Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Οι ενεργοί μικροοργανισμοί και οι εφαρμογές τους στη Γεωργία

• Στη φύση, με βάση τη δράση τους, υπάρχουν 3 ειδών μικροοργανισμοί: α) λίγοι αναγεννητικοί (που είναι γενικώς ωφέλιμοι, το 10% περίπου) β) λίγοι εκφυλιστικοί (γενικώς παθογόνοι, άλλο ένα 10%), γ) η μεγάλη πλειοψηφία των ουδέτερων (80% οπορτουνιστές-καιροσκόποι, ακολουθούν την ομάδα που κυριαρχεί σε ένα περιβάλλον). Με ένα μικρό αριθμό αναγεννητικών-θετικών ΜΟ μπορούμε να επηρεάσουμε μεγάλους βιότοπους ΜΟ
• Οι ΕΜ είναι καλλιέργεια επιλεγμένων φυσικών μικροοργανισμών που χαρακτηρίζονται από αναγεννητική δράση. Το μείγμα των ΕΜ περιέχει έναν συνδυασμό από 80 περίπου είδη μικροοργανισμών με βασικούς: της μαγιάς(ζύμες), του γαλακτικού οξέως, της φωτοσύνθεσης, τους ακτινομύκητες και τους ζυμομύκητες . Τα φωτοσυνθετικά βακτήρια έχουν τον κύριο ρόλο.
• Οι ΕΜ δεν είναι πατενταρισμένοι και εφαρμόζονται περισσότερο από 30 χρόνια σε όλο τον κόσμο σε μη κερδοσκοπική βάση. Το πρωτογενές ανενεργό μείγμα παράγεται σήμερα σε 59 χώρες(Ελλάδα όχι), σύμφωνα με τις συνταγές του Dr. Higa(του εφευρέτη τους). Είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί με μελάσα και νερό κερδίζοντας από 1 λίτρο ΕΜ1, 30 λίτρα ΕΜα ενεργοποιημένο.
• Ο πολλαπλασιασμός γίνεται στο χώρο όπου θα γίνουν οι εφαρμογές, ώστε να ενσωματωθούν στο μείγμα και τα είδη μικροβίων που υπάρχουν στο περιβάλλον. Αυτό το διάλυμα το ονομάζουμε EMα (= ζυμωμένη Μελάσα).
• Με εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα-μέσω του νόμου της επικράτησης- μπορούμε να μετατρέψουμε το μεγάλο όγκο των οπορτουνιστών σε ωφέλιμους και έτσι να έχουμε σε αυτά: 90 % ωφέλιμους (αναγεννητικούς) μικροοργανισμούς και 10% μόνο παθογόνους (εκφυλιστικούς)
Η συγκεκριμένη δράση των διάφορων οικογενειών των ΕΜ:
1. Τα Φωτοσυνθετικά Βακτήρια: είναι κυρίαρχος ο ρόλος τους στους ΕΜ. Χρησιμοποιούν το φως και τη θερμότητα του εδάφους σαν πηγές ενέργειας και μετατρέπουν τις οργανικές ουσίες που βρίσκονται στο έδαφος-χρειάζεται να προστεθούν τέτοιες αν είναι φτωχό-τις εκκρίσεις των ριζών, ακόμα και επιβλαβείς ουσίες –όπως π.χ. το υδρόθειο-σε χρήσιμα για τα φυτά υλικά, όπως αμινοξέα, νουκλεοτίδια, βιοαντιδραδστήρια, σάκχαρα κ.λπ. Αυτά αφομοιώνονται άμεσα από τα φυτά, βοηθώντας στην ανάπτυξή τους. Βοηθούν επίσης να αναπτυχθούν και άλλοι ωφέλιμοι Μ.Ο., όπως είναι τα μυκόρριζα, τα οποία μαζί με τα άλλα αζωτοβακτήρια του εδάφους συντελούν στη δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου. Αυξάνουν τη διαλυτότητα των φωσφορικών αλάτων του εδάφους και έτσι εφοδιάζουν τα φυτά με φώσφορο.
2. Οι Ζύμες(μαγιές): είναι από πολύ παλιά γνωστές, από τις ζυμώσεις των αλκοολούχων ποτών, του ψωμιού κ.λπ. Παρασκευάζουν αντιμικροβιακές ουσίες από τις εκκρίσεις της οικογένειας των φωτοσυνθετικών βακτηρίων-κύρια από τα αμινοξέα και τα σάκχαρα-καθώς και από τις οργανικές ουσίες του εδάφους και τις εκκρίσεις των ριζών των φυτών. Παράγουν επίσης ορμόνες και ένζυμα, τα οποία με τη σειρά τους βοηθούν να πολλαπλασιάζονται τα ριζίδια των φυτών και είναι επίσης τροφή για τα βακτήρια του γαλακτικού οξέος και τους ακτινομύκητες των ΕΜ. Είναι λοιπόν οι ζύμες μια μικρή μεν ομάδα, αλλά μεγάλης σημασίας για τη στήριξη της ζωής.
3. Τα Βακτήρια Γαλακτικού Οξέος: είναι και αυτά γνωστά από παλιά, από την Παρασκευή γιαουρτιού, τουρσιών κ.λπ. Με τη σειρά τους παράγουν γαλακτικό οξύ από τα σάκχαρα και τους υδατάνθρακες που παράγουν οι άλλες δύο αναφερθείσες βασικές οικογένειες των ΕΜ. Λόγω του γαλακτικού οξέος έχουν ισχυρή αποστειρωτική δράση. Καταστέλλουν τη δράση των επιβλαβών Μ.Ο.(π.χ. των νηματωδών) με τη μείωση του ΡΗ του εδάφους. Επιταχύνουν την αποδόμηση της οργανικής ουσίας-κύρια της λιγνίνης και κυτταρίνης-και τη ζυμώνουν.
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ενισχύουν το ανοσιοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, μειώνουν τη χοληστερόλη και την αρτηριακή πίεση. Επίσης προφυλάσσουν από μεταλλάξεις.


Στη φυτική παραγωγή:
• Παράγονται από τους ΕΜ -μέσω ζύμωσης- βιοενεργά αντιοξειδωτικά συστατικά, βιταμίνες, ένζυμα, αμινοξέα, φυσικά αντιβιοτικά κ.λπ. Ενισχύουν ταυτόχρονα τη φωτοσύνθεση στο έδαφος, την υγεία και τη γονιμότητά του, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μυκόρριζων και άρα στην υγεία και η ανάπτυξη των φυτών χωρίς χημικά λιπάσματα και στη συνέχεια και στην υγεία των ζώων. Αποστειρώνουν το έδαφος από τους επιβλαβείς Μ.Ο.και έτσι είναι εύκολη η απαλλαγή από τα χημικά παρασιτοκτόνα και με την πάροδο του χρόνου επιτυγχάνεται και ο έλεγχος των ζιζανίων. Έχουμε συμβίωση των μικροοργανισμών και των φυτών:
• α) Θρέψη των φυτών από τους μικροοργανισμούς: τα φυτά αφομοιώνουν τους ΜΟ και τα συστατικά των ΜΟ είναι «έτοιμη τροφή» για τα φυτά. Προσφέρουν άζωτο(N), φωσφόρο(P), κάλλιο(K), ιχνοστοιχεία, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ένζυμα.
• β) Φυτοπροστασία των φυτών από τους μικροοργανισμούς: οι ΕΜ υποστηρίζουν τους ωφέλιμους ΜΟ του εδάφους, συντελώντας στη προστασία των φυτών. Είναι φυσικό μέσο προστασίας με διέγερση της ανθεκτικότητας των φυτών. Η φυλλόσφαιρα είναι ένας τεράστιος χώρος διαβίωσης των μικροοργανισμών και καταστρέφουν με ένζυμα τα κύτταρα των παθογόνων
• Έχουμε αύξηση παραγωγικότητας(έρευνα πανεπιστημίου Γεωργίας της Οκινάβα: κατά 30% αύξηση σοδειάς βρώμης και σόγιας, κατά 15-20% αύξηση ριζικού συστήματος και βλαστών των λεμονιών, λόγω βασικά της αύξησης στην παραγωγή χλωροφύλλης: στη βρώμη-σόγια υπερδιπλασιάσθηκε η παραγωγή χλωροφύλλης). Παράλληλη αύξηση της παραγωγής πρωτεϊνών.
• Ενίσχυση της φύτρωσης, ανθοφορίας, καρποφορίας, ωρίμανσης, διατηρησιμότητας των προϊόντων και της ποιότητάς τους(περισσότερες βιταμίνες, σάκχαρα, αντιοξειδωτικά)
Ζωική παραγωγή:
Υπάρχουν 4 σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των ζώων: το γενετικό υλικό(ράτσα), ο χώρος σταβλισμού -κατοικίας, το τάϊσμα-διατροφή-νερό και τα μικρόβια.
Όσον αφορά στους 3 τελευταίους, μπορούμε να επιδράσουμε σημαντικά με ΕΜ, γιατί βοηθούν στην αναζωογόνηση του ανοσιοποιητικού συστήματος:
• Το 70 % της άμυνας του ανοσοποιητικού βρίσκεται στο πεπτικό σύστημα. Μία λαϊκή παροιμία λέει: «Ο θάνατος έρχεται από το πεπτικό σύστημα».
• Στο πεπτικό σύστημα και πάνω στην επιδερμίδα έχουν τα ζώα και οι άνθρωποι 10 έως 100 φορές περισσότερα μικρόβια απ’ ότι κύτταρα.
• Τα μικρόβια αυτά έχουν αναπτύξει μια λειτουργική συμβίωση με το σώμα ξενιστής και είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του.
• Υπάρχουν πάντοτε συγκεκριμένοι συνδυασμοί μικροβίων πάνω στη βλέννα, μέσα και κάτω από τη βλέννα ακριβώς πάνω στα εντερικά κύτταρα. Ελέγχουν τις ουσίες και επιτρέπουν στις ασφαλείς να εισέρχονται στο θηλαστικό.
• Με εφαρμογή των ΕΜ και μέσω του νόμου της επικράτησης, έχουμε συνεργασία τους με τον βιότοπο των μικροβίων του κάθε οργανισμού, επιτυγχάνοντας βελτίωση της υγείας του με όλα τα επακόλουθα.
• Με τους EM μπορούμε να εμπλουτίσουμε το χώρο παραγωγής με επιθυμητά μικρόβια, καταστέλλοντας την πληθώρα μη επιθυμητών μικροβίων που υπάρχει.
• Μπορούμε να πετύχουμε αύξηση της παραγωγικότητας(έρευνα πανεπιστημίου Γεωργίας της Οκινάβα: η χρήση των ΕΜ με τη μορφή Μποκάσι μετά από 3 μήνες σε χοίρους είχε καθημερινή αύξηση βάρους κατά 250 γραμ.(1,5 φορές) μεγαλύτερη από συγκριτική ομάδα χωρίς ΕΜ. Στα πουλερικά μετά από 50 μέρες η διαφορά ήταν 150 γραμ., ενώ επιταχύνεται η ανάπτυξη των οστών τους).
• Δυσάρεστες οσμές στους χώρους εκτροφής: Οι δυσάρεστες οσμές προκαλούνται συνήθως από μια πρόσμειξη στοιχείων , όπως η αμμωνία , το υδρόθειο , η τριμεθυλαμινη και η μεθυλμερκαπτανη . Αποτελούν τροφή για τους μικροοργανισμούς στη τεχνολογία των ΕΜ , οι οποίοι τις καταβροχθίζουν λαίμαργα και τις εξαφανίζουν. Επίσης πολλοί πιστεύουν πως τα αναερόβια βακτήρια είναι οι «κακοί « της υπόθεσης δυσάρεστες οσμές και τα αερόβια βακτήρια οι «καλοί». Στους ΕΜ υπάρχουν όμως και αναερόβια βακτήρια, που προκαλούν την ζύμωση και όχι μόνο δεν προκαλούν δυσάρεστες οσμές ,αλλά ευθύνονται για την αρκετά ευχάριστη μυρωδιά που πολλοί άνθρωποι βρίσκουν ελκυστική.

Για συγκεκριμένες συνταγές εφαρμογών και χρήσεων δέστε στην ιστοσελίδα της ΟΙΚΟ-ΕΜ:
http://www.oiko-em.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου