Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΕΞΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣΗ συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής της κίνησης για το νερό των κατοίκων των χωριών του Πηλίου στον Άγ. Βλάσση την Δευτέρα 1η Οκτωβρίου, έγινε με συμμετοχή δεκάδων κατοίκων από το χωριό και παρουσία εκπροσώπου της Κίνησης Πολιτών Ζαγοράς.
Στην ενημέρωση που έγινε από τα χωριά διαπιστώσαμε την παντελή απουσία της ΔΕΥΑΜΒ σε θέματα συντήρησης των δικτύων πόσιμου νερού και τη μεγάλη, αντίθετα, κινητικότητα εκ νέου στο θέμα της μόνιμης χλωρίωσης με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία, δηλαδή με αυταρχικότητα και παραγκωνισμό των τοπικών κοινωνιών.
Η επιθετική αυτή πολιτική της ΔΕΥΑΜΒ δημιούργησε πάλι ένα κλίμα αγανάκτησης και οργής στα χωριά μας και αποφασίσαμε ομόφωνα να στείλουμε μ’ αυτή την ανακοίνωση, ένα μήνυμα – τελεσίγραφο στην δημοτική αρχή: Η συζήτηση για τη μόνιμη χλωρίωση έχει εξαντληθεί. Κάθε ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή από την ΔΕΥΑΜΒ θα αντιμετωπιστεί με δυναμικούς τρόπους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα όποια κοινωνικά προβλήματα δημιουργηθούν στο εξής από την αντίσταση των κατοίκων στην υποβάθμιση του πόσιμου νερού και τη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση τους, θα χρεωθούν μια για πάντα στους ανθρώπους που χαράσσουν την πολιτική της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Όλα πλέον τα χωριά χρηματοδοτούμε τις αναλύσεις δειγμάτων αντιμετωπίζοντας με ενδιαφέρον και υπευθυνότητα την υπόθεση και είμαστε ενήμεροι για την άριστη ποιότητα των νερών μας.

Οργή μας προκάλεσε το γεγονός της παραποίησης των αποφάσεων που συμφωνήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο στις 24 Φεβρουαρίου ανάμεσα στη δημοτική αρχή και τις εκατοντάδες των κατοίκων των χωριών. Αποχωρήσαμε όλοι από το Δημαρχείο έχοντας αποδεχτεί τις δύο παρακάτω προτάσεις:
Α. Να ξεκινήσει η ΔΕΥΑΜΒ τις συναντήσεις σε κάθε χωριό ξεχωριστά με το τοπικό συμβούλιο ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ για να συζητηθούν τα τοπικά προβλήματα και να προταθούν από κοινού αποδεκτές λύσεις και
Β. Να συγκληθεί έκτακτο δημοτικό συμβούλιο μετά το πέρας αυτών των συναντήσεων πάντως όχι αργότερα από (2) βδομάδες με θέμα τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του Πηλίου με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, αρμοδίων παραγόντων και κατοίκων της περιοχής.
Ιδού η απόφαση όπως γράφτηκε στα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου με αριθμό 170/2012:
Συμφωνεί [το ΔΣ] να ξεκινήσουν από την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου και για διάστημα 15-20 ημερών, συναντήσεις και διαβούλευση της ΔΕΥΑΜΒ με το κάθε τοπικό συμβούλιο των Περιφερειακών  δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Βόλου, προκειμένου να εξεταστεί η περίπτωση κάθε χωριού ξεχωριστά και να αποφασιστεί τι μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του παρεχόμενου νερού και η δημόσια υγεία.
Αποφασίζει να τεθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα κληθούν και εκπρόσωποι των υγειονομικών υπηρεσιών του κράτους. Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στο Δήμαρχο.
Πρόκειται για 100% παραποίηση, όση περίπου και η απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών όχι μόνο των χωριών αλλά και της πόλης απέναντι στην ΔΕΥΑΜΒ και τη Δημοτική Αρχή.

Οργή μας προκάλεσαν επίσης στη συνεδρίαση στον Άγιο Βλάσση και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες προφανώς συνυπογράφουν τα πρακτικά των ΔΣ και πέραν αυτού γνωρίζουν και τα πεπραγμένα της ΔΕΥΑΜΒ όλο αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα, που δεν ταυτίζονται με όσα συναποφασίστηκαν στις 24 Φεβρουαρίου. Οι κάτοικοι των χωριών, ως εκ τούτου, ζητάμε την έγγραφη δέσμευση των παρατάξεων για όσα υποστήριξαν στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σχετικά με την ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της Θεσσαλίας, τονίστηκε η εμμονή της ΔΕΥΑΜΒ για υδροδότηση του πολεοδομικού συγκροτήματος από το Πήλιο σε αντίθεση με το Υπουργείου Περιβάλλοντος που δεν εγκρίνει αυτή την πολιτική λόγω των γεωλογικών ιδιαιτεροτήτων του βουνού.

Συζητήσαμε, επίσης, την περίπτωση επέκτασης της κίνησης για το νερό και στα υπόλοιπα χωριά, να αποκτήσει, δηλαδή, Πανπηλιορείτικο χαρακτήρα, με δεδομένη την ενιαία πολιτική που επιχειρείται από όλους τους Δήμους του Πηλίου, κάτι που διαπιστώθηκε από την ενημέρωση τόσο από την Κίνηση Πολιτών της Ζαγοράς όσο και από κάτοικους του Νότιου Πηλίου

Ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου που ποτέ δεν έγινε, ενώ αποφασίσαμε την πραγματοποίηση εκδήλωσης – συζήτησης στο Δημαρχείο όπου θα κληθούν οι πολίτες και συλλογικοί – κοινωνικοί φορείς του αστικού κέντρου σε μια σφαιρική συζήτηση για το πόσιμο νερό με βάση την αρχή ότι το πόσιμο νερό δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και ότι ανήκει σε όλους τους ανθρώπους αλλά και στο περιβάλλον.

Η επόμενη ανοιχτή συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής θα γίνει τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου στην Πλατεία Πορταριάς, στις 7.00μμ.

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου