Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ και τους Αυτοοργανωμένους Χώρους κοινωνικής παρέμβασηςΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΙΣΤΟ, ελεύθερο κοινωνικό χώρο αλληλεγγύης στο Χαϊδάρι»

Καλούμε την τοπική κοινωνία του Χαϊδαρίου, τους συλλόγους και τα σωματεία,
τους πολιτικούς  φορείς και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, τον κάθε πολίτη,
να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα κοινωνικής παρέμβασης και αλληλεγγύης στον ΙΣΤΟ
και να καταδικάσει την εκδίωξη των πολιτών από το χώρο


Αυτή την περίοδο οι αυτοοργανωμένοι/αυτοδιαχειριζόμενοι κοινωνικοί χώροι αλληλεγγύης και οι καταλήψεις δέχονται μια συντονισμένη επίθεση, την ίδια περίοδο που η λίστα Λαγκάρντ αποδεικνύει τη διαπλοκή και τις διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες συγκάλυψης του σκανδάλου της φοροδιαφυγής. Είναι μια ακόμα επίθεση σε μια κοινωνία, που βιώνει την πιο βάρβαρη παραβίαση των κοινωνικών και πολιτικών της δικαιωμάτων, μια επίθεση στις κοινωνικές δυνάμεις που στέκονται απέναντι στο φασισμό και στο νεοναζισμό.

Πριν ένα χρόνο, στις 4 Ιανουαρίου 2012, αποφασίσαμε να ζωντανέψουμε έναν απαξιωμένο από το 2005, το ιστορικό παλαιό Δημαρχείο Χαϊδαρίου, που φέρει το όνομα ενός από τους πρώτους κατοίκους της πόλης, του συνδικαλιστή στους σιδηροδρόμους, βουλευτή της ΕΔΑ και Δημάρχου Χαϊδαρίου «Δημήτρη Γιαχνή». Για επτά ολόκληρα  χρόνια μέχρι το 2012, ήταν κλειστό, χωρίς να χρησιμοποιείται από το Δήμο. Αυτό το ιστορικό, αλλά απαξιωμένο από το Δήμο κτήριο, αποφασίσαμε να το επαναχρησιμοποιήσουμε, να το ξαναζωντανέψουμε, να «στεγάσουμε» τη δημιουργικότητά μας, τον εθελοντισμό μας, την αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας, την αγωνιστικότητα μας, να υπερασπίσουμε τις κοινωνικές δομές και «οτιδήποτε δεν σώζεται».

Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε στην ΚΑΤΑΛΗΨΗ του κτηρίου, την επανάχρηση του και το άνοιγμα του ξανά στους πολίτες. Πετάξαμε τόνους σκουπίδια και μπάζα, το βάψαμε, το επιπλώσαμε, δημιουργήσαμε χώρους διδασκαλίας και ψυχαγωγίας, υλοποιούμε προγράμματα απασχόλησης και εκπαίδευσης για τα παιδιά και τους νέους.  Μετά από ένα χρόνο «κατάληψης» του κτηρίου και της καθημερινής «ύφανσης του Κοινωνικού ΙΣΤΟΥ της πόλης» θέλουμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για τις δράσεις και τις παρεμβάσεις στο χώρο αλλά και στην κοινωνία γενικότερα και να ζητήσουμε να μας στηρίξουν και να συμμετάσχουν στον ΙΣΤΟ:
1.       Περισσότεροι από είκοσι εθελοντές καθηγητές της ομάδας «στήριξης μαθητών», προσφέρουν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
2.       Η ομάδα  «Κοινωνικής Αλληλεγγύης» οργανώνει δράσεις για τη στήριξη ευπαθών συμπολιτών μας.
3.       Παρέχεται εθελοντικά νομική, λογιστική και ιατρική υποστήριξη.
4.       Λειτουργούν σε εβδομαδιαία βάση ελεύθερα καλλιτεχνικά-εικαστικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες καθώς και παιδικά τμήματα μουσικοκινητικής και μουσικοθεατρικού παιχνιδιού.
5.       Διαθέτουμε ανταλλακτήριο παιδικών ρούχων και παιχνιδιών.
6.       Λειτουργούν ελεύθερα τμήματα γιόγκα, αυτογνωσίας, χορού.
7.       Υπάρχουν τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών και μουσικών οργάνων.
8.       Διοργανώνονται εκδηλώσεις, σεμινάρια αυτομόρφωσης και πρακτικά εργαστήρια, στα πλαίσια των δράσεων της ομάδας «Κοινωνικής Οικονομίας-Αυτάρκειας».
9.       Στο χώρο λειτουργεί μικρή βιβλιοθήκη με 300 τίτλους βιβλίων, καθώς και παιδική βιβλιοθήκη.
10.   Οργανώνονται συζητήσεις, εκδηλώσεις, προβολές, παρουσιάσεις βιβλίων, με σκοπό την κατανόηση αλλά και την εναλλακτική προσέγγιση κοινωνικών, πολιτικών, οικολογικών θεμάτων.
11.   Πιστεύοντας βαθιά στην αρχή της συνεργασίας, επιδιώκουμε την αλληλεπίδραση με άλλους χώρους, που βαδίζουμε στους «ίδιους δρόμους». Στο χώρο φιλοξενούνται η Κινηματογραφική Λέσχη Χαϊδαρίου, τμήματα μουσικών μαθημάτων του  Κοινωνικού Ωδείου, εκδηλώσεις του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. και των Φίλων της Φύσης και είναι διαθέσιμος σε κάθε συλλογικότητα για συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και συναντήσεις.
12.   Στην πλατεία-περιβάλλοντα χώρο, έχουν πραγματοποιηθεί συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, γιορτές, κινηματογραφικές προβολές με τη συμμετοχή εκατοντάδων συμπολιτών μας.
13.   Στο χώρο λειτουργεί «αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό καφενείο» και «συλλογική κουζίνα», όπου συναντιόμαστε, γνωριζόμαστε, συζητάμε… ανακαλύπτουμε ξανά το διπλανό μας.
14.   Ο ΙΣΤΟΣ έχει κάνει παρεμβάσεις, δράσεις και έχει συμπαρασταθεί σε συμπολίτες μας που τους έκοψαν το ρεύμα, στους εργαζόμενους στο Δήμο, σε μετανάστες, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Έχει συνδιοργανώσει αντιφασιστικές εκδηλώσεις, πορείες- δράσεις, έχει υπερασπιστεί τις κοινωνικές δομές.

Παράλληλα συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες και κοινές δράσεις ενάντια στο φασισμό και στο νεοναζισμό, την υπεράσπιση των πολιτικών  και των κοινωνικών δικαιωμάτων, αντιστεκόμαστε στη λεηλασία της φύσης και την υποβάθμιση των πόλεων.

Τόσο οι αλληλέγγυες και δημιουργικές δράσεις στο χώρο  του παλαιού Δημαρχείου όσο και οι ευρύτερες πολιτικές και  κοινωνικές παρεμβάσεις του ΙΣΤΟΥ ενοχλούν το πολιτικό σύστημα και για αυτό προσπαθούν να μας βάλουν εμπόδια, ακόμα και να μας εκδιώξουν από το χώρο.
Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί χρόνια τώρα να υλοποιήσει ένα άσκοπο έργο, χτίζοντας ένα νέο Πολιτιστικό Κέντρο (όταν την ίδια στιγμή έχει διαλύσει τις δημοτικές πολιτιστικές δομές και τα Πολιτιστικά Κέντρα του Δήμου έχουν στοιχειώσει), γκρεμίζοντας ένα ιστορικό κτήριο, τσιμεντοποιώντας ένα ελεύθερο, κοινόχρηστο χώρο και  σπαταλώντας 3.000.000,00 €, προς τσέπες εργολάβων και ημέτερων, χωρίς να ενδιαφέρεται στην πραγματικότητα να χρησιμοποιήσει το χώρο.
Ο Ιστός και η τοπική κοινωνία στάθηκαν απέναντι στο σχέδιο κατεδάφισης της ιστορίας, τσιμεντοποίησης ενός ελεύθερου χώρου και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος, και κατάφεραν την ακύρωση του έργου.
Και θα σταθούμε όλοι μαζί, και πάλι, απέναντι σε οποιοδήποτε σχέδιο προσπαθήσει να εντάξει το ιστορικό κτήριο της πόλης μας και τον ελεύθερο χώρο της πλατείας, στο γενικότερο πλάνο «αξιοποίησης» της δημόσιας περιουσίας.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ – ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Οι δημόσιοι και οι κοινόχρηστοι χώροι ανήκουν στους πολίτες και όχι στους εργολάβους
Το ιστορικό κτήριο του παλαιού Δημαρχείου και τον περιβάλλοντα πευκόφυτο κοινόχρηστο χώρο,  που λειτουργούν ως ένας κοινωνικός ΙΣΤΟΣ  για την πόλη, πρότυπο αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης, θα τους υπερασπίσουμε μαζί με την κοινωνία, με όλα τα μέσα.

ΕΜΕΙΣ με τις δράσεις και τις παρεμβάσεις μας υπερασπιζόμαστε το δημόσιο χαρακτήρα του κτηρίου, κρατάμε ανοιχτό στην κοινωνία ένα χώρο αλληλεγγύης, έκφρασης, δημιουργίας και αντίστασης.
ΑΥΤΟΙ προσπαθούν να απαξιώσουν ένα δημόσιο κτήριο, σφραγίζοντας το για να το ξεπουλήσουν σε ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.

Αγαπητοί συμπολίτες,
Υπερασπιζόμαστε το ιστορικό κτήριο του παλαιού Δημαρχείου και τον ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε και να αντιστεκόμαστε. Αγωνιζόμαστε για την διατήρηση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Σας ΚΑΛΟΥΜΕ:
Να αντισταθούμε στα σχέδια τσιμεντοποίησης, απαξίωσης, ξεπουλήματος του παλαιού Δημαρχείου & εκδίωξης των ενεργών πολιτών που συμμετέχουν στον ΙΣΤΟ.
Να συμμετέχετε στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στον ΙΣΤΟ Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Αλληλεγγύης στο Χαϊδάρι.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
Η αλληλεγγύη και ο συλλογικός αγώνας το όπλο μας

Καλούμε την τοπική κοινωνία του Χαϊδαρίου, τους συλλόγους και τα σωματεία, τους πολιτικούς  φορείς και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, τον κάθε πολίτη, να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα κοινωνικής παρέμβασης και αλληλεγγύης στον ΙΣΤΟ και να καταδικάσει την εκδίωξη των πολιτών από το χώροΙΣΤΟΣ ελεύθερος κοινωνικός χώρος αλληλεγγύης
Κουμουνδούρου 5 και Νικομηδείας, Χαϊδάρι
http://istosxaidari.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου