Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Η Ορνιθολογική αποδομεί βήμα προς βήμα τις κυβερνητικές υποσχέσεις

Προεκλογικές πράσινες εξαγγελίες, μετεκλογικά πράσινα άλογα
Του ΦΙΛΗ ΚΑΪΤΑΤΖΗ
Ενα χρόνο μετά τις «πράσινες φιλοδοξίες» της κυβέρνησης τα «αποτελέσματα είναι γκρίζα», όπως αποκαλύπτει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αποτιμώντας τις υποσχέσεις για: το αστικό περιβάλλον, το θαλάσσιο, τους υδάτινους πόρους, τις προστατευόμενες περιοχές, τη χωροταξία, τη βιοποικιλότητα, την περιβαλλοντική διοίκηση.
Πνιγήκαμε στα «θα»... «Η υποβίβαση του περιβαλλοντικού ζητήματος σε "δευτερεύον" ζήτημα στην πολιτική ατζέντα των κυβερνήσεων ήταν ένα δεδομένο με το οποίο οι πολίτες ζούσαν εδώ και (τουλάχιστον) πέντε δεκαετίες», λέει ο διευθυντής της ΕΟΕ Ξενοφών Κάππας, υπενθυμίζοντας: «Η κυβέρνηση όμως της 4ης Οκτωβρίου 2009 υποσχέθηκε να φέρει το περιβάλλον ως κεντρικό ζήτημα στην πολιτική της ατζέντα».
Τι έγινε 365 μέρες μετά; (Στον πίνακα παρουσιάζεται ένα μέρος από τις προεκλογικές εξαγγελίες και τα αποτελέσματα σήμερα. Αναλυτικά οι «πράσινες» δεσμεύσεις και τα «γκρίζα» αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ornithologiki.gr)
Χωροταξία
* Ξεκινώντας από τη χωροταξία, η ΕΟΕ παρατηρεί: Ενα χρόνο μετά η κυβέρνηση δεν έχει προβεί στα βήματα εκείνα για την επίλυση των διογκωμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων που παραμένουν από την ανεπαρκή, άναρχη και χωρίς περιβαλλοντικά κριτήρια χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, το νομοσχέδιο για επιτάχυνση των μεγάλων έργων που προωθεί η κυβέρνηση ως λύση στην οικονομική κρίση, αποτελεί σοβαρή παράκαμψη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και μοιάζει επανάληψη της νομοθεσίας επιτάχυνσης των ολυμπιακών έργων, που προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές στο περιβάλλον της Αττικής. Στην προκειμένη περίπτωση θα επιφέρει ζημιές και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Προστατευόμενες περιοχές
* Στο θέμα «προστατευόμενες περιοχές» η χώρα μας έχει καταδικαστεί στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για ελλιπή μέτρα προστασίας του δικτύου Natura 2000. Εχει συντάξει σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, που όμως δεν αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
* Στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν έχει, εκτός των άλλων, προχωρήσει ο καθορισμός καταφυγίων για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων και των οικοσυστημάτων.
Βιοποικιλότητα
* Στη θεσμική κατοχύρωση για την προστασία της βιοποικιλότητας, από τις 25 κοινές υπουργικές αποφάσεις καμία δεν έχει αναβαθμιστεί σε προεδρικό διάταγμα, όπως προβλέπει ο ν. 16550 για την προστασία του περιβάλλοντος.
Υδάτινοι πόροι
* Ενα από τα κορυφαία θέματα στη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι ότι παραμένει σε ισχύ η καταστροφική λύση εκτροπής του Αχελώου, παρά τις επτά καταδικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
* Στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον, αν και έχει επιδειχθεί πολιτική βούληση για σχεδιασμό με περιβαλλοντικά κριτήρια, υπάρχουν παραδείγματα, όπως ο Υμηττός και η Πάρνηθα, που απειλούνται από τον τρόπο που θα γίνει η επέκταση και κατασκευή αυτοκινητοδρόμων (Αττική Οδός) και από την εξαίρεση από την αναδάσωση της περιοχής γύρω από το καζίνο «Μον Παρνές» αντιστοίχως.
Περιβαλλοντική διοίκηση
* Στον τομέα της περιβαλλοντικής διοίκησης διακρίνουμε ότι η πολιτική στη φύλαξη π.χ. της υπαίθρου παραμένει ανύπαρκτη. Οι δασικές υπηρεσίες, παρά την ενσωμάτωση της Αγροφυλακής και την ένταξή τους στο αρμόδιο υπουργείο (Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) είναι χωρίς υλικοτεχνική υποδομή.
Γκρίζα τα αποτελέσματα, λοιπόν, παρά τις... πράσινες φιλοδοξίες. *

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου