Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Μια αγορά χωρίς ευρώ...


Εγκαίνια χθες της πρώτης ανταλλακτικής αγοράς με ΤΕΜ
Η μόνιμη ανταλλακτική αγορά με Τοπικές Εναλλακτικές Μονάδες (ΤΕΜ) είναι γεγονός και από χθες άνοιξε τις πύλες της στο κοινό! Η πρωτοβουλία μιας ομάδας ανθρώπων να αναπτύξουν μια εναλλακτική οικονομία που θα αφήσει στην άκρη το ευρώ μετά από ένα χρόνο μετουσιώθηκε σε πράξη και δεκάδες άνθρωποι έστησαν τους πάγκους τους δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να ψωνίσουν χωρίς χρήματα!
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Αλίκη Φωτιάδου
Φωτογραφίες: Ηλίας Καράτσαλος
Στις πρώην εγκαταστάσεις της ΚΥΔΕΠ όπισθεν του Υπεραστικού ΚΤΕΛ εργάτες, μηχανικοί και άνεργοι που «πληρώθηκαν» σε ΤΕΜ έκαναν εργασίες, καθάρισαν και διαμόρφωσαν τον χώρο της μόνιμης ανταλλακτικής αγοράς που θα λειτουργεί κάθε Σάββατο από το πρωί στις 10.00 έως και τις 9.00 το βράδυ, ενώ στόχος των μελών του Δικτύου είναι – εφόσον υπάρξει ανταπόκριση από τον κόσμο – να λειτουργήσει και άλλες ημέρες της εβδομάδας.
Δεκάδες πάγκοι στημένοι στη σειρά με κάθε λογής… καλούδια περίμεναν τους πολίτες. Μαρμελάδες, ζαρζαβατικά, λάδια, κοσμήματα, καλλυντικά, λαμπάδες, ρούχα, κεντήματα, βιβλία, ηλεκτρονικά είδη και ότι μπορεί να φανταστεί κανείς ήταν εκεί. Σαν μια λαϊκή δηλαδή που όμως για να ψωνίσει κανείς δεν χρειάζεται να έχει μαζί του ευρώ!
«Είναι μια αντίδραση στην κρίση. Μια αντίδραση στην προσπάθεια της πολιτείας να μας κλείσει στα σπίτια μας και να μας εξαθλιώσει» θα πει ο Γιάννης Γρηγορίου, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου ΤΕΜ και προσθέτει πως στόχος είναι να δημιουργηθεί μια τοπική οικονομία που θα στηρίζεται στην ανταλλαγή και όχι στα χρήματα και θα δίνει στους δημότες τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια!
Ήδη το Δίκτυο αριθμεί 700 μέλη και σε καθημερινή βάση οι νέες εγγραφές αγγίζουν και ξεπερνούν τις 30, ενώ χθες δεκάδες πολίτες που επισκέφτηκαν την αγορά έγιναν μέλη.
Η Αθηνά Σταματίου ήρθε από την Αθήνα για τα εγκαίνια της αγοράς και δήλωσε κατενθουσιασμένη. «Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στο Βόλο, είναι η πρώτη φορά που το βλέπω στην Ελλάδα και ήρθα σήμερα (χθες) εδώ μόνο γι’ αυτό και φυσικά και θα ξαναέρθω», τόνισε.
Η Ειρήνη και ο Περικλής είναι μέλη του Δικτύου από την πρώτη στιγμή σχεδόν της λειτουργίας του και πουλάνε χειροποίητα διακοσμητικά και κοσμήματα. «Ουσιαστικά αυτή ήταν και η δουλειά μας πριν μπούμε στο ΤΕΜ και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε», θα πει η Ειρήνη.
Στα χθεσινή εγκαίνια παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Βόλου Πάνος Σκοτινιώτης, ο οποίος και δήλωσε ένθερμος υποστηρικτής της προσπάθειας που γίνεται, ενώ ξεκαθάρισε πως «ως Δήμος αγκαλιάσαμε, στηρίξαμε και ενθαρρύναμε τα μέλη του Δικτύου γι’ αυτή την προσπάθεια και πρέπει να ξεκαθαρίσω πως στόχος μας είναι να σταθούμε αρωγοί όπου μπορούμε χωρίς σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουμε και να ποδηγετήσουμε την προσπάθεια που γίνεται».
Στο ΒΒC η μόνιμη αγορά
Το ενδιαφέρον του BBC προσέλκυσε η μόνιμη ανταλλακτική αγορά και χθες συνεργείο του καναλιού ήταν στο χώρο με τον δημοσιογράφο Mark Lowen να σημειώνει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ πως «μας κέντρισε το ενδιαφέρον η προσπάθεια αυτή των ανθρώπων της περιοχής σας να κάνουν κάτι, να αναλάβουν δράση για να πάνε ενάντια στην κρίση».
Ο ίδιος μάλιστα επεσήμανε πως στόχος του BBC είναι να δείξει στον κόσμο ότι οι Έλληνες έχουν βρει και τις θετικές πλευρές της κρίσης «και δεν έχουν πέσει όλοι σε κατάθλιψη», ενώ μάλιστα ρώτησε τον Δήμαρχο αν μπορεί το ΤΕΜ να υποκαταστήσει το ευρώ, κάτι για το οποίο και φυσικά έλαβε αρνητική απάντηση.
Και φαγητό!
Και αν ο δρόμος σας βγάλει στην μόνιμη ανταλλακτική αγορά, να είστε σίγουροι ότι δεν θα πεινάσετε ούτε και θα διψάσετε! Στο χώρο έχει στηθεί κανονική κουζίνα όπου και ετοιμάζονται φαγητά και καφέδες που όλα πληρώνονται με ΤΕΜ!
Ρεβυθάδα, ριζότο με λαχανικά και μακαρόνια μοσχομύριζαν ενώ λίγο πιο δίπλα η «Ομάδα Εφήβων Εν δράσει», η Θεοδώρα, η Πηνελόπη, ο Γιώργος και η Θεοφανώ-Φαιναρέτη ετοίμαζαν τις ζωγραφιές και τις δικές τους λιχουδιές!
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο Δίκτυο εκτός από την επίσκεψη κάθε Σάββατο στην μόνιμη αγορά μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.tem-magnisia.gr η να τηλεφωνούν καθημερινά, εκτός Κυριακής, στο τηλέφωνο 24210 - 38317 και 24210 - 38317 στα γραφεία του Δικτύου Κοραή 90, μεταξύ 12.00 και 2.00.

Ταχυδρόμος, Πανθεσσαλική Εφημερίδα 2012-04-08

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου