Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΠΟΡΕΙΑ στο Βόλο«Οι καταλήψεις δεν είναι κέντρα ανομίας
είναι χώροι δημιουργίας έκφρασης και ελευθερίας»

 Αλληλεγγύη στις καταλήψεις!
Όλοι όλες στην πορεία αλληλεγγύης: Σάββατο 19/1, 12μμ, πλ. Αγ. Νικολάου
Οι συνεχείς βίαιες επιθέσεις των πάνοπλων ταγμάτων του Δένδια σε καταλήψεις στην Αθήνα, προφανώς δεν γίνονται για την «πάταξη της ανομίας». Οι λόγοι της εκδήλωσης πυγμής είναι:
Πρώτον, η εξόφθαλμη υιοθέτηση από την κυβέρνηση της ατζέντας της Χρυσής Αυγής. Τα σταθερά σημαντικά ποσοστά που δημοσκοπικά εμφανίζει μετά τις εκλογές η εγκληματική αυτή οργάνωση ανησυχούν τη ΝΔ και επιχειρούν να σταματήσουν την εκροή του ακροδεξιού της εκλογικού σώματος προς την ΧΑ.
Δεύτερον, η επιθυμητή αλλαγή του πεδίου της δημοσίας συζήτησης. Την περίοδο που με τον πιο προκλητικό τρόπο υλοποιούνται οι πιο σκληρές αντιλαϊκές πολιτικές, που στη Βουλή ψηφίζετονται τόσο ο νέος φορολογικός νόμος που καταληστεύει ό,τι τυχόν έχει απομείνει από τους ήδη κομμένους μισθούς και συντάξεις, όσο και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που ξεπουλούν το δημόσιο πλούτο και υποθηκεύουν το μέλλον  όλων μας, ενώ συγκαλύπτεται το σκάνδαλο της φοροδιαφυγής εχόντων που απολαμβάνουν διακομματική ασυλία, την περίοδο ακριβώς αυτή, η τρικομματική κυβέρνηση προσπαθεί –με την αγαστή συνεργασία των πρόθυμων «δημοσιογράφων»- να στρέψει την συζήτηση αλλού και να πείσει ότι το κυριότερο πρόβλημα στη χώρα είναι …οι καταλήψεις!
Τρίτον –και σημαντικότερο-, ο φόβος των κυβερνώντων μπροστά στις ίδιες τις καταλήψεις και τις κοινωνικές ομάδες που τις πλαισιώνουν ή στέκονται αλληλέγγυα σε αυτές. Στις καταλήψεις αναπτύσσονται προβληματισμοί, ανησυχίες, σχέδια δράσης αντίθετα στις πολιτικές που θέλουν να μας επιβάλουν. Αυτό τους ενοχλεί. Οι καταλήψεις συνιστούν χώρους έκφρασης έμπρακτης αλληλεγγύης, παραδείγματα κοινωνικού αγώνα, δεξαμενές σκέψης αμφισβήτησης και ανατροπής, προάγγελοι της κοινωνικής έκρηξης που δεν θα αργήσει να φτάσει. Αυτό τους φοβίζει.
Στην πόλη μας, η κατάληψη Ματσάγγου, ένας ανοιχτός κοινωνικός χώρος που λειτουργεί από την πρώτη μέρα ύπαρξής της αμεσοδημοκρατικά, που προάγει την κοινωνική αλληλεγγύη και αυτoοργάνωση, που προσφέρει στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της πόλης, στοχοποιείται τις τελευταίες μέρες τόσο από την αστυνομία, όσο και από το δήμαρχο Βόλου. Ο πολίτες του Βόλου όμως ξέρουν πολύ καλά πως η κατάληψη Ματσάγγου δεν είναι η αιτία για την ανεργία στη βιομηχανική ζώνη, για τα λουκέτα στα εκατοντάδες μαγαζιά, για τις περικοπές σε υγεία και ασφάλιση, για το κουτσούρεμα στους μισθούς και στις συντάξεις, για τις αυξήσεις στις τιμές ειδών πρώτης ανάγκης. Ξέρουν πολύ καλά ότι αν οι μπάτσοι μπουν στην κατάληψη Ματσάγγου, τα παγωμένα σπίτια τους δεν θα ζεσταθούν, τα άδεια πιάτα τους δεν θα γεμίσουν, το αβέβαιο μέλλον των παιδιών δεν θα γίνει ρόδινο.
Το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, μαζί με άλλες συλλογικότητες και πολιτικούς χώρους, το Σάββατο 19/1, στις 12 το μεσημέρι, στην πλ. Αγ. Νικολάου, καλεί σε συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης στις καταλήψεις, στα στέκια και στους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους.
Βόλος, 17/1/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου