Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ – ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΪΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOY ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΦΑΛΙΚΟ ΦΟΡΟ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ
Με περίσσιο θράσος η κοινοβουλευτική χούντα συνεχίζει την ανελέητη επίθεση που έχει εξαπολύσει σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Παίρνοντας θάρρος από τις υποτονικές αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την επίσκεψη του αρχηγού της, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΔΕΘ, προχωρά στην επιβολή κεφαλικού φόρου σε κάθε σπίτι και διαμέρισμα, ανεξαρτήτως αν αποτελεί πρώτη κατοικία ή όχι και ανεξάρτητα από την αξία του, ενώ στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη επιβάλλει ότι μόνο ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας πάνω από ένα σημαντικό όριο (π.χ. 300.000 Ευρώ) θα έπρεπε να φορολογηθεί με ένα προοδευτικά κλιμακούμενο φόρο ακίνητης περιουσίας, ώστε να φορολογηθούν οι πλούσιοι που κυρίως ωφελήθηκαν από το Χρέος και οι μεγαλοϊδιοκτήτες καπιταλιστές κηφήνες που απομυζούν τους εργαζόμενους. Και σα να μην έφτανε αυτό, επιλέγει την προκαταβολική είσπραξη αυτού του φόρου μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, κάτι που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, προκειμένου να εκβιάσει με απειλή διακοπής τους ρεύματος όσους σκεφτούν να μην τον πληρώσουν! Επιπλέον όλο το προηγούμενο διάστημα η Χούντα έχει εξοπλίσει και εκσυγχρονίσει το νομικό της οπλοστάσιο και απειλεί με κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και φυλακίσεις !!!
Η Περιεκτική Δημοκρατία καλεί τον Ελληνικό λαό να αντιδράσει σε αυτή τη νέα ληστρική φοροεπιδρομή της χούντας, προβαίνοντας σε μαζική άρνηση πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΗ στους οποίους θα εμπεριέχεται ο νέος φόρος. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει ατομικά (για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω) αλλά μόνο συλλογικά και οργανωμένα, ώστε να μην μπορεί η Χούντα να θυματοποιήσει τους αντιστεκόμενους. Ένας τρόπος θα ήταν η συγκέντρωση των εντολών πληρωμής από συλλογικά όργανα (π.χ. από επιτροπές ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟΝ ΚΕΦΑΛΙΚΟ ΦΟΡΟ που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σε κάθε γειτονιά, κάθε χωριό, κάθε εργοστάσιο, κάθε γραφείο κ.λπ.) οι οποίες θα συγκέντρωναν όλους τους λογαριασμούς και θα τους παρέδιδαν απλήρωτους στην ΔΕΗ, μαζί με μια κοινή δήλωση που θα υπογραφόταν από όλους η οποία θα εξηγούσε γιατί αρνούνται να πληρώσουν τον φόρο που επιβάλλει μια κυβέρνηση που δεν έχει τη παραμικρή νομιμοποίηση για τα κτηνώδη μέτρα που επιβάλλει. Αν αυτό γινόταν μαζικά σε όλη την Ελλάδα η Χούντα θα ήταν ανίσχυρη να κάνει το παραμικρό και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ που αντιμετωπίζουν το ξεπούλημά της και τη μελλοντική τους απόλυση θα έκαναν και αυτοί το καθήκον τους για να συμπαρασταθούν με κάθε τρόπο στη πράξη αυτή.
Η συσπείρωση των λαϊκών στρωμάτων γύρω από ένα Μέτωπο που θα ενώνει τις αντισυστημικές δυνάμεις, με στόχο την ανατροπή των πιο άγριων αντιλαϊκών μέτρων που έχει δει ποτέ η χώρα, μέσα από την άμεση έξοδο από την ΕΕ και την Ευρωζώνη, τη στάση πληρωμών μέσα από τη διαγράφη του Χρέους και την ακύρωση των συνθηκών που υπέγραψε η Χούντα με την τρόικα, την κοινωνικοποίηση των τραπεζών, καθώς και την αναγκαστική απαλλοτρίωση χωρίς αποζημίωση του κοινωνικού πλούτου που ιδιωτικοποιείται αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη, ειδάλλως σύντομα η κατάσταση μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη.
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2011


Ελληνικό Δίκτυο Περιεκτικής Δημοκρατίας: www.inclusivedemocracy.org/pd • Διεθνές δίκτυο Περιεκτικής Δημοκρατίας: www.inclusivedemocracy.org • Επικοινωνία: peridimok@gmail.com


--
περιοδικό Περιεκτική Δημοκρατία
http://www.inclusivedemocracy.org/pd/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου