Από Κοινού: Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία

Μαζί στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό κόσμο: με το πρόταγμα της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, του Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας.
Καθόλα αυτά τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης έχει λάβει χώρα στην νεοελληνική κοινωνία μία διαδικασία, με κεντρικό άξονα την επανανοηματοδότηση του αξιακού μας συστήματος και των πολιτικών μας προταγμάτων.
Μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες, συλλογικότητες και κινήματα έχουν αναπτυχθεί παντού στην Ελλάδα, έχουν αφήσει πίσω τους το «αναπτυξιακό» μοντέλο που προωθεί τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και έχουν υιοθετήσει άλλες φιλοσοφίες και άλλους τρόπους προσωπικής και συλλογικής διαβίωσης.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:

  • στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
  • στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογικήαυτονομία,
  • σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.

Πρόκειται για τη διάδοση της παραπάνω θέσης μας, που διευρύνεται και διασυνδέεται εδώ και τώρα. Και εν μέρει, λόγω της επιρρεπούς στην κρίση φύσης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, είναι δυνατόν να γίνει πράξη και λογική της πλειοψηφίας.
Στα σημερινά εγχειρήματα του πολύμορφου αυτού κινήματος και στις δραστηριότητές του, εμπεριέχονται οι δυνατότητες μιας κοινωνίας σε μετακαπιταλιστική μετάβαση. Στοιχεία της έχουν ήδη δημιουργηθεί, εάν και ακόμα ξετυλίγονται και δεν είναι πλήρη. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά της άμεσης δημοκρατίας στα πλαίσια της λειτουργίας των εγχειρημάτων, της οικολογίας με τη μορφή του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στις οικονομικές δραστηριότητές τους, της οικονομίας των αναγκών στις πρακτικές της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας που υλοποιούν. Της ισότητας των αμοιβών και των αυτοκαθοριζόμενων συνθηκών εργασίας από τα μέλη τους, της ισότητας των φύλων και των μειονοτήτων στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων κ.λπ.
Ταυτόχρονα αυτά τα εγχειρήματα είναι πάντα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να εκληφθούν ως ιδιοτελείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής μόνο των μελών τους και όχι και των κοινοτήτων γύρω τους. Αμυντικές μάχες, συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για οικειοποίηση κοινών πόρων απαιτούνται για όσο διάστημα το ιεραρχικό εθνικό κράτος και η καπιταλιστική αγορά με τίς αντίστοιχες λογικές τους κυριαρχούν. Αυτές οι μάχες θα γίνονται πιο επιτυχείς, αν δίνονται στο πλαίσιο ενός ισχυρού, κοινού και πάνω από όλα χειραφετικού κοινωνικού κινήματος.
Το συγκεκριμένο μετα-καπιταλιστικό όραμα είναι ένας κόσμος που δεν είναι ιεραρχικός, αλλά συνδεδεμένος με δίκτυα λειτουργικά όλων των επιπέδων και δεσμών, είναι αυτο-οργανωμένος και οι βασικές προσωπικές ανάγκες όλων των πολιτών μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αφθονίας των συλλογικών αγαθών (Commons). Αυτός ο κόσμος θα χαρακτηρίζεται εξάλλου από αυτοκαθοριζόμενες και γεμάτες ευθύνη σχέσεις δραστηριοτήτων και εργασίας, οι οποίες θα φέρνουν χαρά και νόημα, χωρίς υπερβολική εκμετάλλευση πόρων ή καταστροφή οικοσυστημάτων.
Το κίνημα των κοινοτήτων εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και μεταφράζει την έννοια της βιωσιμότητας στη γλώσσα των ανθρώπινων αναγκών: Υπάρχει μια βασική ανάγκη, η διατήρηση του πλανήτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο εάν οργανώσουμε την ικανοποίηση, τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών αναγκών, σε αρμονία με τα όρια που βάζουν οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων της γης. Η κοινή χρήση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης φύσης, ο οποίος δεν βασίζεται στους καταναγκασμούς του αφηγήματος της «ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων», αλλά αναγνωρίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα (ανα)παραγόμενο στοιχείο του πλανήτη γη. Τα Κοινά (Commons) βέβαια ενδέχεται να μην επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ζούμε το τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, στο οποίο δυστοπικό τέλος, οι αντιθέσεις μάλλον τείνουν να επιδεινώνονται και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο βάναυσες. Για αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία θετικών προοπτικών, η διατύπωση και - περισσότερο από οτιδήποτε - η πρακτική ενός αλληλέγγυου οράματος.
Για το μέλλον, φαίνεται επιθυμητό και απαραίτητο να βρεθεί κοινά αποφασισμένη και συντονισμένη κατεύθυνση για την προοπτική του κινήματος. Ο όρος σύγκλισηταιριάζει σε τέτοιες διαδικασίες σχηματισμού συμμαχιών και περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα ρεύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, ώστε να αναλυθούν παραπέρα και τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά και να συζητηθούν ανοιχτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σημερινή πραγματικότητα, όπου τα διαφορετικά ρεύματα δεν είναι συνδεδεμένα και δρουν παράλληλα και απομονωμένα. Θα χρειασθεί να ληφθεί μέριμνα ώστε να προέλθει μια διασύνδεση που θα χαρακτηρίζεται βέβαια από ποικιλομορφία και όχι οπωσδήποτε από ταύτιση.
Θα χρειασθεί επίσης να γίνει κοινά αποδεκτός ένας όρος που θα μπορέσει να αποτελέσει την κοινή στέγη, τον κοινό στόχο και να περιλαμβάνει τον κοινό ορίζοντα κατανόησης των διαφορετικών ρευμάτων, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το ξεπέρασμα του καπιταλισμού.
Γενικότερα, ήρθε ο καιρός, που τα όποια-σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο- σημερινά κοινωνικά κινήματα θα χρειασθεί, στηριζόμενα στη αναβίωση του πνεύματος του κοινοτισμού στις σύγχρονες σημερινές συνθήκες και συνδεόμενα μεταξύ τους, να μετατραπούν σε ενιαίο πολιτικό κίνημα μετάβασης για την μετακαπιταλιστική κοινωνία.
Ειδικά για τη χώρα, που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικού πολέμου και έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους, το πολύμορφο αυτό κίνημα θα χρειασθεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πρόγραμμα διεκδίκησης της «εδώ και τώρα» αλλαγής πορείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία και τις κοινωνικές δομές του νέου κόσμου που οραματίζεται, αφήνοντας πίσω τον καπιταλιστικό κόσμο που μας οδηγεί στην κοινωνική και οικολογική κατάρρευση.
Η μελλοντική επιδίωξη της κοινωνικής χειραφέτησης και της ένταξης των ανθρώπινων κοινοτήτων –πέρα από σύνορα-με ισορροπία στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλανητικού οικοσυστήματος, θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο από μια σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη, των παραπάνω κοινωνικοπολιτικών ρευμάτων, και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, και στο επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής θέσμισης. Και καταρχήν στην διαπαιδαγώγηση –μέσα από την συμμετοχή-του απαραίτητου ανθρωπολογικού τύπου -σε κρίσιμο αριθμό- που θα βάλει όλη την κοινωνία σε περίοδο κοινωνικοοικολογικού μετασχηματισμού. Ξεκινώντας βασικά από κάθε τοπική κοινωνία.

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Μεγαλώνει ο λαχανόκηπος του ΑΠΘ!

Επιτυχημένο κρίθηκε το περσινό εγχείρημα του ΑΠΘ, όταν κληρώθηκαν σε 300 νέους κομμάτια γης του πανεπιστημίου, για να τα καλλιεργήσουν με βιολογικές μεθόδους.
Στην προσπάθεια εκείνη εγκατέλειψαν μόλις 15 άτομα! Έτσι και επεκτείνεται ο λαχανόκηπος του ΑΠΘ, αφού στα σχέδια του πανεπιστημίου με τη νέα χρονιά είναι ναμοιραστούν άλλα 200 «αγροτεμάχια» σε νέους καλλιεργητές.
Σύμφωνα με το πρόεδρο της Γεωπονικής Σχολής και καθηγητή, Δημήτρη Κωβαίο, «Το μεγάλο ενδιαφέρον των ίδιων των καλλιεργητών και ο ζήλος με τον οποίο φροντίζουν τα λαχανικά τους μένοντας πιστοί
στις οδηγίες που τους δίνουμε, μας κάνει να πιστεύουμε ότι η ιδέα της λειτουργίας των λαχανόκηπων ήταν επιτυχής και μας δίνει τη δύναμη να το επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο».
Ο πρόεδρος της Γεωπονικής Σχολής τόνισε πως, παρά το γεγονός ότι το 2012 ήταν μια δύσκολη χρονιά με παρατεταμένους καύσωνες και μεγάλη ξηρασία, η παραγωγή πήγε καλά. «Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις που κάναμε, η αξία των προϊόντων που παρήγαγε κατά μέσο όρο ο κάθε καλλιεργητής υπολογίζεται σε 2.000 ευρώ».
Ωστόσο, όπως είπε, «Υπήρχαν αρκετοί συνάδελφοί μου οι οποίοι ήταν απαισιόδοξοι ως προς την επιτυχία του εγχειρήματος. Πίστευαν ότι οι άνθρωποι της πόλης που δεν έχουν επαφή με τις αγροτικές εργασίες θα ήταν δύσκολο να παράξουν βιολογικά προϊόντα. Τελικά όμως τα καταφέραμε».
Ο κ. Κωβαίος επισήμανε ακόμη πως «Η επιτυχία της λειτουργίας των λαχανόκηπων είναι προϊόν μιας πολύ καλής συνεργασίας μεταξύ καλλιεργητών, φοιτητών, καθηγητών και Πρυτανείας», επισήμανε ο κ. Κωβαίος, τονίζοντας ότι «σ’ αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες για τη χώρα μας μπορούμε να στείλουμε στην κοινωνία το μήνυμα ότι μπορούμε να συνυπάρχουμε πολύ αρμονικά και δημιουργικά».
Αυτήν τη στιγμή, αν και έχουμε μπει ήδη στο χειμώνα, οι λαχανόκηποι του ΑΠΘ «σφύζουν από ζωή». Δεκάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας επισκέπτονται καθημερινά το αγρόκτημα για να φροντίσουν και να συγκομίσουν τα χειμερινά λαχανικά που καλλιεργούν.
Οι εργασίες για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο αναμένεται να ξεκινήσουν γύρω στο Μάιο και οι πρώτες μεταφυτεύσεις θα γίνουν τον Απρίλιο. «Ετοιμαζόμαστε ήδη ώστε να έχουμε έγκαιρα τα πρώτα φυτά για τη νέα περίοδο και πιστεύουμε ότι δε θα έχουμε τις καθυστερήσεις που είχαμε πέρυσι», ανέφερε ο κ. Κωβαίος.
Όσον αφορά στο επιμίσθιο των 120 ευρώ που πληρώνουν οι καλλιεργητές, ο κ. Κωβαίος είπε ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί τη νέα χρονιά, αντίθετα ανέφερε ότι υπάρχουν σκέψεις ακόμα και να μειωθεί.
Τη νέα χρονιά το ΑΠΘ σκοπεύει να λειτουργήσει και ένα πρότυπο βιολογικό αγρόκτημα όπου οι πολίτες θα μπορούν να αγοράζουν τα λαχανικά που θα συλλέγουν μόνοι τους. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Γεωπονικής Σχολής, το μόνο που απομένει για να ανοίξει το αγρόκτημα της πύλες του στο κοινό είναι κάποια λογιστικά θέματα για τα οποία εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα διευθετηθούν σύντομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου