Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΑΙΩΝ: ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ

Γράφει ο Άρης Καπαράκης, Συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων, aris@solon.org.gr

Οι αγορές γαιών από ξένους επενδυτές και η ολοένα και μεγαλύτερη καλλιέργεια βιοκαυσίμων καταδικάζουν μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους στην πείνα, στερώντας τους από τη δυνατότητα αποδοτικών καλλιεργειών.
Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφική Ασφάλεια, η οποία συνεδρίασε
στη Ρώμη, ξαναέφερε στην επιφάνεια το ζήτημα της διατροφικής ασφάλειας και της δι-
ατροφής, η οποία διαρκώς επιδεινώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας της εκμετάλλευ-
σης γαιών από εταιρίες και κυβερνήσεις εις βάρος των αγροτικών πληθυσμών.
Σύμφωνα με τον ειδικευμένο ερευνητή των Ηνωμένων Εθνών σε ζητήματα Διατροφής
Ολιβιέ ντε Σουτέρ, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η αστικοποίηση και η αγορά καλ-
λιεργήσιμων γαιών από διάφορες εταιρίες αποτελεί ένα «εκρηκτικό μίγμα» για την δια-
τροφική ασφάλεια σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη..
Το φαινόμενο αποκλεισμού των τοπικών πληθυσμών από την εκμετάλλευση της ίδιας
τους της γης έχει προσλάβει δραματικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα σε
κράτη του Τρίτου και του Τέταρτου κόσμου. Ξένες πολυεθνικές εταιρίες και κυβερνήσεις
ανεπτυγμένων κρατών φαίνεται ότι έχουν συμμάχους στα πλάνα τους και τις περισσότερες τοπικές αρχές με αποτελέσματα δραματικά, τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ένα τεράστιο κερδοσκοπικό παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη με μόνα
θύματα τους τοπικούς αγροτικούς πληθυσμούς, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να
καλλιεργήσουν τις γαίες τους.
Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, οι μικρές εκτάσεις γης που έχουν στη διάθεσή
τους οι αγρότες υποβαθμίζονται σταδιακά, με αποτέλεσμα οι μικροκαλλιεργητές να πε-
ριορίζονται σε άνυδρες και ορεινές, περιοχές, δίχως τη δυνατότητα άρδευσης.
Οι αντιδράσεις και οι προσπάθειες οργάνωσης των τοπικών πληθυσμών απέναντι σε
αυτές τις πρακτικές συνήθως αποκρύπτονται από τα Μ.Μ.Ε. ή και καταστέλλονται δια της
βίας. Σύμφωνα με τα πορίσματα του Ο.Η.Ε. πάντως, μόνο στην Αφρική, όπου εμφανίζεται και οξύτερο το πρόβλημα, το 90% των περιπτώσεων αγοράς γαιών από ξένους επενδυτές στερείται νομικής βάσης.
Σύμφωνα με τον κ. Σουτέρ οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα
των πληθυσμών επί των γαιών αφού η παρούσα κατάσταση έχει «δραματικές επιπτώ-
σεις σε μικροκαλλιεργητές, ιθαγενείς, κτηνοτρόφους, ψαράδες επειδή η διαβίωσή τους
εξαρτάται άμεσα από την όποια πρόσβαση έχουν στις γαίες και τους υδάτινους πόρους». Εν μέσω όμως της οικονομικής κρίσης, πολλοί κυβερνώντες βλέπουν στις αγοραπωλησίες γης την ευκαιρία για γρήγορο και εύκολο κέρδος. Αν δεν υποκύψουν στο «παιχνίδι» αυτό, γίνονται θύματα της κλασσικής τακτικής σπίλωσής τους από Μ.Μ.Ε. και ξένες κυβερνήσεις.
Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφική Ασφάλεια, προτείνει τη συνέχιση
της διαδικασίας ανάπτυξης μιας εθελοντικής συμφωνίας, σχετικά με την υπεύθυνη διακυ-
βέρνηση στο ζήτημα εκμετάλλευσης των γαιών. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι σε θέση να
επιβάλλουν, αν και είναι πολύ αμφίβολο αν το θέλουν, μια δεσμευτική συμφωνία και οι
όποιες προτάσεις τους γίνονται στα πλαίσια «εθελοντικών» συμφωνιών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των όσων ειπώθηκαν στη διάσκεψη της Ρώμης για τη δια-
τροφική ασφάλεια, αποτελεί η νομική διαμάχη που μόλις ξεκινά στην Αίγυπτο, μετά την
αγορά τεράστιας έκτασης από Σαουδάραβα μεγιστάνα. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τοπικοί φορείς κατηγορούν την κυβέρνηση της Αιγύπτου, για παραχώρηση γης χωρίς κανένα όρο στον ξένο επενδυτή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει
ένα «κράτος εν κράτη» στην περιοχή Τόσκα. Οι τοπικοί φορείς υποστηρίζουν ότι η αγο-
ραπωλησία παραβαίνει κάθε νόμο περί ιδιοκτησίας και πώλησης γης και κάνουν λόγο
για «προδοσία».
Αν όμως δεν υπάρξει εκ μέρους των κρατών και των διεθνών οργανισμών δεσμευτική νομοθεσία που να σέβεται τα δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών και να μην θεωρεί
το κέρδος ως πανάκεια, δεν θα είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία. ]
(Πηγές: http://farmlandgrab.org/, http://
planetark.org, Reuters)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου