Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Επίσκεψη Μέρκελ στην Ελλάδα: Πρωθυπουργικές υποκλίσεις και... ξέφραγο αμπέλι χωρίς σταφύλια...


Η μετάλλαξη του Αντωνάκη ως "υπεύθυνου" δεν έγινε πιστευτή από τους πολλούς.
Οι εκατό πρώτες μέρες της κυβέρνησης πιστοποίησαν την πλήρη ανυπαρξία σχεδίου και "ισοδύναμων μέτρων", ανυπαρξία που κατέληξε σε μια διαπραγματευτική φούσκα. Με βάση υποτίθεται αυτό το προϋπάρχον σχέδιο "διαπραγμάτευσης", η ελληνική ελίτ και η μεσαία τάξη ψήφισε και έφερε στην κυβέρνηση την "τρικομματική". Είναι φανερό ότι η "ελληνική τρόικα" μπορεί να διασφαλίσει μόνο την ελληνική οικονομική ελίτ(για αυτό και δεν τη φορολογεί, βλέπε π.χ. καταχωνιασμένες λίστες). Δε μπορεί όμως να αποφύγει και τη συρρίκνωση των ελληνικών μεσοστρωμάτων, που απαιτεί η ευρωπαϊκή και παγκόσμια ελίτ. Πολλά από αυτά τα μεσοστρώματα αρχίζουν πλέον να αποσύρουν τη συναίνεση στο κυβερνών κομματικό σύστημα και αναζητούν "αντιμνημονιακή" διέξοδο. Αυτό έχει τρομάξει την ελιτ και τους πολιτικούς εκφραστές της.

Για αυτό "σπεύδει ως από μηχανής Θεός" η κ. Μέρκελ.
Ένα ξέφραγο αμπέλι ...που δεν έχει σταφύλια γιατί έχουν ήδη μαζευθεί και έχουν γίνει μούστο από τους ντόπιους και ξένους πιστωτές, δε μπορεί να είναι αντικείμενο νέας επιδρομής από τη γερμανική οικονομία. 
Η επίσκεψη της Μέρκελ γίνεται για να στηριχθεί η τρομοκρατημένη ελίτ και ο Αντωνάκης, ώστε να κρατηθεί στην εξουσία και να είναι και ο μελλοντικός επιστάτης "του αμπελιού" για τη παραγωγή και του μελλοντικού μούστου, που σύμφωνα με την "εσωτερική" και "εξωτερική" τρόικα ανήκει όχι στους καλλιεργητές του αμπελιού, αλλά στους πιστωτές τους. Γίνεται ταυτόχρονα για να διασκεδαστεί η ανησυχία εκείνων των μεσοστρωμάτων, που ακόμα ελπίζουν ότι θα τη "βγάλουν καθαρή", αρκεί να τους δοθεί η καινούργια "δόση" από τους "σωτήρες" τους . Μένει να δούμε πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό αυτών που ελπίζουν ακόμα ότι δε θα περάσουν στους "απο κάτω". 
Όσο για τις "γερμανικές αποζημιώσεις", που κάποιοι άλλοι ελπίζουν ότι αν μας δοθούν θα "σωθούμε" όλοι και όχι όπως πάντα μόνο η ελίτ, οι "δοσίλογοι" και αυτοί που είναι στα πράγματα(θα ήταν βέβαια δίκαιο να αποζημιωθούν κατευθείαν τα θύματα όχι μόνο των σφαγιασθέντων, αλλά και των χιλιάδων θυμάτων της κατοχής-φαντασθείτε να αποζημιωνόταν το μετεμφυλιακό κράτος των δοσίλογων του τέλους του `40 και του `50, όπως έγινε με το σχέδιο Μάρσαλ ) θα λειτουργούσαν όπως οι "δόσεις" των μνημονιακών δανείων, σαν μέσο πίεσης προς την κοινωνία να αποδεχθεί τους όρους τους και ταυτόχρονα σαν "φρούδες ελπίδες" επιστροφής στο προ της κρίσης καταναλωτικό μοντέλο.
Η επίσκεψη της Μέρκελ θα συνοδευθεί τότε μόνο με ένα θετικό γεγονός: αν ο κόσμος κατεβεί την Τρίτη στους δρόμους και φωνάξει στη Μέρκελ και τον Αντωνάκη: "φύγετε, δεν θέλουμε ούτε εσάς ούτε τα λεφτά σας".  

Παρακάτω οι "σουρεαλιστικές" σκέψεις ενός φίλου, που μου τις έστειλε με μαίηλ:

Συναγερμός - ¨Η Frau Merkel την Τρίτη θα επισκεφτεί το άτυπο ¨Γερμανικό Κρατίδιο¨ της Ελλάδας ( "BUNDESLAND GRIECHENLAND" ) !

Του Αλέξανδρου Κουτσομητόπουλου

Το επιδίωκε , ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΟΤΟΛΜΟΥΣΕ εδώ και καιρό. Το κατάφερε όμως ο δισέγγονος της ¨Πηνελόπης Δέλτα¨ !
Εδώ ενσωμάτωση του βίντεο με εξής λεζάντα υποσημείωση:
¨Αυθαίρετοι συνειρμοί¨ σχετικά με την ¨φιλική –ευρωπαϊκή επίσκεψη¨ της Μέρκελ την Τρίτη στην Αθήνα. Μία άλλη Γερμανική επίσκεψη μπροστά από την Βουλή πριν όχι πολλά χρόνια. Κάθε παραλληλισμός είναι ¨απαράδεκτος¨.

¨Αναμένεται¨  ( ¨Εικάζεται¨ ) ότι  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ¨ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΙΘΑΝΟΥ¨   
Α) ο ¨Σύριζα¨ , σαν ¨Αξιωματική Αντιμνημονιακή Δύναμη¨ να καλέσει σε ¨μαχητικές διαδηλώσεις¨ σε όλη την Ελλάδα … σαν απάντηση στα ¨Μνημόνια¨ που υπαγορεύει και επιβάλει η ¨Μαντάμ Μέρκελ¨ ( όρος Αλ. Τσίπρα ) στην Ελλάδα και σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο.
Β) Η Αλέκα Παπαρήγα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα να κηρύξουν ¨απεργία πείνας¨ έξω από την Γερμανική Πρεσβεία¨ με ένα πανό που απευθύνεται προς τα διεθνή Μ.Μ.Ε :
¨ΕΩΣ ΕΔΩ - 70 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ - ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ – ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΑΜΕΣΩΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ  
Γ) Το ¨ταξικό κίνημα¨ με πρωτοπόρους Μεταλλωρύχους , Χαλυβδό-εργάτες και Ναυτεργάτες του ¨ΠΑΜΕ¨ και των ¨συνδικαλιστικών συσπειρώσεων του Σύριζα¨ θα καταλάβει την ημέρα της επίσκεψης Μέρκελ την  ¨Πλατεία Συτάγματος¨ με πανό που θα αναγράφουν :
¨ Δεν επιτρέψουμε να δουλέψει κανείς Έλληνας εργαζόμενος στα Σύγχρονα Στρατόπεδα Εργασίας , τις λεγόμενες  ¨ΕΟΖ¨ υπό Γερμανική και ¨Ευρωπαϊκή¨ Διοίκηση και Νομοθεσία¨ -  ¨
¨Θα σταματήσουμε το Δουλεμπόριο με αλλοδαπούς εργαζόμενους και πρόσφυγες – Άμεση αποχώρηση της Ελλάδας  – καταγγελία της μαυραγορίτης ¨Συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ ¨ .
Γ) Οι ¨Αριστεροί¨ και ¨Κομμουνιστές¨ βουλευτές θα απέχουν από μια ενδεχόμενη πανηγυρική υποδοχή η ομιλία της Μαντάμ Μέρκελ στην ¨Βουλή¨ , όπως επίσης δεν θα παραστούν σε καμία συνηθισμένη ¨δεξίωση¨ προς τιμή της , ούτε θα δεχτούν ¨διμερής συνομιλίες-συναντήσεις ¨ .  
ΕΔΩ Η ΑΛΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Δ) Ο Μανώλης Γλέζος μαζί με άλλους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης , οι οποίοι θα πλαισιώνονται από αντιπροσώπους του ¨Δικτύου των 90 Μαρτυρικών Δήμων¨ της Ελλάδας που υπέστησαν το Γερμανικό- ναζιστικό Ολοκαύτωμα , οι οποίοι θα κρατούν αφίσες με τα ονόματα των Δήμων τους , θα σταθούν  ¨τιμητική φρουρά¨ σε σιωπηρή διαμαρτυρία μπροστά από το μνημείο του ¨Άγνωστου Στρατιώτη¨ , κρατώντας ελληνικές σημαίες και πανό που θα αναγράφουν  
¨ ΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΗΝ ΜΕΡΚΕΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ¨
¨ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ¨Δ.Δ. της ΧΑΓΗΣ¨ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ /ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ¨ -
¨ΤΕΡΜΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ – 70 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ – ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΡΗΝΗ…¨
Ε ) Η Εκκλησία της Ελλάδας , η οποία έχει καταγράψει , χωρίς να αποζημιωθεί , εκατοντάδες πυρπολήσεις εκκλησιών, μοναστηριών και συλήσεις , την εκτέλεση και την κατακρήμνιση δεκάδων ιερωμένων από τις δυνάμεις κατοχής θα δώσει εντολή να ηχήσουν οι καμπάνες σε όλους τους Μαρτυρικούς Δήμους της Ελλάδας , στους μαρτυρικούς τόπους λατρείας ( αρχής γενομένης από την Μονή Αγίας Λαύρας και τα Μετέωρα ) και στις Ενορίες της Αττικής .
ΣΤ) Γνωστοί διανοούμενοι και καλλιτέχνες , όπως ο Μίκης Θεοδωράκης θα εκδώσουν κοινά ψηφίσματα με τα οποία θα καταδικάζουν την διαρκή ανάμειξη της Γερμανίας στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας , με στόχο την προώθηση αποικιοκρατικών οικονομικών συμφερόντων και την παραβίαση των αρχών της λαϊκής κυριαρχίας και της ¨αυτοδιάθεσης των λαών¨ , παράλληλα θα ζητούν να καταβληθούν άμεσα οι Γερμανικές Επανορθώσεις , ένα απαράγραπτο αίτημα που έχει υπογραφτεί με το αίμα 500 χιλιάδων αδίκως δολοφονηθέντων Ελλήνων.
Η) Και τέλος ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ θα κηρύξουν στην Αθήνα και Αττική πεντάωρη στάση εργασίας/απεργία διαμαρτυρόμενοι για τις Νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές της Γερμανίας

ΕΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΝ – ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ – ΟΥΤΕ ΣΤΟ 1/100  , εκτός από κάτι χλιαρές και δευτερεύουσας σημασίας ¨κριτικές αρθρογραφίες¨ για την ¨τιμή των όπλων¨ και την ¨αντιμνημονιακή¨ παραπλάνηση του ¨εκλογικού σώματος¨  , δεν θα ξαφνιαστώ επίσης εάν αντιδράσει μόνο η ¨Χ.Α.¨ ενάντια στην ... ¨Εβραιοκρατούμενη Γερμανία¨ που ¨δεν¨ είναι ¨γνήσια¨ όπως η παλιά...,
ΤΟΤΕ ΘΑ ΞΕΡΕΙΣ ΠΩΣ Η ¨ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ¨ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ  – ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΑ  ¨ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΩΝ ¨ , εδώ και πολλά χρόνια . Σήμερα απλά ζούμε την ολοκλήρωση της με τις ¨τελικές λύσεις¨

Υ.Γ. Μόλις τώρα , στο τελείωμα συγγραφής της παρέμβασης μου , διαβάζω πως ¨ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ¨ καλεί για την Τρίτη σε τρίωρη στάση εργασίας και διαδηλώσεις ενάντια στην επίσκεψη Μέρκελ.
Από πρώτης άποψης θα πούμε μπράβο . Να δούμε το πώς θα διαμορφώσουν – ερμηνεύσουν την καθολική αντίθεση του ελληνικού λαού στην νέο-γερμανική κατοχή .
Όμως καλεί και το ¨Κ.Κ.Ε.¨ , ξεχωριστά όπως πάντα . Εάν κρίνω από το κεντρικό σύνθημα του Κ.Κ.Ε.  για τις συγκεντρώσεις  "Μπλόκο στα μέτρα" και την παράλληλη δήλωση της κας Παπαρήγα ¨ η επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου αποτελεί στήριγμα στην κυβέρνηση για να εκφοβίσει και να φιμώσει τον λαό…¨ (  http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=166740&catid=9 ). Καταλαβαίνουμε πως το Κ.Κ.Ε. δεν καλεί σε διαδήλωση ενάντια στην μετατροπή της Ελλάδας σε Προτεκτοράτο της Γερμανίας και των άλλων καπιταλιστικών μητροπολιτικών  κέντρων.

Προφανώς για την κα Παπαρήγα , όπως για τον κ. Τσίπρα δεν υπάρχει ¨αντίθεση μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Νότου ¨! . Τους εργαζόμενους της Γερμανίας τους εκμεταλλεύεται το ελληνικό κεφάλαιο , όπως το γερμανικό τους έλληνες . Για αυτό και τα συμφέροντα των γερμανών εργαζομένων είναι τα ίδια με των ελλήνων και οι ¨αγώνες¨ κοινοί , ενάντια στα ¨αφεντικά¨ .
Και δεν θέτει επίσης ( με την επιφύλαξη της είδησης όπως την μετέφερε το ¨αστικό μ.μ.ε. ) σαν κεντρικό αίτημα τον συμψηφισμό των οφειλών της Ελλάδας με αυτά που μας χρωστά η Γερμανία , δεν ζητά δηλαδή τις Γερμανικές Επανορθώσεις , διότι δεν θεωρεί πως η Ελλάδα δέχεται καπιταλιστική οικονομική επίθεση  νέο-ιμπεριαλιστικής μορφής .
Για παράδειγμα στην συζήτηση το 2008 στο Κοινοβούλιο  για το ξεπούλημα του ΟΤΕ στην αντίστοιχη εταιρεία του Γερμανικού δημοσίου ( Deutsche Telecom ) η κ. Παπαρήγα είχε δηλώσει πως :  ¨δεν μας ενδιαφέρει εάν ΟΤΕ ανήκει σε Έλληνες η Γερμανούς η ακόμα εάν είναι δημόσια η ιδιωτική επιχείρηση ( ! )  , αλλά το εάν υπάρχει καπιταλιστική εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης , η οποία θα απελευθερωθεί μόνο με την ¨Λαϊκή Εξουσία¨ ( όπως την φαντάζεται το Κ.Κ.Ε. μέσα από τις δικές του αναλύσεις … ) ! Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε πως η Γερμανική κατοχή της χώρας θα είναι μακριάς πνοής εάν ο αγώνας του ελληνικού λαού κρινόταν από τέτοιου είδους αγώνες ….

Και μια συμπλήρωση από το παρελθόν στα παραπάνω του Αλέξανδρου: 

9 Οκτωβρίου 1944(την Τρίτη που έρχεται η Μέρκελ είναι 9 Οκτωβρίου):
α) Οι Ναζί εκτελούν στο Κορωπί της Αττικής 44 πατριώτες, μόλις τρείς ημέρες πριν την απελευθέρωση της Αθήνας.
β) Οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα, τρείς μέρες πρίν  από την απελευθέρωσή της, με αποτέλεσμα  6 νεκρούς και 22 τραυματίες Αθηναίους πολίτες


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου