Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΥΓΕΤΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
        Ξαναδιαβάσαμε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της πόλης μας δηλώσεις του δημάρχου κ. Νίκα σχετικές με τις Δύο Χωματερές Μαραθόλακκας και τις προσωπικές του αστήρικτες απόψεις αποδίδοντας μας τ«περί υποκινούμενων που ήθελαν να τον βλάψουν». Μας αναγκάζει να του απαντήσουμε, όχι τόσο για «να πληροφορηθεί» αυτός για το ακριβές των δηλώσεών του, αλλά για να μάθει ο κόσμος της περιοχής μας για το πώς φτάσαμε σήμερα σε αυτά που η Ομάδα Δράσης για τον Ταΰγετο προέβλεπε και δημοσίευε από το 2008.
       Όμως θα πρέπει, αφού ο κ. Δήμαρχος υπεκφεύγει τεχνηέντως στα ερωτήματα των δημοσιογράφων και απαντάει όπως αυτός θέλει, να απαντήσει αν μπορεί και σε κάποια ερωτήματα που του υποβάλλουμε, για να μάθουν οι συντοπίτες μας ποιος φέρει την ευθύνη, σε τοπικό επίπεδο, για την αβελτηρία στον σχεδιασμό για την διαχείριση των σκουπιδιών, για τις ενέργειες του κ. Νίκα και των συνεργατών του.
-Ποίοι σημερινοί δημοτικοί Σύμβουλοί του πρωταγωνίστησαν την περίοδο 2008-2012 στο αγώνα για τη συνέχιση λειτουργίας της Μαραθόλακκας Ταϋγέτου, αλλά το 2003-2005 στήριζαν τον αγώνα των κατοίκων του Καρβελίου ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΩΣ κατά της δημιουργίας και λειτουργίας της χωματερής;
-Σέβεται ή όχι τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, του Δημοτικού και πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίων και τις αποφάσεις της Περιφέρειας;
-Όταν λαμβάνεται μια απόφαση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σαν λήξει συνεχίζεται αυθαίρετα από τους υπεύθυνους η ισχύς της, γίνεται παράνομη ή όχι;
-Ποιος νομαρχιακός σύμβουλος ήταν αρμόδιος να κλείσει το Ιούνιο 2005 την χωματερή Μαραθόλακκας 1 αφού η σοβαρή πρώτη περιβαλλοντική μελέτη τής έδινε άδεια λειτουργίας μέχρι τότε;
-Ποιος υποσχέθηκε στις δημοτικές εκλογές του 2006 κλείσιμο της Μαραθόλακκας 1 και την λειτουργία της ΜΟΛΑΚ με σωστό τρόπο;
-Ποιο δημοτικό συμβούλιο και με ποιόν δήμαρχο αποφάσισε το οριστικό κλείσιμο της Μαραθόλακκας 1:
-Ποίοι υποστήριξαν θορυβωδώς την αγορά των 4 δεματοποιητών στη Μεσσηνία (16 στην Περιφέρεια) από τον τότε περ/χη Αγγελόπουλο;
-Ποιος κάλεσε την κ. Μουρελάτου, «ειδική» σύμβουλο του κ. Αγγελόπουλου, να μιλήσει στο δημ. Συμβούλιο Καλαμάτας για να εκθειάσει του δεματοποιητές συμμείκτων σκουπιδιών; Απάντησε ποτέ στις απορίες που της τέθηκαν;
-Ποίοι σημερινοί δήμαρχοι δηλώνουν το έτος 2012 πως δεν θέλουν τους δεματοποιητές και άλλες συναφείς δηλώσεις κατά τους, αλλά το Σεπτέμβριο του 2009 στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, παρουσία του κ. Αγγελόπουλου, ψήφιζαν την εγκατάστασή τους σε Μαραθόλακκα 2 και νταμάρι Θουρίας. Χωρίς ερωτηματικό (κκ. Νίκας, Αναστασόπουλος, Καφαντάρης).
-Γιατί σπαταλήθηκαν 9.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αγορά 16 δεματοποιητών και γιατί δεν εγκαταστάθηκαν οι 14; Φταίνε μόνο οι διαμαρτυρίες των κατοίκων των περιοχών που θα εγκαθίσταντο ή υπήρξαν και κάποιοι άλλοι λόγοι;
-Τι έχει συμβεί σε Κρανίδι και Πύλο και γιατί οι συγκεκριμένοι δήμαρχοι δέχτηκαν τη λειτουργία δεματοποιητών στη περιοχή τους όταν οι άλλοι συνάδελφοί τους αρνήθηκαν;
-Ποιος σημερινός δημ. Σύμβουλος του κ. Νίκα-τότε νομαρχιακός-ζητούσε από κατοίκους του Ταϋγέτου να υποχωρήσουν από του αγώνες τους και αυτός σε αντάλλαγμα θα τους έφτιαχνε ΤΟΥΝΕΛ για να βγαίνουν «κατευθείαν στα Λαδοκάρβελα»;
-Δήλωσε ο περ/ρχης Χατζημιχάλης ότι όλοι οι αγορασθέντες δεματοποιητές είναι μόνο για να πακετάρουνε χαρτόνια ναι ή όχι;
-Δήλωσε ο κ. Νίκας, και το έκανε και απόφαση του δημ. Συμβουλίου τον Φεβρουάριο 2010, πως δεν θα εγκατασταθεί δεματοποιητής στη Μαραθόλακκα 2 «διότι αποδείχτηκε αδύνατη η εγκατάστασή του»;
-Συμφώνησε για τον ερχομό του Σούκου και της εφεύρεσής του και σαν πλασιέ τον διαφήμιζε σε άλλους δήμαρχους που επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του;
-Τι ενέργειες έκανε για τα χρέη που άφησε ο Σούκος στους υπαλλήλους του ή συμπαραστάθηκε στον αγώνα τους για να πληρωθούν;
-Υπέγραψε με την Ομάδα Δράσης τη λειτουργία της RAM-Ρέντζος για τρείς μήνες; Πόσο έμεινε ο Ρέντζος στις χωματερές τα Μαραθόλακκας και ποιος φταίει για τον ολοκληρωτικό ευτελισμό της περιοχής με τους χιλιάδες τόνους σκουπίδια που προστέθηκαν στη χωματερή από την κακοδιαχείριση της RAM και σαπίζουν πάνω στον ΤΑΥΓΕΤΟ, μαζί με τους χιλιάδες τόνους που μαζεύτηκαν από το 2003 και θα υπονομεύουν το μέλλον της Καλαμάτας εσαεί;
-«Η πατρίδα» παραχώρησε στο δήμο Καλαμάτας 31 στρ. δασική έκταση στον Ταΰγετο, τη Μαραθόλακκα 2,  ή ο περ/ρχης Αγγελόπουλος με απόφασή του, της οποίας θα κριθεί το έννομο ή όχι σύντομα στο ΣτΕ, και με σύμφωνη γνώμη του κ. Νίκα;
-Τους απλήρωτους υπαλλήλους του Ρέντζου τους υποστήριξε; Υπάρχουν οφειλές Ρέντζου σε καλαματιανούς επιχειρηματίες;
-Ασχολήθηκε να μάθει για τις καταγγελίες στην επιθεώρηση Εργασίας των εργασθέντων σε Σούκο-Ρέντζο;
-Μήπως ρώτησε ποτέ να μάθει πόσους γύρους σελοφάν έβαζαν τα μηχανήματα του Ρέντζου στα δέματα για να εξασφαλιστεί η στεγανότητά τους που καιρό τώρα 15.000 τέτοια σαπίζουν στον Ταΰγετο;
-Αφού γνωρίζει το που πηγαίνει ο Καράμπελας τα σκουπίδια μήπως γνωρίζει και το που πήγαν τα 1.000  περίπου δέματα του Ρέντζου που έφυγαν με καράβι από το λιμάνι της Καλαμάτας;
-Λειτούργησε ή όχι για λίγους μήνες ακόμα ο Ρέντζος μετά τη φωτιά που πήραν τα μηχανήματά του;
-Τα ζουμιά από τις χωματερές που τρέχουν προς τη κοίτη του Νέδοντα ποιος τα μάζευε και που τα πήγαινε;
-«Το ελικόπτερο που πετούσε πάνω από τη Μαραθόλακκα» και ο «κρανοφόρος μοτοσικλετιστής που απώθησε τον φύλακα Νίκο» έμαθε τελικά ποίοι ήταν και γιατί εμφανίστηκαν;
- Ποιος συκοφάντησε μέλος της Ομάδας Δράσης σε ανώτερο κλιμάκιο της Εθνικής Τράπεζας το Φεβρουάριο 2011, παρουσία του αντιδημάρχου κ. Αθανασόπουλου, με αποτέλεσμα να θιγεί υπηρεσιακά το μέλος μας και να οδηγηθεί σε πρόωρη παραίτηση από την εργασία του;
-Πόσους δικηγόρους άλλαξε και γιατί, εκτός από τους μόνιμους που έχει ο Δήμος, προκειμένου να υποστηρίξουν με όλους τους τρόπους τις θέσεις της δημοτικής αρχής στα δικαστήρια;
-Πόσες δικαστικές αποφάσεις απαγορεύουν στον Δήμο να «να σταματήσει την εναπόθεση απορριμμάτων σ' αυτόν (Μαραθόλακκα) με οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε μορφή»;
-Όταν προ ενός έτους με δηλώσεις του μας χάριζε «τη χρήση της χωματερής όταν θα αποκατασταθεί» σε ένδειξη εκτίμησης στον έντιμο αγώνα μας, δεν ήξερε αν «υποκινήθηκαμε»;
-Θυμάται άραγε τις μεταμορφώσεις του σχετικά με στους χαρακτηρισμούς που κατά καιρούς μάς έχει αποδώσει;
-Μπορεί ο δήμος Καλαμάτας να αψηφήσει τις δικαστικές αποφάσεις και να χρησιμοποιήσει τη χωματερή; Από ποιόν ζήτησε λοιπόν ο κ. Νίκας άδεια επαναλειτουργίας της και του είπε όχι; Ποιος κρατικός υπάλληλος θα αγνοήσει δικαστικές αποφάσεις; (έγιναν τέτοια πράγματα ποτέ στη χώρα μας;!!!!!)
-Πόσο ηλίθιοι θα ήταν, κάποιοι «καθοδηγούμενοι», αν υπήρχαν, για να αντέξουν την ψυχολογική πίεση των δικαστηρίων, τις υποσχέσεις ή εκφοβισμούς των συνεργατών του και την συκοφαντία κάποιων Μ.Μ.Ε. που τον στήριζαν στις επιλογές του, χωρίς να έχουν προσωπικό όφελος;
-Τι ωφελήθηκαν οι κάτοικοι του Καρβελίου για το αγώνα τους 2003-2005 και τι τα μέλη της Ομάδας Δράσης για τον Ταΰγετο από τον αγώνα τους 2008-;, πόσες φορές συνδιαλέχτηκε μαζί τους και πόσες φορές τίμησε τις συμφωνίες μαζί τους;
-Αν όλα αυτά τα χρόνια είχε επενδύσει στην ενημέρωση των συμπολιτών μας, με πρόγραμμα ανέργων νέων «ενημέρωση σπίτι σε σπίτι», στις προτάσεις μας όπως και αυτές της Οικολογικής Κίνησης Καλαμάτας και αρκετών άλλων, όπως και κάποιων σοβαρών ΜΜΕ για ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, σήμερα δεν θα υπήρχε κανένα αδιέξοδο. Τρανταχτό παράδειγμα ο δήμος Ελευσίνας επί δημαρχίας αειμνήστου Αμπατζόγλου. Αλλά ποιος αλήθεια θέλει τέτοια προγράμματα όταν υπάρχει το πρόγραμμα «δώστε στους επιχειρηματίες μας δουλειές με τα σκουπίδια»;
-Τώρα αρχίζουν και οι διώξεις εναντίον των μελών μας. Στις 30 Οκτωβρίου τέσσερα (4) μέλη της Ομάδας Δράσης για τον Ταΰγετο δικάζονται «για παρακώληση συγκοινωνιών» με μήνυση του 2009. Από εδώ και πέρα υπάρχουν δεκάδες μηνύσεις που έχουμε και μας έχουν κάνει. Δικηγόρος μας θα συνεχίσει να είναι ο Αντώνης Κατσάς. Θα αντέξουμε και θα δικαιωθούμε, μαζί με τον Ταΰγετο, πάλι.
-Οι λέξεις που κατεύθυναν τον αγώνα των κατοίκων του Ταϋγέτου ήταν και είναι ανιδιοτέλεια, καθήκον. Αυτές οι λέξεις ΜΟΝΟ και το σύστημα αρχών που διαμορφώθηκαν και σφυρηλατήθηκαν με κοινούς αγνούς αγώνες, συνέδεσαν και οδήγησαν σε οικολογικούς αγώνες τα μέλη μας, τους κατοίκους των χωριών του Ταϋγέτου και τους υποστηρικτές μας στη Καλαμάτα.
Ζητάμε συγνώμη για το μακροσκελές της ανακοίνωσης. Όμως κατηγορίες από αυτούς που έχουν μεγάλη ευθύνη για την σημερινή κατάσταση με τα σκουπίδια δεν δεχόμαστε.. και για να μην ξεχνιόμαστε σας δίνουμε συνοπτικά τα στοιχεία για τον αγώνα της Ομάδας Δράσης προκειμένου να κλείσουν οι 2 χωματερές Μαραθόλακκας. Αν υπήρχαν κάποιοι «καθοδηγούμενοι» πόσο βλάκες θα ήταν για κάνουν αυτά που έκαναν, αλλά και αν χρειαστεί να συνεχίσουν τον δίκαιο αγώνα :
Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΚΑΣ ΤΑΥΓΕΤΟΥ
ΣΤΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 23.11.2003
ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ:
-9 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ.
-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ:
     1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, C 502-03, Οδηγία 75/442 Οδηγία, 91/156/ΕΟΚ
2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΠΟ 1/6/2004
3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ 18/12/2008 και 15/2/2010
4. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ 17/7/2009
5. ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ 16/12/2009
6. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΑΠΟ 6/7/2010
     7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.
     8. ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ Γ.Π.Σ. ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ Π1.
-350.000 ΤΟΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΑΠΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΦΟΥΝΤΩΣΕΙ Ο ΤΑΥΓΕΤΟΣ.
-300.000  ΤΟΝΟΥΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ-ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ.
-19 ΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ.
-ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΚΟ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ.
-3.134 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ.
-4 ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 24 ΗΜΕΡΕΣ).
-6 ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ.
-ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΑ ΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΙΑ RAM.
-ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.
-ΨΕΜΑΤΑ-ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ-ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ-ΔΟΛΟΠΛΟΚΙΕΣ ΣΕ ΕΝΑΝ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ ΑΓΩΝΑ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
 ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΜΑΣ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου