Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

ΒΙΟΖΩ: Να πληρώσουν οι απατεώνες και οι τοκογλύφοι!

Ετοιμάζονται να ξεπουλήσουν την δημόσια περιουσία μας!
Έχουν ήδη «παραχωρήσει δωρεάν» τις υποδομές μας (δρόμους, συγκοινωνίες κλπ)!
Θα Τους Αφήσουμε;
Να φέρουν οι απατεώνες πίσω τα χρήματα, που «έφαγαν» και να πληρώσουν τα χρέη τους!
Ο πρωθυπουργός, στις συνεντεύξεις του, προσπαθεί να μας πείσει ότι αν θυσιαστούμε θα σωθούμε! «ή αλλάζουμε την Ελλάδα ή καταδικάζουμε την Ελλάδα. Γιατί τα ψέματα τελείωσαν. Ή τώρα αποφασίζουμε τα αυτονόητα, όσα δηλαδή δεν τολμήσαμε, πολλές φορές, λόγω πολιτικού κόστους ...» δήλωσε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ(1). Μερικούς μήνες αργότερα, η εγκάθετη κυβέρνηση της μειοψηφίας των Ελλήνων αποφάσισε να ξεπουλήσει την δημόσια περιουσία της χώρας μας στους παγκόσμιους τοκογλύφους.
Όσοι διεκδικούν να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα τους δημόσιους δρόμους και χώρους, που έχουμε σαν καταναλωτές-πολίτες ήδη πληρώσει στο πολλαπλάσιο, θεωρούνται «τζαμπατζίδες».
Όσοι πλήρωσαν φόρους για να έχουν κοινωνικά μέσα μεταφοράς ανθρώπων, παίρνουν πανάκριβα μέσα «μαζικής» μεταφοράς - σαρδελοποίησης! Ενώ αυτοί που δεν πλήρωσαν φόρους νόμιμα είτε παράνομα κυκλοφορούν με λιμουζίνες.
Όσοι πίστεψαν ότι οι θυσίες είναι προσωρινές, εξαπατήθηκαν, γιατί τώρα οι τοκογλύφοι απαιτούν να πάρουν το «σπίτι» μας, την δημόσια περιουσία, που την δημιούργησαν οι εργαζόμενοι καταναλωτές αυτής της χώρας, οι οποίοι είναι αυτοί, που προπληρώνουν ολάκερους τους φόρους τους. Είναι αυτοί, που δημιουργούν τα αγαθά σ’ αυτή την χώρα!
Σ’ ένα θα συμφωνήσουμε με τον Πρωθυπουργό:
Τα Ψέματα Τέλειωσαν!
Δεν θα σας αφήσουμε να ξεπουλήσετε την δημόσια περιουσία!
Τα χρέη, που προέκυψαν από τα σκάνδαλα και τις υπέρογκες δαπάνες του πελατειακού κράτους να τα πληρώσουν
Αυτοί που τα έφαγαν
Δεν θέλουμε κατακτητές των παραγόμενων αγαθών μας. Θέλουμε να πληρώσουν οι κερδοσκόποι και οι απατεώνες! Αυτοί που αισχροκερδούν και κλέβουν τον ιδρώτα μας. Αυτοί έφτιαξαν τα χρέη και συνεχίζουν να μας δανείζουν με υπέρογκα επιτόκια. Δεν αντέχουμε άλλο την ακρίβεια, την άνοδο του ΦΠΑ, των φόρων, την αύξηση του κόστους της υγείας, της παιδείας, των κοινωνικών μεταφορών, την αισχροκέρδεια των παγκόσμιων εταιριών.
Να πληρώσουν οι κερδοσκόποι και οι εγκάθετοί τους. Δηλαδή
Οι Έχοντες Και Κατέχοντες!
Οι πολυεθνικοί τοκογλύφοι, οι απατεώνες, οι κερδοσκόποι και οι μαστροποί θέλουν να καταστρέψουν την Εθνική μας οικονομία και να μας επιβάλλουν τις παγκόσμιες εταιρείες - βρικόλακες των μεταλλαγμένων και της κλιματικής καταστροφής! Σταματήστε να τους πληρώνετε και ενισχύστε την Εθνική μας Οικονομία.
√ Αυξήστε την αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων καταναλωτών!
√ Περιορίστε τις εισαγωγές πολυτελών εμπορευμάτων και όπλων.
√ Ενισχύστε τα τοπικά προϊόντα.
√ Αναπτύξτε την ελληνική παραγωγή και ιδιαίτερα την βαριά βιομηχανία. Έχουμε σίδηρο, πυρίτιο(2) και τα πετάμε ρυπαίνοντας ταυτόχρονα και το περιβάλλον!
√ Βοηθείστε τους Έλληνες βιοτέχνες και αγρότες να δημιουργήσουν αγορές παραγωγών, για απ’ ευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές με καλύτερες τιμές.
√ Μειώστε γενναιόδωρα το ΦΠΑ των βασικών ελληνικών ειδών διατροφής, των ελληνικών βιολογικών προϊόντων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αυξήστε πολύ το ΦΠΑ όλων των εισαγόμενων ειδών, μετατάσσοντας τα σε είδη πολυτελείας!
√ Ανοίξτε τους δρόμους και μειώστε τα εισιτήρια των κοινωνικών μέσων μεταφοράς!
√ Φορολογείστε τα κέρδη των εταιριών σε διπλάσιο ποσοστό από αυτό των εργαζομένων καταναλωτών.
√ Απαγορέψτε εντελώς την εισαγωγή των μεταλλαγμένων.
Χαμένη μάχη είναι αυτή, που δεν δώσαμε!
... Γιατί όπως και να το δει κανείς μάχη δεν γίνεται δια αντιπροσώπου. Χρειάζεται να σηκωθούμε από τους καναπέδες και να βγούμε από τις φωλίτσες μας. Οι «φωλίτσες» δεν μπορεί να είναι καταφύγια απόρθητα στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας μας, στις αυξήσεις των φόρων, των εισιτηρίων, των διοδίων, στην ακρίβεια και στην μείωση της αγοραστικής αξίας των εισοδημάτων μας.
√ Δεν είναι ουτοπία να βγάλουμε τους μεσάζοντες από τον δρόμο των εργαζόμενων καταναλωτών και των παραγωγών.
√ Δεν είναι ουτοπία η αυτονομία και η αυτάρκεια σε τοπικό επίπεδο.
√ Δεν είναι ουτοπία η συνεργασία μεταξύ ανθρώπων!
√ Το οφείλουμε στον εαυτό μας και στα παιδιά που θα έρθουν. Ας τους κληροδοτήσουμε Φύση... όχι άσθμα και μεταλλαγμένα!
√ Ας μην συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις των τοκογλύφων, των κερδοσκόπων και των εγκάθετων τοποτηρητών τους.
√ Ας αντισταθούμε στην λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης, μποϋκοτάροντας ΟΛΑ τα εισαγόμενα είδη, εκτός από τα εργαλεία. Ας αγοράζουμε μόνο ελληνικά τοπικά ποιοτικά προϊόντα. Μπορούμε να ζήσουμε μόνο με την ελληνική παραγωγή.
Μποϋκοτάζ σε ΟΛΑ τα εισαγόμενα!
√ Ας επιλέγουμε ελληνικά βιολογικά και φυσικά αγαθά.
√ Ας βρούμε και να αξιολογήσουμε απ’ ευθείας τους Έλληνες παραγωγούς επιλέγοντας τους καλύτερους.
√ Ας δημιουργήσουμε άμεση σχέση με τους παραγωγούς. Μόνο αν γνωρίσεις τον παραγωγό μπορείς να αγοράσεις επώνυμο προϊόν.
√ Ας πάψουμε, όσο μπορούμε, να εξαρτόμαστε από την αγορά και ας κάνουμε ιδιοπαραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.
Να πληρώσουν οι απατεώνες και οι τοκογλύφοι!
Όχι οι εργαζόμενοι καταναλωτές!

Το Δ.Σ. της ΒΙΟΖΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου