Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα (ΤΕΝ)

Έλαβα με μαίηλ και το αναρτώ για όποιον από την περιοχή θέλει να συμμετάσχει στις αρχικές συζητήσεις για τη δημιουργία του:

Βασικές πληροφορίες (κείμενο διαβούλευσης)

Τι είναι το Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα (ΤΕΝ)

Το ΤΕΝ είναι ένα Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα το οποίο υπάρχει ως μέσο συναλλαγής μέσα σε μια γεωγραφικά καθορισμένη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, στη δική μας περίπτωση στο Νομό Μαγνησίας. Σε αυτή την Ένωση ή Δίκτυο, τα μέλη τoυ συμφωνούν σε ένα πλαίσιο συναλλαγών έχοντας ως μέσον τη μονάδα ΤΕΝ (Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα) η οποία έχει αξία ίση προς ένα ευρώ.

Το ΤΕΝ δεν είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής προϊόντων

Το δίκτυο ΤΕΝ χρησιμοποιεί ως μονάδα μέτρησης των συναλλαγών το «νόμισμα»ΤΕΝ το οποίο λειτουργεί παράλληλα με το ευρώ.
Η ανταλλαγή προϊόντων είναι κάτι διαφορετικό και δεν αφορά τη συναλλαγή με τη μεσολάβηση χρήματος, όπως για παράδειγμα όταν ανταλλάσσονται ας πούμε ένας τενεκές λάδι με ένα σακί αλεύρι.
Η συναλλαγή με εναλλακτικό χρήμα έχει το πλεονέκτημα ότι ξεπερνάει τους περιορισμούς των συναλλαγών σε είδος. Κερδίζετε “χρήματα” για παροχή υπηρεσιών και αγαθών και τα “χρήματα” αυτά μπορείτε να τα ξοδέψετε επίσης για αγορά υπηρεσιών και αγαθών που εσείς επιθυμείτε από άλλα μέλη του δικτύου.

Τι έχει να κερδίσει κάποιος από τη συμμετοχή του στο δίκτυο ΤΕΝ

Το δίκτυο ΤΕΝ δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και σε επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής μας αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης και διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών αποκλειστικά στα άλλα μέλη του δικτύου.

Με τη συμμετοχή του στο δίκτυο ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να προσφέρει εργασία, προϊόντα ή υπηρεσίες για τις οι οποίες θα αμειφθεί με μονάδες ΤΕΝ πιστώνοντας έτσι το λογαριασμό του. Η πίστωση σε μονάδες ΤΕΝ στην πράξη σημαίνει ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα, πάντα μέσα στα όρια του συγκεκριμένου δικτύου, να αναζητήσει με τη σειρά του υπηρεσίες ή προϊόντα που υπάρχουν διαθέσιμα και να τα πληρώσει με μονάδες ΤΕΝ.

Στο δίκτυο ΤΕΝ όλες οι συναλλαγές γίνονται με σκοπό το αμοιβαίο όφελος των μελών του με ίσους όρους και από την ίδια βάση. Το ίδιο το σύστημα βάζει φραγμό στη συσσώρευση και δεν νοείται ένα καθεστώς όπου κάποιοι είναι τα αφεντικά και κάποιοι οι εργάτες. Για να αποκτήσουν ΤΕΝ τα μέλη του δικτύου χρειάζεται να ξεκινήσουν μια συναλλαγή και να είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν υπηρεσίες ή προϊόντα για αξιοποίηση από τα άλλα μέλη του δικτύου.

Τι είδους συναλλαγές μπορούν να γίνουν στο δίκτυο ΤΕΝ

Το εύρος των συναλλαγών είναι άπειρο και εξαρτάται από το μέγεθος του δικτύου, άρα και των διαθέσιμων προσφορών σε υπηρεσίες και προϊόντα.

Συναλλαγή με προσφορά εργασίας ή απασχόλησης.

Αυτή είναι η πιο απλή μορφή συναλλαγής στο δίκτυο ΤΕΝ. Μετά την εγγραφή του και την ενημέρωση για τις υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να προσφέρει το μέλος του δικτύου μπορεί να κάνει ένα από τα δύο πράγματα:

1.Να περιμένει κάποιο άλλο μέλος του δικτύου να επικοινωνήσει μαζί του και να ζητήσει τις υπηρεσίες του. Αν για παράδειγμα είναι δάσκαλος αγγλικής γλώσσας, στην ανακοίνωση του η οποία δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του ΤΕΝ και στο έντυπο που θα εκδίδεται γι’ αυτό τον σκοπό, γίνεται αναφορά στη διαθεσιμότητα του και στον αριθμό των μονάδων ΤΕΝ που ζητάει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Για λόγους απλότητας μπορεί κάποιος να υπολογίζει την αξία της προσφερόμενης συναλλαγής με βάση την αντίστοιχη του ευρώ. Έτσι αν ο δάσκαλος αγγλικής χρέωνε για μια ώρα μάθημα 15 ευρώ θα μπορέσει να διαπραγματευτεί από αυτή τη βάση.

2.Να αναζητήσει από τον κατάλογο στο δικτυακό τόπο της Ένωσης ΤΕΝ προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζεται. Πολύ απλά μόλις εντοπίσει την προσφερόμενη υπηρεσία, κάνοντας κλικ πάνω της μπορεί να δει περισσότερες λεπτομέρειες, στοιχεία επικοινωνίας και φυσικά το κόστος σε ΤΕΝ. (σε τακτά διαστήματα θα τυπώνεται και θα κυκλοφορεί αντίστοιχος κατάλογος προσφερόμενων υπηρεσιών και προιόντων) Το επόμενο και τελικό βήμα είναι να έρθει σε επικοινωνία με αυτόν που προσφέρει την υπηρεσία και να συμφωνήσει στην τιμή, όπως θα έκανε και σε κάθε άλλη συναλλαγή με ευρώ. Όταν η συναλλαγή πραγματοποιηθεί τότε θα πρέπει να πιστώσει το λογαριασμό του προσώπου από το οποίο έλαβε υπηρεσίες με τόσες μονάδες όσες έχει συμφωνηθεί. (Η διαδικασία θα περιγραφεί παρακάτω)

Συναλλαγή με αγορά ή πώληση προϊόντων.

Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη αφορά μεταχειρισμένα προϊόντα. Ο ενδιαφερόμενος, μέλος του δικτύου, κάνει γνωστή την προσφορά του και σαν ένα είδος τοπικού ebay μπορεί να πουλήσει κάθε είδους προϊόντα, ή φυσικά να αγοράσει μετά από αναζήτηση στο σχετικό κατάλογο, πάντα με μονάδες ΤΕΝ.

Στην δεύτερη υποκατηγορία μπορεί να προσφέρει η να αγοράσει καινούργια προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή η συναλλαγή γίνεται μεταξύ πελάτη και καταστήματος μέλος του δικτύου στη βάση των προσφορών που θα υπάρχουν από το συγκεκριμένο κατάστημα είτε ως ποσοστό του κόστους που μπορεί να αγοραστεί με ΤΕΝ είτε ως συνολικό ποσό πωλήσεων ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ποιος μπορεί να γίνει μέλος – σε ποιους απευθύνεται το δίκτυο

Κάθε ένας/μια που αδυνατεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών του με τα εισοδήματα του σε ευρώ και χρειάζεται ένα συμπλήρωμα να καλύψει πρόσθετες ανάγκες για υπηρεσίες και προϊόντα. Το δίκτυο επομένως μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο:

1.Για χαμηλόμισθους που χρειάζονται μια επιπλέον πηγή εισοδημάτων,
2.Για ανέργους οι οποίοι με τρόπο αυτό μπορούν να καλύψουν ένα μέρος των αναγκών τους για συναλλαγές
3.Για συνταξιούχους οι οποίοι θα αποκτήσουν, εφόσον το επιθυμούν, μια δυνατότητα να κάνουν επιπλέον πράγματα από αυτά που τους επιτρέπει η σύνταξή τους.
4.Για γυναίκες και άτομα που επιθυμούν να έχουν ευελιξία και περιορισμένες ώρες απασχόλησης.
5.Για εμπόρους οι οποίοι έτσι θα αυξήσουν τους πελάτες τους και τη δυνατότητα τους να γίνουν και οι ίδιοι με τη σειρά τους καταναλωτές υπηρεσιών και προϊόντων του δικτύου.

Πως γίνεται κάποιος μέλος;

Η διαδικασία για να γίνει κάποιος μέλος είναι απλή και μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του δικτύου ή καταθέτοντας συμπληρωμένη τη σχετική φόρμα αίτηση για την εγγραφή στο δίκτυο σε ένα από τα κέντρα υποστήριξης σε ολόκληρη την πόλη (θα υπάρξει σχετικός κατάλογος σημείων πρόσβασης)

Κάθε μέλος με την αίτηση του δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο εν λόγω δίκτυο. Αντίστοιχα κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από την ένωση με απλή δήλωση και διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός του δεν είναι χρεωστικός.

Πρέπει να κερδίσω μονάδες ΤΕΝ πριν αγοράσω υπηρεσίες ή προϊόντα

Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Όλοι οι λογαριασμοί αρχίζουν από το μηδέν. Για να πιστωθεί ένας λογαριασμός κάποιος άλλος πρέπει να χρεωθεί. Έτσι, ανά πάσα στιγμή περίπου τα μισά μέλη του δικτύου θα έχουν πιστωτικούς λογαριασμούς ενώ τα άλλα μισά χρεωστικούς. Το να υπάρχουν χρεωστικοί λογαριασμοί στο σύστημα δεν είναι καθόλου κακό. Αυτό που στην πράξη σημαίνει ένας χρεωστικός λογαριασμός είναι ότι κάποιος έχει πάρει προϊόντα ή υπηρεσίες μεγαλύτερης αξίας από αυτά που ο ίδιος έχει προσφέρει, αλλά ότι είναι διαθέσιμος με την πρώτη ευκαιρία να το κάνει.
Με αυτή τη λογική κάποιος μπορεί να ξεκινήσει μια συναλλαγή χρεώνοντας το λογαριασμό του με την προϋπόθεση ότι κινείται σε λογικά πλαίσια και δεν είναι καταχρηστική του συστήματος. Αν όλοι περίμεναν να αποκτήσουν πίστωση πριν κάνουν κάποια αγορά τότε το σύστημα δεν θα ξεκινούσε ποτέ να λειτουργεί. Για λόγους προστασίας του συστήματος θα καθοριστεί πλαφόν τόσο στους χρεωστικούς όσο και στους πιστωτικούς λογαριασμούς.
Πως αποκτάω την πρώτη μου πίστωση στο λογαριασμό μου
Ο λογαριασμός σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για πίστωση είτε για χρέωση ανάλογα με το αν προσφέρετε ή αγοράζετε υπηρεσίες. Για παράδειγμα κάνω μια συμφωνία για να μου βάψετε ένα δωμάτιο στο σπίτι μου για 150 ΤΕΝ, που αντιστοιχούν σε 150 ευρώ, συν το κόστος της μπογιάς, το οποίο συμφωνώ να σας πληρώσω σε ευρώ. Μετά την πραγματοποίηση της συμφωνημένης εργασίας ο λογαριασμός σας αυξάνει κατά 150 ΤΕΝ και ο δικός μου μειώνεται κατά 150 ΤΕΝ. Τώρα εννοείται ότι εσείς μπορεί να κάνετε μια άλλη συναλλαγή όπως επιθυμείτε και να διαθέσετε εκεί την πίστωση που έχετε.

Όταν ο λογαριασμός σας είναι χρεωστικός ουσιαστικά σημαίνει ότι έχει αναλάβει την υποχρέωση να παρέχετε και εσείς με τη σειρά σας υπηρεσίες ή προϊόντα σε άλλα μέλη του δικτύου. Σε ένα υγιές σύστημα ΤΕΝ οι λογαριασμοί ανεβαίνουν και κατεβαίνουν από πιστωτικοί σε χρεωστικοί και αντίθετο

Υπάρχει χρέωση για το λογαριασμό;

Δεν υπάρχει καμιά χρέωση. Δεν επιβαρύνονται με τόκους οι χρεωστικοί λογαριασμοί και οι πιστωτικοί δεν κερδίζουν τόκους πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει κανένα νόημα η συσσώρευση μονάδων ΤΕΝ μέσα στο σύστημα.

Είναι αυτονόητο ότι επειδή οι μονάδες ΤΕΝ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν έξω από το συγκεκριμένο δίκτυο δεν έχουν τη ίδια δύναμη κατανάλωσης με το ευρώ. Είναι επομένως συμπλήρωμα και όχι αντικατάστατο του ευρώ με το οποίο θα πρέπει να γίνουν συναλλαγές που δεν μπορούν να γίνουν με τις μονάδες ΤΕΝ.

Πως εξασφαλίζεται το σύστημα από απάτες.

Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα και δικλείδες ασφαλείας που θωρακίζουν το σύστημα και εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να το εκμεταλλευτούν ως εξής:
1.Κάθε μέλος θα έχει ένα όριο χρεωστικού λογαριασμού κλιμακωτά που θα ξεκινάει από τα 100 ΤΕΝ και θα αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο παραμονής στο δίκτυο, τις συναλλαγές που πραγματοποιεί και την αξιολόγηση των συναλλαγών του από τα άλλα μέλη του δικτύου.
2.Οι λογαριασμοί είναι ανοικτοί σε όλα τα μέλη και κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να δει τους λογαριασμούς αυτών με τους οποίους θέλει να έχει συναλλαγή.
3.Μετά από κάθε συναλλαγή, παράλληλα με τη διαδικασία πίστωσης του λογαριασμού ενός μέλους θα γίνεται ποιοτική αξιολόγηση από τον αποδέκτη των υπηρεσιών ή προϊόντων.
4.Η συνέλευση των μελών του Δικτύου μπορεί να αποφασίσει επιπλέον μέτρα.
5.Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής του συστήματος θα παρακολουθεί τις συναλλαγές και θα ενημερώνει τα μέλη του δικτύου αν χρειαστεί.

Επιτρέπεται η μεταφορά μονάδων ΤΕΝ από λογαριασμό σε λογαριασμό ή για δωρεά σε φιλανθρωπική οργάνωση;

Είναι δυνατόν να γίνει μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό μονάδων αρκεί να πιστωθεί ένα λογαριασμός και ένας άλλος να χρεωθεί το αντίστοιχο ποσό.

Μπορεί επίσης να γίνει δωρεά μονάδων ΤΕΝ σε ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις οι οποίες με τη σειρά τους θα τις χρησιμοποιήσουν μέσα στο σύστημα είτε για κάλυψη μέρους των εξόδων τους ή για μεταβίβαση προς εθελοντές που συμμετέχουν στις εργασίες τους.

Νομική μορφή

Το δίκτυο ΤΕΝ δεν έχει νομική μορφή, αλλά αποτελεί άτυπο δίκτυο εθελοντικής συμμετοχής φυσικών και νομικών προσώπων.

Τα μέλη του δικτύου με την αίτηση τους για συμμετοχή στο δίκτυο αποδέχονται τους όρους λειτουργίας του. Οι αποφάσεις θα παίρνονται συλλογικά, ενώ για την διαχείριση προβλέπεται ο ορισμός διαχειριστικής γραμματείας.

Το δίκτυο ΤΕΝ έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών του, τα οποία φέρουν τα ίδια τη ευθύνη για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν και την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που διακινούνται.

Γιάννης Γρηγορίου, Κοινωνιολόγος, Msc

Για παρατηρήσεις και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 24210 23231

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου