει όλες τις διαφορετικές απόψεις γύρω από ένα ζήτημα και να εκφράσει τέλος την άποψη του για την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κινηθεί η Δημοκρατία Ιδεών, και για το ποια τελικά θα πρέπει να είναι η επίσημη θέση του οργανισμού για το εν λόγω θέμα. Μία θέση που αφού καθοριστεί με βάση την άμεση δημοκρατία, ο οργανισμός μετέπειτα θα αρθρώσει στην Ελληνική κοινή γνώμη, και βάσει αυτής θα προσπαθήσει να επηρεάσει την πολιτική στη χώρα.

Επιπλέον, η Δημοκρατία Ιδεών θα είναι η μοναδική πολιτική οντότητα, η οποία θα είναι έτοιμη να αλλάξει την θέση της άμεσα για ένα ζήτημα, εφόσον και αν κάτι τέτοιο επιθυμούν οι πολίτες που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη συζήτηση για το θέμα αυτό. Με άλλα λόγια, ως πολιτικός οργανισμός, η Δημοκρατία Ιδεών θα ακολουθεί την τάση των πολιτών και της κοινής γνώμης έτσι όπως εκφράζεται στο Forum για να παραμένει ως οργανισμός, άμεσα δημοκρατικός, και μόνιμα αντιπροσωπευτικός της συνεχούς θέλησης της πλειοψηφίας των πολιτών.

Πιστεύουμε πως το όλο εγχείρημα έχει πολλά να προσφέρει στην Ελληνική κοινωνία. Αρχικά, κάθε μορφή ανοικτού και ελεύθερου διαλόγου και επικοινωνίας, προωθεί την υψηλή ιδέα της δημοκρατίας σε μία κοινωνία ανθρώπων. Συγκεκριμένα, η αμεσότητα με τον πολίτη του όλου εγχειρήματος, καθώς και η μόνιμη και διαρκής αντιπροσωπευτικότητα, δύνανται να προωθήσουν την πολύ σημαντική ανάπτυξη της άμεσης δημοκρατίας στην Ελλάδα, εν αντιθέσει με την σαφέστατα υποδεέστερη μορφή δημοκρατίας που είναι σε ισχύ σήμερα.

Επιπλέον, θεωρούμε πως οι πολίτες, συμμετέχοντας, θα ενημερώνονται για τις απόψεις των συμπολιτών τους, κάτι το οποίο θα οδηγεί σε μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία για θέματα τα οποία αφορούν όλους μας, ή κάποιους από εμάς ξεχωριστά και με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο οποίος δεν θα μπορούσε να γίνει κατανοητός χωρίς τη συμμετοχή σε μια τέτοια συλλογική διαδικασία. Μια διαδικασία διαλόγου, στην οποία μπορεί κάποιος να παρατηρήσει όλες τις διαφορετικές απόψεις σε ένα θέμα, και συνεπώς να οδηγηθούμε όλοι μας ευκολότερα σε μία συμφωνία πολιτών που εξ'ορισμού προωθεί και υποστηρίζει την κοινωνική ειρήνη.

Σε γενικότερο επίπεδο, μόνο η ιδέα ότι οι πολίτες στην Ελλάδα μπορούν να συμμετέχουν σε έναν υγιή διάλογο και να συζητούν για πολιτικά θέματα, εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους, μπορεί να είναι κάτι πραγματικά επαναστατικό. Και αυτό, διότι η όλη διαδικασία θα γίνεται χωρίς καμμία καθοδήγηση από κανέναν και θα είναι απελευθερωμένη από πολιτικές ιδεολογίες και από την σχεδόν σίγουρη διαστρέβλωση των ΜΜΕ και των πολιτικών κομμάτων. Στη Δημοκρατία Ιδεών, οι πολίτες συζητούν και αποφασίζουν από κοινού για τις ιδέες που οι ίδιοι θέλουν να δουν να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, χωρίς μεσάζοντες, και υπεράνω κομματικών ιδεολογιών.

Τέλος, το όλο εγχείρημα αυτό, πρέπει να γίνει κατανοητό πως βασίζεται στο ύψιστο δικαίωμα των πολιτών, να συμμετέχουν, να ακούγονται, και να είναι ικανοί να αποφασίζουν οι ίδιοι για τις πολιτικές στη χώρα. Αφού συμπεριλάβει κανείς την ποιοτική ενημέρωση που θα προσφέρει η Δημοκρατία Ιδεών μέσω των μελετών της στους πολίτες, καθώς και τη Σχολή Πολιτικής του οργανισμού, διαφαίνεται μία ολοκληρωμένη προσπάθεια για να συμπεριληφθεί ο δυναμικός, ενεργός και δημιουργικός πολίτης στην χάραξη πολιτικής για τη χώρα του. Σε τελευταίο στάδιο, ο πολίτης, αφού έχει βοηθήσει στην λήψη των αποφάσεων αυτών, θα μπορεί, μέσω της πολιτικής επικοινωνίας του οργανισμού, να ενημερώσει την κοινή γνώμη για τις κοινές αυτές θέσεις και να πολεμήσει μαζί με την Δημοκρατία Ιδεών για να τις δει να γίνονται πράξη.

Θεματικές ενότητες Forum:
Πολιτική
Παιδεία
Οικονομία
Εργασία
Πολιτισμός
Υγεία
Εθνική άμυνα
Ασφάλεια
Ενέργεια
Περιβάλλον
Νέες τεχνολογίες
Αγροτική πολιτική
Νησιωτική πολιτική
Εμπορική ναυτιλία
Τουρισμός
Μεταφορές
Εξωτερική πολιτική
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικουμενικός ελληνισμός
Θέματα γενικού ενδιαφέροντος

http://infognomonpolitics.blogspot.com/2010/12/blog-post_4574.html

Σχόλιο:Η άμεση δημοκρατία μπορεί να ξεκινήσει από τη θέσμιση δομών όπου οι πολίτες συνδιαλέγονται πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν μπορεί να ξεκινά με συζητήσεις σε ένα απρόσωπο φόρουμ, γιατί χρειάζεται ταυτόχρονα και πολιτική πράξη. Αρα χρειάζεται και "εντοπισμένος" κοινωνικός χώρος, όπου θα παρεμβαίνουν οι συμμετέχοντες πολίτες προτείνοντας τις όποιες ιδέες τους. Στη συνέχεια βέβαια ένα φόρουμ μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου