Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ για ένα εναλλακτικό σχέδιο βιώσιμης οικονομίας, κοινωνικής συνοχής και δημιουργίας θέσεων εργασίας

Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο


Για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση είναι απαραίτητο ένα εναλλακτικό οικονομικο σχέδιο στην βάση κυρίως ενός ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοινωνικού Συμβολαίου (Green New Deal), με έμφαση στην απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και την πράσινη στροφή της ελληνικής οικονομίας. Η μεταρρύθμιση της Ελλάδας απαιτεί ένα συγκροτημένο πλάνο εναλλακτικής πολιτικής, προς μια κατεύθυνση διαφορετική από αυτή που ακολουθούνταν έως σήμερα, μια πολιτική που θα τοποθετήσει στο κέντρο της την κοινωνία. Απαιτεί επίσης ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Πολιτικές με χρονικό ορίζοντα ελάχιστων μηνών που προωθούν περικοπές και γενικευμένη λιτότητα οδηγούν στην καταστροφή της βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας και σε βαθύτερη δημοσιονομική κρίση. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο ορατό στον οποιονδήποτε μελετήσει τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία.

- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας: Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να βασιστεί σε δημιουργία τριτοκοσμικών συνθηκών εργασίας και απορρύθμιση της νομοθεσίας κοινωνικής προστασίας, που αντιβαίνουν επιπλεον το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά στην αναβάθμιση της καινοτομίας, της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στην μείωση της γραφειοκρατίας, στην εξάλειψη της διαφθοράς, στη βέλτιστη αξιοποίηση των υπαρχόντων ευρωπαϊκών και τοπικών οικονομικών πόρων.

- Μεταρρύθμιση της διοίκησης: απαιτούνται πράγματι μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση ώστε να είναι αποτελεσματική, πρός όφελος των πολιτών και υπερασπιστής του δημόσιου συμφέροντος, αλλά και να έχει συνέχεια ανεξαρτήτως των κυβερνητικών αλλαγών. Η διάλυση της διοίκησης η οριζόντιες περικοπές χωρίς στόχους και σχεδιασμό φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα σε μια εποχή κατά την οποία απαιτείται αποτελεσματική διοίκηση για την εφαρμογή πολιτικών. Για να αλλάξει η διοίκηση και να προωθηθούν πραγματικές μεταρρυθμίσεις χρειάζεται να αξιοποιηθούν οι προτάσεις των φορέων και των ίδιων των υπαλλήλων μαζί με εμπειρίες και καλές πρακτικές από την οργάνωση και λειτουργία της διοίκησης (κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής) άλλων χωρών.

Μεταρρύθμιση της οικονομίας: Προτείνουμε ένα επενδυτικό πακέτο ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοινωνικού Συμβολαίου (Green New Deal) για την αναζωογόνηση και διαρκή αλλαγή προσανατολισμού της πραγματικής οικονομίας, επιπλέον βοήθεια από αδιάθετες ευρωπαϊκές πηγές, “ομόλογα έργου” ( ή ευρωομόλογα, αν υιοθετηθούν) και εγγυήσεις, συμπληρωματικά με την αποτελεσματική αξιοποίηση των 15 δισεκατ των αδιάθετων πόρων του ΕΣΠΑ που είναι χρηματοδοτήσεις προς την Ελλάδα που από το Αγροτικό Ταμείο, το Ταμείο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Προτείνουμε δέκα προτεραιότητες για μια ισορροπημένη και αποτελεσματική πράσινη οικονομική μεταρρύθμιση - ένα ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοινωνικού Συμβολαίου (Green New Deal).

1. Δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους κι ανέργους: Διάθεση 5 δισεκ ευρώ (τόσο από τους αδιάθετους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αλλά και νέους ευρωπαϊκούς πόρους που προέρχονται από αδιάθετους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων, εγγυήσεις για δάνεια και κυρίως με τη μορφή αρχικού κεφαλαίου), στοχευμένα κι αποτελεσματικά, για την δημιουργία πραγματικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας για νέους κι ανέργους. Δεν πρέπει να σπαταλιόνται σε σεμινάρια και μελέτες, όπως τώρα αλλά να αξιοποιηθούν καλές πρακτικές και εμπειρία ευρωπαϊκών χωρών. Η έμφαση πρέπει να δοθεί σε σχέδια πράσινης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αλλά και για την απασχόληση σε υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών και κοινωνικές υποδομών και υπηρεσιών, ώστε να εξισορροπηθεί η βίαιη απώλεια μισθών και συντάξεων αλλά και να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε αυτούς τους τομείς.

Μεγάλο δυναμικό για δημιουργία θέσεων εργασίας υπάρχει στους τομείς δημιουργίας καινοτόμων πράσινων και κοινωνικών υπηρεσιών και προϊόντων, ολοκληρωμένης οικολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων, αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, προστασίας και διαχείρισης φυσικών περιοχών, ακτών και δασών, προστασίας και διαχείρισης των φυσικών πόρων και των νερών, ενίσχυσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και αλληλοβοήθειας (συμπληρωματικά με τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ).

Χρειάζεται, όμως, να αλλάξουν οι όροι χρηματοδότησης (με την υιοθέτηση ενός εργαλείου εγγυοδοσίας) ώστε να δωθούν χρήματα αμέσως σε πάνω από 300.000 άνεργους νέους, με στόχο να δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας. Σήμερα οι όροι εφαρμογής των προγραμμάτων προβλέπουν οι άνεργοι να διαθέσουν πρώτα τα χρήματα για αγορές εξοπλισμού, και μετά όταν αξιολογηθούν τα προγραμματα, να αποπληρωθούν τα τιμολόγια, ενώ το ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Στις σημερινές συνθήκες κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να αποφέρει αποτελέσματα, ενώ δεν βοηθάει τους νέους να ξεκινήσουν ένα επάγγελμα ή να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

2. Ενίσχυση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης ΑΠΕ: Διάθεση άτοκων κεφαλαίων, εγγυήσεων και ενισχύσεων ύψους 8 δισ ευρώ στοχευμένα για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογών ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια, κατοικίες και γειτονιές, κυρίως μέσω ΜΜΕ και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων το διάστημα 2012 – 2014, μέχρι να ενεργοποιηθούν οι πόροι των νέων διαρθρωτικών ταμείων (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής που θα διαθέσουν πόρους για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ).

Σταδιακή απεξάρτηση απο τον λιγνίτη με παράλληλη εφαρμογή πολιτικών αναζωογόνησης της οικονομίας περιοχών που έχουν δεσμευτεί μονομερώς με τον λιγνίτη, ώστε να διαφοροποιηθεί η τοπική οικονομία, να μετατραπούν σε κέντρα παραγωγής ανανεώσιμης τεχνολογίας αλλά και τεχνολογιών για την αξιοποίηση της ανανεώσιμης τεχνολογίας, μέσω διάθεσης δημόσιων πόρων της τάξης των 2 δισεκ. Ευρώ.

3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Αξιοποίηση του Ταμείου Εγγυήσεων για Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων κι υιοθέτηση ρεαλιστικών όρων χρηματοδότησης που αντιστοιχούν στις σημερινές συνθήκες, ώστε να φτάσει πραγματικά ρευστότητα στις ΜΜΕ των αδιάθετων πόρων ύψους 4 δισεκ ευρώ.

4. Ενίσχυση κοινωνικής οικονομίας: Διάθεση ενισχύσεων, άτοκων δανείων και εγγυήσεων ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στους τομείς της επαναχρησιμοποίησης και της κομποστοποίησης απορριμάτων (συμπληρωματικά με τις χρηματοδοτήσεις για ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων και των πόρων του ΕΣΠΑ που έχουν απορροφηθεί σε πολύ μικρό ποσοστό), συνεταιρισμών παραγωγών – καταναλωτών, κοινωνικών υπηρεσιών κα.

5. Δίκτυο μεταφορών – συγκοινωνιών: Χρήση των πόρων ύψους 5 δισεκ ευρώ του ΕΣΠΑ και του πρόσφατα αποφασισμένου εργαλείου διάχυσης κινδύνου (Risk Sharing Facility) (ύψους 1,5 δις) για την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου και των δημόσιων ΜΜΜ, του μετρό και δικτύου ποδηλατόδρομων και συνδιασμένων μέσων μεταφοράς που καλύπτουν και τις ανάγκες των νησιών κι όχι σχεδόν αποκλειστικά για την προώθηση αυτοκινητόδρομων που δεν είναι – τουλάχιστον όλοι – οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμοι. Αναγνώριση του κοινωνικού χαρακτήρα της ακτοπολοϊας και της ανάγκης άρσης της απομόνωσης της νησιωτικής χώρας μέσα από την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου δικτύου σύγχρονων περιβαλλοντικά αναβαθμισμένων και ενεργειακά αποτελeσματικών σκαφών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των νησιών 12 μήνες το χρόνο.

6. Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη: Για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη ανάπτυξη ενός σχεδίου και ενίσχυση με πόρους ύψους 3 δις ενός σχεδίου για συμπληρωματική παραγωγή πιο πράσινων, ενεργειακά πιο αποτελεσματικών σκαφών για τις συνδέσεις των νησιών αλλά και τμημάτων πράσινης τεχνολογίας (πχ τμήμα ανεμογεννητριών, πλωτών αιολικών συστημάτων, συστήματα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ κα).

7. Αναζωογόνηση του κατασκευαστικού κλάδου μέσου της πράσινης μεταρρύθμισης του: Για την αντιμετώπιση της απασχόλησης των εργαζομένων στους κλάδους της οικοδομής αλλά της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών ιδιαίτερα σε υποβαθμισμένα αστικά κέντρα αλλά και την επίτευξη κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων, διάθεση το διάστημα 2012-2014 ενισχύσεων διάθεση ενιχύσεων, άτοκων δανείων κι εγγυήσεων ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεταστροφή του κατασκευαστικού κλάδου στην αναπαλαίωση, αναστήλωση κτιρίων, σε αλλαγές χρήσεων και αναβάθμιση παλαιών κτιρίων, μονώσεις κτλ.

8. Ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων στην αγροτική παραγωγή και την ύπαιθρο: Αξιοποίηση των αδιάθετων πόρων από το αγροτικό ταμείο για την ενίσχυση της επιστροφής νέων στην ύπαιθρο και την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

9. Υγεία-μετανάστευση: Διάθεση 1,5 δισεκ ευρώ για ενίσχυση των υποδομών υγείας μέσα από την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίας υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, την ανάπτυξη της καινοτομίας και την έγκαιρη αντιμετώπιση των υγειονομικών προκλήσων από διασυνοριακούς παράγοντες (κλιματική αλλαγή, μετανάστευση, αεροπορικές μετακινήσεις κα).
Μετανάστευση: Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι μετανάστες και αιτούντες άσυλο παγιδεύονται στην Ελλάδα, ενώ θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες μέσω της Ελλάδας. Η λύση, λοιπόν - όπως και στην οικονομία έτσι και στο θέμα των μεταναστών - είναι περισσότερη Ευρώπη και περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη καθώς κι αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης στην Ελλάδα. Η αποτελεσματική αξιοποίηση μέρους των πόρων ύψους 309 εκατομμ ευρώ μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών των μεταναστών και αιτούντων ασύλου, με ενίσχυση νοσοκομείων και συνεταιριστικών κοινωνικών ομάδων για παροχή βοήθειας τόσο σε μετανάστες όσο και σε έλληνες πολίτες που ζουν σε περιοχές με μεγάλη παρουσία μεταναστών. Έτσι θα προωθηθούν λύσεις ρεαλιστικές και βιώσιμες, βασισμένες σε μια ανθρωπιστική και οργανωμένη μεταναστευτική πολιτική, με αξιοποίηση υπαρχόντων ευρωπαϊκών πόρων αλλά και ενίσχυση της βιωσιμότητας των νοσοκομείων αλλά και των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης για ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

10. Πολιτισμός: Διάθεση πόρων ύψους 2 δισ για ενίσχυση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και δράσεων, όχι μόνο ως στοιχείο αναγέννησης της κοινωνίας αλλά και ως εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής ένταξης κι απασχόλησης των νέων κι ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου