Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Κολεκτίβα γιατί….


Επιλέξαμε να γυρίσουμε την πλάτη στη μιζέρια της εποχής που υπερτονίζει τη σημασία της οικονομικής κρίσης, του ανταγωνισμού και της εργασιακής (και όχι μόνο) ανασφάλειας.
Μέσα σε έναν κόσμο που είναι εύκολο να βλέπει κανείς παντού αδιέξοδα, εμείς διαλέξαμε να στραφούμε και να δούμε η μία την άλλη. Ήρθαμε κοντά γιατί οι κοινές μας ανάγκες, αξίες και επιθυμίες δεν μας επιτρέπουν να περιμένουμε να έρθει η λύση στα προβλήματα μας από κάποιους άλλους πέρα από εμάς τις ίδιες.
Κάναμε ένα βήμα από την θεωρία στην πράξη δημιουργώντας μια κολεκτίβα παραγωγής οικιακών καθαριστικών, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά και οι εργασίες μοιράζονται κυκλικά. Επιλέγουμε να εργαστούμε με όρους ισοτιμίας και αμοιβαιότητας, να μοιραζόμαστε τον χρόνο, τα έσοδα, τα έξοδα, τον κόπο, την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και την σκέψη μας.

Απευθυνόμαστε σε χρήστες προϊόντων και όχι σε καταναλωτές…
Επιδιώκουμε τη συνεργασία με παρόμοια εγχειρήματα, καθώς και τη δημιουργία νέων (αντίστοιχων στη δομή) αφού πιστεύουμε ότι από την καθημερινή ζωή και στάση οικοδομείται μια νέα, αλληλέγγυα κοινωνία.

Εφόσον το ποσό των εσόδων επαρκεί για την αξιοπρεπή επιβίωσή μας, διάθεση και επιθυμία μας είναι η στήριξη παρόμοιων εγχειρημάτων.

Χειροποίητα καθαριστικά γιατί…
Θέλουμε να αποδεσμευτούμε από το μονοπώλιο παροχής αυτών των ειδών μέσω των σουπερμάρκετ και των μεγάλων εταιριών.
Τα ονομάσαμε φυσιο-λογικά, γιατί τα φτιάχνουμε με τη λογική της συνύπαρξης με την φύση, και όχι της επίθεσης προς αυτήν (βλέπε χλώριο, παράγωγα πετρελαίου κλπ)! Δεν τα αποκαλούμε «οικολογικά» γιατί τελευταία αυτός ο όρος έχει εκφυλιστεί αφού συσχετίζεται περισσότερο με πιστοποιήσεις, πράσινη ανάπτυξη και ελιτιστική - ακριβοπληρωμένη αφθονία.
Στόχος μας είναι οι τιμές αυτών των προϊόντων να μην υπερβαίνουν τις τιμές των αντίστοιχων συμβατικών, και να είναι προσιτά και στα δικά μας/σας πορτοφόλια.

Τα συστατικά που χρησιμοποιούμε- είναι ακίνδυνα, φυσικά, βιοδιασπώμενα και η αποτελεσματικότητα τους είναι πάντα δοκιμασμένη. Δεν πειραματιζόμαστε εις βάρος κανενός άλλου, πέραν των εαυτών μας μέχρι να καταλήξουμε στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα τους!!!

Τα καθαριστικά αυτά διαφέρουν από τα συμβατικά:

Δεν βγαίνουν σε πολλά χρώματα και αρώματα
Και δεν κάνουν πάντα τόσο πολύ αφρό και μπουρμπουλήθρες……

Για αυτό και:

Δεν προκαλούν αλλεργίες, δερματοπάθειες και αναπνευστικά προβλήματα
και
Δεν επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα με τοξικές ουσίες που κάνουν χρόνια να διασπαστούν
Σίγουρα όμως κάνουν την δουλειά που είναι προορισμένα να κάνουν:

Να καθαρίζουν!

Φ Υ Σ Ι ολογικά – Κ Α θαριστικά
 Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για τα καθαριστικά είναι: σόδα πλυσίματος, μαγειρική σόδα, λευκό ξύδι, βόρακας, σαπούνι ελιάς, γλυκερίνη, σαπούνι Μασσαλίας και διάφορα αιθέρια έλαια.
 Σύντομα θα έχουμε και άλλα είδη οικιακού καθαρισμού, και προσωπικής υγιεινής.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: fysi_ka@yahoo.gr

Κολεκτίβα ΦΥΣΙ-ΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου