Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

 • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
 • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
 • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ N. ΠΙΕΡΙΑΣΚαλούμε όλους τους πολίτες σε ανοικτή σύσκεψη, την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 19:00 στην αίθουσα της Σχολής του Επιμελητηρίου Πιερίας (οδός Γεωργάκη Ολυμπίου αρ. 1, 4ος όροφος). Προσοχή, όχι στο Επιμελητήριο αλλά στη σχολή.
Καλούμε ειδικότερα:
 • Την κ. Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας και τους Περιφερειακούς Συμβούλους.
 • Τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιοτεχνικού επιμελητηρίου Πιερίας.
 • Τους εκπροσώπους όλων των Συλλόγων, Σωματείων, Οργανώσεων και παραγωγικών τάξεων του Νομού
με σκοπό την συζήτηση επί της παρούσας κατάστασης και τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπισή της.
Μη ξεχνάτε: Εμείς, όλοι μαζί, αποτρέψαμε τη λειτουργία του σταθμού διοδίων στο Αιγίνιο.

Συμπολίτες μας
Είναι γνωστό ότι εδώ και δύο περίπου χρόνια τα έργα στους υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομους έχουν σταματήσει, γιατί οι Τράπεζες αρνούνται να χρηματοδοτήσουν τις εταιρίες κατασκευής. Όμως  οι τελευταίες συνεχίζουν κανονικά την είσπραξη των διοδίων και μάλιστα τα αυξάνουν κάθε τόσο σαν να εκτελούνταν κανονικά τα έργα.
Η περιβόητη επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων παραχώρησης και η μείωση των διοδίων, που μας έταζαν οι τότε Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ κ. Ρέππας και Μαγκριώτης  έμεινε "όνειρο θερινής νυκτός". Αντίθετα με νεώτερο νόμο που ψήφισε η Βουλή, η μη καταβολή διοδίων έγινε τροχαία παράβαση ενώ κάθε διαμαρτυρία που δημιουργεί πρόβλημα στη ομαλή λειτουργία του  σταθμού διοδίων, θα διώκεται  πλέον και ποινικά.
Στην τελευταία διαμαρτυρία μας στο σταθμό διοδίων της Λεπτοκαρυάς, μετά από καταγγελία της εταιρίας <Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.>, ασκήθηκε προκαταρκτική ποινική δίωξη σε βάρος ιδιοκτητών ΤΑΞΙ και φορτηγών που μετείχαν σ αυτήν.
Καμιά δίωξη όμως δεν ασκήθηκε στους  υπεύθυνους  της εταιρίας, όταν αυτή δύο φορές τα τελευταία χρόνια, στάθηκε ανίκανη να αντιμετωπίσει προαναγγελθέντα δυσμενή καιρικά φαινόμενα, με συνέπεια να εγκλωβιστούν στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. εκατοντάδες οδηγοί  επί αρκετές ώρες.
Καμιά  δίωξη δεν ασκήθηκε εναντίον τους για το ατύχημα των Τεμπών και καμιά  μέριμνα δεν λήφθηκε για τις μεταφορικές επιχειρήσεις αλλά και τις τουριστικές επιχειρήσεις του Νομού μας, που `υπέστησαν σοβαρές οικονομικές ζημίες από τον αποκλεισμό των Τεμπών για πέντε (5) ολόκληρους  μήνες.
Στις 16 και 18 Ιανουαρίου 2013, μετά από καταγγελία και πάλι της "Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.",  δικάζονται στο Πλημ/κείο Λάρισας είκοσι (20) πολίτες από τη Λάρισα και το Βόλο, διότι συμμετείχαν σε ανάλογες κινητοποιήσεις στους  σταθμούς διοδίων του Μοσχοχωρίου και του Πυργετού.
Πρόκειται για ενέργειες που στοχεύουν στην φίμωση κάθε αντίθετης άποψης στο θέμα των διοδίων, με την απειλή της ποινικής - παραδειγματικής τιμωρίας αυτών που την εκφράζουν.
Ενώ λοιπόν οι μεγαλοεργολάβοι:
 • Αρνούνται να εφαρμόσουν το προβλεπόμενο από τις συμβάσεις  παραχώρησης, αντικειμενικό σύστημα είσπραξης διοδίων, έτσι ώστε η χρέωση να είναι ανάλογη με τη διανυόμενη απόσταση.
 • Εχουν εγκαταστήσει και εκμεταλλεύονται κάθε 40 χλμ διαδρομής, ένα μετωπικό  σταθμό διοδίων και αντίστοιχους πλευρικούς.
 • Έχουν σταματήσει ολοκληρωτικά τα έργα, παρόλο που όφειλαν να τα χρηματοδοτήσουν και μέχρι σήμερα να τα έχουν ολοκληρώσει.
 • Παραβιάζουν τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που κάνουν λόγο για την ανταποδοτικότητα των τελών και την αναλογική τους χρέωση.
 • Συνεχίζουν την αποστολή εξωδίκων και αγωγών σε πολίτες που αρνούνταν ή αδυνατούν στην πληρωμή διοδίων.
 • Δεν έχουν καν αρχίσει την κατασκευή των Τοπικών Εργων στο Νομό μας, (αερογέφυρες Κορινού, Μακρυγιάλου, Αιγινίου κλπ)  αλλά  και την  κατασκευή ασφάλτινου τάπητα στο τμήμα: <Σκοτίνα – Κατερίνη>, τα οποία, όπως δείχνουν τα πράγματα, ουδέποτε θα γίνουν, παρά ταύτα, χρησιμοποιώντας τη Δικαιοσύνη, μας απειλούν και προσπαθούν να μας εκφοβίσουν, για να μη ακουστεί και αποκαλυφθεί  η αλήθεια ενός τεράστιου σκανδάλου.
Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι μπροστά στην παρούσα κατάσταση, η οποία επιχειρεί να καταλύσει συνταγματικά και αναφαίρετα ατομικά και συλλογικά μας δικαιώματα.
Καλούμε όλους σε ανοικτή σύσκεψη,  την Τρίτη  8 Ιανουαρίου 2013  και ώρα 19:00 στη αίθουσα της Σχολής του επιμελητηρίου Πιερίας (οδός Γεωργάκη Ολυμπίου αρ. 1).
Καλούμε ειδικότερα:
 • Την κ. Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας και τους Περιφερειακούς Συμβούλους.
 • Τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιοτεχνικού επιμελητηρίου Πιερίας.
 • Τους εκπροσώπους όλων των Συλλόγων, Σωματείων, Οργανώσεων και παραγωγικών τάξεων του Νομού
με σκοπό την συζήτηση επί της παρούσας κατάστασης και τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπισή της.
Μη ξεχνάτε: Εμείς, όλοι μαζί, αποτρέψαμε τη λειτουργία του σταθμού διοδίων στο Αιγίνιο.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου