Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

 • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
 • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
 • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Για τις παρελάσεις και το φασισμό
Ας μη γελιόμαστε. Αποχουντοποίηση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας δεν υπήρξε ποτέ, όπως δεν υπήρξε πνευματικός διαφωτισμός και απο-θρησκοληψία.

Οι απόγονοι του Μεταξά και του Παπαδόπουλου, των δοσίλογων και των βασανιστών, των υμνητών αρρωστημένων μυαλών όπως ο Χίτλερ, και άρρωστων ιδεολογιών όπως ο ναζισμός και ο φασισμός, ήταν πάντα εδώ, δίπλα μας, ανάμεσά μας. Έτρεφαν το σκοταδιστικό φαντασιακό τους και περίμεναν τη κατάλληλη στιγμή για να διαβρώσουν τις κοινωνικές και πολιτικές δομές.

Η θεσμική βία των πολιτικών λιτότητας και της άγριας καταστολής, του νεοφιλελεύθερου πειράματος σοκ που φέρνει υπερκέρδη για τους λίγους και πείνα για τη πλειοψηφία των πολιτών, μαζί με την απαξίωση του πολιτικού συστήματος από την ίδια του τη διεφθαρμένη ύπαρξη, αποτέλεσαν το πιο πρόσφορο έδαφος για να επωαστεί το αυγό του φιδιού ή μάλλον να γεννήσει η κότα που κάνει τα “χρυσά αυγά”.

Αποτέλεσμα ο ακραίος ρατσιστικός λόγος και η δομική βία να έχουν γίνει αναπόσπαστο στοιχείο της μιντιακής καθημερινότητας και της δημόσιας ζωής, με τη πλειοψηφία της κοινωνίας να αμπαρώνεται πίσω από συντηρητικά και ξενοφοβικά ανακλαστικά.

Ο εθνικιστικός φασισμός δεν είναι νέο φαινόμενο, έχει βαθιές ρίζες στη θεσμική μας συνείδηση και έχει γαλουχήσει πολλές γενιές μέσα από τη πατριδοκάπηλη εξιστόρηση της ιστορίας, τη παραμορφωτική παιδεία, τις εθνικές επετείους πολέμου, την αρχαιοελληνική ανωτερότητα και το θρησκευτικό φονταμενταλισμό.

Οι μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις, χουντικό κατάλοιπο από την εποχή του δικτάτορα Μεταξά, είναι ένας δαπανηρός κι αναχρονιστικός θεσμός που πρέπει να καταργηθεί γιατί το μόνο που προάγει είναι εθνικιστικά, ρατσιστικά, μιλιταριστικά και αντιπαιδαγωγικά πρότυπα. Έχουν διαδραματίσει δε κεντρικό ρόλο στη γαλούχηση του θεσμικού υποσυνείδητου του νεοέλληνα, που δεν ξεπέρασε ποτέ τα όρια της οικογένειας και της Ορθοδοξίας για να γίνει οικουμενικό και πανανθρώπινο.

Το μιλιταριστικό βαθύ κράτος, που επένδυσε στην εθνική ανασφάλεια και σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, μαζί με το φασιστικό παρακράτος και το οργανωμένο έγκλημα ήταν πάντα το μακρύ χέρι του επίσημου κράτους και λειτουργούσαν σε αγαστή συνεργασία μαζί του όποτε χρειαζόταν να σπείρουν το φόβο, το μίσος και τη διχόνοια.

Τα δύο κατεστημένα κόμματα εξουσίας όλα αυτά τα χρόνια όχι μόνο δεν καταπολέμησαν το φαινόμενο, αν και το παρακολουθούσαν στενά, αλλά αντίθετα επένδυσαν σε αυτό για να αναπτύξουν το κομματικό πελατολόγιό τους και να καταπνίξουν τη κοινωνική ανυπακοή.

Αν δεν αντιμετωπίσουμε άμεσα, μαζικά και συλλογικά τον περαιτέρω εκφασισμό τη ελληνικής κοινωνίας θα τον βρούμε μπροστά μας ακόμα πιο έντονο και βίαιο.

Οι εγκληματικές ενέργειες βουλευτών και μελών της ναζιστικής παρακρατικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή” πρέπει να βρουν άμεσα το δρόμο προς τη δικαιοσύνη και οι έκνομες ενέργειές τους, συμπεριλαμβανομένου του λόγου μίσους, πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Οι εθνικιστικοί θύλακες των σωμάτων ασφαλείας (στρατός και αστυνομία) πρέπει να ξεριζωθούν άμεσα πριν οδηγήσουν σε περαιτέρω κοινωνική όξυνση ακόμα και εμφύλια σύρραξη.

Οι δημοκρατικές, προοδευτικές και αντιφασιστικές δυνάμεις από όλα τα κοινωνικά στρώματα πρέπει να δουν πέρα από το ναρκισσισμό των ιδεολογικών μικροδιαφορών τους και να συσπειρωθούν σε ένα ευρύ και αποφασισμένο αντιφασιστικό μέτωπο που θα ξαναβάλει το φασισμό και το ναζισμό στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Για να ξεριζώσουμε μια και καλή τον εθνικιστικό φασισμό από το ατομικό και συλλογικό μας ασυνείδητο.

Όχι στο φασισμό, τον εθνικισμό και το ρατσισμό. Ναι στην αλληλεγγύη, τη συνύπαρξη και την ευημερία για όλους.

Ηλιόσποροι, 27.10.2012


Ηλιόσποροι - δίκτυο πληροφόρησης και ενεργοποίησης νέων για την κοινωνική και πολιτική οικολογία /// www.iliosporoi.net /// www.myspace.com/iliosporoi /// iliosporoi facebook ///

2 σχόλια:

 1. Αν αυτό το κείμενο διαφέρει στο ελάχιστο από τις κραυγές της Χρυσής Αυγής, αν αυτό το κείμενο δεν είναι φονταμενταλιστικό και διχαστικό, αν αυτό το κείμενο δεν είναι το ίδιο το αυγό του φιδιού, με άλλα ρούχα, τότε εγώ είμαι αστροναύτης.

  Πού τα βρίσκεις αυτά τα ξεράσματα και τα αναρτάς; Ποιόν θα πείσουν αυτές οι άναρθρες κραυγές ανοησίας και στρουθοκαμηλισμού;

  Τέτοια ακούει ο κόσμος και τα ποσοστά της Χ.Α ανεβαίνουν σε διψήφια νούμερα.
  Αλίμονό μας, δεν μας σώζει τίποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν τα ψάχνω αυτά τα κείμενα, μου τα στέλνουν και τα αναρτώ γιατί είναι απόψεις που υπάρχουν και δεν είναι "ξεράσματα". Το συγκεκριμένο είναι ανακοίνωση του δικτύου νέων "Ηλιόσποροι". Αν μου έιχες στείλει τις δικές σου απόψεις για τις επίκαιρες παρελάσεις θα τις αναρτούσα επίσης.

   Διαγραφή