Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Σαμοθράκη και Πετρελαιαγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη

Σαμοθράκη και Πετρελαιαγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη
Ένα από τα σοβαρότατα προβλήματα που δεν απασχόλησαν τόσο την τοπική κοινωνία της Σαμοθράκης όσο και τους μέχρις σήμερα τοπικούς μας άρχοντες, είναι η επίδραση του αγω-γού ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ στο νησί μας.
Το έργο είναι σχεδόν έτοιμο να ξεκινήσει να υλοποιείται και έχει ήδη έχει υποβληθεί η περι-βαλλοντική μελέτη από την εταιρεία. Στην κατάρτιση αυτής της περιβαλλοντικής μελέτης πάρθηκε άραγε υπόψη και η Σαμοθράκη; Σίγουρα όχι, αφού κανένας δεν ενδιαφέρθηκε γι’ αυτό! Τουλάχιστον ας πάρουμε σήμερα μέρος στη συζήτηση της μελέτης που έχει κατατεθεί από την εταιρεία για διαβούλευση . . . . Το σίγουρο που μας αφορά σε σχέση με την λειτου-ργία του αγωγού είναι ότι τα πλοία θα διέρχονται δίπλα από το νησί μας και θα δένουν μετα-ξύ Αλεξ/πολης και Σαμοθράκης. Ως εκ’ τούτου οι επιπτώσεις στο νησί και στη ζωή μας θα είναι άμεσες και καίριες! Άλλα νησιά της μεσογείου που δεν τους αφορά o αγωγός άμεσα έχουν ξεσηκωθεί εδώ και καιρό για το ζήτημα αυτό!
Αυτές τις ημέρες είχαμε 2 μεγάλες θαλάσσιες μολύνσεις από πετρελαιοφόρα με ανυπολό-γιστες συνέπειες στην Ευρώπη. Να σημειωθεί ότι τα πλοία που θα διαπλέουν δίπλα στο νησί μας θα είναι από τα μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα, μέχρις και 250 χιλιάδων τόνων. Τα πλοία αυτά που θα αγκυροβολούν δίπλα μας, σε μια απόσταση 20 μιλίων περίπου, μια απόσταση που θεωρείται για τις θαλάσσιες μολύνσεις αμελητέα, θα είναι μόνιμος κίνδυνος, αφού οι ισχυροί άνεμοι του θρακικού πελάγους θα είναι μια μόνιμη απειλή για τρακαρίσματα και ατυχήματα. Και να φανταστεί κανείς, ότι σύμφωνα με τον καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Χαριτω-νίδη, δέκα τόνοι πετρελαίου που θα χυθούν στη θάλασσα της περιοχής, με ευνοϊκές συνθή-κες, αρκούν για να εξαφανιστεί μια για πάντα ο βιότοπος του δέλτα του Έβρου! Τέλος, τα πλοία αυτά, θα μεταφέρουν ανεξέλεγκτα ξένους και επικίνδυνους για την περιοχή μας μικροοργανισμούς από μακρινές χώρες απ όπου θα έρχονται. Στις δαλματικές ακτές για παράδειγμα πριν από χρόνια εμφανίστηκε ένα σπάνιο είδος από μέδουσες, ξενόφερτες, με πολύ δυσάρεστες συνέπειες στον τουρισμό της περιοχής για χρόνια, σε μια παραλία της Ιταλίας στην Αδριατική, εμφανίστηκε ένα ξένο είδος φύκια που κατέκλισε ολόκληρη την τουριστική παραλία με συνέπεια για χρόνια να προκαλεί μεγάλα προβλήματα!
Οι ειδικοί επιστήμονες «κρούουν τον κώδωνα» για τον κίνδυνο μεγάλων αρνητικών επιπτώσεων στη θαλάσσια ζωή και ιδιαίτερα στις ποσειδωνίες (δάση του βυθού της μεσογείου όπου ζουν και αναπαράγονται πλήθος ψαριών, φυτών και άλλων οργανισμών).
Ο πετρελαιαγωγός θα έχει επιπτώσεις εκτός από την αλιεία και τον τουρισμό, και στην γενικότερη οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.
Ποιος αλήθεια θα πήγαινε για διακοπές στον Ασπρόπυργο!
Δυστυχώς για το μεγάλο αυτό ζήτημα του Πετρελαιαγωγού και τις συνέπειες του στη Σαμο-θράκη δεν ασχολήθηκε κανείς εκτός από τον γράφοντα! Ούτε το δημοτικό μας συμβούλιο ασχολήθηκε ποτέ μ’ αυτό το θέμα, ούτε η τοπική κοινωνία, ούτε οι φορείς της (ξενοδόχοι, ψαράδες κ.ά.). Και να φανταστεί κανείς, ότι η συζήτηση γι΄αυτόν τον αγωγό ξεκίνησε στον Έβρο από το 1994!
Μια άλλη διάσταση του αγωγού εκτός από τους κινδύνους που προανέφερα, είναι και τα περίφημα royalties, δηλαδή τα τέλη διέλευσης του αγωγού από το ελληνικό έδαφος συμπε-ριλαμβανομένων και των αντισταθμισμάτων κινδύνου! Πρόκειται για ένα σημαντικό χρη-ματικό ποσό που θα μοιράζονται οι περιοχές που είναι συσχετισμένες με την διέλευση και τη λειτουργία του αγωγού! Τα τέλη αυτά τα διεκδικούν εκτός από τον δήμο της Αλεξ/πολης ακόμη και ο νομός Ξάνθης! Μόνο εμείς οι κάτοικοι της Σαμοθράκης δεν ενδιαφερθήκαμε! Μήπως δεν τα χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα; Και τέλος πάντων εμείς θα έχουμε τον κίνδυνο και οι άλλοι τα αντισταθμίσματα;
Νεολαίοι του νησιού μας. Εμείς οι μεγαλύτεροι με την αδιαφορία μας σας παραδίνουμε πολλά άλυτα και μεγάλα προβλήματα που αφορούν το μέλλον σας και τη ζωή σας!
Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ας γίνουν μια αφορμή να συζητηθεί επιτέλους και αυτό το μεγάλο ζήτημα του πετρελαιαγωγού. Στο χέρι σας είναι να επιβάλλετε μια τέτοια συζήτηση στην κοινωνία και στους υποψήφιους!
Μπείτε μπροστά και αγωνιστείτε γιατί η ζωή σας που σας ανήκει και ποιος ξέρει! Ίσως κα-τάφέρετε με την ορμή σας και την φρεσκάδα σας να αφυπνίσετε και να συμπαρασύρετε μαζί σας και κάποιους από εμάς, τους μεγαλύτερους, τους υπεύθυνους !!!
Καλή δύναμη λοιπόν . . .

Σπιτάλας Βασίλης 2551095214
Μέλος της Οικολογικής Εταιρείας Έβρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου