Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ!

Περιστατικά βίας και εκφοβισμού από μαθητές-υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής γίνονται όλο και περισσότερα καταγγέλουν παιδιά και καθηγητές. Η Χρυσή Αυγή έχει εισβάλει για τα καλά στα σχολεία και αυτό προκαλεί τρόμο. 

Μαθητές με ξυρισμένα κεφάλια και μπλούζες με το λογότυπο του κόμματος. Γονείς που ζητούν διπλή προσευχή και μια να γίνεται μόνο για Έλληνες αλλά και εκκαθάριση των σχολείων.

Η παρουσία της Χρυσής Αυγής στα σχολεία είχε αρχίσει και γίνεται έντονη εδώ και πολύ καιρό. Το φαινόμενο γιγαντώνεται και τα περιστατικά που περιγράφονται στην Ελευθεροτυπία προκαλούν μόνο αγωνία.

Όταν ο Φ., ένας μαθητής της Β’ Λυκείου σε σχολείου του Παλαιού Φαλήρου «τόλμησε» να κοροϊδέψει τη Χρυσή Αυγή σε συμμαθήτριά του που έχει σχέση με Χρυσαυγίτη. Εκείνος το είπε στους δικούς του και ένα πρωινό, πριν χτυπήσει το κουδούνι, δυο κουκουλοφόροι πλησίασαν τον Φ. μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών, τον μαχαίρωσαν στο λαιμό και του έκοψαν τη μύτη.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θύτης είναι μέλος της οργάνωσης και γιος αστυνομικού.

Η Αναστασία, μαθήτρια Λυκείου στο Μενίδι λέει: «Μια φορά χαστούκισαν μια κοπέλα που έβρισε τη Χρυσή Αυγή. Παιδιά από την Α’ και τη Β’ Λυκείου στα θρανία τους γράφουν «αίμα τιμή Χρυσή Αυγή», «Κύπρος δεν ξεχνώ», «τα Ίμια είναι δικά μας». Είναι μόδα η Χρυσή Αυγή».

Σε σχολείο των Πατησίων, τις Παρασκευής μαθητές της Γ’ Γυμνασίου μετά το τέλος του μαθήματος δίνουν ραντεβού για το παιχνίδι που έχουν ονομάσει «Πάκι». Τι είναι αυτό; Σύμφωνα με πληροφορίες μαζεύουν Νερατζιά και κλέβουν φρούτα από γειτονικά μαγαζιά και τα πετάνε σε μικρομάγαζα Πακιστανών κι άλλων μεταναστών...

Στο Γυμνάσιο του Καματερού, μια καθηγήτρια λέει ότι τα περισσότερα παιδιά είναι οργανωμένα. «Σχεδόν όλοι οι μαθητές της τάξης μου είναι μέλη της Χρυσής Αυγής Καματερού. Φοράμε μπλούζες της οργάνωσης και έχουν ξυρισμένα κεφάλια». Όταν έφτασε το μάθημα στον ρατσισμό, οι μαθητές τη ρώτησαν: «Γιατί, που είναι το κακό στο ρατσισμό; Έχουμε γεμίσει μετανάστες».

Δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο της Νέας Ιωνίας μπήκε στην τάξη και αντίκρισε στον πίνακα μια σβάστιγκα. Όταν ρώτησε ποιος το έκανε, δεν πήρε απάντηση. Άφησε τα μαθηματικά κι άρχισε να μιλά στους μαθητές του για το ναζισμό. Στην επόμενη συνέλευση γονέων και κηδεμόνων τον κατηγόρησαν, όπως λέει στην Ελευθεροτυπία, πως αντί για μάθημα κάνει προπαγάνδα.

Είπε επίσης ότι γονιός, μέλος της Χρυσής Αυγής, ζήτησε από συνάδελφό του δάσκαλο να αλλάξει σχολείο στο παιδί του για να μην κάθεται με Αλβανίδα.

Ακόμα χειρότερα τα πράγματα στα νηπιαγωγεία. Τα μικρά παιδιά επαναλαμβάνουν ότι ακούν σπίτι. «Πολλές φορές έχω ακούσει φράσεις «φύγε από ‘δω βρωμιάρη, είσαι ξένος» ή «δε θέλω να παίξω μαζί σου παλιογύφτε». Μετά από λίγο ξεχνιούνται και συνεχίζουν το παιχνίδι», λέει νηπιαγωγός.
Άλλος νηπιαγωγός, από τα Άνω Λιόσια άκουσε πατέρα, μέλος της Χρυσής Αυγής να απαιτεί να μην αφήνει το παιδί του «να κάνει παρέα με γυφτάκια».

Στο Χαλάνδρι, οι γονείς ζήτησαν να εκδιωχθούν από τα σχολεία της περιοχής τα παιδιά Ρομά, από τον καταυλισμό που βρίσκεται πίσω από το Νομισματοκοπείο. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου